Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu : 5

Hari

Kelas

Masa : 8.20 8.50 pagi

: 6 Baiduri

: Selasa

Tarikh : 2 Februari 2016


M/ P

: Pendidikan Muzik

Tema / Tajuk

Pengalaman Muzikal : Rekoder Melodi Kaunter

Standard Pembelajaran (KOD)

4.1.1 Menulis simbol dan istilah

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


i.
menulis simbol dan istilah slur, tie, common time dan fermata.

4.1 Murid mengenali dan membaca simbol muzik yang dipamerkan.


4.2 Murid menulis simbol dan isltilah slur, tie, common time dan fermata dalam buku tulis.
4

Aktiviti PDP

4.3 Murid memerhatikan skor lagu yang mengandungi simbol slur, tie, common time dan
fermata dengan teliti.
4.4 Murid mengenal pasti dan melabelkan simbol dalam skor tersebut.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Kecerdasan pelbagai: k. kinestatik, k. visual-ruang, k.muzikal


KBAT: Menganalisis

Bahan Bantu Belajar

skor lagu

Penilaian PDP

Murid dapat mengenal pasti dan menulis simbol slur, tie, common time dan fermata
dalam buku tulis.

Nilai Murni

berdisiplin

Refleksi : Impak dan Kerja Rumah

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Minggu : 5

Hari

Kelas

Masa : 9.20 9.50 pagi

: 5 Baiduri

: Selasa

Tarikh : 2 Februari 2016


M/ P

: Pendidikan Muzik

Tema / Tajuk

Pic Not G,A, B, C dan D

Standard Pembelajaran (KOD)

1.4.1 Memainkan not E, F, G, A, B, C dan D dengan ton yang baik.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


i.
memainkan not G, A, B, C dan Dmenggunakan rekoder.
4.1 Murid mengenal pasti setiap not dalam skor latihan rekoder 1 hingga 4 dan menulis not
pada skor tersebut.
4.2 Murid mendengar audio latihan rekoder 1 hingga 4.

Aktiviti PDP

4.3 Murid memainkan not G, A, B, C dan D berdasarkan skor latihan 1 hingga 4 dalam
buku teks.
4.4 Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan iaitu kumpulan G, A, B, C dan D. Murid
memainkan not secara berkumpulan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Bahan Bantu Belajar

Penilaian PDP/Pentaksiran

Murid dapat memainkan not rekoder G, A, B, C dan D.

Nilai Murni

disiplin

Refleksi : Impak dan Kerja Rumah

Kreatif dan Inovatif


KP: K. Interpersonal, K. Muzikal

KBAT: mengaplikasi

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu : 5

Hari

Kelas

Masa : 11.40 pg 1.10 tgh

: 2 Baiduri

Tema / Tajuk

Standard Pembelajaran (KOD)

Objektif Pembelajaran

: Selasa

Tarikh : 2 Februari 2016


M/ P

: Bahasa Melayu

Sepupu Adam

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan


gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama
dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i.
ii.

mendengar, memahami dan memberi respons secara lisan terhadap pesanan


mengikut urutan.
membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan
idea sampingan dalam petikan.

4.1 Murid membaca kuat petikan dan cuba memahami maklumat dalam petikan.

Aktiviti PDP

4.2 Dalam kumpulan, murid menjalankan main peranan situasi perbualan antara Adam
dan Imran serta Pak Long. Seorang murid main peranan menyampaikan pesanan Pak
Long, manakala 2 orang lagi mani peranan sebagai Adam dan Imran.
4.3 Murid mendengar pesanan Pak Long dengan teliti dan memahami serta memberi
respons terhadap pesanan tersebut secara lisan mengikut urutan.
4.4 Murid mengenal pasti idea utama dan idea sampingan yang terdapat dalam petikan
dan menulisnya dalam buku teks.
4.5

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

KP: K. Verbal-linguistik, K. Interpersonal


KB: mengenal pasti, menyusun menguikut urutan.

Bahan Bantu Belajar

buku teks m/s : 16

Penilaian PDP

Murid dapat mendengar, memahami dan memberi respons terhadap pesanan Pak
Long mengikut urutan.
Murid dapat mengenal pasti idea utama dan idea sampingan yang terdapat dalam
petikan.

Nilai Murni

rajin, kasih-sayang

Refleksi : Impak dan Kerja Rumah