Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Kelas

4 Damai

Tarikh

10/3/2016

Masa

10.30 pagi 11.30 pagi

Bilangan Pelajar

32 orang

Tema

Sentiasa selamat

Tajuk

Kata Adjektif dan kata penguat

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks
5.1.5 Memahami dan menggunakan
kata adjektif dan kata penguat dengan
betul dan mengikut konteks .

Hasil Pembelajaran dan pengajaran

Masa/Tempoh
Set induksi

Isi Pelajaran
1. Mari

1.

menyanyi

Sistem bahasa

Pengisian kurikulum

2.

Murid yang

3.

4.

di beri
watak, akan
menyanyi

5.

dan
membuat
gaya ketika

namadan teknik
Kepelbagaian kaedah
watak itu

6.

Khamis
10 Mac 2016

Murid dapat
1.Menyatakan secara lisan,ayat yang
mengandungi kata adjektif dan kata
penguat yang terdapat pada petikan
dialog
2. Secara berkumpulan, murid
membina sebuah cerita pendek
menggunakan
Aktiviti
Pdp kata adjektif dan kata
Catatan
penguat yang diberi, pada kad manila,
Guru pedengarkan
Bbm lcd,
sekurang kurangnya empat ayat
laptop, pe,besar
sepintas
lalu betul.
lagu bangau
dengan
suara, lirik lagu
Tatabahasa kata adjektif dan kata
oh bangau.
Gurupenguat
menerangkan
Ilmu
tatacara nyanyian
pendidikan
Beberapa
Ilmu : orang
PKJR,murid
Pendidika Moral,
muzik,
Muzik
akanPendidikan
menggayakan

watak-watak yang
Nilai murni
terdapat
dalam lagu.
-kebersihan
fizikal dan mental
Murid- kerajinan
lain akan menyanyi
kerjasamapergerakan
dan membuat
kreatif.
Guru memberi arahan
EMK:
sebelum memulakan
-TMK
nyanyian.
-Kreativiti dan inovasi
GuruKreativiti
mengaitkan aktiviti
dengan
isi pelajaran..
Teknologi
maklumat dan komunikasi

disebut.

Kb mengecam/membuat
klasifikasi, menjana idea.,
membuat keputusan
KP verbal linguistik,
intrapersonal,
Bcb mengumpul maklumat,
memproses maklumat

Menghubungkait dengan amalan


kebersihan
Masa/Tempoh

Isi Pelajaran

Bahan bantu mengajar

AktivitiPdpPembelajaran konstruktivisme
Catatan

Lcd
Buku teks
Laptop
Kad manila

Khamis
10 Mac 2016
Langkah 1
20

1. Penerangan

1. guru

kata adjektif

menayangkan

2. Cari kata
adjektif dalam
petikan dialog

Bbm lcd, laptop,


pembesar suara,
buku teks m/s 46

sistem bahasa

video tentang
kata adjektif.dan
bersoal jawab

kata adjektif dan


kata penguat.

dengan murid.
3. nota
bahasa kata
penguat

2. Murid
memberi contoh
lain kata

4.

Ilmu PKJR,
Pendidikan Moral

KP verbal
linguistik, ,

KB
mengecam/memb
uat klasifikasi

Nilai murni

adjektif..

Pengukuhan
3. Tayangan
video
4. Berdasarkan
video dan
petikan dialog,
murid
menggaris, dan
menyatakan
secara lisan ayat
yang
mengandungi

Kebersihan fizikal
dan mental,
Emk -Teknologi
maklumat dan
komunikasi

kata adjektif.
5. Guru
menerangkan
penggunaan
kata penguat
dalam konteks
ayat yang betul.
6. Murid
menjawab
soalan penilaian

Masa/Tempoh

Isi Pelajaran

Aktiviti Pdp

Catatan

Khamis
10 Mac 2016
Langkah 2

1.

Guru menerangkan

2.

tatacara aktiviti.
Beberapa biji

1.Bingit
20 Minit
2. bina cerita pendek

belon yang
mengandungi kata

3. Persembahkan
hasilan dapatan.

Bbm
-

Belon, kad manila, .

nilai murni
Kerjasama
keadilan

adjektif dan kata


di dinding , di

Bcb mengumpul
maklumat, memproses
maklumat

sekeliling kelas.
Setiap murid akan

penguat dilekatkan

3.

mengambil
bahagian dalam
aktiviti

Kb menjana idea,
membuat keputusan.

KP verbal linguistik,
intrapersonal

memecahkan
belon, mengikut
4.

arahan guru.
Setiap kumpulan
akan mendapat
kata adjektif dan

5.

kata penguat.
Dalam kumpulan,

Sistem bahasa kata adjektif


dan kata penguat

TMK
-Kreativiti dan inovasi
Kreativiti

bina satu cerita


pendek( tiga
hingga empat ayat)
yang
sesuai,dengan
menyertakan kata
adjektif dan kata
penguat yang
6.

masing-masing.
Murid
persembahkan
hasilan dapatan di
hadapan, (one
stay, three strayalaf 21)

Masa/Tempoh

Isi Pelajaran

Aktiviti Pdp

Catatan

Khamis
10 Mac 2016
Langkah 3
10 minit

1.
1. menjawab soalan
pengukuhan .

Guru
mengedarkan
soalan

2.

pengukuhan.
Murid menjawab
soalan

3.

pengukuhan .
Guru dan murid

Bbm
-

lembaran kerja

nilai murni
-

kerjasama

kerajinan

berbincang
secara
bertatatusila

Masa/Tempoh
Penutup
5 Minit

Isi Pelajaran
1. Kesimpulan

1.

kesimpulan isi

2.. Tayangan
video dan

Aktiviti Pdp
Guru membuat

2.

nyanyian
.

pelajaran.
Guru
menayangkan

3.

satu klip video.


Murid menyanyi
mengikut klip
video yang
dimainkan guru.

Ulasan pensyarah pembimbing

Catatan
Kognitif bersoal
jawab
Sosial memberi
penghargaan.

Bangau oh bangau

Bangau oh bangau
Kenapa engkau kurus
Macam mana aku tak kurus
Ikan tak nak timbul x 2

Ikan oh ikan
Kenapa kau tak timbul
Macam mana aku nak timbul
Rumput panjang sangat 2x

Rumput oh rumput
Kenapa panjang sangat
Macam mana aku tak panjang
Kerbau tak makan aku 2x

Perut oh perut
Kenapa engkau sakit

Macam mana aku tak sakit


Makan nasi mentah 2x

Katak oh katak
Kenapa panggil aku
Nenek aku kata ular nak makan aku
Kena panggil hujan

Ular oh ular
Kenapa kau makan katak

Khamis
10 Mac 2016