Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh: 29.10.2015
Masa: 9.40 pagi- 10.40pagi
Mata Pelajaran: Bimbingan Kelas
Tajuk: Kepentigan Kerjaya Kepada Kita
Tahun: 6 Jaya
Bilangan Murid: 38 Orang
Pengetahuan Sedia ada: Murid telah mengetahui kerjaya yang mereka minati
Penerapan Nilai: Yakin ,berdikari,berusaha,bekerjasama
Kemahiran Berfikir: Menjana Idea,Kontruktivisme,Membuat Hipotesis
Hasil Pembelajaran: Pada akhir sesi murid dapat:
I. Menyatakan jenis-jenis kerjaya yang terdapat di Malaysia
II. Menyatakan kepentingan kerjaya kepada manusia.
III.Membanding dan membezakan setiap kerjaya yang diperlukan.

Langkah/
Masa
Set
Induksi
(5 Minit)

Isi Penting

Aktiviti

Catatan

Menyusun ,mencantum

Guru memberikan kepada

BBM

dan meneka kad

beberapa orang murid kad

Kad Huruf

perkataan yang di beri

huruf.

oleh guru kepada murid.

Murid di kehendaki

NILAI

menyusun , mencantum dan

Kerjasama,yakin

meneka kad huruf menjadi


satu perkataan

KBKK

Jawapan: KERJAYA

Menjana idea

Guru Bimbingan dan


Kaunseling
Langkah
1
menerangkan definisi
(15 minit)
kerjaya, dan perbezaan

Murid di kehendaki

BBM

menyatakan jenis-jenis

Komputer

Kerjaya yang ada di Malaysia. NILAI


Contoh:

Yakin,berdikari

antara kerjaya dan

Doktor

KBKK

pekerjaan dengan

Peguam

Kemahiran berfikir

menayangkan power

Jurutera

Membanding beza

point kerjaya.
Guru mempamerkan

Enginer
Murid dibahagikan kepada 8

tayangan jenis-jenis

kumpulan.

Langkah kerjaya di dalam kelas


2
dengan menggunakan
(20 Minit)
power point .

Setiap kumpulan, dikehendaki


membincangkan jenis dan
kepentingan kerjaya.

Kemudian guru

(Muat turun daripada sumber

membahagikan murid

internet)

BBM
Komputer
NILAI
Kerjasama,
berusaha,sabar
KBKK
Kontruktivisme
Kemahiran Belajar

kepada 8 kumpulan.

Mengingat,
Guru menghendaki
Langkah
setiap kumpulan
3
(15 minit) membentangkan hasil

Penutup
(5 minit)

Setiap wakil kumpulan di


kehendaki membentangkan
hasil perbincangan di hadapan

perbincangan yang

kelas

diberikan

(Tayangan Power Point)

Guru meminta murid

Murid menjawab soalan dan

menjawab soalan dan

membuat rumusan pengajaran

membuat rumusan

dan pembelajaran yang pada

pembelajaran pada hari

hari ini

ini.

Mencari maklumat
BBM
Komputer
NILAI
Berusaha,Berani
KBKK
Membuat hipotesis
BBM
Komputer
Lembaran Kerja
NILAI
Yakin
KBKK
Kreativiti
Menjana Idea

Refleksi:

Murid dapat menyatakan jenis-jenis kerjaya dan mengetahui cara-cara untuk memilih
cita-cita yang diinginkan. Selain itu murid dapat pendedahan tentang Kerjaya dan
kepentingannya. Selain itu kerjaya amat penting dalam kehidupan manusia untuk
mencapai kesempurnaan hidup.

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh

10.10.2015

Masa

9.45 pagi- 10.45pagi

Mata Pelajaran:

Bimbingan Kelas

Tajuk

Jenis, Tugasan dan Pakaian Kerjaya

Tahun

5 Elit

Bilangan Murid:

45 orang

Pengetahuan Sedia ada: Murid telah mempunyai cita-cita dan mengetahui tugasan
kerjaya yang mereka minati.
Penerapan Nilai:

Yakin , berdikari, berusaha, bekerjasama

Kemahiran Berfikir: Menjana Idea,Kontruktivisme,Membuat Hipotesis


Hasil Pembelajaran: Pada akhir sesi murid dapat:
I. Menyatakan contoh-contoh jenis kerjaya yang terdapat di persekitaran mereka.
II. Menyatakan kepentingan kerjaya dalam kehidupan manusia.
III.Membanding dan membezakan setiap tugasan dan pakaian kerjaya.

