Anda di halaman 1dari 2

9/18/2015

MINGGU 2
UNDANG-UNDANG
PERMAINAN

KEMAHIRAN

KEMAHIRAN IKHTISAS
SUKAN HOKI (QSI 3081)
MISS ZAIREEN
zaireen@fsskj.upsi.edu.my

Memukul

Peralatan asas

Menahan

Peraturan asas

Menolak

KEMAHIRAN MENOLAK
KEMAHIRAN MEMUKUL
FASA
PERLAKUAN

FASA
PERSEDIAAN

FASA
PERLAKUAN

FASA
LAJAK

Mekanisma :
i- Kedudukan bola dan kayu hoki adalah jauh. Kedudukan tangan dan kayu
hoki pegangan rapat. Kedudukan kaki sedikit jauh dengan bola tanpa daya.
ii- Kedudukan atas badan membongkok sedikit seiring dengan bahagian bawah
badan dan daya tertumpu pada kaki hadapan. Hayunan kayu hoki dimulai
dengan backswing untuk lakukan contact terhadap bola.
iii- Peralihan daya berlaku (bahagian atas dan bawah badan) semasa ball
contact dan diakhiri dengan follow through.

FASA
PERSEDIAAN

FASA LAJAK

Mekanisma :
i- kedudukan bola dan kayu hoki adalah rapat. Kedudukan tangan dan kayu hoki
pegangan asas. Kedudukan kaki bertentang dengan bola dengan sebelah kaki
diberi daya.
ii- kedudukan sama seperti pelakuan pertama ditambah dengan daya pada
bahagian atas dan bawah badan untuk menolak bola.
iii- peralihan daya berlaku (bahagian atas dan bawah badan) dan diakhiri
dengan follow through.

9/18/2015

KEMAHIRAN MENAHAN

UNDANG-UNDANG
PERMAINAN

JUMLAH
PEMAIN

MASA
PERMAINAN

KEPERLUAN
ASAS
PERMAINAN

DIMENSI
PADANG
HOKI

UNDANG
UNDANG
PERMAINAN

PENGADIL

Mekanisma :
i- kedudukan badan adalah rendah dan selesa. Pegangan pada
kayu hoki adalah pegangan asas
ii- posisi badan dan kayu hoki selari dengan kedatangan bola
iii- Bola dihentikan dengan menggunakan permukaan kayu hoki
belah hadapan

http://www.fih.ch/media/807896/fih-rules-ofhockey-2015.pdf

RUJUKAN