Anda di halaman 1dari 6

Gerakan

Nasionalisme
Sehingga Perang
Dunia Kedua
2.2

Pengenalan Sistem
Politik Barat
Perkembangan
Sistem
Pendidikan

Kesedaran
Politik Serantau

Gerakan PanIslamisme
Sedunia

Kemuncula
Mesin Cetak

Faktor-faktor
Pemangkin
Nasionalisme

Penguasaan
PKM

Dasar British

Pendudukan
Jepun

GERAKAN ISLAH DALAM


MENINGKATKAN MINDA
BANGSA
Gerakan pemulihan untuk memperbetulkan fahaman

1.

masyarakat Melayu terhadap Islam.


2. Bermula di Mesir.
3. Dipelopori oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani dan Syeikh
Muhammad Abduh.
4. Diterajui oleh:
a)
b)
c)

Sheikh Tahir Jalaluddin


Dr. Burhanuddin al-Helmi
Syed Syeikh al-Hadi

5. Berpendidikan dari Universiti Al-Azhar, Kaherah.


6. Mereka pulang membawa idea ke Tanah Melayu dan bergelar

Kaum Muda.

7. Mereka menggunakan akhbar dan majalah sebagai wadah

perjuangan.
8. Antara akhbar yang menyebarka fahaman mereka ialah:
a) Al-imam
b) Neracha
c) Idaran Zaman
d) Pengasuh
e) Saudara
f) Semangat Islam
g) Al-Ikhwan
9. Kaum Muda bermatlamat untuk menyampaikan idea dan
menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia dari segi
ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu.
10. Gerakan Kaum Muda ditentang oleh Kaum Tua yang terdiri
daripada golongan alim ulama.

11. Kaum Tua telah menguasai masyarakat tentang hal berkaitan


12.
13.
14.
15.
16.

fardhu ain.
Adalah sukar untuk Kaum Muda memperbetul dan
mempengaruhi masyarakat Melayu
Gerakan Islah dan Kaum Muda hanya di sekitar Negeri-negeri
Selat sahaja.
Di negeri Melayu lain, atas arahan Sultan undang-undang
dikuatkuasa untuk menghalang pengaruh Kaum Muda.
Sebarang risalah fahaman Kaum Muda adalah diharamkan
penyebarannya.
Kaum Tua berjaya mempengaruhi Sultan dan baginda tidak
suka pada fahaman Kaum Muda yang banyak mengkritik
baginda.

17. Kaum Muda berusaha menonjolkan pengaruh mereka

dengan mendirikan beberapa madrasah.


18. Madrasah merupakan pusat pendidikan Islam merangkumi
dunia dan akhirat seperti:
a) Ilmu hisab
b) Bahasa inggeris
c) Fardhu ain
19. Pelajar perempuan juga berpeluang belajar di Madrasah.
20. Walaupun terhalang oleh British, Kaum Tua dan Sultan,
Gerakan Islah meneruskan perjuangannya terhadap
masyarakat Melayu terutama di bidang pendidikan.