Anda di halaman 1dari 5

SMK TUN ABDUL RAZAK

36200 SELEKOH PERAK


KAJIAN SEMULA PROGRAM / PROJEK PENINGKATAN PANITIA EKONOMI TINGKATAN ENAM
TAHUN 2011
Bil
Program / Aktiviti
Perlaksanaan
Sasaran
Refleksi
PROGRAM UTAMA
1.

2.

Bengkel Ekonomi Tahap 1

Bengkel Ekonomi Tahap II

Latihan diberi kepada pelajar


dan pelajar dikehendaki
menajawab soalan latihan .

Klinik Ekonomi STPM

Program ini telah


dilaksankan dengan
jayanya.

Guru akan membuat


penerangan sehingga pelajar
dapat menguasai pelajaran
tersebut.

90%
pelajar
membuat
latihan
yang
diberikan
dengan efektif.

Selepas P&P berlaku pelajar


dikehendaki menjawab semula
latihan yang diberikan.

Program akan
diteruskan dengan
penambahbaikan
pada tahun 2012.

Guru akan memberikan


konsep-konsep dan istilahistilah prinsip ekonomi yang
telah dipotostat.
Pelajar diminta membuat
menjawab soalan yang
diberikan berkaitan dengan
konsep dan istilah tersebut.

3.

Pelajar Ekonomi
Tingkatan
6A1/6A2

Pelajar Ekonomi
Tingkatan
6A1/6A2

Program ini telah


mencapai objektif
seperti yang
disasarkan.
Program akan
diteruskan dengan
penambahbaikan
pada tahun 2012.

Guru akan berjumpa dengan 3 orang pelajar Program ini tidak


pelajar-pelajar yang lemah Ekonomi
mencapai
objetif
mengikut jadual.
Tingkatan
seperti
yang
6A1/6A2
disasarkan.
Guru akan berbincang dengan
mereka serta memberi tunjuk
ajar
dan
meningktakan
motivasi
belajar
subjek
ekonomi.
Setiap
minggu
mereka
diedarkan
soalan-soalan
kuantitatif dan esei kemudian
diadakan perbincangan.

4.

Kem Ekonomi STPM

Seminar teknik menjawab


dikendalikan oleh guru yang
berpengalaman.

Pelajar Ekonomi
Tingkatan
6A1/6A2

Pelajar pelajar diedarkan


dengan bahan bahan ekonomi
untuk diulangkaji.

Program akan
diteruskan dengan
penambahbaikan
pada tahun 2012.

Pelajar-pelajar juga dilatih


menjawab soalan soalan esei
mengikut kehendak soalan.

5.

6.

Program Guru Muda

Pelajar-pelajar dilatih untuk Pelajar Ekonomi


menjadi guru muda
Tingkatan
6A1/6A2
setiap pelajar diberi tajuk
ekonomi
untuk
mengajar
pelajar-pelajar lain di bawah
penyeliaan guru subjek.

Guru melaksanakan pelbagai


Pembelajaran Kooperatif
kaedah P&P semasa proses
Ujian Pengesanan (latihan P&P berlaku seperti
minima berperingkat)
perbincangan berkumpulan,

Pelajar Ekonomi
Tingkatan
6A1/6A2

Latihan akan diberikan setiap


kali P&P berlangsung untuk
menilai tahap kefahaman
pelajar.

7.

Program UIT

Program ini telah


mencapai objektif
seperti yang
disasarkan.

Program ini tidak


dapat dilaksanakan
disebabkan

30% program ini


telah dilaksanakan
dengan jayanya
90% pelajar dapat
memahami konsep
dan isi P&P.
Program akan
diteruskan pada
tahun 2012

Program ini dijalankan pada Pelajar Ekonomi


waktu
pertama
sesi Tingkatan
persekolahan setiap hari selasa 6A1/6A2
dan khamis.

90% program ini


telah dilaksanakan
dengan jayanya.

Pelajar-pelajar akan diberi satu


set soalan bagi kertas 1 dan
kertas 2.

70% pelajar berjaya


menjawab
soalan
yang telah diberikan.

Pelajar dikehendaki menjawab


dalam 1 waktu p&p. Jadual
perlaksanaan program UIT
disediakan oleh setiausaha

akademik.
Pelajar
akan
berbincang
jawapan dengan guru subjek
setelah
selesai
menjawab
soalan yang diberikan.
PROGRAM SAMPINGAN
1.

