Anda di halaman 1dari 31

KEUNGGULAN

PERJUANGAN
TOKOH-TOKOH
ISLAM

PEND. ISLAM
Nama : Nurul Asyiqin Fatini Binti
Sharaan

Kelas : 1 Gemilang
Guru Pembimbing : Uztazah
Huzaimah

Bil
.

Tajuk

1.

Isi Kandungan

2.

Penghargaan

3.

Saidina Abu Bakar As-Siddiq

4.

Saidatina Khadijah Binti


Khuwailid

5.

Sumaiyyah Ummu Ammar Bin


Yasir

6.

Bilal Bin Rabah

Muka
Surat

Assalammualaikum .
Pertama sekali , saya
ingin mengucapkan
ribuan terima kasih
kepada ibubapa saya
yang banyak memberi
sokongan kepada saya
dalam menyiapkan folio
ini . Selain itu , terima
kasih juga saya ucapkan
kepada Ustazah
Huzaimah yang banyak
mengajar kami tentang
ilmu agama iaitu
Pendidikan Islam dengan
penuh berdedikasi . Di
kesempatan ini juga ,
saya mengucapkan
terima kasih kepada
rakan-rakan yang banyak
membantu dalam
menyiapkan folio ini .
Akhir kata , sesiapa

sahaja yang terlibat


menjayakan folio ini di
samping memberi tunjuk
ajar kepada saya ingin
saya mengucapkan
ribuan terima kasih .
Setinggi-tinggi
penghargaan kepada
anda . .

Objektif
Menyatakan riwayat hidup Abu
Bakar As-Siddiq secara ringkas.
Menerangkan pengorbanan Abu
Bakar As-Siddiq dalam peristiwa di
Gua Thur.
Berkorban wang ringgit untuk
perkembangan Islam.
Menjelaskan perlantikan Abu Bakar
As-Siddiq sebagai khalifah.
Menerangkan jasa-jasa Abu Bakar
As-Siddiq.
Merumuskan iktibar perjalanan
hidup Abu Bakar As-Siddiq.

Riwayat Hidup
Nama : Abdullah bin Abi Quhafah
Othman bin Umar bin Kaab
Tempat lahir : Mekah
Tahun Lahir : 572 Masihi (2 tahun
selepas kelahiran nabi)
Keturunan : Bangsawan Quraisy
Keturunan Rasulullah : Mempunyai
pertalian dengan datuk Rasulullah
S.A.W yang ke-6 bernama Moroh bin
Kaab
Gelaran : As-Siddiq
Sebab Gelaran : Pendiriannya sentiasa
yakin dan membenarkan apa-apa
sahaja yang dikatakan dan di lakukan
oleh Rasulullah S.A.W
Lelaki pertama memeluk Islam

Sifat peribadi
-Bersopan-santun
-Pengasih dan penyayang
-Lemah lembut
-Ikhlas dalam perjuangan
-Benci kepada kejahatan
-Bercakap benar
-Tabah menghadapi dugaan
-Setia kawan
-Pembela kebenaran
-Jujur hatinya

Sumbangan dan
pengorbanan
Sebelum Menjadi Khalifah
Mendermakan seluruh harta dalam membiayai
peperangan Tabuk.
Membebaskan penganut Islam yang diseksa dengan
membayar tebusan-contohnya Bilal.
Sentiasa bersama Rasulullah dalam peperangan.
Sanggup melakukan apa sahaja untuk menyelamatkan
nyawa Rasulullah S.A.W.
Menemani Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah.

Selepas Menjadi Khalifah


Berjaya memerangi golongan murtad dan nabi palsu

Memerangi golongan yang enggan mengeluarkan


zakat.
Mengembangkan syiar Islamke negeri Farsi dan Rom.
Mengekalkan keamanan yang telah diasaskan oleh
Rasulullah.

Berusaha mengumpulkan Al-Quran di atas cadangan


Saidina Umar bin Al-Khattab setelah ramai penghafaz
Al-Quran mati syahid.

