Anda di halaman 1dari 4

Aku Telah Lupa

Astagfirullah..
aku telah salah menilai hidup dengan gundah resah
Astagfirullah..
Aku telah lupa menyembah karena terlalu sering mengikuti
iblis yang muntah
Astagfirullah..
nadiku penuh darah sedangkan aku lupa untuk bersyukur
akan sebuah fitrah
wahai engkau pincipta segala..
Ampuni hamba yang selalu lupa akan segala kewajibanku
terhadap-Mu ya Rabb..

Dekatkan Aku
Aku tak lupa,
Hanya saja aku lelah..
Bukannya aku tak bersyukur,
Yaa Allah.. Tuhan semesta alam..
Ampunilah aku jika aku tak mensyukuri nikmat-Mu menjadi kaum
Hawa..
Ampuni aku yang selalu mebohongi perasaanku sendiri..
Ampuni aku yang tidak bisa berkata jujur..
Ampuni aku jika aku menyakiti hati seseorang..
Kabulkanlah doaku..
Dekatkan aku dengan ilmu-Mu.
Dekatkan aku dengan seseorang yang berilmu..
Dekatkan aku dengan seseorang yang bekerja keras..
Dekatkan aku dengan seseorang yang menjaga shalatnya..
Dekatkan aku dengan seseorang yang pemberani.
Dekatkan aku dengan seseorang yang selalu mengajak dalam

kebaikan.
Amiiin..
.
Para Alim Ulama serta Dewan Guru yang saya hormati
Bapak Kepala desa serta seluruh perangkatnya yang saya hormati.
Para dewan Juri dan semua teman-teman yang senasip dan
seperjuangan yang saya cinta sayangi.
Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah
Subhanahu wataala, dimana pada kesempatan ini kita dapat
berkumpul di tempat yang sangat mubarokah ini dalam rangka
menjelang haflatul imtihan yang di kemas dengan beberapa acara di
antaranya lomba pidato seperti sekarang ini.
Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan
keharibaan baginda agung Muhammad SAW. Karena dengan
perjuangan beliaulah kita dapat terangkis dari alam kegelapan menuju
alam yang terang benderang.
Dewan juri yang terhormat !
Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang SHOLAT .
Sholat itu di terangkan dalam hadits Nabi:

Sholat itu tiang agama .


Jadi barang siapa yang sengaja tidak mengerjakan sholat berarti dia
telah merobohkan agamanya.
Pak..! Buk! Jaman sekarang kebanyakan orang hanya ngaku-ngaku
saja. Kalau ditanya pak.. Bapak agama islam apa bukan.. pasti
jawabnya islam. Ini mayoritas di Indonesia pak.. namun ketika ditanya
lagi, Bapak sholat apa engga pak! Baru dia bingung karena dia
memang enggak sholat. Jadi orang yang demikian adalah islamnya
islam ngaku, islamnya islam KT..P !
Teman-temanku sekalian

Mari kita tingkatkan sholat kita. Mari kita tingkatkan Ibadah kita agar
kelak di kemudian hari kita jadi anak yang shaleh dan sholehah,
menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadi hamba
Allah yang sebenar-benarnya.
Amin Allahumma Amin..
Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami
mohon maaf.
Ushikum bi nafsi bi taqwallah

yang telah kita lakukan, memperbaiki diri, dan membinanya dengan


jalan: taubat,
Taubat
Hadirin yang berbahagia,
Taubat merupakan melepaskan diri dari semua dosa-dosa masa lalu
dan bertekad untuk tidak kembali mengulanginya lagi. Hal ini sesuai
dengan Firman Allah SWT dalam Surat An Nur ayat 31:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Washolatu wasalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin

Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yangberiman


supaya kalian beruntung
Bila kita sudah bertaubat, maka kita tidak akan mengulanginya lagi
dengan kesalahan dan dosa yang sama.

