Anda di halaman 1dari 6

CELIK SIFIR

SJKT LADANG BUKIT JALIL

ANJURAN :
PANITIA MATEMATIK
SJK T LADANG BUKIT JALIL

CELIK SIFIR
SJKT LADANG BUKIT JALIL
Bil.

Kandungan

Mukasurat

1.0

Pengenalan

2.0

Rasional

3.0

Objektif

4.0

Tarikh / Masa / Tempat

5.0

Kumpulan Sasaran

6.0

KPI (Indikator Output danOutcome)

7.0

Nama Peserta

8.0

Anggota Jawatankuasa Program

9.0

Implikasi Kewangan

10.0

StrategiPelaksanaan

11.0

Penutup

1.0

PENGENALAN

Sejajar dengan misi Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu Membangun Potensi


Individu Melalui Pendidikan Berkualiti, Panitia Matematik SJKT Ladang Bukit Jalil
mengambil inisiatif melaksanakan Program Celik Sifir. Kem ini disusun untuk
meningkatkan minat pelajar terhadap matapelajaran matematik dan membudayakan
penggunaan sifir dalam kehidupan seharian.
Kem ini diharap dapat meningkatkan penggunaan sifir dalam menyelesaikan
masalah matematik. Perkongsian ilmu melalui aktiviti berkumpulan, membimbing
satu sama lain

membangunkan dan mengaplikasikan ilmu matematik dalam

kehidupan seharian dapat memberi kesedaran pentingnya sifir dalam matapelajaran


matematik.

2.0

RASIONAL
Program Celik Sifir ini dilaksanakan dengan harapan dapat:a. Membina semangat kerja kumpulan dan bersikap terbuka untuk berkongsi
pengetahuan antara murid-murid.
b. Murid secara kolaboratif mencari pengetahuan, kemahiran dan strategi
melalui aktiviti kumpulan yang membawa kepada rasa ingin tahu yang
berterusan.
c. Mewujudkan

kemahiran

murid

menghafal

sifir

dan

mengaplikasikan

pengetahuan sifir dalam menganalisis, menilai dan mencipta alam matematik


untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang.

3.0

OBJEKTIF

4.0

3.1

Mengaplikasikan

segala

ilmu

3.2
3.3
3.4
3.5

pemahaman Matematik.
Meningkatkan minat murid dalam Matematik.
Menguji kemahiran murid dalam Matematik.
Membudayakan Matematik dalam kehidupan seharian.
Melahirkan sikap daya saing, kritis, kreatif dan inovatif.

kelas

bagi

meningkatkan

TARIKH / MASA / TEMPAT

Tarikh

: 02 FEB 31 Mac

Masa

: 07.00 pagi 01.30 tengahhari

Tempat

: SJKT Ladang Bukit Jalil

5.0

dalam

KUMPULAN SASARAN

Murid-murid Tahun 4, 5 dan 6 seramai 84 orang.

6.0 KPI (IndikatorOutput danOutcome)


Output

: 84 orang murid Tahap Dua SJKT Ladang Bukit Jalil

Outcome

: Meningkatkan kefahaman murid dalam menghafal sifir dua sampai

dua belas serta mahir dalam menguasai sifir.

7.0

SENARAI NAMA PESERTA Sila rujuk lampiran

8.0

JAWATANKUASA

Pengerusi

: Sitha Thangavalo

Guru Besar SJKT Ladang Bukit Jalil


N.Pengerusi

: Madathyattal a/p Petchimuthu


GPK Tadbir Kurikulum SJKT
Ladang Bukit Jalil

Penyelaras

: Gaanesh a/l Ambalagan


Ketua Panitia Matematik

Penyelaras Program

: Latchumanan a/l Sunderraj

AJK PELAKSANA

: Ganga a/p Nagalingam


Sukanthi a/p Supramaniam

9.0

IMPLIKASI KEWANGAN
Bil
1.

Perkara
Kertas A4

Jumlah
2 Rim
2 Rim

9.1 SUMBER KEWANGAN


1

PCG Matematik

10.0 STRATEGI PELAKSANAAN


10.1

a) BilanganMurid

: 84 orang (Rujuk Lampiran A)

b) Wilayah

: SJK T LADANG BUKIT JALIL

c) Tarikh

: 02 Feb 31 Mac 2016

10.2Pengisian

TARIKH

PERKARA

TINDAKAN

02 Feb 19 Feb 2016

Sifir Dua hingga Empat

Semua Guru

22 Feb 07 Mac 2016

Sifir Lima hingga Lapan

Semua Guru

08 31 Mac 2016

Sifir Sembilan hingga Dua Belas

Semua Guru

KESIMPULAN
Permohonan bengkel ini amat penting untuk meningkatkan minat murid dalam
penghafalan sifir matematik. Membudayakan matematik dalam kehidupan seharian.
Disediakan oleh,

Latchumanan a/l Sunderraj


GURU MATEMATIK
SJKT LADANG BUKIT JALIL
KUALA LUMPUR

Disahkan oleh,

Pn. Sitha Thangavalo


GURU BESAR
SJKT LADANG BUKIT JALIL
KUALA LUMPUR