Langkah/
Masa
Set
Induksi
(5 Minit)

Isi Penting

Aktiviti

Catatan

Menyebut dan meneka

Guru menunjukkan kepada

BBM

gambar yang ditunjuk

murid-murid kad bergambar

Kad Bergambar

oleh guru kepada murid.

tentang kerjaya.
NILAI
Murid-murid menyebut dan

Kerjasama,yakin

meneka jenis pekerjaan .


KBKK
Guru meminta murid-murid
meneka tajuk pembelajaran
pada hari ini.

Menjana idea

Guru memberikan klu tentang


jenis, tugasan, dan pakaian.
Jawapannya ialah : Kerjaya

Guru Bimbingan dan


Kaunseling memberi
Langkah
1
penerangan tentang
(15 minit)
definisi kerjaya.

Murid di kehendaki

BBM

menyatakan jenis-jenis

Komputer

Kerjaya yang terdapat di


persekitaran mereka.

NILAI

Contoh:

Yakin, berani

Memaklumkan

Guru

mencuba,

perbezaan antara

Kerani

berdikari

kerjaya pekerjaaan dan

Tukang masak

kerja dengan

Pekerja Am

KBKK

menayangkan power

Pengawal Keselamatan

Kemahiran berfikir

point kerjaya.

Membanding beza

Guru mempamerkan

Murid dibahagikan kepada 9

tayangan jenis-jenis

kumpulan.

Langkah kerjaya memakai


2
pakaian beruniform dan
(20 Minit)
tidak beruniform di

BBM
surat khabar,
majalah

Setiap kumpulan seramai 5


orang.

NILAI
Kerjasama,
berusaha,sabar

dalam kelas dengan


menggunakan power

Kumpulan 1 hingga 5

point .

berbincang jenis pekerjaan


yang memakai pakaian
beruniform.

KBKK
Kontruktivisme
Kemahiran Belajar
Mengingat,
Mencari maklumat

Kemudian guru

Kumpulan 6 hingga 9

membahagikan murid

berbincang jenis pekerjaan

kepada 9 kumpulan.

yang tidak memakai uniform.

Guru meminta kumpulan

Murid-murid dikehendaki

1 hingga 5 mencari

mencari gambar di dalam

gambar jenis pekerjaan

surat khabar dan majalah.

memakai uniform.
Mencari sebanyak mungkin
Kumpulan 6 hingga 9

gambar-gambar kerjaya

mencari pekerjaan yang

mengikut tajuk tugasan

tidak memakai uniform.

kumpulan masing-masing.
Menggunting dan menampal
gambar kerjaya di kertas
putih A4 serta melabelkan
nama jenis kerjaya.
Membincangkan jenis dan
kepentingan kerjaya.
Gunakan kunci soalan 5W
dan 1H.

Guru meminta setiap


Langkah
kumpulan
3
(15 minit) membentangkan hasil
tugasan yang diberikan

Setiap ahli kumpulan di


kehendaki membentangkan
hasil tampalan kerjaya di
hadapan kelas

BBM
Surat khabar,
Majalah
Kertas putih A4
NILAI

Guru membimbing dan

Berdasarkan kunci soalan

membantu murid-murid

murid-murid dapat membina

ketika pembentangan

ayat secara spontan ketika

seperti membetulkan

pembentangan dengan

sebutan, kesalahan ayat, bimbingan guru.


ejaan dan sebagainya.
Hasil tugasan ditampalkan di

Berusaha,Berani
KBKK
Membuat hipotesis

papan kenyataan di dalai


kelas.
Guru mengedarkan
Penutup
(5 minit)

Guru mengedarkan lembaran

lembaran kerja (Tugasan kerja bergambar dan suaikan


di rumah).

BBM
Surat Khabar,
Majalah

untuk mengukuhkan ilmu

Lembaran Kerja

pengetahuan mereka.
(Tugasan di rumah)

NILAI
Yakin

Guru meminta murid

Murid-murid menjawab

menjawab 5 soalan

soalan kuiz dan bersama-

kuiz dan membuat

sama membuat rumusan

rumusan pembelajaran

pengajaran dan pembelajaran

pada hari ini.

yang pada hari ini.

KBKK
Kreativiti
Menjana Idea

Refleksi:
Murid-murid dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kerjaya. Disamping itu,
dapat membantu mereka mengetahui hala tuju untuk memilih cita-cita yang disukai.
Mereka juga dapat menyatakan kepentingan kerjaya dalam

kehidupan seharian.

Tanpa pekerjaan maka gelaplah masa hadapan mereka. Secara tidak langsung, muridmurid perlulah belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita mereka.