Anda di halaman 1dari 18

••

I

liYO

AI".h.JZ D _yo .' · .. 0 0 • '" 0 • 0 , • • to • • • 0 0 '. 0 • 0 • N~(;'Jp' Pt»nl Hl8AKtJR Ell

Go tlieldeD ,A.,....ilb:t.e.n r • • 0 • • 0 0 • 0 ~ • • 0 • 0 • , • 0 '" ~ 0 ~ Bu,..Aan TOPB..I..ll

l'e,jI,m.1i '" . 0 .. 0 0 ~ • 0 • 0 0 0 • ~ • 0 • • • • • ~ •• 0 • N~tfip FiU.1l. EISAK tJ REB

AI C AlIHld .. 0 • 0 0 • • • • • 0 , • 0 0 • • • " • • •• • " , SInd lremal YETJdN

lIom •. n ('Le, omu)· . .. . . .. 0 0 r • 0 0 ~. Bur" (I,n TDPllA,1( (Fran~ms M A UBI AC)

BD e~der.Jo Cella~Unde.. . . '" . r " 0 • 0 ,"' • 0 • r '. 8"i)iUl.atlin Rah¥1t.i EY1JJO(}.L,fJ

IU. 0 • • • • 0 • 0 • • • 0 0 0 • , 0 • 0 ~ '0 • • 0 0 • o. 0 i A Ama Ramdl TA NPTN A R:

Kalarlf r .. 1lI Bah. roo '" 0 • 0 • • • 0 • • • 0 0 , 0 0 • 00 " • Sai! F~ik A DALI

, eden S!lmr. i 0 • • 0 0 ~ , 0 , ." o. ~ •• 0 0 0 • e • , 0 • .dhm~t M'J.Aip DRA~VAiS

BERNi/1ElI) 8H.d W ~ FOTOtJlUF 8ERG1&/ ..... QUO T'"JiIJJ& ..... '/"HOMAS' ANNSOYYET RUSYdDA TURK li'E;SJfl

www.:n, .. f-k.corn'un

21 Mart 19,36 Ostad severlere hlzmetldl r.

2

,

,

....

lANA. ' FiKJiR I, AI<'/IYO

,A

A H·'S· [_ Z

. I' " . - ."./

. . . ..... . . . ...... ~- " .

. ,'. _.",' ,"

o

D NYA

Ytll«:"Jrr ;nstf,QltA Jeri" 1Jlfl siRsi lJ'i'r' dert ,e"~gg~~!BIl de"t. sinirle,; hazuk b·i, mirdsye·di O·,/uII'on i, slkr·R,fl.S··I,1 Mlraslled,i f'0lcui"~ ~Ii~iin,fin' hir ifaretiie ger aii~itlliin 6.ullin "rey i'zl'er'fdi OgtfilR,€l 5e rdl'relJiJeeeti' h'rllde; Ih,ir b,irisile ,af1Pllam~gor. LCist.ik t10pla "'111 ,l'srr\l!flQir ~ r'snkli 6.lonlar Iftl i,'ne ligo,. " D1fJta,lii fill.F,ln il p~,.f)d'n e U dlla~ln yerlerde si;;riindiir'uy,o,r ue,6ilin zenginliklere arA(lJ.nr. diJ",mufi bir

..:..~' ..1' I.. i; ".. I' .,",'''' .J ,., Ii, ,1_.,..1 'iii ~11 "'. L. -,:. ~'J •

p,en~Ie:,r'eUe,n, ,ul, 1[-11',. II Kenu'lsmB ~a:gar ,lfe,e'm'~.1e,1I gune'flR '"0p'I"a" USLUl1ae '_l

oltlR lell.eleri'R,i .. ~e~r.edi'yor'", Bfl lIaSf(l,ll'~ msstJ',ll'ar'rJaki.' dunya .u~ell "e,hzaa'eieri nfl.stall:g'l ,i6,i ,6i:' "e;y,. B •. ,(l1da ,6 in, dakfor ee' ufiiri:kr;U:1 16,;n hokA,a6az 'Ue F 0.1 I!f'II"ear'lya dursen, 0 ,pndflll flJfte~ /erl ,a la'flm a·k ItJ 'I

DeJ.niz 10',:,lrl b,i'r meml.ilelte hir IfolziM lIarde,ler-1, iuha] bit ilke' h"urauldr. ,B'rJle ri eijoi,Y"e ,mel"'d ive oleri ndenJ gak I e,:l' I(lrl IU1,Q,u,n lor' ndan, so lla It. I fl'-I!I ii,s.fii n de binlerce 6i'l(aj1n i,le,,jigi bil'e;'i Itl.,larlndaR Ja,rkstl,zt Or,otto', uzan bog,I,II, com "0,14,, do'r,f kB,.e ,o,mu:zlu, QZ, ,ko'UJlfln~ kOllu,tugu ~ zaman ,dQ k:urb,aga, grb.i sesle ~ E,ko "an /J,ir in saR ij,.qegi p·,ydfJ t1I,d'u~ Saren !I·o,orf laB. daA d c'iz'gi siz ol'an hu

J .. ...

!tip in ft·" zaman ol,'adll,I,. )J,e 'Za mrll1J ,Wlil'diiiii" J1 e ,Zp'm!~UJ Jleger:.a nlalld,w I ,be,' i

d'eliil ~ Yaln,z J6,i,. plls,paS'.I',ft iistuTille, 1J.llm r.klpl'II1,A del",i'de,n bohfa1,fJF sal',m1f ih iI f,~pl't1k inson b(Jiu'JI'"Aell~, m'ilypoluk kaltlb,g.lrklar Au r','tS I lI,do, biF' tdJn'm "'ZIG p,Qn'oloni!u ,fJw:1dllr me,.in'den bir YDDal'lllII '" og,alark,elll ,iit.',i lasti It tekel',lekl'~ ""aba 8 a deree« meyille bir ,rJ,,','oj,1 dQIlf1rien ,ffl,r.,tl ai.ndD,n hlJ',olaT 60lllmg 0' Ii'

((1 tlk bi,., .melig.a/i'll elks Q,;" '141." ,k,Qlu"rlle',R Aartolmo, ,.flrBm 01.1«:1',1 gib;" ;'f,ift'in ,bjj'lii" z_'ehirl/e"i"i' siMlr'erile beraieT ,'okdiir,mi, olaa ,bll ,in,Sti. arneii, o'nc,Q.· '.ese·lliy,i rem,ll,I:IQ:J:,rn!tlAta lIramun·,n k,Q'rkuRf mi.stlJi~

B'e'.,',i,· .Itd ro (fa, ,ar Jza dO"H, 6li'tmez o:rma fila r "e~ SDnSrlZ 5'tepl,sF' memlekel,inde 60,.ko' Ica:rdeflel"i', },.Jldrz'lar,rn 6'ile' dUydui,g hir' t;rillk A'opardl.lQf"i Yo,ai rCa. i rnerdlllenlf!rin,del a,s'ier ferhislileri'n,e le.6 saban'd . alan i'PlJr',lf'CI"grm ,,"o,lay "eltlprille IdRnY'a,I, dlr:,la,l',r, me1deniye flc ri, mi Ilelleri '~e s,n~/larl ma ,'u"" •• '8'.

8 .. F...J_l Iii' ,IL·' d' - - L ,L 111- 10 ;0; • It. ;0 I.. .a b I

, ",'un UtUji;OI (j',lr' .···iI'mef SO',ORt D'U- .,ife' yal ,ue iRI $Jaarf' ISllreJnali',un 1',UQ',6, _-z;r

Sf Ai/In .st.·[raln:~ in s,t:Jftd",/c'i bU7iik u·e mueerret.' idrak 'lsi.lrabllU,g, ye,.ini alma i'sted,i. 0 linden~ ber;i,. kainatl, d,ort. ko,a ,,'oren bit BlICIdde' f,elai'i'si, IIGtiisel'erin

.

~~""'""""""~~~~~""""'"""""~~~~ A G 1\, 'e ---.........-~-=--- ............ -~_........~

eb,er/.r dui,im'uni Q,',ryQ]I h,i, 1!I1.II, IU1I1raY[fII1UI' lie/it ,Il'i',. JloA.l'uk IRl'Qnl,t,il, m',R'Rtl,',t'n u'$1 ii p,de.J~;i v,a rlrk m ai'€Jiabe's,ine ~ Eski~"N¥!J',ltl,a bi,/'s fJadedf!R' in'SQR iy~~et:r, i Jola.liI df.~

iii !I"" ' ''I'

fICII!k', ~ill'et a,kl~na" s:okll.k flf:i~9ili,~i!J' ,sa/ ,!}e' ha"is sign-f,illl, ad! 'ulUuA, :p',l;ui' mui:Ji,le' Jil"DI,Clntirr",

Hit; ,hi,. misfit v,e ,i,€\cr.6e IjnsQnl,~·1. kanJlra:ml) 9:ri' ,0') kilfl:yeis,i~liii 'VS ddld& ,le~i b,eme'B: Se2:i9'01"", ,Me/ll/~1Ji,. fury',i, :fiinii'6i,rl~,i 5'11,%11I,eR i,le~ bi'l. de",il~, ,FQkat mus6'eli~ s€I,l'am I'~, de'rJaftl 1"111 6" 'mak da'TJa_ltl,rIR d'a'Dtlsr.~

.,\0' io; It -' .Ii ,..I .. ~ I. "1- ~ , ll'''' ,~ 'i ~ 'ii) A,- "ii',' 'Iii

I.il~f,fn: 0 «aear 1,a,PlflUI": ,mU'su,et ,IIRl,I!€" ona' rfese_-_~:5Il),1 v,ermlyo',rl IU, ,aletlft

k,tJ.'ibill'i s',;,el erde z;rpl:(J,t,fl n r/o/c1o ,r' la ,.,E~ SRJ'an, a It rll,a,. Alida n Ell 'us til ne m'erd'~'uell 'u:r',g fI, ,m,g ',e,n en., le'ril, L 01l,IQ ro:d a 12 i;' ,fl~ allll'~J'~' T GII'r Q,n:da d in,£eI1(u:t /coJi/le'r i v:or~,

·B', :.j"-,;; :il'lir::...u hi :1''*'"'1' r :'r_:n;n ';ill Lr.n JI,.. C'I' n-'~ n :;'IJ'~ ;IA~ -,JD ~';/' -

__ , 19 '.~!III& til ~i.1 ~ I ~ rill I. ~.K ' .. ,,~!ILdl"l __ ~; . J"\!.' ~I I; _ gly' U'~'B ~ L~

Rd L " :' ,it,n,j~. - .'~ ,-~·",'L,iI ~,'" ,1!Ii."'~~j'" ;D," ~ -:-1111':-, ln~ :i80 ,e,s:,..!' 8Biif'Jri~ s',e'sl~e,i

__ ~ItIlUnU,R Ollil.Qn nl~aml 'fOllCl.l!!!! ,JiVJrU"'lI.sy~,Rln, ,KiI1_:~5;!fill'~- 'if - - - _I - "" ... - I~,~, '- -'-, - -

yerine,. SIr1FOJl iadl,n ~',lilik'la"1I lue A,frilictl, UDA",,, tepinmele.ri .el'iy,or,~ Re"Stl.m~,N

... ~ ,= ii ,iL. LIII' -.iI' ~ -' 'ii' L ,r b-' "'" l. .. " Ii t ,,,J

"zune'j' eSKI 8n,£RR II: 7uz.ie,. ,y'et'lne,~ ,1Ie'oJI' oaf't[l ze _ ,"'U:I6','" 1',6 .emlL ~ '_'a',ld:_I~_:~_d:r't

kli.n,ijin,den SB'c:i1m i,~' kil~' a~ galo f,ld,r: gO'T,UJ.U"IO" ~ Mi,Q1JU', gO. JlUZune 6a:llr'loA:, gi'b,i' ,'e~t,e'r' ~\f;,ltiiJ,ori ~diri'n fii:r,i~ J'gb.a i,~i'ni Qlltu'm!€Jcldn', Uzttk'tdli: 6,€I.'ir.ldlll' rJlfllc'I' .lcl(jCfl IeGtl ~iz:l. gi:6,i Y'lk.k lil:O,"ii;Jc'~ ,OstulllrJe o"furdlllum'uz ":'7-" ta',' delJ',ri al'et',lCi,il'B ,),Io,nlulm.ll'fl' i:~~sizll'k'~ -iimitsi~li' Vie ,6"d6,i:nlik tene ,'i', le,r,i .. ,

Jns(lR'~k ,s~kIII1l0;'~ -

ZdmalUR en in:ce ~i.zl,isi'fte d'oAu,nQR .'llozol ormo,ol."da g8Zig'fJ!" 'ij,e (Ali," stpn.ilos,ophie) ,6'G,l'l;r ,,jlt,nda Irork. De s,I"'rRt~IYI bes,tel'emeue f.',all~"'l7ar us. ,in's,aR:'" lrg,llI ,6\fl,lcleai:"i gen,i' rtf: bUluk Metdli z:ik"te'n' bah,$,edill'f,J"',,,

,A, ,,',f,lk do11;70' uz~, .A, lltJ A, iI'~,n,.,(lm Udall t;eRi lm:i,ti r li' Su ,A IIO',h, llmilu:tl "'if,fJpl'a,"'lIi.i,i All.a'i deii'ldi,,~, Bu Alloll ,l,tJs,if V'IS' ,f-a.6iin'in ii,stii;D~de ,61r' d,lem~ ,Ste',2tilft, biF (fe.'rJkalll,de)1' hi', (m.eFflei~llteuK) t.e,lalllc:I'aidi','., Bu A "lall "ali iim,£s,lel",i,oe s,~''''I:,a'n

. .

i'sr'iin ,uAu'lI i'sl:.I~k6Dls ve, mauer'raya i','i,iyakl,ril.rji,

,Ni~'if1, glllo',re,a ,0"":',6,, dIe,s:,., aA'iiz'o' 'I'~' €Jelleo' tapt:IA:? Ne ,41ge 6s g.i' m'." .... deleri'ruhUlftu;zu.q, e.srar giml'e,kl:erild gigdi'rdilc? Hep bu. dlJ:rf ,AOfS §ekli'g, Jqm.11111.,,( FElli,"" ,h!ep ,611 y,(llarJri,tnlZ 'ldRdR iler&i'nJolt.i lilnl ~I IaJep 60 .sficilifin ,ililan ...

:I' :1. ~ .l. :1'... " &J. '0; IIJ -

O:6R I ufl.,ri.agl I} (nlC fief'ln"

Du'n:YiJ IJi' defft ulo'r-ak al'gh,s ~'drF,~ A, ,rt'I' lie' bir-' (,Aar-ik'IIJa.J" J le:lak-kis,i" lie b"tr "S'IORSUZ-l"k: dl'l:yga5u, IIle blr giz,lilik i:draki, tle'lJ'i,',. iSlt;'lt6al i§'iiyak"j

Htz"~" I: 6,ligo II, imanl(lr,J.~ ,siAn mus6el' 6'i(giier,i,rn,i."z" ,lo1c.omol.l.li 6\OI.alm., !utlr:Dnlar .i1J,i ilk A:!zile, ,yirD),or (I,e lIep i,nif,.,.t1en: isti:/d,eie edi~',Qr,~ 'Yrq6u,' .gi~

'.... .-J .... 'IT 1·..J - I k ,II I'" .,f Z' '~ "

,',llftfl:Uil yagon~ ; arlPQ'n ,,,' _l . ~1:B'r ge_ ~yor!!! ,~""al'f, lumaoaclWr:z: .. ·

A,II:ah, diinya,"n~tlan t;'ekildfi' Sa t;e'iili",~ bir insane/an c'e.sarelfin pA'ilifi.~ Ii,. "e,II,edeJA mluh.abbeli'n uejU,., 6_ir 6Q.h'iled.en ,6.Aarl'n. g,iJi,i' , .. fbi iaia. m,gdtle ,ii:zer in,dc t,a k ,16 i mu.m "tift hi r if dejit '

'I" '" - I I.~' ",. -- "iii ,~ "';0; ~, I.. R ,Il" oM b.

re r,'te sllt.r,11IfJ,rg,z, 81'RuQ'or,u.z., luinun en Inee fr.Z;'I~SI: all~ "- ~:afta_"Slz,rz~ '_a',-

tlu,dtfl. srj,(J'm(yoruz1 IUl.du"ts'U.%u: d,oldflralnly'I.,ruz~

Bu ,hQ~I. her rJ(lSfllltmdl edilell ,Rllu" ,oaf: ,orii'nmez bir "ldndul! id'i,.,.,

klldar 6'Ryiill ",tlAcsiY'eti.ni iJf/i'ltl(1 etii"i.nld'ea ,el'gor .. ,

~eF'li,dR raA.u'mu.~u dil'zene S'(jil.d'~d'k iman I DafldD1'U se.ft,i:lJle I

00- ... -. 'ET'H 'E, 'DD>~N> I

I -- -. II _ _ ' .. - ..

:' I I I . .- .... -_ .. :.

AV-;,-iEi>llLU· RKEN

,IF' I ~ .~ -

~,l;;c'~;,~w;,t.!e t: fJ.t; i j i tlP~;e{j,U lr ~"'1 ¥

E,'~l. i)ij fJ tV ~ !J']l~-HttJ,~ 'liU t, "l',,~,~d~ !pi.~H~ h rUi.O".,

, •. 1:- - J ~ ,~. It.- • ~ .Ii', i-'"

l~ ,f ,r.~~"el: !L\~"l'ii!~, il\t~ I,t: u·,t,el tnt lI'n (~'l!t'i~,.

A.11 dl" ISil:UU'SS

"u>r;~~ tl '~:i~.d,~'I.~" JIC'~~ i~'~ ,kij!irt·u Idn;1~ 'l~8 L:&eildrJ,

Ha1buki Goethe j~~'ln,! boyh~ bj r i:hnJl ve b iyle, bi,r elldl~e kad a 'II' g'i:iJlri:i n ~ bir ~ie.f :yoklur, 'O'~ ~ne~,afiz;k can. :sli!antlsnla~ .§!i:pheye~, en dE;rjrne I·i 1: m eJ'\e'~ nul lisa 2ek,isu:n,n. r~ha h r:u, k.~~] ran j onda i.ll ti r aslan u .br bn.asn~ ~ u'lf;andl." ran, her ,~eye 'kar,~l YI.bi1.DCl ,idi~ ,A-nah '~·ara'ii' (mda n. y"il~'nUmleye 'IoHe riz I ()Il ..

d K .,J!O OJ.' d d"'···'

mU.Jl'lT '11.. , .. -.- en~1 sn:~ Il n .re . ~ g-I

gi bi I V a'['~ II Q' tna. tS~ ~ r apvefen duygu v'e; fikitleri hemen sanat kaJ dll~ Ill, do kii Vorl i~in ~ n h tall ... runu bulmm.k Vie va,rhlile. uYIllIm,a.k ''It,,(!n-elerlnj rar~y\ordu,. By .. , nun [.;i nd~ r k~ 'f~' bu,tun eserlerim, bliiyiik 'hi, iUrabn pa'reaJar mdan balk a bir ~~.y d ~I··H .. di d ., ~

_ ! f'J) .. e R11fL ~:U '.

