Anda di halaman 1dari 1

NAMA

: . KELAS: .

TARIKH

: .
LATIHAN PENGUKUHAN PENDIDIKAN ISLAM
TAJUK:
FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH
AKIBAT MENGABAIKAN

10%

1. (a) Isi tempat kosong di bawah dengan pilihan jawapan yang sesuai
ditindas

difardukan

meninggalkan

dituntut

(i)

Setiap umat Islam bertanggungjawab melaksanakan semua perkara yang

(ii)

telah ..
Antara faktor
umat Islam .. adalah kerana mereka

(iii)

mengabaikan tuntutan Fardu Kifayah.


Umat Islam menguasai ilmu dan kemahiran dalam bidang
pembuatan senjata.
(3 markah)

2. Jelaskan maksud bagi istilah-istilah berikut beserta contoh.


a. Fardu Ain

(2 markah)
b. Fardu Kifayah
.

(2 markah)
3. Jelaskan kepentingan Fardu Ain kepada negara.

(1 markah)
4. Jelaskan kepentingan Fardu Kifayah masyarakat.
.

(1 markah)
5. Terangkan akibat seorang pelajar yang mengabaikan fardu kifayah.
.

(1 markah)