Anda di halaman 1dari 4

SKOR MIN

INTEPRETASI SKOR MIN

1.00 2.00

Rendah

2.01 3.00

Sederhana Rendah

3.01 4.00

Sederhana Tinggi

4.01 5.00

Tiggi

BAHAGIAN B : Sukan dan permainan


Apakah tahap penggunaan masa senggang sukan dan permainan remaja?
No
1
2
3
4.
5.

Item soalan
Saya suka dan sering bersukan di waktu lapang
Saya suka menyertai sukan dan permainan di
sekolah
Saya melibatkan diri lebih daripada satu aktiviti sukan
setiap minggu.
Setiap hari saya melakukan aktiviti yang berasaskan
sukan dan permainan
Setiap hujung minggu

saya

berasaskan sukan dan permainan

BAHAGIAN C : Motivasi

melakukan

aktiviti

STS

TS

5P

10P

30P

10 P

20 P

15 P
30 L

4L
10P

10 L
15P

10 P
20 L

5L

5L

15P

5P
5P

KS

10 L

15 L

10 P

30 P

20 L

30 L

10P

25 P
20 L

ST
30 L
5L
35 L
11 L
25L

MIN

Apakah tahap motivasi remaja?


No

Item Soalan
Saya mampu menghadapi pelbagai cabaran dalam

STS
-

TS
-

KS
-

S
35 P

ST
10 P

1
2

pelbagai situasi
Saya bermotivasi dalam pelbagai aktiviti yang

40 L
35 P

15 L
10 P

dijalankan
Saya sentiasa berpuas hati dan gembira dalam

45 L
25 P

10 L
20 P

aktiviti yang dilakukan


Saya mempunyai keyakinan yang tinggi dalam

15 P

30 L
20 P

25 L
10 P

melakukan pelbagai aktiviti


Saya sentiasa bersemangat dalam melakukan aktivti

5L
10 P

30 L
25 P

20 L
10 P

3L

30 L

22 L

KS

ST

seharian

MIN

BAHAGIAN D : Kecerdasan Minda


Apakah tahap kecerdasan minda remaja ?
No

Item Soalan

STS

TS

MIN

Saya

cepat

dalam

1
2

menyelesaikan pelbagai masalah


Saya dapat menumpukan perhatian

dalam

pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah


Saya dapat mengaplikasikan pembelajaran saya

dengan situasi semasa


Saya dapat merumuskan apa yang saya pelajari

dalam pelbagai perspektif


Saya dapat berinteraksi dengan baik dalam pelbagai
situasi

mampu

berfikir

dengan

10 P

20 P

15 P

12 L
4P

23 L
31 P

20 L
10 P

10 L
15 P

20 L
22 P

25 L
8P

15 L
25 P

27 L
12 P

13 L
8P

20 L
10 P

30 L
30 P

5L
5L

15 L

35 L

5P