Boy~e l~k~e h ~ s~erh;'j~-n ta" ... km~ It1- sanata clo,l1,fiY'Ot vie at" l~slt dun:yas~n~ r~r,al'!nC~I' la.dam

-ll!'tlliK -J-r- r:iI II!~" -Q ... ..I

iliJ,IIl.·: ruSt W' "'F ~ti;,.~"~y .. ~ ~:u ~

M' adanu! H'IDne,F] hau ~'en ~In oj'Jlu, SOU'D I'd.a Wer1th,er ~i n k.en,a.nnZi Ii el( All~tun da~ ~ L ,,3- r'alUI:~ 'V1e ~,ns,an~ar~, U:1"biyey"e memur e:ttigi adanilj, (db elIte ,AUah Sa,D& verdi.li ,istIdadu~ hesa b ~.n'~ soraea kb r u clindesin i yaza:r,ak'l bey ... n:ine bir k.urlun aJka,bi~ i r ~ Ve bit ,Q' U n Goe:t ...

.he~'n ~n balu;es.i ke-na;nud a, OBbinde Wlertber', i'nlih,8r et'mi, 'bi-t reo," kiz, onun go ~der j, B~· n:und,e sudan -;] kan labU ir. B U, Uin bu Iill~lrU\ ne ehe"~.mj yle~ i va1't G,o ethe'ye g'lorft 'W',er~ her I II'iz De\n9Ci:~,i,nm kurta~a,bi.hnlek.~ k,a'ina ta vie ~ nsaalar a. k 3'rlj ~ g ra .. , "fI1~ U.en 05,er l ka)"1 ba~'1 fllrtl su m' • diifieD:il.nlek i~i 11.1 ~d ~nm~~ bir n-m U.!d·lad,e.n ba § ka bi r ~\e y degj! ,_,

d ir, Mushi! le~d f'hli ya p t ~ Y II '. rerill si nden. on a, ue?

n

o ~ di n l, c ~ 11 z,~ ar ~ ha 811.11 hI'!'" l,~i n bir d'etn,ek. sanLyoniu .. Ru.hununJ selamleU yo!!unda A,~la,ba, deli l va rl I:gnl,a gu veumek te idi! K:end i nc sa hip,

cjn~.tru k ~a _Il b~ y (j k ~rzlJsu YOlktu .. , Hie: b ~ r ,'eye b enl i it~ro i hes aps liZ verdi g:,i :goro] nil,em ~~ Ur,.

lhlirashlnnwn. S'Dnun:1 kadar gitmeyi yarat ..

IJt1 kahram an ~,a,r,a, .BJ r,(!lkJ rdJJ.. lq,tihar,1 dUI,[iOODI C:;;oethe det~lm Wetl~her"dir'lO ,~lakik~ Werltber ise en 18]1 lbtirash~rruu bwl'e baglna.ya, vie un.J.ar,a, hi kifO 01 millY a Ita ~ Illilr ~

.111

D'iiny,an In eu 'k3lb yurekU adaml N.apo"" I c on t he'yb ~siJ1d,e Wett her"i 'MIs,I'r,a gotii rii P II a.tlayar.ak dokuz deJa okilllyabi.Ur'~Mad,alnc de Sl~ ai,1 I~ 'We ("'t h.er' ,en gazel ka,dn~ ~,a:rdal ~ :fazl,a, ~nlihara se,bep ollnu"tur '(1 diyl~bL]ir'i

GoelLhe~ ,sOOD,ood.,n AHah:i bulurum y,ahul kendi 1JIl den ba.;;kala.f,11 rn da severi m korku site,

hi 'II.. '. ].. h ~ ~ '" [ 1 II ~.. ~~ ii diE

.. U; UI~r m,~'seeyl ISU~l't e ~uw~u~-lII.nle~ _ ~sbe;mez i.

'!::,'- bU ··m_ .. t-' k d'" ~ , '1,.,''''...111 ·'b

IJU ·,uy u~ [a.ll~:Z,iye 1 '. ,en.:- ~ nl Ul ~ar1Uall, 1 ·~31rel

aJuJ, lle, ya~,nlz ,Sle'l ya,pma.ya y,a'ray,an, Ien, Gnu do!y urm ay:,a yleliyo,d:u.~ l~t;e,;: y ur~g;Ln.~n. ne kad a r t3.:jta:~ old 'OJ tu n u, gos t~erero. Mada.mlt I die:

Stein~a y,azd~·t~ mekblp'ta.n bir ka.,'t ~3.br':

"I. Dun ,g:ece ya,itau,- ru Yl.lmak. u'le~e: jeli m OJ P:b i ~ ippe hi r me'ktlO Pi Ire tirdiro Lilli J!D.~D ,e,dendi· ..

iini ha"~er 'Vleri',Y1ord,u. OtrO:r: tar·3,hma doodum, ve uyl!l.duml~"

Lili, OiDU'IJJ bii,tu,D bir yd ~ddlf,ulya seT"

ditwni Is'and'ltlve y all re~unT n11,an1 and 11'1. son ra bir t,oklm. par,a. .m.'ese~e~,lerii 'yUzund,cn aln,SlZln blralup ,ka~tJgl Vie hi,Ui ,s'evdifini, ,s,oy'"" ledi,li, ki bar ~ ,gin. ,g',orm u~ bir ail;!o'in k~'ZJ ma;d;tnaZie~. 5 char! nemahft idt

ill, ,oJ

V

En ,asT~,i aacak dinden ~lk,abUecek ala.n a h,ia kn1, her ~e~idi_ne~, 01 kadar ~u-:ka S lDl r;,evw.r", m [.i)~~, :ki varl l,tUl'U n ehra,unl:u her g iinm'u, ~kur:i 'olchll;u kadar dab a Iaz'~,a y ~ ksel tme'k le, i,l:ndc' yaladl!~ cemii;e~ b,alkJnln ~Dlenf'aaUil'rU~,a.J' e$i~' yaD'ID _ um,u:m'i' duz:enin,e '!r,ah,m~i: _ ,o~du'iY:IlU s5y~erdt ~ahsi o],gull1u~~JU1,a engel hh; bit a_h~' lik ka ~desi UUl1m I,YiDlid u, Pa ul Claude! 'in I~ Goethe, bu, muh'~,e~em, e.§ek ~ 'J dly'e CH''ld_lllll' bahsetmesl bunun i,~in tuha.f :r,6r[inm£me,~wdir. Z.ira., h'i~ bi;r rub. :§,eytaollil bu kadar b.nn~ltnJ.~ de,tildjr~

V[

8u (:un gijzc] k.ad,ll1 olnleklerini kendrns,wnde blddutuJ[MU iUra.f ,ettii,i1, hay,sbrun IOn seneslal do.] d.uraul Mad a me de ,9 tein ~ 1;11 0' asil tadl 01" bel kern iti n den "I'ur a,c-ak bir kaba ~ w k~,a terk ettfk.'Len SOil r,31, ~bp evbte kapat 111'1 bi r Itl a,,· baJJe kl~i!'~ Chiis'tia'lle 'Vulp1iusilt: evlenmeden yum,i " ~I~, b:ir~ikte '"I,Ia.d.1 ~ OIl&h,1 Uky d~,nda ana 01,8'11 bu g~nQ kadcl nl I, hemen eW'ienm,esi I am us b oreu ik:l@u,~ btl m u a,z;za m ,h~da.kar,i I i.~ y a,pul'lk. i'~ in 'ta,m ylrmi sene bekledl, 'Y',tna. m uh..areb esinden sonr a, evi ne ,S 3 rb~ll Fr,a,n Sll asl'teT'le,r'i saldwnn,cl, y~rnli ydhk kap',abll,a,SI ~on'U muhakkak bi'r oHhnden kurtardr, Aneak. o J am,a,D~H U'Z ur U,an ~ ~ oJ m,ez Goetbe Q[l un ~,a evlenmeye karar ve.!idi~ Nc ,(,ari-pli'r ki e~l.~en., meIer ine blll],du Id ~r Il i,ahiltie'rdeQ biri de ~Qcuk ... la r~ lo.lul[I] ..

'VI'~

ICe ndt ltJendh1:e ,yelmrt'lIu::'k ten", g',5ldere urman m,alk,jhti rasindan dot,D,n Vii rub u n de~IiIllJh.' ~nder~nd.en ,g'eteliJ ;MysUque sanata, (11 ka dar' dUlma,ndlF l!tJ gnthique mimalJye bal'i:u,r de. ,mek,te'll 'iek in mes. Ha t:t:!l II 1/ r11'tf. .leamed-g'a :i DUl Celtt?niu!n~t',~nru iltenQ~ A~arL[H 'i.upheti 'VIe Oelu'~.e.t~~nii ean 51ku::l huJ.d.'~turnu !oyliyecltk kadrar' gu rurdan k'cndinl kay hooler ~

VU,(

Spi no,zfIJ 1',)",1, Go ethe?ye, ,6 in:te n .Jacobi;; arhk a;ra ~,3rnnd ak; her. HlrUl dosUu,tu n b i tmel( U!e;re. old~~tl,llt'd anlad:~k tan S·OD/I" a~ Y i}l..dlj,1 son (Wlek, tupl iIJ~rUl birfnde,~, 0",31 val'II tu:u n en deri,n y'eriode'rn ,I~,[en 'e r Y'aUa ,:

_, I~ Al l:al hI, i,n an m:ak 1.& ZUD ! rill wy,e ba,i;I.,..

r Irken I Goethe: h,e,1" z8m,a.nki sO'~ll'k k an h br~ ie' §,oyle eevl1pl veri ,'ord,l[ =

......... Onu seyr£dJyorum, ya mi' eserlerlsde

tetklk ~d;yoruw I' .-

He,ybla't, h a,ki'ka,ti, bi Up ,sey,rehnekle., Dna hHU1.nl,ak arasmda De kadar bHme:zUikenme.z: bi r r ark va rdl r. Bu ~ 3.n ea k yap~ ~'tL m IZ ban! ... , ketlerle belli (l~ur'~

I,X

Rub-un yucudd311 lonce oJ.'ece"ti,IiiN~~ inan,~n, cehernnc·m'j ~ekihil" A~,lah5~z hayahnan scraIetj':ni (it tn~.'ek, i~,in dQll,rm,ad.an 'C;aI.i! §lr ~ ~.u Icu,m ~e .. , I ere ba km ::

B l,r :,lI,t l i2'fj mSlzi'i k ?J apnllJj,ld,a,,~ SiD, ,biT ,1r~(JiC,S~2,itlt. 1J'i~p~u.o,y~ ~ ere tit ell. e-ri1ft.'l- I j

Ii iRsan 1'~ ';id~ati, II sr .{} ti.u, b irlul' dj,U J&€I 'cetl~ui:rti: afJRUSl i~i71I' Ilil.~·' ~ ltuvve;ti'~ ot~, 111 ulcllr'" II

Bu f'i~ki,rllerden ~~',kardl,tJi h·ar,cket kanunu, da ,~ud,ur':

9 alts1~/l1l lsrl il!Zf.ngi n l ~gin e oil., ,~fJy lc()t~ ~n1i~N1M lrn"l,a ILeitf,~l Q,ldkaw.,? /{et.! II'

B:(~ Uin bu zeki hi J eler], f j J dJ'~ laden bir' kule I~i,De sl,~~na~n ~tik.uWl ve ,bUZiJrLUllUl ,S,UI:iJ'" a;i1Hi b ek ci ~~rjdh",,, Tap ~ I II, n i:~arw I m bDzLdm~~' in as~ i~i n hi.1 ks,1f:d ~ ~'a utra,Y'a,'c:ak blt;'kl's'.d~r. ~ Q ba,~'k;.a~U'un~, 'bair r.6z[erd,e AII~,ahUI m,abedi k adar ki Y,lulcli oJ d u!'u:1l u tasa day ama z, Cunku 'yaJruz ken,di ''qar~],t~n.a lnamr ',e onu dU,i;inurlll.

X,Goethe, her gun varh,f,IJl.1 biri),z dalla,

I • ~ I:... h- ,." k t~ ,. m _ _- k .

3,:5 mid", bl raz u a Ill, sur ve . IQvve'. d, (hm,I.· ,

is~Uyori HJa.lbukl kendin~. al'~p' nelGye, ,R:,idece~;? DnuD i~in bililn, kapdar kapahdu·II' EJde edeIceii hJii'r. riyeti ve 'kuvveU ne yap'a,cak?

Yarada nnl, :;6z~,t bu bin' lIn sl(.t~taRdlaI1

ba ~k.trJJ, ki:m~n ,m ~bl stly~erJ,mll' om abi J i" :

t4: Do{jt, a B(jz,~U an'llamay'£Jn. ve' i§t~meEo.

yen btl giiJi,1 eri'~lt YU'Fflcl'6 ri",ii 'V~' Imlal,!~a,"" Tt'n 1; .lliU td'~ ,ft ii,lt iif'le11'tt, VB' ga2~ B'ri fin line' 1J"1'lde ge ~'"1n'4~li T I 'I!I)

XI

Oinin ka I,PI VB muti zen w,m. golfe!;i olsn sa nann, ,~ 'I uxel ~II in uJ1lu'mf' kll n;rg;nJa rUn bul,· m a k. ,icin ';Jr.pu~ an, bu ad am t balk,raJ at,J,n a kat ... .~], Y3Jl:ulae,a;k en ufak ,re'Ia;r.ath:=rin,~ "'edaklrbk,· lar Ul mania 5,1 bi ~ e ,olac'aAnu l_i,bOlli reu rmelc. ist~tniYD:rdlJJ. Q,null I,ek 'v,azifl!;si n,el,sine k~.r'l 01 andll' .. AJ la~h iJ, ve ba~l~tlaJI;r,1 na, ka:r'l Ollan. Y',' '" zi fe, ise, boo ~an nkend i ,ak~i' me~ekele'rme ve eIQ'feUektiieI 'D~IJ§ljnfa ,y,ardun ,etmeb:~rne ,muteTrri asi pU r to

-~ ..................... A IG ,A if"I ..._....._............,......_.-~~-..;",,_~.........---~

iii ~"

- Ba~,'ekH MuUer bu ,Ie,", haberi 'verdi" In:. ,once;

11}- bt~ ,alduOlQz :rorundu~ sonrl. I'olleri, "'lila doldUl "'Ie No~ 1.gu(n·~Q.vi m, ma-rtal,em flf.~ tudsse j ['] d,oo i~

Bil' maddet SDDra ZeJ t,e'l'e :ronderdJ.ti m.ek tupla :~u 'cum leler 'yard], ~ ,

n Bi7.1 rer JU7.U ne ba e'l£ly~l.tt a neak 'v'ali it: nkri 'Ql~bHif;'.. Beni'm, tek :layr,eUm fiz~k roll," v;a,zem,ey'" sird urebHm,ekUr!l IG el"is~ l~end i ~itlID" den gele cekti L" ~ VUIr!:U.t :mecburdur ~ sb?;yo l' U h tu.r'," ,~, B a~ ka bi r yerde d~: lcl Yahuz kan.un hi'ze hu,rr,iyel ¥Ie:[iebi'li ru dli,yo'r~

N'iba.yet er,ltcs~ yl ~'i 'og~ U na da i r ]fazed ~ til me'~ :t~ bu ;U ,tim'~e' i le bi Ur, j rO,f ~' ill B (lJj,ai J .. ~, Jle'~ 2arl'{lT,t1i lis,luJ.1 den i l en ,J~,. ,It,

XV] ;

o,~ ~ wenn.ek ,p keHm'e:riimi ~u.ga'bnd:an sn ~ mi~Ur'~ II, Jftcil I' i ya~Tlnz basta iken ok\umUJi ve 01 l,an~~u ,~evm" it~ '.

H'ir; bir kin hu ,sevgiden ~ir'kin o,[atmaz,

xu

Bu adanan ae Melislo oldul:uhu ,anlmn1;1K r i~in, en y:ai~un destu SchIller'!; d'inleyin ':,

~' U - ..JI.J' .. G· b .'~ bl d

" . "LiJIl n. m,WlJ!uif,t .. qet e ~e·· , :I r ara· ,iii

bub~ n M ak meeburiye.t'indeo ls a ydlm bedbah t D'n~d.llln~ 'Zif,1 bu ada'l'n' eo sam'imi' d QS thari na

b ~f ~ L" b' k" h ~ It.. ~

ue ,aChm,a:z:; Ul~ [.I~r ,~ms ~ye, ~ Ur u ~f ,eye

sanlmaz, OnQR korkun; biT hodbin oldujUDu za;nnecH ,'on.l m", ! fUla 0,18 n: at ~Q'k kend isi~e baR'lam,at '~e' ,a:rkasJlndaln si.lr.ilklemek ik:tJdar,J vat. Fa'ka~ D dawmm, nur k2ihr~ ~3/h~'Hnl] iyi 'hBl. ~ reket lerile 5 eva ~rw e, Likin hi r

~lab ,g ib i ke nd i s Lnil asla vermes, a nun. 'bu tin K3l1 b~ mle sev mekle b era ber ooaa n nefret edi YO'"

rum ."!~

XIU

'Hi C ~,Up hes j Z r bi, b~:viy 0 diu" :;u nd u g n kend i, "R h"i,Y e\ id'ir ~ San k i G oe~ he 01'1113 sa, bb.den haberj 01 lnay;n saymsruz il,em-

I 'I er i n ahen,K ~nden bir 'iey ek s,i ,.

~ . ~I~ I", ", " d _, ~ b

~ece 1\" 11\.8'1 na t1 n . UZ.SI'li ~,O'lU -

l~ac'llid i r" ~ D,at.l~ m;ak'tl n ~ ,P 3'!'\tfl ~ hi n rna k tan ise be'Rl~ l2~m L ~,a~n" r:uak da ~a i rid i r I Z:ITurw- de- bu ,lar~ rl dedi ti 1ft,'. F feud'mn di,l in ~ b~l en ~!er pek j yi ~Ul ~a r ... dut',al~ m, Eter her birli mil; .Y 0- lunu buls3ydl umuml menfaaf hakJ.kat ola,cakb~ Z ira UQlu.m,un :('1 @nia B lJ fe'tUel"i n gay retlerinden dogar" P,erl kendil 1{):~lunlutu;n.a 9ah~ma.k~a, ,sosY',eleY',e hizmet 'Btm~~ olur, i~

D . r j!li - - ~ h'!ii ~ J'tliliO'i~' h'; ii;;l"'inD

,r. a:sca ~ nas U Il"";"':nq : ~ ,IIU ..... ~

6it'fe]erwn ,suiultu beni korku-

IV"' 1II..:'m"' b;; _...l h- IIL..-

t"yor ~I'J '_i Jf'I!..lm ullll,r . I~en, ~,a uen

ohn,ayan ne iU,emler 'vardlr? ~I diYOf:~ IG oethe~'y.i hi,~ 'bi:r ley 'kIDrku'tmuyor'~, I[) daima raha.lUf"m Me,hur 8'ozii:

Q; f,,,ragat e t~ I i.m m~ ],izllrL J mn Uak,a, jizlm ,; .,;; ~ ~~ 'iii'" f ~ - d ;'11 k""'~'d b~ d f· iii II!."- it ,e'&,lell',nl,ada I ,egl~l ' 'OCh : e~r . ,e_ D, ,1,f'r·agalN.

ederek ... "

G'ene ~bu nluh te ie;nl, :s,5l~eri'y le k"'na:tb.lfll~'

I'i bi o'~ uyur '" 'La.kin f.~ra,t,a't .,11.. Ned'811 fe~a:gii.t. ?,~ Hi~ off a.rzllsuna metbur ,o[madan bayn" de .. miyerek Y',alamak.. ''Ie rdh,ayet tek' ~'fYf k~xa nm ak '~ei n, he."r "ey i r10zden c:m'ka,r,an 210 Iso, ,f,IIi eli/de l;;ouiJo,d,n.,UI' ,btr is'l,(j! S 1I,()llaa 6l .. m 611l eTc, oeJa n ria !l.' ho.liuii unda Tan,a.' "d~' l~a l {Jim ~lt ifin m i ~

XV)'II

,XIV

Orh~ biT' 'ta.bnfo. on a. bi r' :fa ziiel 1:1 hi :gii ... riniiy,or ve he,r 'iddet onu rneyus cdiy~'rdu!! Dj ~j,lm:d~fIl t.i'i ~ d U-iur,Dallcdigl sox bud lin"~' ,{_j] JI';s.., it i olrnlCll/Q ees til T',el et! ~

Bu nun'la ~era bet o~iim i nden, b~r ka.t ~ a,' .a n 6nce~ lou ~ lin ~ haya:b nda uQ ha.f - a.dan f a.zl.a, mes~t ohmladltJ~H s6y~uyorl' Kade:rin ne m'il- .. hi'~ cU\resi"",~

XV'

Go e~be ;'5 eKseoi yafU}3 bagar ~eJ!J IDjl.U ,Itt u - ,I us~e R,om.ada, o'~mu,ti. Scab an t b ab a,JiB

D ijnY'Bida. insan ,ot~.'ti ora du'·

~ d"" -''I... -. • b" "'1~ esele

,u'n, • .Q r.ecc:r;;; en UYYK. m~e.'

i.ns:I n ~'k tid.m,rtll n~, bududunu bi I mek ~h'" Sir adam ne_Ylc m-u'k, iii ted_i rdir? ,I< (i,;uco k ,A,vr upan:nl bu g-unku mu n,ev"cr~eri GOlBt ~ uet'ni'R esed~r:ni ve: h.tal,J,abru bu SO rguya, bir' Icre:va,p S 1,),,1 ,Dr; ] a r" Ere·r· bo'y le ise, bu 1:3 Biya'~ .. ,i'n5an j,ktidaruun ne kadar hi,~ ve '2; af' nun De kadar 5lCnl3u.z lo!dugu nu gij~ terme,yle kifidiT!'

