Anda di halaman 1dari 9

FARMASI

FISIK
Yohanes Juliantoni, S.Farm., M.Sc., Apt.

Larutan Elektrolit

Elektrolit adalah :
suatu senyawa yang bila dilarutkan dalam pelarut (misalnya air) akan
Menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik.
Elektrolit
seringkali diklasifikasikan berdasarkan kemampuannya dalam
menghantarkan arus listrik.
1. elektrolit kuat :
daya hantar tinggi walaupun konsentrasi zat terlarutnya rendah
Contoh : NaCl, HNO3
2. elektrolit lemah :
daya hantar listrik tetap rendah walaupun konsentrasi zat
terlarutnya
tinggi.
Contoh : NH3, HNO2
Suatu elektrolit dapat berupa asam, basa atau garam.

Sifat-sifat larutan elektrolit

Hantaran listrik

Menghitung hambatan
R=

L
A

Hambatan R dalam ohm dari penghantar logam, dengan l sebagai panjang


penghantar dalam cm, dan A sebagai luas penampang dalam cm2.
Dimana Adalah tahanan/hambatan antara permukaan penghantar
dengan volume 1 cm3 dan disebut hambatan spesifik.

Sifat-sifat larutan elektrolit

Hantaran listrik

Menghitung Hantaran
C=1/R
Hantaran (C) berbanding terbalik dengan hambatan (R). Dan dikatakan
sebagai ukuran mudahnya arus mengalir melalui suatu penghantar.
Dengan satuan kebalikan dari ohm yaitu mhos.
Hantaran spesifik (jenis) k dinyatakan dalam mhos/cm.
L

k=

Sifat-sifat larutan elektrolit

Pengukuran hantaran larutan

Persamaan yang digunakan :


k = KC = K/R
Contoh : larutan mengandung 7,45 g kalium klorida dalam 1kg air, pada
250C mempunyai hantaran jenis sebesar 0,034 mho/cm. Larutan dengan
konsentrasi ini mengandung 0,1 mol garam per kubik desimeter (100
cm3) air. Jika larutan ini ditempatkan dalam sel dan diukur hambatannya,
tetapan sel dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan diatas.
1. Larutan KCL ditempatkan dalam sel yang dicari tetapan K nya. Tahanan
R pada 250C didapat 42,30 ohm.
2. Jika sel pada nomor 1 diisi dengan larutan Na2SO4 0,01N ; dengan
hambatan 523 ohm. Berapa hantaran jenisnya?

1. K = k . R
K = 0,034 mho/cm X 42,30 ohm
K = 1,4382 cm-1
2.

k=K/R
= 1,4382 cm-1 / 523 ohm
= 2,749 X 10-3 mho/cm

Sifat-sifat larutan elektrolit

Hantaran ekuivalen

c = k . V
c = 1000 . k

dengan
(mho cm2 / Eq)

V = 1000 cm 3/liter = 1000 cm3/Eq


c Eq/liter

c
Hantaran ekuivalen () didefinisikan sebagai hantaran dari larutan yang
mengandung 1 gram ekuivalen zat terlarut jika diukur dalam sel yang
elektrodanya berjarak 1 cm. Sedangkan c adalah hantaran ekuivalen pada
konsentrasi c gram ekuivalen per liter dihitung dari hasil kali hantaran
jenis k dan volume V dalam cm3.

Contoh :

Larutan obat konsentrasi 0,1N diukur hantarannya pada suhu 250C yaitu
0,0734 mho. Tetapan sel pada suhu 250C adalah 0,520 cm-1. berapa kah
hantaran jenis dan hantaran ekuivalen larutan tersebut ?

k=K.C
k = 0,520 cm-1 X 0,0734 mho
k = 0,0381 mho/cm
c = k . V
c = 0,0381 mho/cm X 1000/0,1 cm3 / Eq
c = 381 mho cm2 / Eq

Anda mungkin juga menyukai