Kepada Rasullah S.A.W


Merupakan sahabat karib Rasulullah S.A.W yang paling
setia dan akrab.

Beliau dan Rasulullah sama-sama berjuang

menegakkan Islam pada masa senang dan susah.

Dalam peristiwa hijrah beliau bersama Rasulullah

S.A.W di Gua Thur.

Beliau menutup lubang tempat ular kerana

bimbangkan keselamatan Rasulullah S.A.W.

Beliau menanggung kesakitan sehingga air matanya

jatuh ke pipi Rasulullah S.A.W.

Peristiwa ini tercatat dalam Al-Quran.

IKTIBAR
Setiap mukmin hendaklah
menjalinkan ikatan silaturrahim
berdasarkan iman dan taqwa.
Berjihad pada jalan Allah
memerlukan kesepaduan antara
iman , ilmu dan amal.
Umat Islam bertangggungjawab
dalam pemilihan pemimpin.
Setiap amanah hendaklah
dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.

Secara ringkas Perlantikan Abu


bakar sebagai khalifah
Selepas kewafatan Nabi , semua kaum Ansar

berkumpul di balai Bani Saidah untuk memilih


khalifah dan sebulat suara memilih Saad b
Ubadah.
Ketika itu umat Islam sibuk menguruskan

jenazah Rasulullah S.A.W.


Apabila tindakan kaum Ansar diketahui umum ,

Saidina Abu Bakar , Saidina Umar dan


sekumpulan muhajirin pergi ke balai Bani
Saidah.
Mereka tidak menerima keputusan kaum Ansar

, Abu Bakar mencadangkan perlantikan


khalifah di pilih di antara Umar bin Al-Khattab
dan Abi Ubaidah bin al-Jarrah.
Basyir bin Saad menghampiri Saidina Abu

Bakar , sambil memegang tangan saidina Abu


Bakar beliau berkata Aku Baiah kamu sebagai
khalifah diikuti semua hadirin.
Saidina Abu Bakar dilantik pada tahun 632M

bersamaan 11H , dan telah memerintah

selama 2 tahun.

OBJEKTIF
Menjelaskan riwayat hidup
dan peribadi Saidatina
Khadijah.
Menyatakan sumbangan
beliau dalam perkembangan
Islam.
Merumuskan antara yang
boleh diteladani daripada
perjalanan hidup tokoh.

RIWAYAT HIDUP
Nama : Khadijah binti Khuwailid bin
Asad bin Abdul Uza bin Qusai
Umur ketika berkahwin dengan
Rasullah : 40 tahun
Umur Rasulullah ketika berkahwin
dengan beliau : 25 tahun
Tahun wafat : Tahun ke 10 selepas
kerasulan
Cara kehidupan : Sederhana
-Beliau daripada keluarga mulia dan
berharta
-Merupakan isteri pertama Rasulullah
S.A.W

SIFAT PERIBADI
-Taat kepada perintah Allah , berakhlak mulia ,
dermawan , sabar , cekal , penyayang dan
berwawasan.

SUMBANGAN
Terhadap Perkembangan Islam
Banyak memberi sumbangan fikiran dan harta untuk
perjuangan Rasulullah.

Sebagai Isteri dan Dermawan


Isteri yang sentiasa memberi sokongan terhadap
perjuangan Rasulullah.
Isteri solehah yang setia dan jujur.
Memahami tanggungjawab Rasulullah dan yakin
kebenaran perjuangan baginda.

Dalam menegakkan Islam


Beliau mengubat tekanan jiwa Rasulullah dalam
meneruskan perjuangannya.
Selalu menjadi pendorong dan sumber inspirasi bagi
perjuangan Rasulullah.

Beliau meredakan kebimbangan baginda ketika


menerima wahyu pertama diturunkan.

IKTIBAR
Berusaha menjadi isteri solehah seperti
taat kepada suami dan sanggup berkorban
untuk kesejahteraan keluarga.
Penyayang dan sabar seperti sanggup
bersusah payah untuk kebahagian keluarga.
Memiliki sifat keibuan seperti mendidik
anak dengan penuh kasih sayang.

OBJEKTIF
Menyatakan riwayat hidup dan
peribadi Sumaiyyah.
Menceritakan kesabaran
Sumaiyyah dan keluarganya ketika
menghadapi dugaan.
Menerangkan sumbangan dan
pengorbanan Sumaiyyah Ummu
Ammar Bin Yasir.
Menjelaskan hadis yang menjamin
syurga kepada Sumaiyyah dan
keluarganya.
Menyatakan iktibar daripada kisah
Sumaiyyah.

RIWAYAT HIDUP
Nama : Sumaiyyah binti Khabbath
Hamba Kepada : Abi Huzaifa bin Al Mughirah
Nama Suami : Yasir bin Amir
Pekerjaan Suami : Pengembala
Nama Anak : Ammar bin Yasir
Bentuk seksaan :1) Sumaiyyah dipakaikan dengan baju rantai
daripada besi dan dijemur di tengah panas
matahari.
2) Ditikam oleh Abu Jahal dengan lembing di
dadanya.
*Wanita pertama mati syahid

SIFAT PERIBADI

Tabah mengahadapi cabaran

Berani menegakkan kebenaran

Cintakan Islam

Tekun beramal ibadah

Seorang ibu yang penyayang

SUMBANGAN
Pengorbanannya Sehingga Dijamin
Masuk Syurga
Berani menyatakan yang benar
Sanggup mempertaruhkan nyawa kerana
mempertahankan akidah Islam
Memberi imej yang baik kepada umat Islam
Meningkatkan semangat jihad umat Islam

IKTIBAR
Wajib mempertahankan kesucian akidah
Hendaklah tabah menghadapi ujian hidup
Setiap pengorbanan yang ikhlas diberi
balasan syurga di akhirat kelak.
Usaha menegakkan Islam memerlukan
pengorbanan yang tinggi.

Syurga adalah matlamat akhir manusia.

OBJEKTIF
Menyatakan riwayat hidup
dan peribadi Bilal Bin Rabah.
Menerangkan sumbangan dan
pengorbanan Bilal Bin Rabah.
Mengambil iktibar daripada
kisah Bilal dari segi
istikhamah beliau
mempertahankan iman yang
patut dicontohi.

RIWAYAT HIDUP
Nama : Bilal bin Rabah
Tahun Dilahirkan : 43 sebelum hijrah
Hamba kepada : Umaiyyah biin Khalaf
*Penganut Islam yang pertama daripada
kalangan hamba
Bentuk Seksaan : Diseksa di padang pasir
yang panas terik , kedua-dua tangan dan
kakinya diikat serta diletakkan batu besar di
atas perutnya.
Orang yang memerdekakan beliau : Abu
Bakar As-Siddiq
Tugas beliau selepas dimerdekakn : Muazzin
Sifat beliau : Memiliki iman yang teguh ,
berperibadi mulia , sabar , cekal , taat dan
rajin bekerja
Tarikh Meninggal : 20 Hijrah

Umur : 63 tahun

SIFAT PERIBADI
Tabah menghadapi cabaran
Berani menegakkan kebenaran
Cintakan Islam
Tekun beramal ibadah

SUMBANGAN
Muazzin yang pertama pada zaman
Rasulullah
Contoh teladan terunggul dalam
mempertahankan kesucian akidah
Membantu Rasulullah mengembangkan
dakwah Islam dikalangan hamba

IKTIBAR
Menggunakan kebolehan yang ada pada
diri untuk perkara yang baik dan
berfaedah.
Melaksanakan tugas yang
dipertanggungjawabkan dengan ikhlas
kerana Allah.
Mempertahankan prinsip akidah Islam
adalah tanggungjawab setiap mukmin.
Allah SWT mengasihi hambanya kerana
sifat taqwa.
Paras rupa bukanlah ukuran kebaikan
disisi Allah SWT.