,XVII

.s

dise bi~e" deg,i~di, 'Eb ed:iye~i ~,na !utdlrm a 13 r;a,h§<~yor ve 1.8 :Mar'l 1.831 de Ekeemana'a ,un ~iirl ~!o y~ iyordu :::

'i¥Eult],'fi.i IM:Jyla&a (l1:t ,(tl'g'i'i~le.,l'LfJ ufjra$'~'%1(1/~ &l,bla~jla't'la w;),e iIi giitfli. lolmu;gll2t giJ ..

eel 1~{lll.~ u~lafia Y,fJk'I1.f'" Ldlti;~l yer y iJ.',:;;ii;rt.rl'e' Iten'di.sinl~1 IfJir "c,Y oidu,gu7:1fJ bi,ien; yiikseJ,' i',u.sa?~ itf:u~ ~ (j bii. r li "e"l~ ~i ken rli hal i ne tn;,,'uk l J'" tar. ,. Bu s6:dc!r onu.n mi::zac~rnn tam ~h91.de·

5 i yd i, N w te kii m :11 i ~ bj:r tetkik, ona, :in san 13k] w .. n ~ 11, erem i ye C!eg~ !ley ~t3'rJ e utraH~mak kadar bo ~

got uful1uyor'd 1J,!j' K,a,'~t:s,[Z gjrip~ ku}~uk gorere~k ve aJ,a,' ederek <;dtbi~ baHin felsefe mektep-

lerh~den SO'Ara" h,3.'yiii ~ nl>'a, prensip olarak ~unu a] nl w.sb; ~ An, ?)'u:!t.: ! I~ D!.i p:mn5,~ b e o k iIld ar

baglwydl ki blr !n akllndan SfLKma,nU1SJ, w~wnJ! on:u saa tm ~n k ~,p'a R'n~ I ka:zdu ml~,b i ~ 'J/iv are Jj.fo~ni?1~~e jl "'

X1X

'L"'I~'· L. .... .J'" 110 "'1- ~ - -L k~

, a~ W Il I' onu:n,~, eU'~I,y'lc II. I, e 'Uu, r,a;, ·1 . w,a,r~,

.. k"~ k"· "'k ··d~·W"" ~-

~ ~J n O:;iluI'Y _ u'';'u for· ugu msan ann ara-

SU\U~ p hmr;U5''l f~ol,o;y ,1r;.oltJy ,'ter' Ita, tttya 'Y'a,sll/cta uyuya,ml~Yi,n r,i]tl1J'zi:reci 've rruzik~j,

j'),ascal' gibw, dunJ,arnn en d,erin rbbi,Y,nb;iSi Dns t01t}llPs/r"]J1 gi,bi ad'Bmlar d,a Vlrdrt., Ona diyebilirler ki ':

.~ ()gp'(J~~nir!in 1',~,az,a;,J~i'ye;silnten ziY,(Jae fl;£ 'ikir- iiz,e!l'inae dUT1',I;!(J,2l? tlZ1"eUi ~dwlz: .11 i'ltii 1t ll;.ava~,ta en 111 ul,i,7':,f,t 0 tan ,Fey 7",ulUln ((,ill?' :nl.l ~ ebca'l n~i o,ld;ufj1ln'l~ lJil1'1t(Jld~I'.

,Zi ra lJ Uti ,~,t hi l'u,~e'lt a }i~1 {iJr.a b'o.; ~1'.~ an a ~[a ii' aleIi Il"ill re lJ i ti r, 11 ~l fJit1R,iC" ilo ~" (j,"a~ Jlf'l !u,a.tl.

teisete bfJ8 1ICf',(] ~'i,(J,f;e,1 tilket'i:,., Ni'e;ki~11 Oa .. nun i~i~~ teisere i't,e ala.y et'me/c /'tuJ&i'ld frf,l .. ·

se te O,tJ!J.l"~ n tr ~,u leu r i uli r le ve Uze7"i'M e lultluJlt bi,l" !cae kiJ:tek lop:ralc~ i~z.son bu~nit ...

€Ill, r?' iti}t!f' A Urlh ve ~beai 11,a.y,al~ y,olc.~'al 'no d U,f'u,JJcn' u.g,. Vi II 'i.}} i"f"lin~1 Biro, 'lI'lfU~~~ uile.CJt (liz"

IJ:£Z 1J(J:Jttiyu!l' ,()i'arC(JfluJ~2Z1 b1lc17lJlut?'3 i"b~di'r lei 1Jar lIii'ziin(/,fJ b€dlJall~ ot'dui1'lt~

~'~~l,l'l:lr all'llz~1JOl'~~'Z, Biz tdJ(#diye,ll~n~ {~"1'lJll lien,· fLt~'ni'zcl,t!n ,~ij1:J};~e ellIHJl'"i,yiz,. EfJedi,1Ielsiz 'full.

1Lilszt 'Jar 'rJ/'u"lrt.l'iT? ,lJlre' 1Je1·:i1'ni1Ji~c.e[Ji,tlu ,~€yi' aln~~atJa lcifllkl'n'a·un~u. DU7:lYllrltJ.'/ti bir-

{fan titk u z,tJp v" i~'n U l~tJ.1I al€l. n so tiTa ebtJ,~i f,r-al~ alzi bel~'tiy(Jr~

Ey d~iu.uu bit nok;.'ta,y,a, kada r kuvvetinw

ra I,p elm iyan. ad atn, olu In sa yd tgt m:~za. haya.lt d.iytr'f!~k,j h i,~ b~r .;~y in s urrm edw t~ bu d'u oyad"" b~~i hangi saadele hm,D.gi aD'W ya·lam,aya ~',a'~ ,t1r,IYU1rsunJ. if llalu. tnicar- edeu ttl! r felli' in,· kill" fUJ(U·., A llah a ina nm ~ y or tn usun ?

,XX

B6y1e blr suale kar,., Goelhe kendi ,fi ..

Id,r~,erlne ter'cihn;a,1) olaa P'r'ome;thee~Dhl ,a~l.ln.-' dan j g'oldcr-c Yll:mtu'k ~ ann ~ 5,~ k ara k ba,tn" ab i: ~ ir:

.. B',fJ,It bi r lIlla/I., d'c(Ji lim. /J"{),7Jl'c' 'i','tlrn llondiznl onlaf' /radrlr' blt/yiik ,:'UlljlY01·U11,t .. lVIrJ,ln "Ii lena It i, INJ,luitf 112 u llal, .. ". IE Il e I" i'nrll!ft

11'~ ,ge,le'iJi.,fi', i., ,Y;e 1·'le~''i1t ve' {jIOkl'lr'l' in. (Je;~~ "i~' 'Ulesufele1"tni UV'UClt"f}, a bir top yib',i J'lllc~~ .. , l'~'ral;'ili'1'laT ?ft'l t lJeui lJel'~clml a1fl.,l'aiJ\ilir-,

U.!T 'nli:~ fjen;i' bir' diinFl'a yU)'i 1111""11 a'c';{.[oitirter ~ni ~ ,B~ll'ad'l{j!U'ni ,',a;liu .. t'ar,ntjlOlf,Unt ve bll~'l.e,1Je: namset otattU,u'~-n .. t da 2'anne'tmiYOttlWt., ._i so»; U {J'{JrulUfj'fJl,lnitro ,D,(U~telc

ki eiJled(yiJu" ,Z',b"u V'lart1,1,~ •. '. ~

XXI

B'Ll S a ~deri i,§:i.dmru;e Posea l b~'iu'n ~e .. v,i flebi] i,r ve ~',8,a1t fl, Iter "e,y tJ'tn';'i fai I lIrJ.'lrIZ.2 I,i, lJ'lr ~e1Ji1t dUfd~~2",all~(ld~g1 ":I1saf1lura l,ei;1;.d.i-"iJ~ i ~e j'"1(J'i A l',lal~ ~,an ~'n Wl t 'U1ft ka ~{J;t fl,! Jlabbi11l, IfJrtni letket,ne' I: Jn~~'a1',~ ',al'ld fi,e bo, Vi? 'n6 iC(J.tJ.ar pis'li'l~le' d.o'l:~t.ul~ diyere:k sus 8 bU i:~l"~, llkIn onda n UI~ asir sonra gelen Andre Suares ~w III ceva b.l, :b,azl rdlf' ,:

U Pa sct:£t !5 ft't in OW i zair (]I l'saya't .ItUt1'" ve:tine !) a VfJ',IUJfJl(Jkt'i"F a/~{lg JC!J-,vv',~ 17:' i!) ld 1'1 tJ u. i,iu. zltf~'n ~ ijl,,,elJ i ti1JlfJI1' Vii] ke r IfJyi' r;i{j'll.fJ,y,e ,!, 1'",elG ,lJiil~ii.ll va1'·l,~gtni talc. 'budiflth;n, g,e,letJlttii l~at,,(J,'a dO(jrt' g~,~nle'lIlrJ Il..rls'rfJr.liY1o'r ~.;p

xxn

Ri vayete, bak I] J rsa j 'I k go,r U§lt~k lerI "de,

N'alpolc'oln Dna If siz biT; ada,mSJni~ M()in~leur GJ[] e'l h:e l I'! dellli~l~ H a,y E"amJ!annd an bir~ d:e !JP ,0 .. nun r.ik'brl,eri -lii'r]e'rlnden ve ha,y,atJ eserler,inden. yuksek~ir • d:iYO,t"ii

H,aY'lr 'Monsiel,l,r ,Napoleon;; '0,. ~aJrJ mnh~" rekk~r, dlhi olabUwr. H:alla ,shdn t;,amunm~uz .. , dan d a.~Ul b u I 'UJ~ilna,! bi r ~,a lIP ur"da:n, d a .v a '!:" ,I tl ~ nUl

- 1., ' . b~ 1lii,..Ji ..J. i!Ij."<]d~ m!~ Iii'

lolil,biUr~ ,Li,ii.:,UIl'j Cl' . ~l ana,'Il1,,, IIJIHelS,1 .. I,f~ Dle --a.'"

dam t1 s ay ~ ~ m,BII rn a ~mk ;i,n yak t~r 've 'hl~: ,IUP"· be.siz hay',ah eserlerinin en kO,!,G.s~,d'ur"

B'lIrrlb.au IT'OPRA.K

6

N~dir.' 'zall]H~~li .. ed 11"'1

BIIF' :110 ~n'i1 b'If' .,YI aU , Ph~iCU Ii" Zo.maa,11 ned.liI't} Jnl, mi, )1',0.:11,'01 !liD .. ?

BI'I' lIe.1I! '.e.[il!ld,'o:il' I t;u kur.dul' i:uiigUi' 81r .,re_re, b 'D21(rulIi' ,I' KGloldIIiI, ,daD'DabiJ

Belilid Idie !bIll' hilll'.-'Z,~ '1"iI!111 Ie ke.l y,pr~

en.,. de ~I r blrr.11 Zoil

,0 ,p.ffil .6J gle' , I 'va iIl':..

,ABBe ,I 'B~BbIlD'1Ji JjO:D.llidllk~ , rk,allih

,A DDIl' J _ • !II hI D,~

Rruhru DlIID tJlpkll.l"

j',lmde IIII' : ,Q_.t_1 DoB 1,-., • - JIIVC~

I-I! ...... d, LilljJ!,-II_,1;1iI ,»-:0 ~ ,IIQ!_ II DlA - t

1I'~'ylillDdi~1 bIll" :111, 'Neil

Z.'1Ii RuIn, p.rlll::- 1"1 Sl.t "Om ly,el'lI h'm.DiI II 1!IU'1d."rl B •• 6j-ntuyo:r' ..

,k_IID IJ_.I" Y~I",dre v~ Heir le!"I. .dDdl~1l ,l.aPloa ,hler :J'erdi!iCi' \l' I@i A~emde W'e IQlod,lh!'

HII' ye',r verlD CU!'i. g~Zit H a. ':¥a'kill g,~ liA :Ira kiil Btl' , I' 'veri.lI, om.u,z. y,. II elm. - 1 Y _' 'lop.lidl~,

NefJ.f;p l~~~z,~l 4""IS.A !{,UREK

~"J!I .~ ~~ ;.-s:..,.&.:z..-II!-~~_.~~~,_, ",-",- ~ ............ ~~...,.._.. ................................... ~~,.......,..~,=",," ... ~ .... ~ ... -:If"t~- ... _ ...... " ~_~~ .... "w."""~""""'-~...." .. """~.'_''''''''

Z A M ANI·

jNl:iI!I'oI'.rI, ,r' ;Ii'

....... -~~~.

''''~ " J;Ii l:1: "I" ~CJ .~ K~ i'1-1J' iru" U' .,Il 'II ,e'(J~Jj cillO (~" ;U, J;;i!".iJl "', ('1"_'111. 0.0,

Bfl" ,yazl giln, u. ,ze rrel'enRU' saat l',e-ttje

j'" '.' jj; - to,';", '''' .. :~:"" ""~ ~ d

,fI.un,,(Jtft, ~-l?""'~en so'nra u ~t, CJy:(/;g au t12 :' "a

! " :r JI" ,f'" "" tal

,'1~ laT,~,a us ~ U 1\1',Sanu\'lRY m" ~

GOz'ler.. :D'ien lit o.lt:taL~yan· .!Ilajn, .. tlttar (izennlilf .b~:r aril'~iCfk $JleSluliOile dola,I1T bU!l.S In aa l;nirQI duru,r'~ bi,', ,,',e,',ter' arl,YO ,.'00' ni'Uli~ gibi baa181ltda bir'u2 itla."" IlS1'(!,T t;de1~IJ ~on;ra;, J,le 1jJu." ~,'1f}U7.l" ,bilmel'Csi:.m?n "!Un t mute<!

"rl'~1 ,I'" no!fJifiQ '\lOA t "',iiiIi''''';' 'liB :II~¥.;;yT!j'f:tj\r:P!i "u.r'rlt·~ 1'.~1f l~llij':~,'6!1:i1'f. l~ ~~IiC~' ~~' ~-t4-IM- II

Manlh'YIR S'~ 1~1C1 o~r,aell1JeleTinam,j yoru .. 'cu a,~~iiJ,e:ril1t.t'm leu rtull €&'R Iftu,~ii'n,ce:,l'e rill. a r,h Ie t)U6:t b 0,ltU7 ~ nu!.lll,ub:t yalta la m 'IJ a rUJh,ll P,l ,~omtk far ,(JitJidiT,. G6,lge/e nft'! ,ga,Ilerirl fin un d:e uer t af~af~'laR kopup gelm"

,$e'fraf h'aya't'~'er' bir,e,r k'8,'ebeIG glHJi u:9u~ur-;

- ".' ,1,,-"' ~. 'I _., _. ~'- r'";t: ~l 1-· ·1.J

ve lots I ':11 IviT () ~,U 8eSS/IZ~j,~il e ",cr"n:t ~Ia;n,m a'~

dan~ uJn,UU,n j ,fj'lllt!fJe ka l't?'".,

IjlJy'le' lJir i/la% giin'u Zf!I'"I"'(J,lenm (JiJ;'Qe'~_ ,fin, btUin ,al'(H1'i rI i :i'~,fi~l.t~ m is ()~1'1a 6 m ~1.rJ~a

'iislJl. U2~1J,1)~t;, ~'llfr-'i.1n Iba'l;1~,t1n tl,lt'l'Mdl(l~, g{Jell ~1'm i ·yap rulclaru'a dOI,la,tiTtU'""",f1l 1~.a~UJ It.il~' bir' "ey~ I;~ig bir "t,Y ,'ortR,a,Yl7ti1z.! 80y~ i1J'em rn~.

8'1 Talc tn '~~ b aJ, 1,~,ltlr11n borlJ'l.e d u fjln 1. 1" Ine I,'dnaa.'ft~, 8,a/1110; ~ dan 'uJ'ak'.. Iwr leyden' u2ulc, ik'~, Ice re Ii/,inin tlo"rt (Jd.'em~\d:i,Ui IlJlU d'lemde~ bir "up"ak dulcu,miJ'l!l ond;i,r,lln "U (J,l.:tcu }tA1jal lC€lJile,ler'i ie bi 'f' a JI, b "I,balG, l~a&aY1.l1i:lJ

o taJJ'~' an ban (t, il.iff biT,S,Y &onnaplnu'l Soyliyen"te'~nli

Su:q,t Keftl,al 'YEndN"

1

-=--""""'"~~--'===--===-=~--"""'~~"'_"~ A G,A C --~=~---=="""~ ........... ~-----....~.....-

C

OM'",:'

, ' <--~

T

E,

R

G,e;m,i,te alk, deDi,lt'D "ey, b'U gUUID 'bir ~ok leD~cine, '7ers ai i'll's 'bah~eler.il'Di'D t,ailiJiata (I r an uza.kllguldan fSi'lla l',ea'li,ted,e'b o-z;ak: ,g,orinirOfi GeR~ k:amD'Ia.rll ka:ild,eleri Duyula alan ~u. eski oyuna giG v,esmelDek UiHir.lmgel{li'gi oi peL:: iyil biJiYOT'! a r ~ A \d.a 1m a 8'rt I k aJaa 1\:. ,a, deln ... dir. Sadaka'\~, DU1DaJSIZ 'bi'r. keUm,e]nl!: dl,Qlluyo:r,. C UD'lt'U al k ta~, S'U r@'U, bir' fey k al m a nl),Il;~U;r" Ma'rce'l PIUIll(srt\~n yabuz "U 'bilblQUll, ba,hi;J uzerbule di."uoi.riib':j ~,;ifil /{albj:n 1~ {j,fJellenu~ ODce[e:ril B;r'k d·e:nilell 11'1 fe'ragat't,Bn~ ke'h ... d';oe h"IYHi: ,d,am~ yi,iiUUc: ve vi'eaan BzablJDd'aa orilmu;l' in~e 'Qes,u[erig eseri, ;apr9j~lK, bir ~ u YI!l1 i d i," Di~ ve dind,e b xel~'D ~"h 1 ilk, '0 na destek 'oluyor'du~ DII1~' fazile,tJ'eJFiu s~t1e'ri olmasl,yd1" ,g'okle'rh: dOJd lot~,Di btl ,ga,~eJ ,SQI a:r bi r,i km i y,ece'kti~ A,'h:~ Igv,a ya Ui\r3 ml, faz'i~etU salhnul d,ayab'maslocian ve kat'IB,I) ... ma~n[idaQ dOii'mu~:~ur:' AUal'uD em'irlt(~riD,e ve :hukUYfDe,tlR bikmet[me kUl'b'all edileo RacinetiQ prenses~'ef,i~ti.. A:ekt kend;5'i'ni fublD .s:e tJ l:!'rliQ t YIIe: d lID a,S::U1JJd31n SiD'D ea ,I ya'lil.ya m ~ Zdl,. A,k QyunlUDuP kaideleTio,e "~~yan ed,eo gen~

ad II .l:a:r an kat ~1l8'~ n da", k adllo1ar ,8 k .1l.a'r ~1l i

kaybedi.Joil"]~'f ve Mrirorin:gien kl"aUannda olldllol"glll, g~h;~ sal~larnllQ kes,i'lmesi" ha]darlndan vazl'e''WrneleriAiJn ali:met,[ OlhY'O'f,.

