Anda di halaman 1dari 10

Mengamati pengaruh suhu terhadap

perkembangan dan pertumbuhan


tanaman kacang hijau

Madania Asshagab
Nur Fifa
Rifa Atus Shalihah
Sarinah
Sri Rahmisari R

Rumusan Masalah
Apakah

perubahan suhu berpengaruh


terhadap pertumbuhan tanaman kacang
hijau?
Bagaimanakah reaksi dari pertumbuhan
tanaman kacang hijau terhadap perubahan
suhu?

Hipotesis
Hipotesis

0:
Perubahan suhu tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan tanaman kacang
hijau.
Hipotesis 1 :
Perubahan suhu berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman kacang hijau.

Variabel-Variabel
Variabel
1.
2.
3.
4.

Suhu
Suhu
Suhu
Suhu

Variabel

bebas
Lembab (Didalam Kamar).
Rendah (Didalam Kulkas).
Tinggi (Dibelakang Kulkas).
Normal (Diluar Rumah).

terikat

Pertumbuhan tanaman kacang hijau yang diukur


setiap harinya dalam 1 pekan.
Variabel

terkontrol

Alat dan Bahan

Alat
1.
2.
3.
4.

Alat tulis
1.
2.

Polybac (alternatif botol plastik atau plastik bekas) 4 buah


Pisau cutter (Bila menggunakan plastik bekas)
Mistar
Tanah (secukupnya)

Bolpoin
Kertas

Bahan
1.

Biji kacang hijau (Direndam selama 1 - 2 jam)

2.

Air (secukupnya)

Pelaksanaan penelitian

1. Menyiapkan 4 polybac yang diberi label. Polybac A (Suhu

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tinggi), polybac B (suhu rendah), dan polybac C (suhu


lembab), Polybac D (Suhu Normal).
Masukkan tanah secukupnya ke dalam ke - 4 wadah
dengan kuantitas yang sama.
Tuangkan air ke ke - 4 wadah masing-masing 1,5 tutup
botol setiap hari selama 1 minggu (2x sehari, pagi & sore).
Masukkan masing-masing 1 biji kacang hijau untuk 1
wadah.
Menempatkan setiap polybac sesuai dengan label yang
telah diberikan.
Mengamati pertumbuhan biji kacang hijau dengan jangka
waktu 1 hari sekali.
Mencatat hasil pengamatan ke dalam tabel pengamatan.

Tabel Pengamatan
Tinggi Tanaman per Hari
No
.

Tinggi

Kondisi Suhu

Rata1

Rata

Suhu Tinggi

Suhu Lembab

Suhu Rendah (Dingin)

Suhu Normal

Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau Selama 1 Minggu


12
10
8
6
Ketinggian Tanaman
(cm)
4
2
0

H-1

H-2

H -3

H-4

H-5

H-6

Waktu Pengamatan (hari)

H -7

Sekian & Terimakasih

Grafik Pengamatan
Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau Selama 1 Minggu

12
10
8
6 (cm)
Ketinggian Tanaman
4
2
0

H-1

H-2

H -3

H-4

H-5

H-6

Waktu Pengamatan (hari)

H -7

Anda mungkin juga menyukai