Anda di halaman 1dari 5

Nota kuliah minggu 1

Pengertian tamadun secara umum mengikut Ibnu Khaldun:


Proses perubahan cara hidup manusia menjadi semakin sempurna, cekap
dan berkesan.
Ibnu Khaldun mengiktirafkan
mempunyai ciri-ciri Madani:
1.
2.
3.
4.
5.

dalam

ketamadunan

manusia

mestilah

Beriman menjada hubungan dengan allah (tuhan)


Berilmu mengurus diri dan alam
Beramal bekerja keras
Berakhlak berakhlak terhadap diri sendiri dan pihak lain
Bermasyarakat menunaikan tanggungjawab social

Prinsip-prinsip asas kelahiran tamadun:


1. Manusia dicipta mempunyai pelbagai kelebihan untuk mengurus alam,
akal mempunyai potensi dan kreativiti.
2. Proses perubahan cara hidup lebih baik dari semasa ke semasa.
3. Perubahan dipengaruhi oleh factor-faktor agama, social ekonomi, sains
dan teknologi, politik dan pendidikan.

Pengertian tamadun mengikut saljana Islam:


Pembangunan atau bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan
masyarakat seperti system sosial, pemerintahan, ekonomi dan kebudayaan
berteraskan syariat allah serta bercirikan nilai-nilai moral islam.

Tutorial

1. Nyatakan maksud tamadun dan huraikan maksudnya. ( tamadun dalam


bahasa latin, greek, inggeris tamil, bahasa cina dan bahasa arab )
Bahasa Latin - Civitas, civilis, civis dan civilitas ( bermaksud
warganegara, undang-undang dan sistem pemerintahan
Rom )
Bahasa Greek kei ( bermaksid kediaman atau rumah )
Bahasa Inggeris civillize ( bermaksud memperbaiki tingkah laku )
Bahasa Tamil nakarikam ( naka kota, rikam pembentukkan Bandar )
Bahasa Cina wen ming ( bermaksud cerah atau bercahaya )
Bahasa Arab maddana / madani ( bermaksud pembangunan atau
pembandaran )
2. Nyatakan ciri-ciri asas tamadun Islam
-

Semua tamadun islam berteraskan Al-Quran dan hadis


Cirri tamadun adalah tetap
Tamadun islam bersifat terbuka pada semua tamadun
Tamadun islam sesuai dengan semula jadi manusia
Tamasun islam tidak terikat dengan bangsa dan daerah tertentu
Tamadun islam tidak tertakhluk terhadap masa-masa tertentu
Semua kemajuan dicapai semasa pemerintahan islam dikira tamadun
islam selagi tidak bertentangan dengan ajaran islam

3. Apakah faktor-faktor yang mendorong kelahiran dan perkembangan


tamadun?
-

Kedudukan yang strategik memungkinkan penggunaan sumbersunber semula jadi dalam kehidupan manusia
Rangsangan keagamaan dan kerohanian
Penghayatan yang tinggi terhadap moral dan nilai yang murni
Kesengsaraan hidup
Keterbukaan atau toleransi terhadap tamadun lain

Nota kuliah (minggu 2)

Matlamat Tamadun Islam:


1. Menjalinkan hubungan manusia dengan allah pencipta manusia dan
alam.
2. Mewujudkan hubungan manusia dengan manusia dan alam sejagat.
- Tamadun Islam dibina atas dasar penyatuan umat berasaskan
menyembah allah yang maha esa.
- Masyarakat Islam tidak bersifat perkauman, kebangsaan dan tidak
dibataskan dengan sempadan geografi tetapi berbentuk Wahadatul
Ummah.
3. Mewujudkan hubungan manusia dengan alam sejagat.
- Kita bertanggungjawab menguruskan alam sejagat dengan sebaikbaiknya meliputi pokok-pokok, binatang dan cekerawala.

Prinsip-prnsip tamadun Islam


1. Memelihara keselamatan nyawa.
- Tamadun Islam meletakkan keselamatan nyawa di tempat paling
utama kerana dalam Al-Quran telah menjelaskan dan janganlah kamu
membunuh bangsa sendiri, sesungguhnya semua allah menyanyang
kepada hamba-hambanya.
2. Memelihara akal
- Keselamatan akal juga diutamakan dalam tamadun Islam kerana akal
manusia boleh menguruskan ala mini. Oleh itu, Islam mengharamkan
(melarang) sesuatu perkara yang boleh merosakkan akal. Arak
diharamkan kerana ia boleh merosakkan akal manusia. Dalam alQuran, Allah berfiman wahai orang yang berilman, sesungguhnya
meminum arak, berjudi, berkorban untuk berhala, bertenung nasib
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan.
3. Memelihara maruah
- Keselamatan keturunan dan maruah dapat dipelihara dengan cara
menjauhkan diri dari melakukan zina, homosek dan lesbian.
Perbuatan ini boleh merosakkan keturunan dan maruah di mana dari
al-Quran telah menjelaskan jalanlah kamu menghampiran zina
kerana ia merupakan perlakuan keji yang seburuk-buruknya.
4. Memelihara harta benda
- Harta adalah perlu jaga supaya tidak dicuri atau dirampas oleh orang
lain. Kita harus berusaha mencari harta yang halal, jangan
memusnahkan harta diri sendiri dan orang lain.
5. Menjaga hak kebebasan
Tamadun Islam mementingkan kebebasan. Manusia diminta supaya
bebas daripada agama secara berpaksaan. Mesti mengamalkan
secara harmoni dan kesejahteraan.

Sumber-sumber Tamadun Islam


1. Daripada al-Quran dan Hadis
2. Dari akal
3. Penemuan baru dan warisan

Tutorial

1. Dengan menggunakan peta minda, huraikan ciri-ciri tamadun Islam.

2. Huraikan keselamatan nyawa, keturunan dan keselamatan kebebasan.