Anda di halaman 1dari 14

SSP 2233 Teori-teori Pendidikan Seni

Pensyarah: Hassan Mohd Ghazali


FALSAFAH PENDIDIKAN SENI
DARI SUDUT EKONOMI
Kandungan:
1. Pengenalan
2. Pengeluaran hasilan seni
3. Cara-cara pengeluaran hasil seni
4. Astetika dalam penegeluaran hasil seni
5. Astetika pengguna hasil seni
6. Pengeluaran hasil seni kraf
7. Aliran produk seni
8. Hubungan hasil seni dengan ekonomi
9. Rekabentuk dalam persoalan ekonomi
10. Kerjaya seni visual

8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


PENGENALAN
John Dewey menyatakan:
• Seni adalah satu pengalaman kerana seni secara
langsung adalah tidak menafikan persoalan komoditi.
• Seni memerlukan persoalan ekonomi kerana ianya
terlibat secara langsung dengan masa dan wang bagi
penghasilan produk seni.
• Seni juga memerlukan pekerja dan bahan untuk
menghasilkan produk seni, oleh itu secara langsung
seni terlibat dengan persoalan kos. Namun demikian
pekerja dan bahan tidak terlibat secara langsung
dengan persoalan estetik.
• Beliau juga menyatakan persoalan Kualiti yang
seiring diperkatakan dalan Ekonomi.
• Oleh yang demikian persoalan kos pembayaran
kepada peralatan, bahan dan buruh menjadi fakto
kepada kualiti.
8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni
PENGENALAN
• Dalam pendidikan seni perlu kita melihat beberapa aspek
mengenai kualiti:
1. Kualiti hasil dari penghasilan seni
2. Kualiti hasil dari pengkarya yang mempunyai kerja
seni yang baik
3. Barangan yang dibeli mempunyai kualiti melibihi dari
harga yang dibeli.
• Hasil dan produk seni adalah merupakan komoditi.
• Hasil dan produk seni memerlukan wang untuk
dihasilkan atau diniagakan.
• Hasil dan produk seni akan menjadi lebih tinggi nilainya
apabila hasil itu mempunyai kualiti astetika.
• Hasil seni yang bernilai tinggi dan lama merupakan aset
dan bernilai tinggi

8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


PENGENALAN
• Estetika pada sesebuah hasil seni merupakan kualiti
penghasilan dan merupakan nilai tambah dalam urusan
ekonomi.
• Kemahiran kepada pengkarya merupakan aset penting
dalam pengeluaran hasil seni.
• Pengkarya seni juga harus memikirkan persoalan cita
rasa manusia dalam urusan reka bentuk produk seni.
• Oleh yang demikian pendidikan seni visual harus
memikirkan kepentingan ekonomi dalam pengajaran dan
pembelajaran.
• Persoalan penghasilan produk seni melalui pendidikan
seni visual harus memikirkan persoalan estetika, mutu ,
kualiti dan teknologi.
• Disamping itu hubungan pendidikan seni visual dengan
kerjaya dan ekonomi perlu dititik beratkan dalam P & P.

8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


PENGELUARAN HASIL SENI
• Pengeluaran sesuatu produk dan hasil seni tidak tertinggal kalau
dikatakan bahan dan alat merupakan faktor yang penting
• Sebagi contoh untuk menghasilkan lukisan, kita perlu
memikirkan jenis bahan dan alat yang sesuai, misalnya pensil,
jenis pensil, arang, pastel atau pen dan juga jenis permukaan
dan kertas bagaimana?
• Peringkat awal untuk menghasilkan karya seni, pengkarya perlu
mempunyai idea.
• Pengeluaran hasil dan produk seni juga pergantung kepada
keperluan masyarakat.
• Kepentingan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral perlu dititik
beratkan dalam pengahasilan barangan seni.
• Pengeluaran seni juga pergantung kepada banyak mana
keperluan dan cara penghasilan juga akan berkembang dalam
bentuk kilang.

8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


CARA-CARA PENGELUARAN HASIL SENI
• Cara persendirian yang dibuat oleh tukang atau
pengkarya
• Bersifat induvidulistik
• Barangan pengeluaran tidak banyak
• Lebih halus dan teliti
• Cara kilang yang dibuat secara banyak.
• Bersifat organisasi
• Pengeluaran yang banyak
• Tidak sehalus buatan tangan.

8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


AESTETIKA PENGELUARAN DAN PENGGUNA
A. AESTETIKA PENGELUARAN

• Nilai keindahan adalah menjadi perkara penting dalam


pengeluaran hasil dan produk seni
• Pengkarya kebiasaannya akan mementingkan kehalusan,
keindahan sesuatu hasil yang dibuat tanpa memikirkan kos.
• Pengkarya akan mementingkan persoalan aestetika dalam
menghasilkan karya kerana:
• Hasil seni adalah indah
• Kemahiran kepada pengkarya
• Tindakbalas kepada yang penerima karya
• Alat dan bahan yang menentukan pembentukan karya
• Kehendak aestetika dalam pengeluaran bukan sahaja
mengikut kehendak pengkarya sebaliknya juga adalah
kehendak pengguna.

