Anda di halaman 1dari 2

.

-*-* _

Laporan
Khas ,/

Sblamatkan
"jantung" I
h***-- &
OrangMelayu
di KualaLumpur

NafasBaharu
PolitikKampus

Formula
Meraikan
Cinta

Apabila
Hilangnya
Sifat
Perikemanusiaan
...
DuniayangMuram

TheCommunist
Mani,festo:

Derita
A PR I L20lO
semenanjungMalaysia
Sdareilawak
BrunojOarussdam
Siigapura

KK OOl-9024&@tO
lssN @19-03a6
: RMs.s
: RM6.m
:8$s.S
: S$5.S

lilililililllilillllllilltil
0mng laniun
http://www.dbp.gov my/majalah
Kandu
JILID'18BlL.4 APFILe01O
RABIULAKHIR-
KX 0Ol 902rtgO4rO|$tN

RENCANAUTA]VIA
1O Derita Orang Tanjung

f. .,f;
OLEHIVOHD.SHUKBIMOHD,ARIFF
K e m a r a h a n o r a n g M e l a y u b e g i tu
m e l u a p - l u a p . K e b e n c i a n m e r e ka
kepada Guan Eng sudah tidak dapat
dibendung.Apakahdosa Setiausaha
Agung DAP yang didakwaluhurdan

l
memperjuangkan amar makruf nahi
mungkarini? Mengapakahpemimpin
" l e g e n d a " s e p e r t i G u a n E n g ya n g
mengikuticara pemerintahanKhalifah
Umardikecamsebeqituteruk?

KOLUMNIS PANORAMA LAPORAN KHAS


KACADI JENDELA 32 Apabila HilangnyaSifat 3 4 S e l a m a t k a n " J a n t u n g " O r an g
20 Mengapa Malaysia Dibanjiri Warga Perikemanusiaan... Melayu di Kuala Lumpur
Asing? OLEHANINAHJANANG OLEH MUHAMADRAFIQABDUL
OLEHHASSANAHMAD RAHMAN
45 EKONOMI Sebelum ini sekurang-kurangnya
MerealisasikanDasar Teknologi s e b a n y a k d u a k a l i k e r a j aa n
CERITALAH Hijau
30 Dendy dan UNKL347 mengumumkansecara rasmi pelan
OLEHRAMTANABD. WAHAB pembangunan Kampung Baru.
OLEHKARIMRASLAN
Namun, entah di mana silapnya,
SERANTAU
49 Arab Saudi: Rakan Dagangan semua perancanganhanya tinggal
RENC,ANA Strategik di atas kertas.Adakah perancangan
PENDIDIKAN OLEHASMADYIDFIS pembangunansemulaKampungBaru
22 Nafas Baharu Politik Kampus untuk kali ketiga yang diumumkan
OLEHNORAINI ABD.KHALID ANTARABANGSA Naiibbaru-baruinibenar-benar berjaya
52 Dunia yang Muram dilaksanakan?
OLEHZULKIFLISALLEH
KESIHATAN RUANGANTETAF
26 Kaedah Perubatan Alternatif FILEM 2 Teropong
OLEHNIKMMAN NM 58 Formula Meraikan Cinta
OLEHFADLIAL-AKITI 4 Surat Pembaca
8 Catatan kepada Pembaca
SOSIAL SUKAN
28 Beliawanis dalam Pembangunan 55 Buku
60 Maruah Skuad Sepak Takraw
Negara Negara 57 Sajak
OLEHSITIKHARIAH MOHD.ZUBIR OLEHFIRDAUZRADZAK 64 Catatan Ketua Editor

April 2OlO Dewan Masvarakatt I