Anda di halaman 1dari 4

PERKEMBANGAN DALAM BIDANG ASTRONOMI

Perkembangan Dalam Bidang Astronomi dan Penerokaan Angkasa Lepas


Astronomi (astronomy) adalah kajian saintifik mengenai alam semesta (universe) yang
merangkumi planet, matahari, bulan, komet, bintang, galaksi dan lain-lain dari segi
sejarah, pergerakan, lokasi dan komposisi kimia.
Orang Yunani merupakan orang pertama yang mengkaji astronomi.Mereka
mengelaskan buruj berdasarkan kedudukan bintang.Mereka juga orang pertama yang
mengisytiharkan Bumi berbentuk sfera,dan planet beredar mengikut orbit berbentuk
bulatan.
Selain orang Yunani,ahli astronomi Islam juga memberikan sumbangan yang
banyak kepada kajian astronomi.Orang Islam mengkaji putaran Bumi,gerhana
Matahari,dan gerhana Bulan.
Ahli-ahli astronomi yang terawal kebanyakannya adalah orang-orang Mesir
purba. Dengan memerhatikan Sirius, bintang paling cerah di langit, mereka menetapkan
bahawa dalam setahun mempunyai 365 hari dan mereka juga boleh meramal dengan
tepat kejadian air pasang surut di Sungai Nil.

Ahli astronomi Cina yang dikenali sebagai Shih Shen telah menyediakan satu
katalog bintang yang dipercayai sebagai katalog tertua.

Aristotle
Phythagoras
Claudius Ptolemy
Aristotle, Phythagoras dan Ptolemy adalah ahli astronomi terkenal. Aristotle
(384322 SM) adalah seorang pendita Yahudi. Dia bersama-sama dengan rakannya,
Eudoxus, mempercayai bahawa Bumi adalah pusat bagi alam semesta. Phythagoras
(580500 SM) menyatakan bahawa bumi adalah berbentuk bulat (spherical-shaped)
dan bukannya rata. Bagi beliau, bumi kelihatan rata kerana ianya adalah luas. Beliau
juga turut menyatakan bahawa orbit planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari
adalah bulat. Claudius Ptolemy (100170 SM) atau Claudius Ptolemaeus,
membentangkan satu teori yang terkenal berdasarkan pandangan Aristotle bahawa
bumi adalah pusat bagi alam semesta dan objek-objek lain berputar mengelilinginya.
Model alam semesta yang dibentangkan oleh Ptolemy telah diterima pakai sebagai
benar tanpa sebarang bantahan selama lebih kurang 1300 tahun.

Walau bagaimanapun, pada abad/kurun ke-16, Nicholas Copernicus (1473


1543) yang dikenali sebagai bapa astronomi moden (the father of modern astronomy)
menyatakan bahawa bumi berputar pada paksinya sambil mengelilingi matahari.
Copernicus juga turut menyatakan bahawa planet-planet berputar dalam orbit mereka
sendiri, sambil mengelilingi matahari yang merupakan pusat alam semesta. Copernicus
juga boleh meramalkan kedudukan planet dengan tepat dengan menggunakan
pengiraan matematik (mathematical calculation).

Johannes Kepler (15711630) telah berjaya membuktikan bahawa orbit bagi


planet-planet sebenarnya adalah berbentuk elips (elliptical) dan bukannya bulat (not
circular). Beliau juga mengemukakan tiga hukum yang berkaitan dengan pergerakan
planet-planet yang mengelilingi matahari.

Hans Lippershey ( 1570-1619 ) seorang ahli optic berbangsa Belanda telah


mencipta teleskop yang pertama pada tahun 1608.Penciptaan ini memulakan era
baharu dalam bidang astronomi.

Galileo Galilei (15461642) dari Itali adalah ahli astronomi yang pertama yang
membuat pemerhatian tentang alam semesta, dengan menggunakan teleskop untuk
menjalankan kajian astronomi. Galileo memerhatikan gunung-gunung dan kawahkawah (craters) yang terdapat di permukaan bulan, dan tompok matahari (sunspots)
yang terdapat pada permukaan matahari. Melalui pemerhatiannya, Galileo membuat
kesimpulan bahawa planet Zuhrah / Kejora (Venus) adalah juga mengelilingi matahari
sama seperti planet-planet lain. Beliau juga mendapati terdapat empat bulan terbesar
yang bergerak mengelilingi planet Musytari (Jupiter).

Sir Isaac Newton (16421727) adalah ahli astronomi dan ahli sains yang
terkenal. Beliau mencadangkan bahawa 'daya yang bertindak ke atas planet' itulah
yang membolehkan planet-planet untuk kekal dalam orbitnya. Dengan menggunakan
prinsip matematik, Newton membuktikan bahawa daya yang bertindak ke atas planet

adalah sentiasa bergerak ke arah matahari. Dengan menggunakan Hukum Gerakan


(Laws of Motion) dan Hukum Graviti(Law of Gravitation) yang dikemukakan olehnya,
Newton berjaya membuktikan kebenaran Hukum Kepler (Keplers Laws). Hukum Graviti
masih digunakan pada hari ini dalam mengira orbit kapal angkasa (spacecraft). Hukum
Gerakan Newton (Newtons Laws of Motion) adalah juga merupakan asas dalam
pelancaran roket ke angkasa lepas.

Edwin Hubble ( 1889 - 1953 ) adalah ahli astronomi Amerika telah membuat
kesimpulan bahawa Galaksi Bima Sakti (galaxy milky way) adalah terdiri daripada
berjuta-juta bintang pada tahun 1923.

Yuri Ggarin ( 1934-1968 ) adalah seorang angkasawan Rusia.Beliau merupakan


manusia pertama yang mengorbit Bumi di dalam kapal angkasa lepas pada 12 April
1961 .Beliau selamat kembali ke Bumi selepas 108 minit selepas pelancaran.