Anda di halaman 1dari 3

KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS)

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Mapel
: Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas/ Semester : VII/ I
A; PILIHAN GANDA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
C
B
B
B
C
C
D
B
D

A
A
C
D
A
A
B
C
D
C

NO
21
22
23
24
25

D
A
C
C
D

B; URAIAN
1;
2;
3;
4;
5;

Panjang (m), Massa (kg), waktu (s), kuat arus listrik (A), intensitas
cahaya (cd), jumlah zat (mole)
Bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, memerlukan nutrisi
(makan), peka terhadap rangsang, reproduksi, ekskresi
Bersifat universal, bersifat tetap, mudah diingat, dibaca, dan ditulis,
bersifat internasional
Kunyit, pandan, serai, seledri, bayam,

Sebelum masuk Laboratorium Sepatu harus dilepas


- Siswa harus/ wajib memakai Jas Praktikum
- Tidak boleh memegang alat/ bahan yang ada didalam laboratorium
tanpa persetujuan guru
- Tidak boleh membawa makanan/ minuman ke dalam laboratorium

Skor Pilihan ganda tiap nomor 1- 25 jumlah skor= 75


Uraian
Skor
No. 1 ..........................................................5
No. 2 ..........................................................5
No. 3 ..........................................................5
No. 4 ..........................................................5
No. 5 ..........................................................5
NORMA PENILAIAN :
1; PILIHAN GANDA = 25 X 3 = 75
2; URAIAN
=
= 25
JUMLAH

= 100

KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS)


TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Mapel
: Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas/ Semester : IX/ I
A; PILIHAN GANDA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
C
D
A
A
A
D
A
C
B

NO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
A
A
B
B
C
C
A
D
B

B; URAIAN

Skor Pilihan ganda tiap nomor 1- 25 jumlah skor= 75


Uraian
Skor
No. 1 ..........................................................5
No. 2 ..........................................................5
No. 3 ..........................................................5
No. 4 ..........................................................5
No. 5 ..........................................................5
NORMA PENILAIAN :
1; PILIHAN GANDA = 20 X 3
= 60
2; URAIAN
= 8X5
= 40
JUMLAH
= 100
KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS)
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Mapel
: Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas/ Semester : VIII/ I
A; PILIHAN GANDA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
B
C
A
A
D
C
A
D
D

NO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
C
C
C
D
C
A
A
A
B

NO
21
22
23
24
25

A
A
C
D
D

B; URAIAN

Skor Pilihan ganda tiap nomor 1- 25 jumlah skor= 75


Uraian
Skor
No. 1 ..........................................................5
No. 2 ..........................................................5
No. 3 ..........................................................5
No. 4 ..........................................................5
No. 5 ..........................................................5
NORMA PENILAIAN :
3; PILIHAN GANDA = 25 X 3 = 75
4; URAIAN
=
= 25
JUMLAH

= 100