Latihan Topikal

Guru memberikan soalan


lembaran kerja

Pelajar Ekonomi
Tingkatan
6A1/6A2

Jawapan bagi setiap latihan


yang diedarkan akan
dibincangkan secara bersama.

2.

Pecutan Akhir

Program ini adalah program


jangka pendek bagi
menghadapi peperiksaan
STPM. Program ini bermula
bulan julai-november.

90% program ini


telah dilaksanakan
dengan jayanya.
70% pelajar berjaya
menjawab
soalan
yang telah diberikan.

Pelajar Ekonomi
Tingkatan
6A1/6A2

Program ini telah


dilaksankan dengan
jayanya.
90%
pelajar
membuat
latihan
yang
diberikan
dengan efektif.

Pelajar-pelajar akan diberikan


set soalan bagi kertas 1 dan
kertas 2.

Program akan
diteruskan dengan
penambahbaikan
pada tahun 2012.

Soalan-soalan adalah
berdasarkan peperiksaan
sebenar dan soalan-soalan
percubaan dari negeri lain.
Soalan-soalan ini akan
diberikan secara kerap kepada
pelajar dan pelajar akan
menyelesaikannya di rumah
dan berbincang dengan guru di
dalam kelas.

3.

Latihan Tubi Berfokus

Latihan diberi kepada pelajar


dan pelajar dikehendaki
menjawab soalan latihan yang
telah diberikan.
kertas 1(soalan-soalan topikal
berorentasikan soalan sebenar)
bermula dari topik 1 hingga
topik 5. Bahan edaran adalah
berbentuk objektif.
kertas 2, soalan adalah

Pelajar Ekonomi
Tingkatan
6A1/6A2

80% program ini


telah dilaksanakan
dengan jayanya.

tertumpu kepada soalan


bahagian D
Soalan-soalan ini diberikan
selepas tamat sesi p&p bagi
setiap topik yang dipelajari.
Guru akan membuat
perbincangan dengan pelajar
untuk mencari jawapan.

PROGRAM SOKONGAN
1.

Kelas Bimbingan Ekonomi

Pelajar-pelajar dari kelas 5


ikhtisas dari bulan Mac hingga
Ogos.

Pelajar Ekonomi
Tingkatan
6A1/6A2

80% program ini


telah dilaksanakan
dengan jayanya.

Pelajar Ekonomi
Tingkatan
6A1/6A2

Program ini telah


dilaksankan dengan
jayanya.

Objektif program adalah untuk


meningkatkan peratus A dan
lulus

2.

Program Gerak Gempur

program ini akan dijalankan


bermula bulan Ogos,
September, Oktober,
November menjelang
peperiksaan sebenar STPM.
program ini bagi persiapan
terakhir pelajar bagi
menghadapi peperiksaan
sebenar.
Pelajar akan diberikan ujian
berdasarkan set soalan STPM
tahun-tahun lepas dan set
soalan percubaan dari negeri
lain bagi kertas 1 dan kertas 2.
Guru akan membimbing dan
berbincang jawapan dengan
pelajar.

90%
pelajar
membuat
latihan
yang
diberikan
dengan efektif.
Program akan
diteruskan dengan
penambahbaikan
pada tahun 2012.

3.

Program Pra Percubaan STPM

program ini akan dijalankan


bermula bulan Ogos,
menjelang peperiksaan
percubaan STPM.

Pelajar Ekonomi
Tingkatan
6A1/6A2

Program ini telah


dilaksankan dengan
jayanya.
Program akan
diteruskan dengan
penambahbaikan
pada tahun 2012.

program ini bagi persiapan


terakhir pelajar bagi
menghadapi peperiksaan
percubaan
Guru akan membimbing dan
berbincang jawapan dengan
pelajar.

4.

Program PASCA STPM

program ini akan dijalankan


bermula bulan Oktober
menjelang peperiksaan sebenar
STPM.
program ini bagi persiapan
terakhir pelajar bagi
menghadapi peperiksaan
sebenar.
Guru akan membimbing dan
berbincang jawapan dengan
pelajar.

Disediakan oleh,

(JEYA KUMAR A/L PARAMSIVAM)


Ketua Panitia Ekonomi Tingkatan Enam)
SMK Tun Abdul Razak, Selekoh
Perak.

Pelajar Ekonomi
Tingkatan
6A1/6A2

Program ini telah


dilaksankan dengan
jayanya.
Program akan
diteruskan dengan
penambahbaikan
pada tahun 2012.