Amma badu

Muhasabah

Alhamdulillah, marilah di hari yang cerah ini kita tetap bersyukur


kepada Allah SWt, karena kita bisa berjumpa dan bertemu dalam acara
yang mubarak ini. Sholawat dan salam teriring doa, marilah kita
panjatkan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang telah
membawa agama Islam dari jaman jahiliyah sampai dengan jaman
sekarang ini.

Hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillahirabbil alamin

Hadirin yang berbahagia,


Dalam pidato agama Islam kali ini saya akan mengambil tema etika
terhadap diri Sendiri. Orang muslim sangat menyakini bahwa
kebahagian hidup di dunia dan di akherat sangat ditentukan pada
sejauh mana pembinaan terhadap dirinya. Perbaikan diri dan
penyucian dirinya.
Namun, tidak semua orang muslim mampu melaksanaan dan menjaga
diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Karenanya, orang muslim
tidak henti-hentinya membina diri sendiri dan menyucikannya, diri
sendirilah yang layak menyucikannya, Diri kita melawan siang dan
malam, mengevaluaisnya setiap saat, membawanya kepada perbuatan
yang baik. Untuk itu, marilah kita memperbaiki kesalahan-kesalahan

Orang muslim selalu bekerja siang dan malam untuk kebahagiannya di


akherat, kemuliyaan dari Allah SWt. Karena di dunialah tempat
beramal. Namun, dalam beribadah adakalanya kita perlu melihat halhal yang wajib dan yang sunnah. Hal yang wajib merupakan modal
dalam bisnis, sementara sunnahnya adalah keuntungan dari
perniagaan bisnis.
Di akhir hari, kita berduaan dengan diri kita untuk mengadakan
muhasabah (evaluasi) terhadap dirinya atas amal perbuatannya
sepanjang siang harinya. Jika kita melihat ibadah kita ada yang kurang,
maka kita akan menambahinya. Dan apabila ibadah ibadah kita sudah
baik, maka kita akan mempertahankannya (istiqamah. Inilah yang
disebut dengan muhasabah terhadap diri sendiri
Hadirin yang dimulyakan Allah,
Dmikianlah pidato agama Islam saya, dan tampaknya dua hal di atas,
taubat dan muhasabah bisa mnejadi jalan bagi kita untuk tetap
istiqamah beribadah kepada Allah SWt, sehingga kita menjadi orang

yang benar-benar beriman.


Wallahul muwafiq ilaa aqwamith thoriq.
Wa billahi taufiq wal hidayah, war ridlo wal inayah. Mohon maaf atas
segala kesalahan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

AKHLAK DAN PEKERTI


Jujur dan takbur amalam diri
iklas dan angkuh mainan hati
akhlak pembentuk sikap dan peribadi
bertunjang antara keji dan puji.
Lagak sombong orang takbur
ego bertingkah imannya lebur
indah bahasa orang yang jujur
berbudi mulia sentiasa dihulur.
Apa megahnya pada lagak
ego tinggi sombong dan bongkak
amat indahnya budi dan akhlak
Allah muliakan di akhirat kelak.
Mulia sungguh orang tawadduk
merendah hati sentiasa menunduk
orang yang zalim bersikap buruk
bagaikan seladang ingin menanduk.
Akhlak yang baik disenangi orang
tidak membuat perkara terlarang
hidup tenteram hati pun senang
budi bahasa sentiasa dikenang.
Hidup di dunia tidaklah kekal
amal makruf nahi mungkar
amalan soleh menjadi bekal

akibat buruk pastikan sesal..


Duhai insan insaflah diri
setiap di dunia tiada abadi
berhati-hatilah mengemudi diri
amalan dihitung kemudian hari.

AKHLAK
Banyak makhluk menerpa nikmat
Namun tidak tahu bersyukur nikmat
Ada yang menuai hasil manis
Tapi lidahnya pedis berbau amis
Dalam manusia ada akal
Ia manusiawi, jikalau berbekal
Ia bejat, jikalau tidak dicekal
Manusia adalah mulia
Mulia adalah saat belia
Sayang mulia dewasa terkadang gila
Karena sadar masih berlatih
Karya : Sang Penyair patah, 2009