Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN SATU

Mata Pelajaran: Pendidikan Seni Visual


Aktiviti: Lukisan
Bidang: Menggambar
Tahun: 1 Siddiq
Masa: 07.45-08.45 (60minit)
Tema: Alam Benda
Tajuk: Rumahku Sayang
Objektif Pembelajaran: 1. Menyatakan bahasa Seni Visual seperti garisan, jalinan,
rupa, bentuk, imbangan, ritma dan pergerakan yang
terdapat pada objek di sekeliling dan karya seni dalam
penghasilan lukisan rumah.
Media:

Alat: Tiada
Bahan: Kertas lukisan, pensel 2B, pensel warna

Bahan Bantu Mengajar: Contoh-contoh garisan, gambar-gambar rumah.


EMK: Keusahawanan, kreativiti dan inovasi.
Standard Kandungan:
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk, jalinan, warna,
kepelbagaian, dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek
buatan manusia dalam penghasilan lukisan rumah.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan lukisan sebuah
rumah.
3. Pengzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam
penghasilan lukisan sebuah rumah

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya.
Standard Pembelajaran:
1.1 Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, menamakan memahami dan


menyatakan bahasa seni visual yang ada pada karya
seni.

1.1.1 Unsur Seni


1.1.1.1 Garisan- Selari dan Melengkung (Olahan garisan menghasilkan
rupa)
1.1.1.2 Rupa- Organik dan Geometri (Dihasilkan daripada rupa)
1.1.1.3 Warna- primer atau sekunder atau tertier
1.1.2 Prinsip Rekaan
1.1.2.1 Harmoni- Bentuk, rupa dan warna
1.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni


visual, media, dalam penghasilan karya.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media


1.2.1.1 Alat- Tiada
1.2.1.2 Bahan- kertas lukisan, pensel, pensel warna
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik- Lukisan
1.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan
teknik dalam menghasilan lukisan

1.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif

1.3.2 Menggunakan unsur seni garisan, warna dan rupa dan prinsip rekaan
imbangan dan kepelbagaian dalam karya
1.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri


dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni
visual

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN

Persepsi Estetik
(10init)

BBM:

Guru mempamerkan
pelbagai jenis garisan
Guru
mempamerkan
contoh garisan selari dan

melengkung
Murid
diminta
menyatakan

untuk

perbezaan

garisan yang di tunjukkan.


Murid
di
minta
menerangkan media yang
di

gunakan

untuk

menghasilkan garisan itu


Murid menjawab soalan
yang dikemukan oleh guru
secara lisan.

Aplikasi Seni

Contoh garisan-

garisan
Gambar-gambar
rumah

(perkembangan 10 minit)

Strategi:

Guru menyatakan media

yang digunakan
Guru menunjukkan cara
membuat

garisan

dan melengkung
Guru
meminta
menyatakan

garisan

tersebut
Guru
mminta
mengeluarkan

murid
cara

menghasilkan

selari

murid
barangan

yang di perlukan untuk

membuat garisan
Murid
mendengar
penerangan

guru

berdasarkan tunjuk cara


yang di tunjukkan

Ekspresi Kreatif
Perkembangan (25 minit)

- Penerangan,
- Pemudahcara
Senarai alat dan bahan yang
akan digunakan untuk membuat
gambar ikan menggunakan teknik
gosokkan iaitu;
Kertas lukisan
Pensel warna
Pengsel 2B

EMK:

kreativiti,keusahawanan

Murid

menghasilkan

lukisan (garisan) dengan

bimbingan oleh guru


Murid melakukan kerja
kekemasan

terhadap

lukisan yang dibuat.

Proses Penghasilan

Apresiasi Seni
(10 minit)

Murid

mempamerkan

karya masing-masing
Murid
menceritakan
pengalaman
proses

karya
Murid

semasa
menghasilkan

Unsur Seni
Prinsip Rekaan

memberikan

pendapat tentang karya

rakan
Guru membuat penilaian
berkaitan

hasil

Kriteria:
-

kerja

murid.

Membuat penilaian beradasarkan


bahasa seni visual, kekemasan,
kekreatifan, dan kebersihan.

Penutup
(5 Minit)
Guru mengulangi tajuk pada hari

Penggunaan alat
bahan
Kemahiran teknik
Keaslian idea
berdasarkan
tema
Kreativiti
Kekemasan

ini dan menerapkan nilai murni


yang bersesuaian.

Merumuskan tajuk dan


menerapkan nilai
Refleksi:

Nilai:
Menghargai
Mencintai rumah