Anda di halaman 1dari 2

Nota kuliah

Pengertian tamadun secara umum mengikut Ibnu Khaldun:


Proses perubahan cara hidup manusia menjadi semakin sempurna, cekap
dan berkesan.
Ibnu Khaldun mengiktirafkan
mempunyai ciri-ciri Madani:
1.
2.
3.
4.
5.

dalam

ketamadunan

manusia

mestilah

Beriman menjada hubungan dengan Allah (tuhan)


Berilmu mengurus diri dan alam
Beramal bekerja keras
Berakhlak berakhlak terhadap diri sendiri dan pihak lain
Bermasyarakat menunaikan tanggungjawab social

Prinsip-prinsip asas kelahiran tamadun:


1. Manusia dicipta mempunyai pelbagai kelebihan untuk mengurus alam,
akal mempunyai potensi dan kreativiti.
2. Proses perubahan cara hidup lebih baik dari semasa ke semasa.
3. Perubahan dipengaruhi oleh factor-faktor agama, social ekonomi, sains
dan teknologi, politik dan pendidikan.

Pengertian tamadun mengikut sarjana Islam:


Pembangunan atau bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan
masyarakat seperti system sosial, pemerintahan, ekonomi dan kebudayaan
berteraskan syariat allah serta bercirikan nilai-nilai moral islam.

Tutorial

1. Nyatakan maksud tamadun dan huraikan maksudnya. ( tamadun dalam


bahasa latin, greek, inggeris, tamil, bahasa cina dan bahasa arab )
Bahasa Latin - Civitas, civilis, civis dan civilitas ( bermaksud
warganegara, undang-undang dan sistem pemerintahan
Rom )
Bahasa Greek kei ( bermaksid kediaman atau rumah )
Bahasa Inggeris civillize ( bermaksud memperbaiki tingkah laku )
Bahasa Tamil nakarikam ( naka kota, rikam pembentukkan Bandar )
Bahasa Cina wen ming ( bermaksud cerah atau bercahaya )
Bahasa Arab maddana / madani ( bermaksud pembangunan atau
pembandaran )
2. Nyatakan ciri-ciri asas tamadun Islam
-

Semua tamadun islam berteraskan Al-Quran dan hadis


Ciri tamadun adalah tetap
Tamadun Islam bersifat terbuka pada semua tamadun
Tamadun Islam sesuai dengan semula jadi manusia
Tamasun Islam tidak terikat dengan bangsa dan daerah tertentu
Tamadun Islam tidak tertakhluk terhadap masa-masa tertentu
Semua kemajuan dicapai semasa pemerintahan Islam dikira tamadun
islam selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam

3. Apakah faktor-faktor yang mendorong kelahiran dan perkembangan


tamadun?
-

Kedudukan yang strategik memungkinkan penggunaan sumbersunber semula jadi dalam kehidupan manusia
Rangsangan keagamaan dan kerohanian
Penghayatan yang tinggi terhadap moral dan nilai yang murni
Kesengsaraan hidup
Keterbukaan atau toleransi terhadap tamadun lain