1I11

RICU1U1D ihtili.f.~ar]JlllLD r,n,UL:,~e' 8znl'rbi,~ bu ceDliye't Kar~'IIIDda Rc,m'iDCl De J'apaca'k;,1

,.r __

Uk oD,ee ,0 te;~dni ,ara mada nl., SaiD t Ke'a] liD

me,h'u r 'tari no i - bu, e Q basii,t tbir Il1su~,dQ r, ~ d,enem - ~'~e (OK verimli old.uiUlIUlJ bi]iy'ol"u,Z - tatbik e:,debiHr~1 '~Bir tlIJIDlan,~ hGyilk bli:r cad ... de izet'in.d'it d rdall, ttLrl [a n hir a y h,ad:JJ I!'~ I~ Bi r kelime UrE't kelb,dine sGrglll sorm~yi[clrak!l :1,1,ma~unl o,Ed:uj'lJI .Iibi f'esmeder, Dikka.t' Ve ilz~'Qg]Je ne~ ~olye'h~Dlia tarih~Uiii 'vazU:esini yapa,r. BI] ,dllu·u.,da, ihliUif1a,r~n y'oklu,i''U ena emgfJ o"h:wa'k;tad, ziya,d'el re'~Mi,nin 'meVZUIIJRU t-qkn e,d!e'r~ 'Oncele:ri Abej Herm,81lt'l boyle ya:plml,~'t I ~ Bugihl de 'P',a u 1. MOJ and, ;.1 r'e p i h:ce~k, bir m,D a f et h~-l a ym ~ iii yap I for ~ ~~G eC'!3 lZl{:"ll{,',,i 1 Ii Gcce Jt:'UJHlhl~ adh IS ,'rieTiude, MOl .. rand~, biz'e he'r lr!I:ta.wI her ,SliUJtaJD, 'birhiriQi

u

M

N

,ltl"ttyan'I' hemen tes 1i 'WI, 0,1.3._0 I' fiO,D~,a. b.1 r a.k_an11 Il'en e i)u ~.'IIDl.~a D we hi~ b II" lengel tam ouy arraikl

~ -

'UrAu!" 10 tall,ti s,evklerioe UflllPt k:en,d~~l,elTifii,

b:itevjY~i lhsa5,lar~ uZerio,de ,inie.elmeye ,~orh~ ya DJ, ba",'IMi'a b'ir kaD:U III tan tm.au;tlllJldar J! ,Ols'betiel zell'kduyml,fa, kabi~iyeb!".]~ ka .. dIlBl_Rr '"El: er .... k~kler I'oi~'te'riyo,~~ ,8u kadlR \p'e e;lkelder, be ka1d a,l' du lie r le~,'s'e 101 'kaJcIa.f Itirleniyor ~,ar; o ~,a du a 1l,laD'Ii'~ YOlIar Vie hllHiU sUe ,ya~aD a.n iIUD,~ imsas),a:nltla Vi! ~e·hv'et'i!li!:riDe' it it, I'ey~e ... 'ri'D., en u fak blh· ,ebem mi'!J e't'i old ug'ufta, ; hanft] iI,'k I 0 OJ ~ a r i !;i,ft .uk ,ad [1,1"' i'~ kiD S,I Z I a ']]1 err ii

M,e'ira ame bd~ ve va b,~,i b:~ r t'l3I.S1vill' ~ MoraD d, Ka[Jj,dis i,n ~ '1'; is '(I) eziy t,'tJe,I'" ih~1 bU!II da mu:,. aJ'r ,f,ak o],dulI' til kin~ .G'a YJSJl ,t aJl:'~ ;;,t ~iJ eF,i, d oi',r u ... "lOU SI0ll1 i y e lim I' '~ok can ,s~l.ulcldn·bll,r _.,

<;il~kij,~ ,ekilsi'l; hir &os,',eteni'o tal"ihi~ lelid. u:s,ta,~,arW'lln;;nD rub 'V'e teoD1 va~if,e ¥e iJ11,· '~ir as ih t:U,a, f 1,1;'1:') i~i n y't2 p'il k,\,IlUil gi bi, bitev i ye h~~k:It',ar ed ile bii e':r;"

RObl,l,lH ldiU.ileYftnl,e:r', burada b,ir aaul1 ill! rIle m1 i, o! uyorr",a r'". B ana diye :bUi lil',~ r Id:: lI,iS:i'l de, tas:dik: edl:iyorsunuzj bill gunu" rOBHU'Ie I ~arJlI 'i],ir f(:.I:km,a,zil g i r m ~ ,'~,erdir. ~ Ve ~ak.acak d:e[ik hui~ahl';yorla r ~~, Li,ki,D ka'f ~d~Jl[bn2 b;aZU·ld:tf: U Ya ma ce,f'la :ro'm a D W '1 w Ma ICe'fa :1" omal1unn yenile,mesi deniieu ;,ey, l,cU"telfrten b'il.e~, ba~ka b'W'r yelrde ,'Ol[ ,a-:'ml"y'a_ ,dQgru bi'r IjiI i'rtUlma Ii &1;; I",ii:r U D iii rO'F,,, Be'ie'ri' ¥ i~dan[D facia [a.rl.l1daD ma hrW_1fl lIa h D ea I J a~~,~ l[a.I'" oau JYf;ula:n, g.e:f~s, n:e'fe~,e tu.tan, .har,ilu.1~ide eo ... t,i,llfa ye' vak,ahu"a a:tdddar'~ 8ur,ada, Ru:u~e\r',iI; 'ro'ltla:oun k'o,tu[eye,!i:!ek delil:im" 'Faka:t bana kah'f'~~, mace r!~ rOnla f']j Ii :y a 1 illZ" 'ba~lm,iIl:a, "a '01 hi Sh'lJl K i pl'i nrti:II, COlO r a d~ til ve Steiven s0'Di' Uilli kobJ'famanlan ribi-J' ,caBh ad,lfQIQ'1" ohlu,fu ,n~sbettet 5!1,:na.t ea'eri 5aYIIa.Dinrll~r'~ Rh· ke~!'i liMe :il,i6::1 maee:r-a ll"\omanlJO'ilJlI edebi o:~,o'r,ak val' o~masl "i'~i:n ,R1J'ihlm glan ,ey, m,bceT~la:r. d'eg-i11 m;a,ootala,~ ,I'e9,~'rel.dir~ Sterulh,a1. sa:ua~' t,ilnUI'1 'iosa,Q]ar3 ait ha.te~kfftle:till sebep1.er'ini tillumakta b' ibaJe;t,' o~druil ... nw 501'li,o.:r 've ~ lUi-a 0 ne'v.inJ'i n m d laldd i il}! fiu\kl,a, arV'D D iiy ordu" 10 baJdcml roma.D~1 dB, 'birr 'I"ubi'ya:t'~l olmali ... , ,du~'" Hugun" he'plm'iz li-bi,11 0 da ru'l~, taraJJrDdan III iithi, lSUf,ette f'Bki:rle~mi", bir se1'1'riye't

~~=-~~~~~~~~~~~A G A, C~~~------~------~~~~~

i

l

E

R LE

"

He kJ;U"'1 'k"a:r,'~y,a bulunuyor.. L£kio, 'rghu dJlfuui,a, bu' aka,1ll QlIiu:eral a, a y ikle D! mu~k'tle~ nn. ~ RI ze nghii,[e"t irmi yo:r, luil edly'()f ~ DoK'-' ~lIsua~ ~a'1.uye'liDil h:i~, le,siz G~"';;u'ld Mea.ume',i .. un lWuel iii Ah~in Feu rn~trl,Difl a;rkaslndan~ JeaR G~lfaudo,ux ile, Ed'Mood Ja~olU~, ile, j,~u'~'·' ,qules CJ1u:nevii're ile" r,oma'ne~y!il 'Fantezii va Ril1a, ,a~,em.i D i a,;a 0 lat,a, D its~ li!,tle, maeera ro ... nUUiU:: 11a rnil,dan ~o It dah a aoz Iii mri tliy; liD, F'akat Fa nteai veR Iii y a i [em [nJre I~r me k pe k a~ ya2U:~J'a :F.alasiptit,., Bwr:ag,.J Shak~s,p~af:re yolun,. ,dan. g'idenlerle 'maluM!ls, bit 1ilkeail!',~

IV

Ftante'l.isi o~ma,rl~U3J 1l,i!:le'r"1 Und.,dlm'i~i kes" m~yerek b.a~ka Jerlerd.~ b.il' 1~1kat' yo] aray,ahm~ Vav,amakta ollan, &3,11. romali,C:;ilarln~ k,@Ddl ~ @ f in~ b i r yol it ~lP a£;Dl,a ollg ~ D II, b aka ~ 'Iun, ~~'rktau dOlnU~,QDde':M, PaUl ~ Moran d~ NO!J vel ~ e s Li tb?;;r,a, ire,s "e ,.a z,d~i]j bir maJt,a Ie· de!1 3:d J bi, s u:r,e·t h! ,mall dey e ",e',~ ~vk,e. ,t:a paa g~u'p' m,'e.dem.iyet:ine nefreli'oi 8ftla.b.yor \1'e atala'I"lDIQa I'ey;:ip' dol,a"'~]t~ 111 U$hlrUI g~arp:h· h'f'dan fa:rda. mull,ul€ i~pd;~ 'ya~am.jarlna. ~e ~lilrlekliJ hir. ls,Ujf!ak ile iUamre: a.h,~ullar1~ n a bnre D'i ,'ord. u, Mo'ra nd~ bi zi, ke'mdi 'i!t'It:ri:n.de" i~,tih,alacrulnzl doyur,aD~ faka.t en derin

· .. ~- b~ ]' ..I " '.' ~

l·ii,b.,:a~jIDlI:Z1 '.l. w1eyeni gar,1 rneueJ:uyehulllll1

ala)" cuH~n';~ g·'ij.UlI,If~'i ba~lni go:rm,eJ~ '!ra.f'n"~" yOf~ y .ihl~'Z bl'lunhLn, y,eni ce:miyc:,t tarit-l,i~iiJjj~~ ufuldaru~! ,IUlS'l~ !,eRi~letebUecf::,fi gor-ij,~uJo'r" V'e: d'DhlJy·,~iyl!~ an1allbryor l.f.ill ,azlc'l

b- •• t R L'R' I, ,n d" ,Ill "lL" i.. Ii, h "

IIIl U a ~ u.'~ Uill . un. :~unlrnye~·~en. dl a _lI"u:m OJlS:I,

ve .. '~'5Itese de i:s,bemese Ide - Pa.'~:eal~~b ,ltIlAUani~Z adamn\ sela~ett" dlediJi i!e'yir .,ewe tas'" 'v ir e'hn l~' Dilu yor l@

Bu h'u~~nIls;ta'i biil" ka,d]Ul "veou:y6k b~r fa ... 2U!I: Ohllll:~ yand,ll'uY0;fsam din m,esele .. da·e hi~ ~bhrm,aya:1l Coh~tte' HB,L'la,ril 'kirose m,i\varfa.k. 'olamadlL~ (J/~e,.i':y·l ve: La fin (l.~ Cllli-ril,i kt,fP 'Qkum,a m I'~ h r'? ,8 til ",da p dah a fa k il'" t Ida.ha -r am.'~rlu 'Ie diilh.iEl ~1p~.a~[ b~r be~e'riy'et tasa:r]a· ~~k ;,mk,aUS]':f;ldwf',," ihUya.r'~ ka,f,tla:§,llIl, '!i)"05- pu~ar tua.,fu~d,an yeti:,tlh'ilen bir I~o,cukm. bu ~u~utUD B_DDUi ol.a'bUe.::£,k bi,;r kaaUi)Ja, seo- 1'i~me5,i - we ll,utun b'ulilar itl'1enl~ bir lina,

M

,

i

Z-

,

OM ... -

. .

,

, . . . . .

. . .

.

. '

. .."

N,~

ve :h.ayasl2l'I~k ,b,DY'I),51 i,~inde - h'I'9 'blir ,ey' :war .. :m'llm ek 've et in j h tiras ia'fllJD,dBR hal,ita, A'll bit" ~e'Y '\: a Qu.uarnah; n", DunUR 1 a. !be1',R iu~r ~ Db U,d 10 .. ·tab~11 b'.izi al~altmla.(htJD~t kirletDuw:lill'p:1 soy"". 'icm'e:k ,a'z,dn"~ Son ,~ahifelllil:n blt'a'ktlLi~ ;:ntt:1h,SJ, bla:1 a~llk :sa'r1k ~eh.e~i k'ibJJp,laJtl:n v'erdilii g;o'uu t ib uJla'D hSlo a. asli bemzem ez;. C:olUet tel ih,U.yar OtJls.pulafi,leli 'bu gUlJ~l. "'e si@;'fll deU~

~~, ~ '"11 lb.";; .:JI ~ 'i!.. d'" ... -

Ka III I i!s'II.~ e, ul :2:'( ~·'n be'l] 0, ~iIoey ee,alll,a . U~UT;'U~r.;;

:r~n-;,~i'ligf~l'll:i DUlei~;es.;ni. deh,eUer if{hl,de ,f,06htrir. V'e h,i.;l;:ji, biltin v8rhLlan·I'tu" D1e~ .. zuU 01,aJD 'v'ucu,t kadar ~(h·iiD~eye •. ustei,t ge·,~'~e'i b:i[f' ~:ulka sa,[a,~'1 :1"a,yaU~ bay'atla:~'n:t fatia .. Sin I IduJ.maya mlec'fg ~r ede r',. 0'0 yleli kle'l bu Id tap l.i'!l r hi !!:'I' ~e.y,e faim@'a~, :n,eh~re akan ve ' n ebi rlf!: bi r 1i kte n iha:yet de b:i~e v'ar,a'Oj 'b il ....

'J' 6k ~ehit h~f'i~fi li:l'lmlar ~'DJa Ih enrzer Itr ~ Bu. mil ,1'; k ve ete lap (l'R kadtJ]'f ,day~ D'II.utl biJF

~ kQ,vv'e'tle bi zi, AU a b a ('0 h u riT'1I Bu na' , ·k,en ...

Id i bdeu tin eli! K@le.D ust'ld ilir IQ'I 'g·le~iDd.ik le:ri a h ~ lik:i~ i~U'mai~ ,'e' dinl i;btjJJflaJ'~1 ha't't,a, I'e,;'" nd ,·te tasarlanan "eli ilde ki a,k:1l laUe: 'te;t hi k: - den mabr-uim ,'lUllan.'C:lun1 - ~:lhd:',u'a~:k 'lka·i.lde .... I:e r i ~Iok k,ar·l~'~k ve k6hne·~e~lm i~ oyle &,ir' eskil Oi)'QnQ b'eDl.iyo'r' l-e,i blu guoQu delikaallill (JlbU ,a.nhyall1lrlyor~ ~- ten 'V'e Vy,!e'u'tt'lEUIi ba~,li,a, hiJ" ,e,e baifaDa'mRDla,9~ Idemek deiihDidi'r' '? Olh::ki b,g..mg-e,l er ,k',ell d~sble ya,lok '01 d ~t;uD:dall ~om aD et girt Uki·e. biy u,yen I.·ir it b 1,g an I Jkl ~ II a'JJ!c~l'e:'ri, 'bi:9 k.irn.!i,eJldn .gitmeye ct&al'lI!t ede" III i fie ee i i t liD etleme tlg'pr,aldar,8, d'U,ilfU la.~',lb .. , yQr. B,urr:i,ula, IGide;~in -P·rou5t."urn Joyeetun, C o·l,eft ~ ''Ve M 0 rand ile La.c re't e) 10liD [k i .. ta pbl"" flnl Ie: as d,ed iye'l" ve b i fa z da, ke·udi' ~YI e'lD, ~ 'f.i n e .gi riyor-u •.

8'u, II Ur~ baltl (Iom,an !:i~a.'t-1 III ,'81p:maya' cesa", re't I:ttikh~,'i ley j 'h8ssa~jyeUn eu gizli ,rut .. ~a'r' u~efin@ ah.lan, bu baku", ,hi1i: :;iphe6iz ~.O"k\lll9.tU'f. B,y 'kOfku n -;luju ber ke~teB Id a"ha i y~ a n1 ~ fan ve 'biJ ka ~ I·a:b ria m,uele" i b ilan a~llkhr1J ill'e 'ol"taya. k,oyap, .JaequeBIM,ni.taJn Q,IUU.Hjltuf,., Bli sahif:e,yi Ii! O'p lsl(Ut(l.tf1;· u 00., ... hk 1'1, ki til buuia n ~ j.. J ~ Ro'Ussea;'u. ha'klnn,da.k'i. t et ki.1t tep btU i I; a ~dl:i y oru.W} ~

( :l'i'i'rii'g(f)'P')

Bln'hoD TOP'RAK (FrDD~ol., :l\lA,U,RIACJI··c·

'. .

I .: .

