Anda di halaman 1dari 1

SMK DATUK HJ ABDUL SAMAD PORT DICKSON

ANALISIS ITEM BAHASA MELAYU


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
KELAS :
NAMA GURU :
NO
SOALAN
1
2

BIL HADIR
:
BIL PATUT HADIR :
TAJUK
0-3

MARKAH
4-5

6-8

Kesalahan Tatabahasa
(8 markah)
0-1

0-3

4-6

7-10

0-2

0-3

4-6

7-10

0-3

4-6

7-10

0-3

4-6

7-10

0-4

5-10

11-15

0-10

11-19

20-30

Kesalahan ejaan
(3 markah)
Sintaksis Binaan subjek
dan predikat
(10 markah)
Peribahasa
(4 markah)
Pemahaman Komsas-Prosa
Klasik
(10 markah)
Pemahaman Komsas-Sajak
(10 markah)
Novel Destinasi Impian
(10 markah)

Ulasan
(15 markah)

Karangan
(30 markah)