Anda di halaman 1dari 6

8.

ARUHAN ELEKROMAGNET

Apabila magnet ditujah masuk ke dalam gegelung


(seperti pada rajah (a) ) maka pemotongan antara
garis-garis medan magnet dengan konduktor
(perubahan fluks magnet) berlaku. Perubahan fluks
magnet mewujdkan d.g.e aruhan

(a) Pengertian aruhan elektromagnet.


Atau
Aruhan elektromagnet ialah proses penghasilan
d.g.e. aruhan (arus aruhan) tanpa menggunakan
bekalan kuasa tetapi menggunakan gerakan relatif di
antara konduktor dan magnet.
(b) Mekanisme penghasilan d.g.e aruhan (arus
aruhan)

Apabila gegelung digerakkan ke atas dan ke


bawah(seperti pada rajah(b)) , maka pemotongan
antara garis-garis medan magnet dengan konduktor
(perubahan fluks magnet) berlaku.
Perubahan fluks magnet mewujudkan d.g.e aruhan
dan seterusnya arus aruhan dihasilkan.
Atau
Semasa suis dihidup atau dimatikan atau pada
rajah (c) semasa melaraskan reostat maka
pemotongan antara garis-garis medan magnet
dengan konduktor (perubahan fluks magnet) berlaku.
Perubahan fluks magnet mewujudkan d.g.e aruhan
dan seterusnya arus aruhan dihasilkan.

Rajah(a)

Arus aruhan adalah maksimum jika arah garis-garis


medan magnet berserenjang dengan arah konduktor.
Arus aruhan minimum(sifar) jika arah garis-garis
medan magnet selari dengan arah konduktor.
Gerakan relatif bermaksud samada

Rajah (b)

Bagi rajah(a) dan rajah(b):


(a) magnet bergerak manakala konduktor pegun
(b) magnet pegun manakala konduktor bergerak.
(c) magnet dan konduktor bergerak pada arah
bertentangan
(d) magnet dan konduktor bergerak pada arah yang
sama dengan halaju berlainan.
Bagi rajah(c)
(a) semasa suis S dihidup atau dimatikan
(b) reostat dilaraskan
(c) gegelung P digerakkan dengan arus mengalir
melalui gegelung P
(d) Gegelung P dialirkan dengan bekalan a.u.

Rajah (c)

(c) Hukum Faraday- Magnitud Arus Aruhan

Soalan Latihan

Magnitud d.g.e aruhan(arus aruhan) berkadar


langsung dengan kadar perubahan fluks magnet.
Oleh itu untuk cara menambahkan magnitud arus
aruhan ialah
(a) Menambahkan kekuatan magnet
(b) Menambahkan bilangan lilitan gegelung
(c) Menambahkan halaju gerakan relatif antara
magnet dan konduktor.

A
B
C
D

(d)Hukum Lenz-Arah arus aruhan


Arah arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang
bertentangan dengan perubahan fluks magnet yang
menghasilkannya.

Suatu daya gerak elektrik akan teraruh dalam


suatu konduktor jika konduktor itu

Apabila satu magnet bar dimasukkan dan


dikeluarkan daripada satu gegelung,arus teraruh
dalam gegelung.Magnitud arus yang teraruh
bergantung kepada yang berikut,kecuali
A
B
C
D

Semasa kutub Selatan magnet ditujah masuk melalui


hujung P, daya ....................................................
dihasilkan.Oleh itu hujung P menjadi
kutub ..................................dan arah arus mengalir
pada arah ...............................................
.
Sebaliknya semasa Selatan magnet dikeluarkan
melalui hujung P, daya...............................................
dihasilkan.Oleh itu hujung P menjadi kutub
.................................dan arah arus mengalir pada
arah .............................................................................

Pegun antara dua kutub magnet


Bergerak selari dengan garis medan
magnet
Bergerak selari dengan garis medan
elektrik
Bergerak serenjang dan memotong garis
medan magnet

kekuatan magnet
bilangan lilitan gegelung
kelajuan gerakan magnet
kutub magnet yang menghadapi gegelung

Konsep Hukum Lenz adalah berdasarkan prinsip


keabadian tenaga iaitu:
Tenaga mekanik(untuk mengerakkan magnet)
Tenaga elektrikTenaga haba(dilesapkan dalam
gegelung).

Apabila suis S pada rajah di atas


dihidupkan,penunjuk galvanometer G terpesong
seketika.Pesongan itu dapat dikurangkan
dengan

(e) Aplikasi aruhan elektromagnet


Di antara alat yang beroperasi berdasarkan aruhan
elektromagnet ialah transformer dan penjana elektrik.

A
B
C
D

menambah rintangan reostat R


menambah bilangan lilitan gegelung Q
mengurangkan jarak x antara P dan Q
memasukkan satu teras besi ke dalam Q

Rajah menunjukkan sebuah magnet bar


dengan kutub utaranya di bawah
tergantung oleh satu spring yang
panjang.Ia diayunkan supaya bergerak
masuk dan keluar dari solenoid yang
disambung kepada sebuah galvanometer.
Bentuk graf arus,I lawan masa,t adalah,

Kutub selatan magnet kekal dimasukkan


ke dalam satu hujung suatu gegelung
dawai seperti pada rajah.Antara
pernyataan berikut yang manakah tidak
benar?

A
B
C

Fluks magnet dipotong oleh gegelung


Arus yang teraurh mengalir dari X ke Y
Penunjuk galvanometer dipesong ke
sebelah kiri dan kemudian ke sebelah
kanan
Tenaga elektrik yang terhasil bersamaan
dengan kerja yang dilakukan untuk
mengerakkan magnet kekal.

Dalam rajah ,dawai VW adalah berserenjang


dengan PQ.Penunjuk galvanometer G akan
terpesong kecuali apabila
A
B
C
D

ketika suis dimatikan


ketika suis dihidupkan
wayar VW bergerak ke atas
wayar PQ bergerak selari dengan PQ

Satu galvanometer peka berpusat sifar


disambungkan kepada suatu solenoid
seperti pada rajah di atas.Apakah yang
terjadi kepada penunjuk galvanometer
apabila kutub utara magnet bar bergetar
masuk dan keluar hujung solenoid itu?

A
B
C
D

Penunjuk galvanometer tidak terpesong


Penunjuk galvanometer terpesong ke kiri
Penunjuk galvanometer terpesong ke
kanan
Penunjuk galvanometer terpesong ke kiri
dan ke kanan

10

D.g.e yang diaruhkan dalam gegelung boleh


dikurangkan dengan
A
B
C
D

Dalam rajah di atas,wayar PQ digerakkan ke


bawah dengan pantas.Manakah antara berikut
akan berlaku pada penunjuk galvanometer?
A
B
C
D

Ia tetap pegun
Ia terpesong ke sebelah tanda sifar dan
tetap disitu
Ia terpesong ke kiri dan ke kanan tanda
sifar
Ia terpesong ke sebelah tanda sifar dan
kembali semula ke sifar

11

Rajah menunjukkan apabila sebatang magnet


bar digerakkan masuk ke dalam gegelung
,jarum galvanometer terpesong seketika.Antara
pernyataan berikut yang manakah benar?
A
B
C
D

menambahkan kekuatan magnet


menambahkan bilangan lilitan gegelung
menggunakan gegelung yang luas keratan
rentasnya lebih besar
mengurangkan laju gerakan relatif antara
gegelung dan konduktor

Hujung KL menjadi kutub selatan


Arus aruhan terhasil mengalir pada arah
LKJM
Arah pengaliran arus aruhan ditentukan
oleh Hukum Faraday
Jarum galvanometer tetap pada satu nilai
tertentu magnet bar pegun dalam
gegelung

Rajah menunjukkan satu magnet yang terletak


di atas satu troli yang ringan, ditolak masuk ke
dalam satu solenoid yang disambung kepada
satu galvanometer. Antara pernyataan berikut
yang manakah benar?
A
B
C
D