B~zim h,3UI, hitmece.le:t'im'iz sillirii biT' iHem, bir .Jiir ~e:Dzu~'t'i. i'mi,le'f meie:z" ... Fak:a't ben, bu ~~D D~te "a, ';:Q1k ,er'ke'l1iI g~ f':iY'OI'IU m ~ y a ~\o,k g'e9 't C;,uEdl:u ~;i'lilde It'i,m~eier' ,'ok,~

,H~aJkt at,g Ii,Q;k h a ~ k i'!l a'il '- hi IIP,ecei,'erde'n

~o Ie bHm,ete i'b.'t;~,a'&'D'~ seven ,t'~Deh,i. ~e T'u'if',k F',o I,k ~O]'" mu tel1aSi:~u;:bu·IDl :bru celli :J;'u!te gicmii, ~'~fPJI,Jor'Um~ ,"'(5,nku ofl],ar' bdrru:c;e ...

h~,rin, ~iirle. o,la_D atu".bahDu)) dftri'~I' Az'e'll"i" , CiIl,iartaY'1 M,:u;"!,a.:r \1"0' Tatar bitm,e,(!,~le:r'i;le o:l,a,w

:HI ~q a,se1Jetl er'i R,i" m a fli.l.U'1I'Iii v'era 'm e n iUJ fl, lm~Z1j III veya liu:s a, e;sk~ '\toy'a y'e Dlii!, AD ktlil'lQ b. veya

:Kolii .. y,a~l o~,duk:la'rulu gi',I',.,~ile'r 'vie ~,i;r b,icek :rng't ehass uun ill ,s'B; b r,; Ie: to'p~ adl kbn"~ bU,meeeleri kllymet:]i bi:rer I~ Y1eBifka, II ,diY'1! ,ahp' rafa k,o',J,m II ~ la,rdltf'. G E!'r,l bn ~lh~1 r~ bibnece·I'~rde D

hO'JlaD(hldaf,lh~, ~ .itiraf edrer ,:gib(i. ol~u~o, ... ~,afle:'" m,ekt'~,r la'kat 'ek!e:riBi, b~ ,o,ea}:p 56:;d~~d~~ bir

II. 'I'~ "k II "'~I- I ""'11-, d i"~,_, k

'~,a~.11B P'S;~ 'OJJ'O J I H::r SIO&yO'UJIJ I n;;, pe· ag'o J ~ ~ _" ilJy ....

mlet ler ar a mp,K'ta cbr'~'B 1'~, O,nhltr'a g'DI,re b'i ~_me,ce Yjl ~ocukl.arl, et~endu'i:rf ya ililml.etrj., :Hal'boki a ~d, o:~uyg,c'g k,£iJUe,si .n e tiDe u k ,QiY·lI.1lu:'agl lis t'er'~ me d,e vesika. 'i Oon mU7.e:ye de,i'it cemn'ete

,tF~_"t'" s, III''''

6,0 u;r,me K ijD:Z 1m,.

,$;;,rle hi.bnee~ ar,J)S)lRldj,akl an,3ule'¥i ,aJyl'~,~ ~~k, aJuUa, f'~'h 'l1f'aSUldaki, aJrlhk g'ibi zahir~ ve ,~Z,I fidi,'" H'li YaJ,;I,ya.o bj':r ,:;iiir' tc'~,ik:ki'siliiJi0 ,go re zi h 11 e bi't a p eae'H i gO ~ ~nda;dl n .mflsra ~;; if' d;eil~ bi' _01 e(;,edtr ve h,Q t uui,r,,, M a 1i's~ d I, v'e ma:u ilSil he'Dle'o I"OZ@ !~a.rpDUJya n s all,B t ,g U"l.'B ~ Ukl,erri bi 1m eleey~ be'oze ti:~,er'e'k t,aD ld r ed~~w:r~ Bilhassa,. sem'bolistie"rd'e;n, son:f;a 'bilm.e ..

ee ~ ere' il'e'nzem e.k g iia:n a b llrJ,:IJ i ,l.e .. ye.n ,lana, t f:8'~'Ii"Jeri, '~QgaJdlkl~a ~oiaJ'l,ml~tir,. 'Y,eai hir,ok :$.1 b'e,serl,e:re k ifu:r m,D kl~J'm~ nda .... b i lmeee I N d,enme'Ertredbr .. i,la 1ttiJhaf.~, t;:irde bil:m,eee, i'lite-, m'~JeD Ie', I' ,iir'i b.l:r b n. tMi! e, b"i r m,ag,B m,·aJ hpesi o~,a f akgort'bier; liiz'elI~k]eri n a rod'l old'a, bir ,iii' ,fJ;I,a,kSil.'t n ilr'a',J'a.D~af'd:lrr~, ,B'D m,edJ6i a,'VeJllat'1 o'e ~Inri 1i1" Re' d:e b!UllilE:C'e:terin, ceRn ethle :Iire'-

m'·.'V&o"!iCi;L 11,0,"'0' '!I:iI"--

J J4' "-..)~II.!-"I'~~! . _J II!

~,i it l'e bi lm,eee If 1 J g r,a'SI D d'a cezrl' bi f' fa rk

-

( ! ~ IIi II~M~(·n ~ I (i .r:k' e~;~ .~· ... I n ~::I'; ;orn l'l~ II:~! ~\, IJI3: I ~:a I fiC~e-

~!; rrn II,~ ! 'I,MJ=f!i ~ I iiJ",on~ 11~., ,IC ('I infu~ oJ" w~ ~i ~:~ 1U,3, I ~ iyr~ll] II d~~1 ohm 1~ihnl~~iL~fil,jdu, mll~mH,u~~L \'n IU·,g,:I,)'Jl.u·~~~ iLid'I"'W,i iUy", ~'!n"!H~·i[.i O]lIjjl oLrnQ~.lil ~yn: 1,i,r In ~~~h~d,i;r~

,,"OIK'tU,f'. He'l'" jJ'kls:i, die aY,iu dUi 'k:ODu,m,akt;oI' Y'8.D,i kilm,artl deii,t~'re:rlek, u st"Jis,e:r j~ IldereJi, ;,f,ad.e. etme'kted:i,f']e~ ~ ~,kisi. d',e iUm :r,dull:B

._ .

fleknn~ y,erir'or'~8!,r,~ hll,di~ llii'Dl :rubu;o ,flekli'Di,

"er'R'u~m ill b~r '~elE: r,~,l III v,ard_U'· ': ,D,e D2:e,tme;k~ ,§i.lf' her ~e,d,e D t!v vel 'be:oz,etel"ek k()i'~I'g'lan, bi,' Id~~dh·ii' Te,bih~ 'DleCliZ, i.sti,orel, s)em'biq'l ''1,1: "a~lig1alr'lt~ y~ biter ,Ii us. 'Qlar'ak d,etn,~, ,~i~ril'l ,e'D ,02: hlJ.1lu~:i,'yet ~eri, ,ola;raK. gor mrek J:i~ul1 dl,r'~, ijJ~an" ilablarlDlJ bile, ~ beDzet'er-ek II ta,sar'Ja,o;o fBJJlhr!i' B:li!'DI:eimei(, ,U ri Q, aD O~t, ih:tiya eld II" 'Ie 'InA, - IhJ'tl,ya9 b~lmNecelerde ,de liwrde Ig,,[d'ul'-u kadar'~ 1'11: belld ,die ;lird'e.ki ndreDfa.t~ aJ'll ;bt,'tojjl 'udp. ed~ ~Inektledi r'i'

Bi'lll1ece. ill. ;.ii:rip, ,a:YDfI dU~ Qg,UI,dukla;;:rnu slze~ bit b'ir.ilne ildz l'mlta b eB2lelye'D, IU m I sr'alarl.. il,ij:s ter'ec~l'i m~ B,j ris i lrr~.i r ~ddiJali Ie t iJ'te'k i, b:i I meee o:la rak y,ara:tl~~'.1 II ollan 'ou DU5ra.lartD ili.i:si, de .deuiz ve yel~en,Iillelrli aD .. [atly,olrlar ,~

ICC US!;tu.nd'e gli:'vllrdnle,r llu7'U'1ltn bill. s'altin dan2-.,. ~ 1!1 1'1

",Pa11,l V,al'crlj)'

'" ~,I av It latrta ii'S,tund'8 bey(tz g UU61"eiJ1,

."-1 '=:;iI

y n' ~·tl r ~'J

( /li'l'nu]Ir:'(J )

F'r,a fl~~7. l-aJ,; t,~ f'l~e :m.. ~lud bir ka,r,i3l,dje'oj z;.., nn,~n :ru:hODd. b~'r]'ftG,Htem, btu ild ousra I'teim ...

I~ d .. t" ., ~ 1,_'·' '. L ~ ,~

'y,e:ti ben:zetelreK . ' ,elt, -l.fJl.yO", 'I u;.1l1U'~1t u~r '@e!IiU'"

~r~'t!l bir' IiiI' :;eeni,yet:i ,a'ra,hyor" Saldn da'" m,a_ 'beazleY-I'D, d1i1:'oiz VI: gn"'ercllD'~ mea:m,,'en yelken'li, .r'tlle 't,8,bi,a·ta ,deyil inr cel1oe'tb~e ,ail liT::~,er'!I 'B;~,~'k~ bi" b,i bnJe~:enin :gro,kten ,d:u. ,~e:n inc'i lere ".'DZe:t tigi r af:m\u" .1"'blk 'h Ili~ut, .. ~~a'1J.IL, lac IU :r.u~hua y,aJ'I:.IliiUJf Yld,Ul' ':

G (J1G&m iu ci I e r du"er

Sun ada ,ull .. l1lft"r, ba:n ,adtl d uf',er,.

B,e'nzet ih~'DI I'ey I' i Sb!f' iitem e%'1 raBun B,U:l~ ,C",e,e'i,nd,etl :rel;:er vo beD:b~se(dr,. R'g'h ki~gat:1 ben zetel"\ek hellii D1ser Vie be:rd m:~H:fe.ire:k ,seV'1 r'~ Zarte 11 ;1 i r i ill eo de rln m ;;n13 51i d a kii:D,a:tl be iii .Dlm5Ieme'li: 'i Alemle t'esa'b'u Pi e:'lm eK: d,e:lnm~ ... dir"",!.,

----- -- --

b~] f~t) toit h~'iBJIUmuHlo lJ~~ w.wl'(I~~~n des OOI,IC'lnb~,f3,

<iii ai;n~,!'1 i:{~l."e ~1al'jn. ..

10

......-=-~=-~~~-==--~~-==-=="~~ A IG, ,A C; s=e= _ --~-=""~~-_"",......~--~ ......

Bi'l m e(!~lerd,e ya,a.mak. hi 1:"' 9 alk UD. 'U:l.Um kad'ar tath v't; la~'e.~ 'Vu~~ef,iiDe 'balnllaJd'~:i~'m'l:& e" e~yaslnul h.@', birbu: bwlmece,ler :sey't:n we ,~~ lEev i,glen IQ' bir Ic,an v\erUiyor:: Ha v ~ i: ih,er sll:u~h bizi li:'utaklayup fU7.uj'lDi,~a o'pen bir g:e U:n~ Ib,artifa'k he i'kcse d ua,g kJ!at~IU ven~D eo:rrne rt' b h" k'I,Z Q 1 u,Y01!'. Y eme k,~ i~,me k,. 'Y,a tma,k~ ka]kml,Bk ,gibi yam,al'D i,t'i,a't~al"Jl;mll Ibn~,

m ~ce]er d.~ ~evi II, ~l i b,i're'f '0 y Q fli ha U of ah Y01I''''

~ar~

B,iJ m eeelerde hi r ~Qlk, ~'ey ler'in lei j pe bren,· zeHlmesi ,§~ayaf:u diklf,a'ttir~ Her aesnede 'biT'

geHn gO'f~,e'k yef'yQJ.u.oe seY,g'illeri.n. en. sami., rnisi il,t! ba,i'lap_~,a;k,tl/f'~ :E"yay~ bil ,ge<lio lea,d:a,r ve 'bi r geJhl :gibi ,fuze.' :lQrftu:k, I'Uft'UD kilo 3J,tl a Ri.!ia'Db~n m 3.)S[IJ, Idun "a" se;v':risin i It

hI, alr.zUi baUD,e ge'lmfts,i Idemle.'k'tir~ BUm'ece ~ j er'[ fbi r ,dijj!jj oha. va~ae d ald ill r'B n gel i,ir;:l f'U,cl u,nyevi ,n.iDle't tel'; b se~mbolu'~, ve J'e', yibi ~ :F.L e ~ 'Ilkan e en,Q1f,ti n iEiIllJ bU]]j"dn'",

Hi] Du,cele'r k iina'~~, bleD'; nli led;,k le:ri:u'; i guk't,eki a,)"l i;'Uy'e:n '(;'OC;Og-Uh saff'e'ti~e lfJ,oy'~,GJo,ria.r~,

- . - II _

h~'r' ,~ye 1>1 benllm ~~ di,YQlrlar'., I~te :r1,ld~zl,il.nD

bi h:1],1(: CC5i. ';,

,IJPJ~ hit vit' !r;aUJUT bOl1,C'~f t]U'~I'~ lJa,r

A I{~tlm.dal,~ a'utl nl

Sa b ti It fUll top la 1't,..,1: '.

Y'II d w ~da:ra b en:ilf, i )"Ien ve 0 nIa.r.,ai ihe'r 'ge'e:!.':' fuh'llD,da'h ~~b:ar:lpl g6klere st:l"pen bu bi!me,ce' ~,a,fia FraosJjf ,aid R,c',im·baudj",nu'D bill' ~i iri n i ha b;r I ,,;hyo'l' ~

.lllt?'S et(/~'l(J.s tJlt ej,el fl.VQ'lenil a~n UOUZ tro t£ tr ()~l., .. " {I J

(M,a b,(JI}t,j,ne)

la,t.leD 1,[110 ace lerd e,., Rim Iba u d'R n lUIS 'fu:b u n .. , dan ~Qk I,eyl'er 'var;;

B,ilmecele:rde:ki rub dunya bay,a'tul,a v,e.' ioR d~ my a g'; me'tlerime -= d,erbl 'b::r sev,I';, i.le bafhdl t" Bu rm adeta Pleyl' am h e'Jin Vll ae,t ...

~~i~~ 11;'" t ~IL'" 'IL.-iii" d''''' .. ,

d&], een De: {I \UU1, DlU" I' lill ~ ~en!lJj ~ ne . t[I,iIlY1eVi

b,i'I"' e'en D.t}t y a Ta;tm ak,ta. 'Y'Iil.'dl:d I ,[roll y ib.ili ad e mav~rati itiBretder Teriore 'ij yiiJz bin '$i'ipe,k bir' ~i~e ~j r'Qmu~ktedir~ ,BIilmee'elerine,eBuetincie A~ ~abnh,~nu'r' Vftl n,atlr'~1 de,til1d iF" D ~n ytunn 'bak~k:i smibini: U'lultab bilmeceJ'er't:aJ"a,t t'o:pra;ga, aga ,I ara I' w1eyve:[e'rem k'Ul ~lara b,'ep u k:,a.rde,~i m ~ I j ~ IUlLm UI11 U g(din,r,m~;p. d~iyorla,r .. Haya.tlll hJ~-, ] il:ini' ka'bru~, IGt mily en hi I,me eeler gG D erl hi r :Eia,~li J m U it ilm e' b em!r.ti,r orlal.T :

a Benin: bl'r ,sa,llcant UiuZruUn't Dar rj

u. Y,'I'''''' '1li''II' 1:"'i"!i'I9"n'O;Ji!fl'",ltI iliOQ I,. "'J,n",,'

. 'UtI' !I::gJ~ "1l~1: ly.m· IlI·L!t!iI~ lI~'1!I~ 1[11~::I ~nl

( Gun 1H~' gfce )

t n~t !}(ttf. ,Y,OiC'tJfk liuyul'~~. b,'tcc.e.IiJ SQ'bah,_,I,tiu. Ita nd E'yloonLU

S Irlll n b U!Q d,a y I 'r il yal air m li,Z I il1J ~ Sen w b s,g rl In mzd a e,k,s r b il~erfz. ; Alcl~a'f karde'~~n I tesJB:~I'i: krzm, Zengin p,an It I nla do~ar gecemiz ..

,Sukutl~nl meyvesij bhslm,. p'~nar

'V 8 VII ld II Z IC:I~ rn h~ s i karan ~ I kllan n ;,

J kl! i:lm ~Ier Idli I nd a eze r~ Ba h a r ~ M,'ovs,[m'ls'r' i~'inde ,tuken'mez Yann.

I~imizde SQI'11SI~lZ 'Qalkanan, ,dfen~lz"li ,G ti· u m s;~'ye n yU.l U ka d erl in b:i ze ~ Villdlz~alrin a hn 'bah~eS1i11ldelviil, Ebedlv,eUnle gelldJk di,z dtz,e L.

11.

,EU r F.r'QDI.J Z dJecm PMI ,I lyle :f,D,:I;I,'O'1j' ,. ~"o:k ttUtw"hulla:u hE~· lirul~,~m HudH~rr~ri fl1iU!ld;lJlI I~.'''''''~lr.l ,~ h'" \,V ~tltt\' 3, (l~:nki y~'t5 ll. 'tl:h'" r.O~U~'1IJlCru yd I., 2i]( '~! n .. ~.n~ I ~m lN~~ I ~I r'.'I S:~. n(ll~ y. n~d I ~p 11 ~~ reinnu, ~ In :tn ~,i i ,ill rn r~,II,l~ II nu-ed ~i ,~~ I.i I ~III j~ l i'~ 1111 ~en 'i'l ~k Itt"OJJ~ft~"IU1' ~ ,rru~ 19'11. 'ili'll elk:ID~ ~,O(]!jl ~ 'f~ en t~~g~ i~ ri kw i1r"],!l]"j L;~~ 1,,FOJ!l (G (1111 wye L~

~ uyi~I[lJyntl iSoi9yalws'L-T;~' 8ocilJlJ,~is~e i:ww:i§oci'l1lJi,c} i1!d I nti~ljd tfmm~u ~hnlM ~Ut ll~rn 'Ql:11JnlJ'k ,fnk~,iDl:r!i'U'.~;", 'llh.' l~\ln h~''''' Jh~I~lri (DlrmY~1 ~! leu, ,~~m~uu~ bir ~I](, 'k~t:i,1Il U~dfil(:i sfiwru,~ilt I~iki i"h~~·i'ni'li te~lil!fHni'!e ~or~ini !~~i,~ijnn~'OI1dzjJ ve 'Dnliu',~ MI (J IJu':I~ln~ili) ~nu'nl~ ~f'I'ini: 'j"iJ'ulr.~ni~~~ li'ag~UfiJ'lI f!,l"lml (Ie: ~~, 1"',11'1 'cc ml iY~lt ~';1 :B~ J,t;; ~ u du.k i \ru"I.U ~S~ \~!(I! II:t I~ h~ n f,!'ilJ I IH~ ",1[' n~UII Ine$~l'~'l'~H"h~lifil~, ~ i IU ui,fin ~ln sa n'c' QlI've' y,;tZ:i ~ u.ru Uj 11 i r ~,S~r~llj d o~{on ulur 100 ~ nl ~~Irrti,s~ ~ II In CiJ" ... l~ n dl:!';!C r L.td.u~"\() ~'U 7.~

F'!f,go ~I ~Ig mecm ga b Q 11.1] iU'. • oyh1i:dl k~ teiD 15<OU:I''' Bel'DlIl'd S,h:q{w"g:g £omE),'c:\e II ,,'DlQyag . 'O'i!iya,~iI_ t rOQJJ :II IlDId/QII b'II" Ikl II en t DQ ill'ift"" dll,J'OI'!i Bizd'e: b q be-II tlerdeg ,I II ;;Co Ja BPi IJD bOII'_ .8'-r h'~:UDdm k,:pj,'IlOlIQr 'we BQt'lr'IDT a'b r01fUZ .. TI"e.:fq,l!!I!,iIl,ij h~:I_IJib de ,geA~ Ih IIIi" mUYQlle'irt fl' ceDtiye,b IU,,._ilYU!D, 8g.,an~t ~"'ltt:ilah:1I fUdr.!er 'b'l!!! I " 'Y'~II V he'r me e~ u 'I] kIn D da Ii b::rJ O.S,id 'b~ r

,~ "

'tlprtbf!l) I',te kQII":IlII~Je "a,ptl,i'~ bEr. _ilioa.'kB,adla

- B{oll/tkA ,"' bakkl udaki tiE oif:l;aln'l, II o:~,:~ecC1 D~ tiQ!-

Y ill koy uyeno, .

" Deh an u~ kn U "'el,if~$i i ~ ta:pdn,g] II Ulii I~~J ~':I W~i ~ r ~ ,1~g 11}'3rl~,n btl'" in.~au \':1li:r!ii;i~ 0 d~ Sl.ru,a~itk;l.rd ~ I'" l'~I~'ori :ld[ f'Ui..1 n I~I~'~ I, d l~ 11:1J [y,i .i~, go f"ie~D, 1 ~i;r Q rc I .. ~ F' l'e:!t5:~UI,' I' I nit! i'l" sw n W II I le ,R' Il ~I!!I ~Id fi'~r. r,l"!r',H 1G1:~ h3J yul{8ckhh~ m unru c]!a ilOJ'JUC~w"w h~,lcr;, i~[I" ~lln_Jlii,k i'fJ; hh' g'i~IIHilf ii~~i~·~ Isle F' lalli~~~l(tal' b~l~iJl" ~(p,t.~ih Ln., isle " ltfi ~ll i ~ lUlU!~ ~ ~l£.Wlte,·' f~ tiitv ell' i i!; .ii~.~j ~ t., ~JI ~ ~ •. ! f4('jl1 Ii ~M},e~:~ tC:o;.!": iun v~yn I iIIU 11 ~,!:" ,\·~(.]lI~~II, kcu,~1i kcy'Jfiu~u ,~~r~~"'""cs~ ~~huJa '~1Ih~~n Lir' tW" tW8~1' Imlkru o~~l:trJ ~iftrl:S'~1l ~iQ~ ~]]ulr;lndrlUJII ~lyl~r,11 ~d,c:~ IIHm,I~\T,i. Itr~Winu~UW~ ii'(,Ufn !lbh~~~J' n:lnl ~nm!lnd,[l mii i,~ ~llort,hm fnrk un l)r~tt,i1 i b~ de U3;d,~ i -;h~ ~hr lnc'Jj~ [Ind. jsu,r .. S~.Ilki JdUu,LJhoIlOdJ,t, ,I~¢'~~~ ~],I~"mD He ~arh,md~i~k~ ,~(lIJ~~~~~ ,3.I'HiHuj',a hi'!' ~IUUu:1l1 rfitk~ v'ilr~llHi g[hi.

,BQ 11:8, blGDZer .o,zler,dh@D ,iI,OIllI'''U

SBln~,~~'{:ir YJe'UW >( M~~OQh ) iUlll) bUiilk i·f.Illl~[~~erino 'b e~i r~cl':. A flibu' J11(~hl, J" !uh:(~,e Ol~ U htl5 mch r I tll.D. h~ t!]o.g·, l'tH~U 0][uunl:el'.iJ!rin js.tmsnMU·UU 3'aJJn~ari: lrll,dar akdh .. till r I' s~ nj;lJ_tkfi 17 k.nU'~i:l:'S i ~~d'l' bafJla ~~ 6.I"LIl ct, Lri!] ~i p e(~h}n, ibirJei,t. uo'~;;:,ta~ 'l:mz-ru-Q, ont~, :eHllf"nu~digi. i~j ya[uuiD.kdamn81 ~\ ~ kt-fiU o~ !n~~ ~ kad fir gt~Ulfe~\ u ~vt '~goi:l~n:ill:d ~ r',

'T',..""b bJ~l. hill ta.l'zda .azl'i!I'!lol dial J@p koch II £Bill'Z bii.hQ,ye'l hill'gu D 3J ii,yol"iIj T,"e f uas.. j4 ]rSl,p',lhl,Cllk me_r til 1Dllil bl r du~ _iJ'e1 I.e!!k,"' rolb.k r '1!I!1m:alha!dftmi&i IILZD 'lido'D .6J:rQ__k ."liI" I"c.' a_ airiR ii ud,qmu.. II. hn,ka.ya :k.y U,),10'ir'iI' Ail'''

DellllOI .,_111 lI'eil •. g DIn ill u ware I d. D 'f .IQ Jju,ra "I.i1'~:r·1D iE!nure k~. UYOI"iiJ :!Ii 01' Ieee bDQ.I,g,:y QllIl"lu ~

- :1)U'Hu·c~nHl l'sLedij'J ~cll'"nldJld,en dW];jl. !~jl{ikld;,

CA- nvo [1

I ,', 1 I' iN:

- ltutdhk I" CiS 'hlllli j'lh:f>tde~nh'.~i~o o~~~ o~'IJ~m~la ka,·, ,II n~,i ,i U sa u U Ii! ,~aket 'lie k:.,,, I"'e~lle d icl W IIfr {Ui_~UJl sCw~e! - ,Scu(le di~u,~il ki t1w'V3lt'YUUU q,ll'.:1,klJb, U'Ii!'YfIBL i:i~nillki kacl~~ U:1~UH '\to bin 'J\~we (lalul me~nkkn.Uid~,it. .- Dah:]. .Uyo !l.h· 1~)!yfJk:~IH1~h~t'?

,~ V,~n'\d n~ r~l :k:n~ !,$: ~ lJe~ I~U oog] fJ~ II S_~ 11 tQ d~' or n bir j;n~I~H'f11;':; ~c Ilf~k ve'r'lU~'Tn~'~. Deha, ~ek bit ,ah&ll ~I.%at! ~,r~ 5l in tiknc' iflt~tlilf; ',-,- fi tun ! ~h" 1 rlu,'1l '~~~,h·:ocs~<lu'. I~g'Cf ~][~ :!i~'l h I ~I' h u ln Uk n [iER~hl, 111 en r'M:~ S! :i';;d ~ rID nk yo] tUrwd n lndJ:u~ a("~lk ~,I ~~rSfll iBlLiR hkak! llJ 0 ,!;-c'k i~ 10 elk Ur'~

_, S:n~wntln :ilu I.i'Y,U,'Zl ~Ji1hi ~1,iJ,· nU~~!I'lle~'~~~I~ l'e~jr ..

J~.i{!r ~'O~I~I bu uu nul ::uu rn l"lOI~'~~I]J1, bm ~[;lir ot=,u II =~ lJi,11 5la rU'~~g nhm ~ Ii r f\~,Bl'!i~ III HI In,~ Rr~~ hi 1'" ni~Znr r!l!~~ In i ~'i~~ .. ult krnlnr ~1])ln'n9ti,JI~1].fn~ftnn tin k~I,\!·~·aYRu~.nzS~~II ..

..... al~n~1l 1~~lJ~(UILa 'bh~, Urn 'V,eI!.'Urlle8~ ,isllnL ,€dl~In:"ki ~i~~ vcrU'~~,t ,I](o.r,;\]o_1" 1~lnimfike~~JUH kf;IJ"ml!~~I~y,au in;, i!j"U ,'l.n,l'HID V'11t:I~d i,ji i pa ~"a ~ til n,.]] r, ilJu 19'i Li ,I II CI ~~~. ya l~il r,E; ~ ~~ ytl ~ I j l,e11 'l'~i~~ i r i

Bu .Unaka adou 'ODI"_ mUyoael" .'D;I!,7RiiiJ 6.t ve< buy uk 'riE;BBQ,m ill bUl, lhi I ."'pap ~ 0.,. bill' ia,gJ,n'z: ill 0 .i,u.k halld,. :bltb~1 hrJII' lo,ka,iDfi(a', ,gldlp iii c'po,!b.el'c@ ',If!lwe'k , C! mek tIC IIiI,Rb.zUIr :lii:~ ... , 'lDuryorJa f'~ a. II klllric r holl k I ad.1I :mg bdillam ,'21 .a;yie,_@d'I!l'll IIlr Doi'bi, Ilar~'t B'bDellyh., Bbdlll, IJ!U me elh~y'l 'h.D'PI~ttl]lBefk :b,g/k1::Uilllll ,,~:Z; Dm 10:11 iE, l,tI- e'VV1e,l!l :g'al'.l111 P,.lIt lib: ,

ve:rdil;l h n hJlalFl we I""~' QIIb B,p:;IIlZ ve AaDl"' ' 01 bq Ill: IQlI''' 8'el',1 :0 b P EID n),ategllmr) Z_!I, d.,IOBUle_11! ,Ulz!IlmduiIi ZI;r'8 hbtlu dUDY da,t, I.RIIUltklfl',llb eR:ld~eF ,gln,y~_iC],diul hUe daL:a ,ii!I~ k,D,z Qd_lj:1 :,-eiF f I !fkJyedlr,~ C~lelilD ,mea eJey fl' ~

M'UY'B'D,~I" SQ!II3"itid:l" ~,,~ ,II,U'i'fl,fle .Bi,kul"~ :I&~I"I.:va ,g6tGifme'h,l:cu :~cvk dlllyi,tilD 'c.!Jkl pilta 111)1111- laili'l gib~ iii b-iy m dhi,IGome"E 'vi. ludlne Be'tIi,l"mi ~ biLl" 'rlJ~JI" z,GppeR~dir iii' Bu .azIEl'ldell'l, ,e:J' f'l.kh·' dlell~1 j' ,b~lr ~e ~1Ii:p-ml:k1l 'till ha.I,llk, "'. bole ka IJg z1.'k tllr!l' 'Ih~,t,e;k bD keitlidllllD,e Irllra~ !IIidea I'i! •• am 18 CeI,v,lIpinYI II... liB kl, DJIe:tle:r, 'ep dab. Uerlde ,dre:i:llli

l1izlm lIlA , IB k :ya a,e,i.ea ,ler"'1 bel - 11,.0"" .e.r rIl ,~ .. ynU.tiD fltdl'le r- i, D,e buy. 1'1 HamiD lD'uha,beJel. 0" d,e 5a:bBwtpD 'b1lrDldBD, elU Be-De !O ~,e_lkl, Yet"g, bu ,.,o.:g . Q SOI!I,r,- Uzaa _ bill iII"~ So.-" ., !l31·iz;.I;i1'~'D.'I,'D etD Ile"l"1 ,hsm:leal '01 au ' QlQ'il.I .. 't lI'ej'im d'e bill :gilu .,ga thAI' we eD'I,d Dkliii!!,l be-!!!I1,l1'a 0 t ul'-tuh:m.og m IIIh,Qd de . b~I.1' 'V dye dq .. de,dilfil! ,B~:fIlbD I!ir,w aiIA'ka,ya, delell ,eYI 110." .. U _ t gGrru,gg lie 'b,u.yl~1 bBlh!lfY,I,p .,1 boyle bl ... llrrm,e.hJ dod)r,,,

lIu rieg'it'tq, d lI,iIi 11.- ulll 1'1, ,1',., iQtiakd, .BDa;t-

11 ... -' _ - ~ t fmhklr I1tb- ,k)e~IIim.ii!i n~ ba.aallJllJ1ia I

_, I' ve. U!I!I - - _- - - -- -,ill - . ~

ed~Dd~r'lIi' OtUl."ak,7·QpObhl ,bayat ,'ft • .I(1I .1',- ... • iii D'.O ld, ",Q r k.a, ezeJI we c.cdldi r~

1:2

VE

'·····.HA

I KALO'RI'FER

qenr in ,I i maIiJ1e ,arkl a r,B.lID4a ki ' u'r],ar II sefU Rulul:he,l.er~ t.o,staoiar' Vil keuar mahal .. hde,',~ ken a r mahid I,eier:iu mer'kiezd e :komu IU" htl g I isana lIal,a.~au ya.ylk: t'eJ ,a,. r fuzlu klZbu"I.~ !jam U'r'[u y ,l:dg ~ bazan Ida fa'~la leld ,~.iJ Cry k ~

I Dr I, 'var',dttf! inSJIJl ishn I eri ,e'kle'r~'y ill aua.dmn dotar dOim,82 ,t a.krLlso'lI M,anllun~, i:s:i m.lle'.r deli~, ii, dir .. iDiantar bU'fata'Fd,~,i' dalj 11'i,yar~ 'iQktU' ribek~ ~ahga gibi se:b,ze we meyv',aJ iiis,imlerUe ,a',ut'~ ,k,a'tlr'. ba'rbu,uY',3i zar.raoa, kun,duz ,gib~ hayw'IQ:n .a,dlarUe,. yabuJ't da Ji~um,un~ karil~deriliiu .b,ir 'tar!aJanl, bildiren~ b,al:duda'k', ,ea,Jjti,bal] kJlh~ kose,i 5ulu Ii'bri is,im'le:rle ;all"lIl" il"I.a:r',.,

,Bu In ;]:haU.er'd,e'D "ell fiR m'er'ke;ziae git '", meH., ,[~t,ahbuldaD, ,ADkar'a.y.a gicii,p ge~mekOOl

d I~' 'II L to -b'" • EO ib.. .JI' A-b t

'i en ZOll'Ut' Ii' lIsa ilJJj,ilU' Dlr U"IJDIL ulltl',l\ig.gj!:· me '~~

MemlDet .. Apostol, Yo,r;lfit Avraml Salam d~-, ye 9ai~iFma.dJklar.1 htin .. k:imlo, M'islumBb, ki-

m ill Hirist iya n, k imlR Yab,udi 'Dld,'IIi'll da pc II: 'belU olmral~ Her n~ lisaQ:ID kolB,JI b,lta,faJ'f'J uz.uri pa.r~,aJa_r JDlIl. VB BF,g'OS;BBU i,tr1eami'l ,[an,hlir on]a.ro a 'io,kbl r,,, lta'l,eD bi.r 5iU'l Ap08 ~ 'tml, bir ,sulu Avra,m" ',a'h'll_udli,cel ,sB,b\'§i1r; bill"

!eD bir b\=lrDu'Bya Ahmet Zal'g',aDa, A:eob1a iM"me\llJl~e de'rt J,oDar,d,Jl,,, Se:'fjj:~, ludube~e:rillf .co. bueatiIJ g'o'r'iumeil ya:IIIJII ye,'1eritJrin 'ortalluda, i.,Jeaelll h:ftl' ,~u r;:[Ii 0 kelUI r mabaUelc,t:'fD s\i k6 .

t'" ~ ,.~ JI I Ilil ~ . £ I t~ '"

De~uu 01: eme.1~~ ·w.ZlM~!I;;.IQi" iSevMeye~ se;ra!le ]D~

tetkilE, et-QJeye "elen ba'hb,lu ks'rfa Q,ldll1l'u ~~ill fazJa ded,iikodu ,a ,.1101,8 2:;' ,fa~llu~ hi p'ka, ga. sur ha r,i eiailllilki kia,nve]e:r1ae· oiu raB ja n ., dla.rmalar we [fj og'babaifid H, ya,p;rak hI ,::~rtda 1"~;o aa 'ilar,~ N at.f,lu.itel blO, hilcaY'e'b:'ri okUyllD poU~d.~r te~i,a. .di§e·l'\di~, V'I hi.r' ,gin. s:af] y;z~'fil kaf'IE!1 Kt a~ biJr d,eUk,8nbDlI D rei h~ri kelep ~·eli v,~ adale:le'r i .elr'Umi;, " iizu luilimser vaziy,et .. tl!:, "Situ r 1.1d.lii U go,r ul tir dit H,a:pJ.5·hall,eye burada D Bs,kere I~der gi hj, gidilil"'di,. K.len.di lIralal".IDlbl, din far:kl giizetjDlek~;'zJD hlZ bite ifLllP vellen bu ~b:s~udaF!lJQ haQ'II~a d,U~UUUI 've

y,ahut !,evglUsi bir 'b!p,eye tr,IKt],a1il ,z;;nnan. glorulen I,eol"in Dle'rke~idif'," O"R,da, kapka'r,aD~

hk I lo,i'uk ge'Ce 1 eli lSiJl t,8'11 b i r A',',d'llBb.k v ard~ Ii B u bi Il' U Z i.d, cun hih; Vie)" at ya Dgnl h;.S~ijjB; we ..

rirdi. Ve iursam, ~a.'mur.l1U JIJIlglD yeple;fblde~ celtelwin. cep' ,er:i;nde'D en@~riml~. ~lkal"lr, irade.'1' size;.e bu n~lta dO,iTQ, Ulzatlrdll

,Ka:d~ D J',a r bu m.B b:a'~ I ede ,dofarla'r,. reJJ.'e aynl m.lh,~Uede fa]ult bir oa,ka se,(U ku]u·,

b,ede liiUu'rlerdt Erke:k1e'fse'" bu .,aDan.de Ido,~ ,R'a r la'rd~ ,iL:m,a, k,I,\ti l'8n 'bu ,ma h allede o')'lDe:z'"

),erd i,; KJ III i. • a,pish,a nede, ki lBi 'bir du V,al' di'~ bi:Dde~bir ~ and ,avluaond,a" :Dlt= hile,i m 'hq,'"

Ha y'erJitr'd'e,kcmdi d,Q'ld:uld ill I :Jerde. balka, ,yer'l@:rd,e ilir,~r,djj.,

Bu m atha.l.lele,rd,e' 'e'O euL: l.r~.D. 'hazen .,0.1 Jlarmak~afl YQlklu. B1II11 ~o:k ,b.ll:susi bl.t ,saData,

,i md ~deD ab,~ lIulllan i~iD ma halle: olpera:tor,.., leri ,t li.u·,a,nDd,a~D yapllap hlr' ,ameliYI,t netiec,ii

sirdi~ B,all ,!toculdar'lb, ,d~ a"a1tla:rJ yoktu. Te .. p'll!Iju lI.d iln, bUeiigdeb~ ba'ldlu"iUdaD, d~zkap,a.'" :iu.,d.aa ve ka,slli'ludan :it~'Da;r'eh ko':pmuI' aYBk~, b~ Dlavi ga',2JQ~ K(Hi'iI,lI],a.,ukt,oD ,dol;an, hiBili' :llrird tekr,ar tramvay v'e otobusllt'!!,,\deD ,allan

'~'il eukl.""

E~,eK,trikll beD~inj :kal'orif,er" 'tele;fog v-e ~bd saba :hol5leti ie'k;medilderli ie:ylerGJilj, P,akat

;:111; mal, iSOHaft"a 3li:lam ka ria nbil-Q da ,dilieD :ma'v.im,tt,a.k: i§e:y,i.D~, b'i .. 'tr,amvay te]~ :SJUrsmc ..

I I. [~ '.

sind'e:n data D b U .masma'Y'i lIlD as ill l 8ydlID~li~nul~

cia '1IJi:I:OIIl'1 ,SDnra 0 I"e:ne: tramvay aitlarruiIj ...

da hJJlmu,l"laayan sesl q eleklri Is: old'uibBlI Id,,,,,

. ~ iYO'f blrrdt,. B aZtl_D II: 8J plB~. ar;~k ~iry,a:zlkaDede

bir Ibalk,alsae ~,OBU,gr' g:i,bi 'la,vu_rlar alaa ,i!lm aD adamlR k'D. i It 'bir 'va:uyrette',~ b,ir ,3/CB, ... yip matr'8jl ku[ai:JnD g'olt;f'ddiGnii 'va bi;r' ,a,ea.yi,p m akilley e' ,bir ,'" e,f'lel" sa.fIe di,i' i,o] gibur .... ] e:rd i. ,Hat t:i b u,Y ii kle;f b'ile ku,~ikl~r,e; b'UD'U~ De o,lduiurll'u :sormlya r:e<saret edeme::derd'ill

13

--~~~~--~--~~~~~·A G, A C~~~~~~~--~~----~

'~'u,'a.Cd LJa:n hlir I ~J'k, K.UHlit u il,aea k:la rl hli)"' ka .. ran I di: va rd I. IOI~da r I' dii Dr'a nUl aJl'~.ydllnll k k" si;t.tf!bi,~e~eiin!i uDIk.i hi u.y·or bn·(b~ :K.ij'~ik,

...