8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


AESTETIKA PENGELUARAN DAN PENGGUNA
A. AESTETIKA PENGGUNA

• Tanpa pengguna, hasil karya seni tidak ada makna. Karya seni
perlukan peminat dan pengguna.
• Harga dalam hasil karya adalah persoalan subjektif, ditentukan
dari aspek mutu, nilai dan kualiti seni.
• Nilai aestetik pada barang seni merupakan nilai yang penting
kepada pengguna.
• Pengguna juga tidak akan merasai kos yang tinggi sekira
mereka merasakan barangan hasil seni mempunyai nilai
astetika. Misalnya pembungkusan yang dihasilkan oleh orang
Jepun mempunyai nilai aestetik yang tinggi.
• Dalam pembelajaran PSV juga perlu menenkankan
kepentingan aestetika dari sudut pembuatan dan produk seni.

8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


PENGELUARAN BARANGAN KRAF
• Mengapa persoalan kraf menjadi persoalan perbincangan?
• Kraf merupakan aspek keperluan tempatan atau pribumi yang
merupakan hasilan turun temurun yang perlu dikekalkan.
• Kini kraf menjadi sumber pendapatan dari segi seni hiasan
• Secara langsung kraf masih kekal dapat dikeluarkan dan
menjadi sumber pendapatan bagi pandai tukang
• Nilai dan kesan dari barangan kraf dalam memajukan salah
satu indusri negara:
1. Memajukan kemahiran tangan
2. Mempertingkatkan idea hubungan bentuk dan makna
3. Penemuan dari inovatif penggunaan bahan
4. Penemuan dari inovatif penggunaan teknik

8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


ALIRAN BARANGAN
• Aliran barangan adalah pergerakan barangan dikalangan
pengguna. Lebih digunakan maka aliran barangan tersebut lebih
banyak dikeluarkan
• Dari segi ekonomi aliran ada kaitan dengan penawaran,
permintaan, tumpuan, pasaran, keanjalan permintaan dan
sebagainya.
• Pasaran juga perlu memikirkan keperluan semasa yang berubah
kepada pelanggan. Keperluan dan keinginan pelanggan sangat
penting bagi memajukan hasil dan produk seni.
• Disamping itu daya tarikan dan pemujukan peniaga atau iklan
merupakan perkara yang sangat penting bagi melariskan barang.
• Oleh yang demikian perkara yang penting diambil kira ialah:
• Sejauh mana sesuatu barangan itu ditentukan mengikut
kehendak pelanggan
• Harga barangan
• Kepentingan barangan kepada pengguna.
8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni
ALIRAN BARANGAN
• Perkara yang penting dalam pemasaran adalah barangan
pengeluaran itu sendiri iaitu adalah barang itu diperlukan atau
ada daya kemahuan pembeli.
• Oleh yang demikian berdasarkan hasil seni maka kepentingan
utiliti, ketahanan, kemudahan, keindahan, sentuhan emosi,
hubungan simbolik, fungsi dan kesesuaian reka bentuk
memainkan peranan.

8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


REKA BENTUK DAN PERSOALAN EKONOMI

• Pendidikan Reka bentuk mula diajar mulanya revolusi


perusahaan.
• Ramai yang menyatakan pendidikan reka bentuk adalah dibawah
kelolaan bahagian teknik dan vokasional.
• Persoalan reka bentuk tidak dari dari persoalan aestetika ,
keperluan dan fungsi oleh itu bidang PSV merupakan bidang
yang sesuai.
• Kalau diteliti didapati reka bentuk menjadi lebih popular kerana
melibatkan persoalan penggunaan. Dari seni ekonomi ia amat
penting.
• Persoalan pembelajaran PSV yang menekankan reka bentuk
dalam bidang yang dipelajaran harus guru PSV peka akan
kepentingan kini.

8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


REKA BENTUK DAN PERSOALAN EKONOMI

• Perkembangan terkini dengan penggunaan teknologi komputer


menyebabkan beberapa faktor dalam perubahan sistem reka
bentuk.
1. Reka bentuk akan menggunakan komputer sebagai
penjanaan ‘design’
2. Kretiviti dan inovasi dapat dihasilkan dengan lebih cepat
3. Ketepatan dan model reka bentuk dapat ditunjukkan
dengan baik.
4. Kompatetif menjadi lebih mencabar
5. Produk barangan lebih cepat atas permintaan pengguna.
• Persoalannya bagaimanakah PSV dapat mengatasi persoalan
reka bantuk.

8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


KERJAYA
• Apabila menyentuh persoalan ekonomi maka peluang kerja
akan dibincangkan. Kerana tenaga pengeluaran dari manusia
merupa aset penting kepada pengeluar sesuatu produk.
• Secara langsung kerja dalam bidang kesenian adalah kerjaya
yang sungguh mencabar dan memerlukan perkara-perkara
• Kebolehan ketukangan berkarya
• Nilai aestetik
• Ketelitian kerja
• Kerja seni kini lebih banyak kepada kehendak keperluan
manusia. Oleh yang demikian bidang-bidang yang dikehendaki
ialah bidang:
• Reka bentuk
• Komunikasi Visual
• Kraf.
8 Ogos 2005 min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni