Anda di halaman 1dari 40

Nama :

IdaRose

Nama :
Padankan objek yang sama.

ST 6.1.1
IdaRose

Nama :
Padankan objek berpasangan yang sama.

ST 6.1.1

IdaRose

Nama :
Padankan objek dengan pasangan yang sesuai.

ST 6.1.2
IdaRose

Nama :
Tandakan () pada kumpulan objek yang mempunyai bilangan yang sama.

Tandakan (X) pada kumpulan objek yang tidak sama.

ST 6.1.3
IdaRose

Nama :
Tandakan () pada kumpulan objek yang banyak.

ST 6.2.1

IdaRose

Nama :
Warnakan kumpulan objek yang kurang.

ST 6.2.1

IdaRose

Nama :
Padankan kumpulan objek yang sama banyak.

ST 6.2.1

IdaRose

Nama :
Susun objek daripada kecil ke besar dengan menulis nombor 1, 2 dan 3.

ST 6.3.1(a)

IdaRose

Nama :
Tandakan () pada objek yang paling panjang.
Pangkah (X) pada objek yang paling pendek.

ST 6.3.1(b)

IdaRose

Nama :
Susun objek daripada yang paling pendek hingga yang paling panjang.

Tulis 1,2 dan 3.

ST 6.3.1(b)
IdaRose

Nama :
Warnakan merah pada objek paling rendah.
Warnakan kuning pada objek paling tinggi.

ST 6.3.1(c)

IdaRose

Nama :
Susun objek daripada paling nipis kepada yang paling tebal.
Tulis 1, 2 dan 3.

ST 6.3.1(d)
IdaRose

Nama :
Warnakan pola yang seterusnya dengan betul.

ST 6.4.1
IdaRose

Nama :
Lengkapkan pola dengan betul.

ST 6.4.2

IdaRose

Nama :
Tuliskan nombor dibawah dengan cara yang betul.

satu

satu

ST 7.1.8
IdaRose

Nama :
Tuliskan nombor dibawah dengan cara yang betul.

dua

dua

ST 7.1.8
IdaRose

Nama :
Tuliskan nombor dibawah dengan cara yang betul.

tiga

tiga

ST 7.1.8
IdaRose

Nama :
Tuliskan nombor dibawah dengan cara yang betul.

empat

empat

ST 7.1.8
IdaRose

Nama :
Tuliskan nombor dibawah dengan cara yang betul.

lima

lima

ST 7.1.8
IdaRose

Nama :
Tuliskan nombor dibawah dengan cara yang betul.

enam

enam

ST 7.1.8
IdaRose

Nama :
Tuliskan nombor dibawah dengan cara yang betul.

tujuh

tujuh

ST 7.1.8
IdaRose

Nama :
Tuliskan nombor dibawah dengan cara yang betul.

lapan

lapan

ST 7.1.8
IdaRose

Nama :
Tuliskan nombor dibawah dengan cara yang betul.

sembilan

sembilan

ST 7.1.8
IdaRose

Nama :
Tuliskan nombor dibawah dengan cara yang betul.

10 10

10

10

sepuluh

sepuluh

ST 7.1.8

IdaRose

Nama :
Tuliskan nombor dibawah dengan cara yang betul.

sifar

sifar

ST 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3


IdaRose

Nama :
Kira dan tulis nombor mengikut turutan secara menaik.

10

6
Turutan
menaik.

1
ST 7.1.7
IdaRose

Nama :
Kira dan tulis nombor mengikut turutan secara menurun.

10

Turutan
Menurun.

1
ST 7.1.7
IdaRose

Nama :
Kira dan padankan nombor.

ST 7.1.8
IdaRose

Nama :
Kira dan warnakan nombor yang betul.

9
ST 7.1.8

2
2

3
IdaRose

Nama :
Kira dan tulis bilangan objek.

ST 7.1.8

IdaRose

Nama :
Kira dan warnakan objek mengikut nombor yang diberi.

ST 7.1.8

IdaRose

Nama :
Lukis bilangan objek mengikut nombor yang diberi.

ST 7.1.8

IdaRose

Nama :
Padankan objek dengan nombor yang betul.

ST 7.1.8
IdaRose

Nama :
Warnakan bilangan objek mengikut nombor dengan betul.

ST 7.1.8

IdaRose

Nama :
Kira dan warnakan nombor yang betul .

10

ST 7.1.8

IdaRose

Nama :
Kira dan tuliskan bilangan objek.

ST 7.1.8

IdaRose

Nama :
Lukiskan bilangan objek mengikut nombor yang diberi.

ST 7.1.8

IdaRose

Nama :
Isikan nombor yang tertinggal.

l
6

IdaRose

Nama :
Isikan nombor yang tertinggal.

IdaRose