,OC14IBUR ml(],lJaryel@tlii b~%jjnt li.hi. bina erhui ...

YO'.r ely., li,iil~ I,a t b u,yu kj bi1y~a"j b,G y'u k'l ii, d'~f""" ke~, Ili h,~ yet Ili'i,na re.de'D Ide' b il)-ik Id:egn, ya i de'mi y'ord-u ~ NjJb ay·te't Illr :kada.I' d a reBid d e"§ll ya.ffi d.emi:yord.iU. S,u. d:ILi,u~cli:i b~tlDb,a",ka b~ir ~le,'dL Hir y,az geees:ii~ b,aba.S1i~,e ber,abe(f bb· ,dut at~",,:uDra bh:uDl~h'!~rd.i~ Dut a.i·aA;~uld,a ,re'" ,eeley;n dut Y'emek:, gU2l,el bill" ~ey,dj_ F,8'k,B.t du·t: yerken 0" t.d{!1lTrJ k5, ~ilij· ~eJ:f'e'tlDth lD,'" 8a~,n~ ka,'fasn:u u,;IU"u1'(U~·,du. 0 zam,{lf'1l ,du,io!., au k,l~T. i n:e ., ub a.1 lire', lel'di. B,u :g'o n H 'bu, 'kl'l I·anu nde, 10 IdY:,U.Dd·iUderib~ habrla]"a:JlfuY'ordl'U,~ Valp,Jl~ 'Ill eO IDle ~ bG t U Il ,d D,u Dce .. ~re'l"igin hu,1,i~asl ri,b~ du.d,ak1aI'U1I lel'iy,(nl"'BU ':

O.f'tad a. :b'; pa bur ·1b1uyi.k'il blij ya It, b i yu ktu ..

Y ~I 'L .. ~ ,I ,I, J Ib ... .. , - 1"J 11_ "' , ~ !L

,alllUI ,ijitlil.lt il,ar,ICIIU1Je't 'uy UK yo' ua,Kil (/iIlreK ..

m • . .J .-m II ~ ..A I' .... , .,.

rerm za.:tlg1.f,L'layl~,~llfiluinl, ,a~lla.it·.~,ilrUI Pi.l ~11n~ ao

ada m lilt se sll bh·ba,'~ ka .,h",rn a n ad ~,ma 'ak t ar'~biila It ta d :tIl""

B~ If I rn,~, k RIo r i fell' bu. m ill.h.a ~ Ie I.e Ii de .m1i a, 5 ~II. ta,uddl :

Bir gun, ,may,; gO'zl" b(iJI' kliit·uk. 20CQk., ilj .. :zaktBo a'1'd~lilh:e'~nw y·eeb!edi Yillllguun1 .s:~'y" rM,t:igi. ~~hrid. merk)e:dh~ (ide,e.e~.t.i~ N8lSll~

... U 'II~. ..... .,li d- IL. k

yaz g'iJ.fiU ~~;i' g'u.'h.unIQ~D,_iiUla UI.U'lIs,a,v ':LI

gu_m,uoin ro'~lar:L dia, ,,8Z rUnij f,t Un, y~ol~ta~r~nldan d.aha wZ!lu~d~u"., Cocwk ],0,11 lIitj'z b,iln:li~·ol"dw,. Tra:mvay IUl.'lyr'iUlklat~ (U1j111 b~ry'erden a1jpl 0'" 'teki. yere ,roti],rilY11]If I' b,j:r tu,,,lu isl~.d~i ;'~iJtt:igl k.oplr u y,e' V a:r'l;J,'jiU1JYO tdu~, IOIJJd.a n 0 teal k,o] a yd w ~ .Hlut'i.Q ,tT. 3.m vay' y 'D ~ la r~. ·R.oms y·a. '1i~,i~.af',d.1 ~ C·o.k mer,a, It ed i yo:rd iii ~ 0,1'11 daJ J a,':£: I D ke·J1 did:r.I,defli h.iIIJuk. ,ilJt·ka.da,l.a'li~n"a maaaUeyi ,hu·akhr'aJcak. ka.dar Inlilh~m, aeler y',arld~? KendJsime fO're, ol"a,,1! b:im.a ellJ1ili,H 'bile. 'Hi,ma hu'" b,u,Y u,]'c:~ lIIU" ,ukj, b,uyi,kti. Mu;lu~y.y'ele'S:in.'ip. al~e tar:a:fl h:e o Dlsmette. ku,;,ijktu. Blr kor k,andi~ 'v,ar-dlr" blr de k:es'kiq. 'b\ir liU:JJpru~ uiJg1. ikl,i af'a5l1P ~ dak:i :fa,'f'kJlj Jl"ak meV'G:ut ,ollrJadao v,e k:ar.a:u~ Ilk, ka f'anu zoal, e'traJ am izda esl P' 8' i,de r'kleD

. .JI .... "0, '" '~- II~ d iF. I - 'LI·11 d 'IL."I'~ ~,

Ji g~:un L!.lU"',5e:K. me .I!',a:. ill r glu'I'el ta~l, ~ ill ·re'· e ~l.IJJJ:rI'Z~,

Ve U;IJK dcnUen ~ey k"ara,ghkta.Q dei'n~, kaI'anbk:. ~;d=:tiaD o,lurid":ir dli)Hi! di,uD.lh!'iz~

H II'b 1_" ·IL. ....." ~ •• I d'"' .~

, 81 c UK' ~g !Sem'I!i.[lD ,11JI5.ag~ar:1 uly~e . u.~u:gmlet..,

If'rdi~ Kata.[lI~I·k mev'cvl't oldugu i~~:g l~'II·a. ~h", ,tiya'~ v8rrdl.. :D.un,ya ya'ratdchg-t zan'UilQ her; tar,a,.f ka,1",anhk~ ,a,m;i g:e'ii!;eydt Her 'lam:~Ul:l k,a ~

(/J,u .IHfni,Yc i Ijn ... I}tr y ~ 8'(H~rn l'~ ih:c!E:J;l'"J S.a~t :Falk .. ADALI

N· 0 N' SO" N'll -

~ .. '., i-. ....• .1 .... ·· n :' : •. A

N'etlen SO n:ra ~

Do [7 r-1!f l "u ~;,nl!za rlu 1'1 ,Wl ~'2U'a.n BfJf' 1}611'6: 'te.u'cadt,Ottn. g.iinle,i~

Ncrj'fUt sourQ;,

~~ ... .,i{t>i'.r kat 1 .... ~':Ii~ l"Il"~"~iiilll~ 1j'!!'.;n:"~.'I!]':II""~.n ,i ~ lUI! lr', ~ 'Ll~ fl.] ~iII iIiP ~If II' L~II7 1 1'>~"U~ _ tII_ "QU!-

r:olr.ta'I c~at lHlkle't,l1.fii1~t, a tlar,

N cfnJen.. so ntu"

AT nl~2il'-i~'~'1 e ",f.lzi ~""ln ap/ttJttr"~rr l' ak i t8u saiid'1 Dun, 'J'l~''nl.fllej .

N·li!'d·, .i'l!·1"J 'fIIO~ ~1i!'lI'

~ '" iIf,~ ~' . ",~,~ ~:j

E1lgi'nl'ef·i f,et/~e IC"~ln'~ ,P-Jj' 1{(l,yd« u.yu lcfc~yan yal~iile7~iJ

,A.h'm'et, M'Ubi,p DRAMAS

fO" nos R-:··A··· F- I S··'E-R-····G·-· i'S' ~

_. . .. ~':'!I <. -. II~ .11", I,

M,nUuJIJL.' I~I ijd'il,'lijill A~~~(~~s ... dn, .~ rgi 1i2;\' ~ I~~ [0 0 I, ~j{!i~ gf II d~','mil Ctl~~u bi r' ru J'Ii~YQr •. I';i~~ n 'tlr,. .,\II! I §, gih Ii is. ry ~ 0\" i I ~d e Aaka:ti';uu n ~JiU~il~ ~I- ri ,1l](mLcr~ ~ ~uto: \~~1I"~JI)1 0 ·du~ EYVQ~"I i!mUI)~ ... ut W n U I:ti! i I~ I rid ". I"U \ edn L Nrmld ffiUI~ ~O'fr" r:oln~:rnl~ I.n~.k ~ ml tJ:IJ b~ F :1. i,ln.bo ~lk u .. III ~. • u m,':l (. e:[fi i UnY:1 ii' n~~ ~L n '\"0 \',1:&:11-1"1 ~ ~~. ii:;.:'iJ 'fi jJ PJ",I ~ I,U.. G C'l,~n J 1i,~'C

~ Id In' di I nru Ih~u" nun~ I i.lnLu. '~.M· h.1im mnkasla i{ !If'd~h]~~ lIZ .sti vc oS 'r~;, l1~I'h~l~'f ClIJdl~. \"" Znt N,c'(Iin~ Tor.th. ro'Loi.lrf~[ b;~kl!u nd~lllii le~i 1'llilIlfll1 111 bu"~ ~~ ~ uy i'c'yd ~ :

Q, F'o[l,air.I,IA ,glzel .. -un tlalll" I •• ' .,It ' II , '-'I Dil' [de 'I. edJl,olli'. Gii:r; I I', D' tiPI' fot'oil'~ II r,g,(PI'II!1 _ ,a,l .. _mak l~il1 IIIl . k - dul.l' 1'-1'· _'1' elEi 'If,.-·, - 't ... .i,lII~ falnitl'a' 0' Kllrub I •. 11'1 re.k lrelll ell· Iile. pJ,4ud."'I· 'PI" D 'iIl Gu ,t ;CTU be lel" :gS ·t ri"o,1" hI "[tl kc.g~U ,t .lIn ik :mL ~~'. m, •• I •. e.

,.1 F' I 1.'11 kc:_ alii D - 1& t'll lI.

!IP'DI~eJlJ :,1 Ii.lila. ildl"- Sduln • -ad-:[ - ull Ddl-; JG~' I

1&11,':'-_ tllll"lI! in'

!nsa.l1 j,t) raki ,1_ i J ~ I" ll~n~i bil" I]ila~ i,~I,u In"DSf!d@3 ~ n~ n iisl ij nd@[ I~n ~i!i! I fin If. n [Ilk tfi~ I, III mn~~ I: e;gru v{!' Rft~,)f~I, ~rl";. l";I~'kuL 1,m !l " II ~ Ill.ii 'bi I" ~Un Id II e knlu-myoili'n~ iln9;:tun f,£UllDI,u . ohna~ gflYJc:1 ~" IUI,U=r:1 ,g~ lnil1!l( hU8ullIndlli h\~~' ~ '~i.dnJdll nnd~k:u."zed,i~1 ~t kt, 51W1ldru ciimarnk. l~·a.kiw~ -10 A;U~hllk i ~l'u e I ell LJi r- :zii liu-eye. 1·~g.IJ~OIl in Sill I i"~ tk·, h ~ n I rd In i :t.i:n d I QU'. lill ~I ~i~,an maliKjm,"'1i hC~lLfiif. kef.re.Jl~rlncd i. I hn' [nil! ~ ne' 1J i r n e'lii hl ;1'1'1 ~d r.:t k i OIlU·i.UJll I~~ NJ,'!i~:r-~ '"'ed:lt .. otlii t ·l''''L·i~1l ro~',il'j'aUnll thl~Ji ob~UHinu :"stell· ,:i · .. h k iSeJ .ill ,n~ ,h~kw IB~u~nt

itl r. k~!.li r~ fJii,~.lhe it,., b~11 klymetJI (II, Ulijr,ll £1 h:.u~l :U~.n.lill ad Q mih 111, I d JJJ I~ :t 11~.i ~e - _ SiC' LI,'~: nj ~lu]~',o.L b;] f HJ J t. J rdl~,

':i'\JJru[1I.I lilli, (;b reookU r ~ ~ ~ rtl folog ~";E:Ij r ~ I

h~SM till mrevcud bi~L(h~ .idnl,kL~t·~ leJitl il ,jtuie~iurc hn~.ln yo khlt' .. ]1e,¥re~I,~ I'I, 'ka;rn.nHtlu~ IUJi' _~d nell k U] U" ~I "'0 I~I, ~f1j r-"ll~ r 'iJh' II 'i'i i n ~'L ii~ ['uk i ,il~ f 811 a lJ I~ IH~l1j,' j id I,' ,.'. ~e'rht

u1'. ~O;~i lljl ~nto: l";1]i111 )! ;1, i I,tt~ji I fi.cegi, ]§!mu iiSlC en iln~mllhluadu·" i~o~nftl;'H~ ql~d;, h~~ bjl[' ley ar,f'u~ 'uy,"~lln,

bh' ~O,Y lcr tl: ra m,~k ~:_l~j"e n j 't i, j ~L ...

~ . U tll'il ~n ~~dnlki f~u'k ~ n~ .3'~'h~JUl ,tl'" k:n 1"ll'Il)k II~ iLd~· Irc!4t~~un 111 gOI~~ I ~i ~ii-' cog'i lieu;: ~liH'llr~H Slh·uu,:;(,;. bil,!:.bul un \,';u~ 'I fIt~, {l~ if;~ Id,i ,".

• Ii iI

N irniyt" i~ll' ['I~ ,rr.t ·iu· ,hd·

JJJ I. J~i I~ u·Ja bilr ak~I~Y'Q-JuJI"tt LH~h l'I'c k·[ "!\..'hl -y~d '1'~h:HI mal~ s~ld IIU~Z; YII,luh J1 i'ltw f~!1iinS iUlnu'~: \"I

J')I!1 uJ I,' g,istC:f1rl1 t1!k d ('!UihU I' m \" =WJ U la n

IIJ yn~ll~ulfruS' ·~ok HL'HH~ VO 'QOk I~itjl';] .rill ~h~u~ ~h' ,i'~~h!'~ Uba: \"~~d:LI~ Nci1hu "J~"I",ihl ~d l" 'b hik -;J~h~e e . Vtlp ""'r. - "wk. 1: o-ksn rOllc(" ~,y~u :$;nd OC1 l1~uk "linn i;l lJi L" ''lipf;ikn oi( [1, .. ~~ n u knburu (tdeJ !'~O ~ 00 ~ In i~.,. bum t f\,iIJ:\HJti 0 b u'n k ~~~~ k §n rtl I" i,~~:s:tln I,

[~ I ii$ U U llliiu Ir~~}uk ka,dn:r :u u :t.OIlll,j r ..

.~l C Ig l,le.1 ll~ 1111 ~~I ('I'LI dod" Laril~;p

H 1~ nUt ~I~ i~ f~lelU~Qkl_li} t~d~~ .. :U~j nd en ,;ui'llI,·dneu.gl ,i bi~ '~h~~j~~ ri'lifllli IJ )"z~ijl~f~l~ V'I l'"ni .. uruktu [tHlld ~i~h'] lihnfi,ilo LUi noktndtIJn gw.~r~ !'nu"i iJ ve H'U8~Cl'~ II n ok ws'i)Q'lI ~Ia,l i'~ I ir, D~ U~",lt.i.i, "C gu~t'crL, bu. tl~ ~ nkt~llln Ilhl, 0 IIa~11Jr r~Yll~'L ~ro ul ukiCinUieldi r !(~ ~1I~nu O'LoiWlulU r,,~ ~LH~~I I~,:&tuIOllhu'n~lIaki ~Ql hi li lm'·~td hi' ~uu'm]~k~le n~iL to-·du bu' ve!i'ika LJi!!Ill1,or~ "'DdrL lQ"~ '~m ;1 il,~ lcra(Jl!g'" '!!Of 'mDi[kiw~~3hw Ui,lI'ki,Y1c'y,i ,"uruyc' iy~ .g &~,l~' II' I,~ ii, " lll"~d~ ~I~ ~ Ili U'i~!ii,tll:ri',: i,w~~ lun dejtU r;OL(lg,3, muk~ne. 'in'j II hh·.n.1k ml~cp4l:~ 'k..ndnnl U' \·u II li)·'~ i"j~' ; 9 hl,z,!'UJ I!)J~ull d I OIJ ~il1lJhut,l-

ii

du"~ n lIE usiWo ~ Ie lo'log r,;].r j r:di ~~ I

:fI.I,llirti Ll8I ~ ,3JJrm~1 mil " aI Ii I.·U!·' l~jd~l r

j'§ i ~I ~ ii!:f ve I ~l:r. ~ rI] tIl,tI 't.: "' ru ri' I'I r.".

};'. ~Ji' .1(,

G It ~ t,n~. ~ r. kft, rJn :I,"~ ~Il L I o"Lod~ wi 'I'~II~ h·,Um u~lutn' v' NI 'jzIYmoLl ,I"i:n~i LJildif'meh: jstm),orlu.rs;'t III ~Uul,a hi I,.~w~~'lriu~ LGu"kiti'f!It, !tQnI~W i~~:d ni 11 vo OJ lIi'k.n.ll,n~J tll-lll,l n ~i~n at

nlu[~ ~ m t 1 L1ld yllrlor-h U 'LllLy:i It e'l n ~~"1'r.: m.eLnur~.hur~nr~ Sin [ r)! k~ld:ur )"Pilru II~ llzD,gjnu l:, id ~Qri m I '- ·11 V I '1 ~ 4 i~ Ilil . 1'1 : .. LJ, Ii lih" ~ k'l btl, .)'uVlhU;\= JJI ,J:~L~ J'. Jl iJlci~ltjUmf'jj_ ri k i rlrri ,!:1IUIY 1 g thu:~~ n. !u~l~d nllri ~ I a bh"lJ.i I"'· 10 l'U; h ilk k I,nd ~ l IU ll,h,~kQ n~le~'t<l, ~n It·' kll,1'C5efill d,rIYilunll~ ,-rn~,dJ l~tr h.~i· kilul, \"Iu'm'~ deA":n,erui, '.. i dbu;.d ur

].,S

uUI'z~k ~ell'eldC'ri'n Z(l,,·~'def.i,Hl ~l~-J.~fI,jjf

t .. 'I .. .~ I ~I 0;

Il ' ~Jt;,.,PKII:Y,Me uti ~II~I I U 11Cfl~I_II'C I U n ,;;f:t""

I[·UH. In d~~n ~,I"lm ~1'IDI 1~li'I' kn\l'ga

Ho ugrfl~u~akitlJtfJ.1 rli'~', 'u·t~k hu knvgR . ion!;' kOln~lD:'tw'tiil,'~ r~lui1.in

iI'urns' lIer~ Iui.i.r:ak'n fiS~ l:l.l"Bk h ~ Jlt I L '\'0. n}u I U!V \+1 r I~ Ij .. J.P' . j ~![ JUDIJr-

~a~u-,. ~likmn I, il{O nwmUcii.rlul<;~ ]11:.1 'I~f ~~ l'iu ·,'n ~:oldasl 1,111 ~ Q,flrJr

1·~~/lifJ,:.$ ~,~U}~~· h;~i1.~ n,IJ,j~]'~[d J rJ.~.I·. ]J.I}!§k=~ t~r1lu s~'jJlg~ n ~lil' Iml~~l~ 01' ~hQ,~ I~ 11"11 ~I I'C'I!I~~ ~cn ill eha I ms~: ~ .,,!llnd n "I~ y.:mj ,::111 l,ahlUl l'iI! ,nhl,j:JlJluun . ')"U~.1nl.. ·l~1 k rnu hu ~l,Y il ;1 UI'r k~~ II "o~ LUI" Ii<