Laju magnet bertambah apabila ia


memasukki hujung P solenoid
Laju magnet semakin bertambah semasa
magnet bergerak menjauhi solenoid
Sebaik sahaja magnet itu meninggalkan
solenoid,hujung Q menjadi kutub selatan
Semasa magnet itu mendekati hujung P
solenoid,jarum galvanometer terpesong ke
arah X

12

Rajah di atas menunjukkan sebuah solenoid


MN yang disambung ke sebuah bateri .Satu
magnet kecil digantung pada hujung N dan
sekeping besi lembut digantung pada hujung M.
(a) Apabila suis dihidupkan apakah yang
terjadi kepada
(i) kepingan besi lembut?

(ii)

magnet kekal

(ii) Berikan sebab bagi (a)(i) di atas

(b) Apabila gegelung itu digetarkan ke atas


dan ke bawah dengan cepat memasukki
medan magnet,apakah yang terjadi dan
berikan sebabnya.

(b) Bateri dan suis ditanggalkan dan


digantikan dengan galvanometer sifar
tengah yang peka.Nyata dan huraikan apa
yang diperhatikan pada penunjuk
galvanometer itu jika
(i)

(ii)

kepingan besi lembut diayunkan


masuk ke dalam dan keluar solenoid.

(c) Nyatakan tiga kaedah untuk


menambahkan saiz pesongan
galvanometer.

magnet kecil diayunkan ke dalam dan


keluar solenoid.
(d) Nyatakan Hukum-Hukum yang terlibat
dalam eksperinen di atas.

(c) Terangkan mengapa ayunan magnet kecil


itu berhenti lebih awal daripada ayunan
kepingan besi lembut itu.
(e) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku
dalam eksperimen di atas.

13

Rajah di atas menunjukkan dua magnet


magnadur diletakkan dengan kutub- kutub yang
bertentangan menghadapi satu sama lain pada
satu dening besi bentuk-U.Satu gegelung dawai
yang disambung ke sebuah galvanometer G
tergantung dalam medan magnet itu.
(a) Gegelung itu kemudiannya digetarkan
masuk dan keluar medan magnet itu.
(i) Nyatakan apakah yang akan
diperhatikan pada penunjuk galvanometer?

14

Sebuah bandul terdiri daripada satu ladung


loyang yang digantung di hujung satu wayar
kuprum .Ia diayunkan dalam satu medan
magnet yang kuat.Hujung atas bandul itu
disambung kepada wayar penyambung kepada
satu suis S.Ladung loyang disambung pula
kepada wayar ringan yang kendur kepada satu

galvanometer sifar tengah G dan suis S seperti


pada rajah.
(a) Apabila suis S dihidupkan dan bandul
berayun di dalam medan magnet,
kelihatan jarum penunjuk galvanometer itu
berayun ke kiri dan ke kanan sifar
tengahnya.Huraikan apakah yang telah
berlaku.

(b) Nyatakan jenis arus yang terhasil.


(c) Lakarkan graf arus-masa daripada
pemerhatian eksperimen ini.

(d) Pada kedudukan-kedudukan manakah


penunjuk galvanometer pada sifar dan
nyatakan sebabnya.

(e) Nyatakan jenis-jenis tenaga yang dipunyai


oleh ladung pada kedudukan C.

(f) Lama-kelamaaan bandul akan berhenti.


Bandingkan masa yang diambil untuk bandul itu
berhenti semasa
suis S dihidupkan dan semasa suis S
dimatikan.Jelaskan jawapan anda.
15 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan
aruhan elektromagnet.
(b) Nyatakan Hukum Lenz.Huraikan
eksperimen untuk mentahkik Hukum Lenz.

(c) Nyatakan Hukum Faraday.Huraikan


eksperimen untuk mentahkik Hukum
Faraday .
(d) Huraikan faktor-faktor yang
mempengaruhi magnitud arus aruhan.