2:~ '~n~Jflil HrJG; d. . .11W

_'W lIIlk I.\~ iud 1" "¥'1I1l'~11 k, \u sttj bu n~~ £~s In u~nikR1R,~il,g~~111 lii~LJldtU!~a hw~i Stp~IL b.i:t' 1110$3] diiILlu.l ~no.'I~1 h~'{h. Protl",nnll IuiJllI'~ H ~~ii·1 l~l~Wli i! Nl,c{,:flk '~I~n i'Z; i uU b~lnr;l Ui m, ~ ~ Ii I ~DJ e~i m le ..

rert- H~ldo,J~ I~~·'.h§; :"'wz:.

hk 6 ~oo ka .>;'1 ., lin *",~I, ubi ,a,V h;inllle yeU,Unlill;:i ]i.orosMo .11 ~n~(I~. A.d U au ~ 1 k l~l. .A~I i~au.1 n lCtl'" I~05l'1l[.'l :!jfJ'.'f~CU i (t'i. ic.cm:1 'I w "'!-oj aJ'ii'],e'~'~ n.w·a~ ru IU \;1. Zi'l,~ t "i:rlrl~~fii 'I i ~i l·,~· 'II ;rulI J - O§lt 111 nn~y,D.J k rl r'i I I tl i. B~ F'd,~ 11

is.: em (1~~lIlnlllh:f ~1I1,,'1f k. ihli VI6]

ZU~, dJtI:§hu'h\ Lrlr\t,lI,Yu l'" .l·~hd~

h. Uti i1j 1n, . s pU k 11 nt Il.3.!U ~~'ihl. ~f ·'ils,i~ b'"r II:dk b"liknsa1l1dcn~J 1~~

~j, ~'I md t!@. ~Ie!tli' III n ~u '~~~, ~~ I ~I~I ~ nuu::ipfel 'b·I,ldm U';I.~:I~[ ~!;~e,lmd gHn YO g(l'~Uc-

lJ.i leooiji:11 m: .~"~I~ a'lii'l~,(!IiI' .1 ~ru~

J\.o n"K I tim sou ~"n ,[ I Dr - n Ii [",~,w,,,

j -,iu lTl'liil vr. iki elw/~si ~nhnlh~ nip IJ r ~~ Fit ,. 1111 ~'j II ~ II [I I~ltu'-

~I. nn~n" u~Jj~ln \"",1 ,~ ... Jlc;i I arn-:n :y0~] Ikii]1' k~)"nj}:,kl,ruJ~ nJn;r oUL n~sall II'e Ii" a .&I\thum U~ lill pt I gJ i~ 'I~ tJU~ I

~'Id, I'~II'I .ylQiPlJor~ .BuJ ,~h~i'l,(!'i: unl~ UI ~.'(fI.j I ~ ~,tlh~~~l n ~~mJ I ~ I h~ Ii ~t~ h~ I ~~ 1IH'!lyilll ~a Ita t bu'. I I: !,'t.u u .gl b~

~ul.,'ftwJiyn'rii I ,;t;cy.flk J i ,-.! IUf!ill6 ~ ·lii,. I~h! i~le'. ~'f}ldl ili0 n~uhlC:'\'a, IIIJl'~. n~tI ki lILIlI,[~fbuk'Lh~~~fl, I II> m u

I uU· 11,1]1 n hm "11 d, I; kie I U'~ iii ii J.t;11 tiCllyOli' j Slrr'l L1)'Dif,. H!~_ur~!I~n lmlffibfJIi" 11'1:!::111 lark. b.etn ~I~'C gflltv nnu~Udfjin~

;lId~. nn bu 6~m,~k:a:trdA ,p'~ fnll~'''' ~ Hnd1. tlaT~lhrll \~idlllZ Onuu f i(JuJ ,R

( (:i It I, it i) rei (Z'lY" ,Ie J ,~ tes.u III ul, ~ :a~,~ ~Uj( ;1IJ1l kJork ~a ~ Ql"U'Z., n~~klt-, l~H'~ (rnl~ Udli~ g~jl"iUe~w~ "0"-, :.31L11 JJ;u,

:1.fll:1[ ~ IU[U l· llavhil~ n,,~r bastallk 'ol,~ bru I i, t·.

UI'ri. CU~IJI~,::ll ~ I i IC,cnl (lr~~ n o.i!I U

vnL'11IIt,IUII ¥c vnl'~I~ln~r~11 SlubellJui ~ ~,_ I, ed~n i,J'e~1 tI i 1.' rli!B:er:., 0 ·l~ 0':; tr;o, ..

fa HZ. tcUyo r, Ilu C!i~rhl ~ i' can l~i'H,mk y~r.'h~,rrhl~da bn~ lJiyauo ne' o,~"k Cos L1."C, em .1 1 ~Uj ~ OJ i hi 1".1 ii:e ~U;r.am11.n~ '11, hit ... , Uh1'~ C IIU~Jiu :~,on~u O'Jfln~ ,~y'i I i!l:l~ b~R be:~I~J. zj fa lfjy~'JJQ U" ~'w·I~.f!-i'l'~ ['101 l~ i,~ bi r rn au III ~trrd d,m OlU1 ~ ... yeu scda "re: :.1 k5~ :tied OlD 111 g"' ~'i ~tI hli usun "~' s:ons~ hir II~UI bn \'0 rc leal iudt'!ai r, .N e' )ftl ~~ k 'k i Ul vi CO'''' J lUilJj ~~ ill! lJaUlyuJf.~1 ~ ndn d:i !_IllL.(j,tl.s~p. HlIot'j ~ U ~MJ fI ~ ~~. tl k ru ~,'~,i k C'1~ ! itt i"i:t. lrnns~~, o:~~u-'uk :kn~lIl ..

Ulvi Cewarlltlll~J~, ~(),rn~e~" kus~~,..~ bu' N'-- <il J\ nzn u I n i~,1lr I f}r"a~t'1) i~'t;J. t'('tt-jJ~,. tJ'{ r l!(t~ h.'al., I'{J,~~ f~ !iii ~ .. ~, ,~ffl!~ ~ tlli:l\1' ru i 'I n d,~ ~d P i1,r~ill =~ ['1 J id ill ~Iilll~'~b~'iyl~ mevcuitu. Osooli'k W! IIr~H - L:i r "~Ir. ¥~ u'u,te l ;j,'l'I~[L

var .. ES91'1,(.wi bi.t.Pl'ile I ii,e~k \'u~'i', F ll~J'IOJJ ~_~ r,l~ ,~~I i ~.N,~uh ~.c'8J ,. j tail: JI'~ rI n :yO~', tl u 1?~~~H~lti I L liIyruw WIll n,!iij i k-i ~i'i:! !~~

ile~le r] k u in" I III l~ 7.1 J'nru:wy I P' gft~iyo,,~~\(h i " foll'tIl r~~l lar ,SltUI d e,t'8'Il'O cl,;lli~ n ~ k \1'(1 lstUtn~nells~zdi., E'o~np'O'zi~ijr. bc·~~ ILe]>lltJ i,g;: ~~ i ffi. SJ k ~uk, OSr.-1 s:l p~iw ~ n 1 IIJJIIUI tlyfO~'j wrul!l! IUym~gJlli §~IU"'I.yor" te r~ tr IJint Iii ~(:!l'i n lb.'! isru.t ed'i,}H)f" yn ... uhJ"Oi~· ve '~I i IVi'1 Clr,lliyf}r~ I( Qi ft~ '~t,~i) si i'Sld~ I\"l"ak l1J:i~' ~h'ill!ll 1J;1I'~'I'L8.1

o],aNI ~ t~rlll~, 'k n fUl k.t!l't'a' d~lellarc D~'Il~ u~ L,l I' :it ~'!)tl"kG",in !~ul;~n.d~l'] ~~ ~ ,~ nll=1 hu~ 1ln.\ L'f~~i Ibh~ QltidJ,~ dun ~In iii" til.

lh~I1U!lhl bllr~ I-el' lru kon!3e:rd,l_Il n,"i,l] ~,nkJ('~,!bn~,~J J~"'i~,!~Y~M~ ~~y~ ~Dr 'V~ ,~f~ n iJ i,e iB'~,tl 'oJ l1uo j\1 WAIl all ~,al\n h a~ II i ok.[n~ i k vru~" vek i!. r '\'e cid iIi~ i· .. y ~ LI ~ R(~II ~ ~!iJ Il~ ~\(lriJ l ijrl"l C'J"i ~~I i ~i ~ ru 1m, .. ,~:~hl n n ~ ~ :l~~1 ~ M'd I h I~i i'li f.lUIII~il, ~·orrJ

UUl']I~kh)rir Lac .Il1.hy f!LIuc,e rm,8lf·e.W I:ll~H bir ,cJd~d.(j )'n.\·1l'Qn~~~~~ l~oJ~. !II n luruy(] J .lttYOl" v',,,, klO'1LI n ~nitln 1,IDJ,"l.l r 'bilkl iy'en I O~ I! p{[J'~'i Lu~ b,~~ri ~~111 (]d'e:t pf!irm,~ll'nUH UC[I ilc ~;l@:u~1",~'k:p W~l:idkn ~c,~Uu\~ ,~Jlj'yor, lltu'jkuli1~le' ,It-el'lij' ohm bu ]~1~'I ~ ,~jjuki J:IU,.~tH::~ fn .. un~k,rlrlu - 61~cu'lulll~" 'O~lWUGli

h;i II k J:y ~~u)L n~ I m1" i)" 101 u'i ltay Qlt bi Ii' 'hl ~'~i:i Ilr~,J WI, ~ omcul ~ofw n hu ,lUi ,c;il11ill't C I UI il~,;i 'V'Cl 'y,a.f~l t J ml ~uu ~"u,~u~ ,bm~ ~ n~ e LUl csi [IJ'~ j U ~ rid U l'\allll"U r '~' Uc.'1b,rl

~u1~rhm 'HHllWilLul"'t iS~Gl' ~1I~ldll o'hm.n h~to'r 3tm,Ur~u~ ~ i:thn i'FiWI ,miJI~ln oht:J~ 'Ti r]c, ~nll j),Lktl r~ ~h r ~ T ih:'l{ ["'Q.I; ...

ru L~k.:1l.rl" IWUO Vll d ie, ~ n~ ,~,

'THIO,MAS MANN VE AL,MANYA

AJ ~U[lIIIl·U i,~'i ~I,~ 10 l:' t~ ~] 1,111 dl,CI 'k j cll,~ b~ya tu. tll !1L11 ~;' I!',' i,~l~ ~~ I riJ l tlu n~ 111 ~ ..run ynl~'~ ~:] I i Lit' 111 ~w II ~~ ~ al{:Lyn (~r ~~O"

nruaee, ,MrlJun ) ~Ii,l, 'Lim' n~ckhli'p u~ln.~ ~lcllniNik l~~rl3.Ill~', ,A~lgIUlny:_, d I,,~~~ii>

(rutlki 1Il!",1e.'L.ij1'f~Lu~ bk -YaJludi ,&\leh,j'" La ohu,atl i en IJ i' A 111 n~~ l'O~lm m 111 u~ 0,1[, tC'~'IIlN1SY('U ~~I ~ IIUlh.i,}',f!( !(li] I ~.~ i ~~( !,~ Y'~'II ~~d ~ ('\\\U~!f1~ rm n ~~ n) 'kfl.>l1 ~JI1" ~. C'! n~l;i~ill~iJru v,;e k.~Ii"..J("~i ,( UQj~ll'idl ~IliJU~ )1 In l.r~'h!i o~~hJJ~Uln~- hllitmIt m &~'n. ~i Ufl.dlll wu T,Q II ~J ~ m i k I G uluk ahu'~ ~UI~fQU~~Hld'li'n~~ :E\urlemJi~ AJ .. i~,jJ n'yfll i~ln 110' bl I~, n a I ~ Il~~ h i,k i l!i!cl i J )~,e l'g, n de ru In k:C11~ hlk,mJ :111 i ~s ~le t'

~1 cr],un1 A I m nn yad ,11 ~I~ ~~ ~(: ~,c..~lld3 ~.~, i ~ t i~ld\I'K! elt~n~'k 111~kll! bunu ~,'jy~~ bilin!l~f~lit ~

~ Uiul~·~·co lusaul, fihlukf \~~ I!!!5h::Uk 'In u,:~ h~1JJ elf~ h~ h n° ~ ~i:n IJn~~

[~~UG i lire rim, bi r- k nnaa L, br.t u~ it .A.ru~iIlUln'ildtl .h~i ki II ~ s ndi ~"C II ,E'" i:~ ~'UI ~iQ'i l n@ AhU,It'!l!lYil', U~ tJn Ulu:.ya i~rnll hi\!

Jyi bJ J' ~oCl f~ kJill f~7a eaM J n ~ ~J£i ~ ~ ~~ iS~laf ~U~~ UlJIIJ k:Il:n:u~~ ])C!·n~ ftl_h ~·I .~1~I[!t I ~I' hiiHi.11 d UIII ~m k :Il',~ ~ ~1 n~ I n

A ~ n~,lUl~'I] k t:l'I~ ~~l'[{;;!J r mnyl~ ItJt'~ k I i!i:~ 11 .. ~[l rd all '~Qk d.nll u de I'i n s u r'et~c [(uk sal!JlIgtm Li'r n~e.lulalu~Jh'H~ ~11.~]'k lud,IUftJ':t ~'I m hk O,~~II e~ li, 1$1 mdj .1·iUJ"

II U I C~ rl U, b~l i iiu ile~'j 11' ri k ~e,d 11C~ kod'n to e]lli,,~h~9 hi kii.l"' ltiir ~di~o ~ ~~n~lokl!~ ~ ~ n dl,c y '~l§ayuC;The1 n I~ 0 I'~~d ~II~ ~.n( I ~~ a~ yl OOJI"Gih e~l~nlfla:~u. UJmnhl~ liu ,W: II J~ Iii i 'fCJ yu:r II In I, i ~ I U 'D~ Y fI;r:l k fll~~ I ~O:rtUJUl'~ y."l~H~U~ o..hj'~rnu. n

.. (T h'~:mu~s ,~hUUI)' ~ fl Ui 11 ~~~.

! i,t:el~r~~I~ ~;wv~',I~~~u l~huJ eU;~JIIi. ~ih~ in·u hn imu~:ktubi;~!l!' a~'a!':l ~ 1-

~llnm,~myl iUlSII btl" IUU'lClk.eb~ sevk.,;, cd eeek? ~~el d '~8i ,i I~l dj,jI ~ kaJJar i\:ilniUJl~,y,iy,a g.h°lUc'kbell Ine~u~dii .. ~ n LCHU i ~ d:i. 1\ W t~~111 ar I ~ Ittu~:i~CiC' sau .. ~ 1'1tU"~, JAl,:u l~tJJ rJ' ,~n] ('!J tl!i ru O'c:.!lllhl~:tI,IH'd,o

ye]." LJull!lM.~fordu.. S, .it

SOVYET IRUSYADA 'TClRK RESMi

ll~sldj y,eu:i Turk l·cHHaimll~nn .. n 11'1 ~S~ t'l url b i r surg i ~,m oJi J~d e ~op". huuh \'0 lto:!du:n,f,aYfll, r:;ic~(1i. sourn, II II k.~'Q!§:e m: u n ~L~ ri I rll , Bu sergi, ~WJJ~ IH ]~j of' fi r.k l'e'.~JJljJU j b:m~sj I ulm elt ~dd iasnulad I r, Sergiyi t'e~kU ~cl.C~11 ~~trrl,fi." l'~ n ~u id ~ i Il~' 1 IU~ derece,Je k~~ I n:r lUlk 11 G DB ~B n~ it; n i bi ~~iunFey~ ~ Aneuk E;iijH"~~'IIWi1. ~a.~Gk. M~Jtovii.ldDJ, ,l!~ n~k ~~O' Ii j'.~l'de b i.a"ru k IU Y~illtlll\,i .. ,Y ~t :k.'az;u~d It1, (} I kW!i 1;iL ml rn ~ I, i8uyI e m~ d~ ,"e :Solfye L, -1I',R:;i'~OL~h~ L'~ sn Il&'~~" Ilru l Z ~~~1 k It 'II~'~ I a I 1l'C:Lh iyclel' :I :tOOl ~u:r"

Uos lh~ ~t r:i hrcl,el~i n i'n Ln.w jl,'1 k L,,"" ~nlU I nbu rd n II C dl:lroGfli;r~ k1iLcll~ r r-,o,J eiy II ~J ~:I Q"ru ~tn ~ a t~J y nca k. d ~ g .001 j':z. 1..11 .. ~ak .~!d we k }I,: o!:!lltov,a,d.:J, gerebe ti l~rd'c btl 1£ ,~ul ~,r su k~ e ya~Jt~ n Ull.~ 111~ t se:tl:[ iy i 11 u.l':td II i A.ll kn lLi"Dd ~ d n g~'I~'111 r lk 'i s Ii~~!i~, ~1'ed:ll d{H'W It ~Wle die: ... :0:] ee lN~ri bulG o~,d utI!] nu 0 zrul1IU~ ii if~,lam J~. ~ ~~\3Mltllg-1. Z'~

llir ~o,~~ sHJu:uk!irr'hu'uIIUZ l"w

:"l'e:lrglJlcu hfiho.i:dra1r" oi,uMtm II" I ;),1'. ~l§:i nl1~ C t I ~ VQ~ led i 11 nOlln ~']iI!:rd i;,I\ 'I~w CUUlf I sC'f,J;tiuin to,11huulmJ ,f.Mhu 1,1,~tk 1; ~ ~'(_h~ i..fr'~ I)hll' }.Ud-r i\r!C'r,IU ~.fO~.

i\. a, It ..

..

': N F-, KrSAKlJRE,K H~V. FIAA.TL~

"""

,A G .A. 10

-

Heir eUltl"ll'U3li'tEsl c,IO!:;,ar

P~IiJ'la K'IliI~ U' I!l.II "!i1l!11.--, ~i!:II'n!li

ALFABE SIRAS,iLE YAZICILAR=

A.DALI ( S .. i.t Faik , AGAOGLU ( Sa.met , ALTAR ( Cc~at Me.rodub ., ALI ( SababaHm J

~

ARC ~ ( I ~ G,,,lip )

ARTAM ~ N'ur~ttillil ,

BA YDAR ( Nasuhi )

8ERK t NuruUah C~m;lt J DRANAS, tAhote·t Mllbip.

~ ...

EYIBOGLU i Bedri Kahmi J

EViSOGLU (S,sbaoatti.q rahm'i ) FER ( MllJsliA )

FIR.ATLI ( Hali'l Ve.dat) GUNEV' ( A~ Gaffar)

H tSAR ( Abd'U1b~k SiDUi. )1 KAMUTAN (Fikret Adoil J KATIRCIOCLU (Mira.; ) KESKiNOGLU' (Fuat. Omer) KISAKURE.K ( Ne~ip FaD.I) MA Y' ( Erhlg,l"ui MuhsiD ) RAnO ( ~e"ket fltfz~ ) SA.BA ( li7a. O!lIl\3.TI I

SAF A ( Peyami 1

SA VGIN ( Ahmet AdD,an J T,ANPINIAR ( Ahnu~t Ha.Jluii,) TAR.ANCI (CahJt SItka) TECER ( Ahme't Kubi ~ TOPRAK ( BtlIrhan )

TUNrc ( Mustafa ~ekjp , TULBENT'Ci ( F~r.idllD Fazd 1 o LKE N ( HUrn.i Z~ y8 ) YliTKlN (Suut KewaJ)

.

R B !I 'I M I AtidtR IJllro ... Artf DINO ~ n.t1" t:Q.I,m.i R'ftOOCL U NrJ.'i"fjll uk Cem dl DE R K - Ji'efU, BPi K,JI it N

KAlUKATi.tR I R/~~I"1