Anda di halaman 1dari 1

apakah maksud penglibatan ibu bapa

kepada murid:

Penglibatan dapat ditakrifkan sebagai usaha bersama-sama atau saling bantumembantu antara dua pihak ataupun beberapa pihak. Penglibatan ibu bapa dalam
pendidikan kanak-kanak dapat meneguhkan pertumbuhan dan perkembangan
kanak-kanak dan membantu mengekalkan kejayaannya.

Kepentingan

Jenis penglibatan ( Epstein)


1. Keibubapaan
2. Komunikasi
3. Kesukarelawan
4. Pemelajaran di rumah
5. Membuat keputusan berkaitan.
6. Kolaborasi dengan masyarakat

Penglibatan Ibu bapa dalam


Program Pendidikan

halangan
Kekurangan masa
Jadual kerja yang tidak anjal (Bagaimana?)
Masalah komunikasi (Sukar dihubungi, tiada usaha
secara bersungguh-sungguh dari pihak sekolah)
Tidak tahu cara untuk melibatkan diri (Siapa harus
bertanggungjawab?)
Perubahan demografik seperti struktur keluarga (ibu bapa
tunggal dan sebagainya)
Pengalaman negatif ibu bapa itu sendiri (Bagaimana
caranya menghadapi halangan ini?)

dapat melihat peranan ibu bapa

yang berbeza iaitu peranan sebagai guru.


dapat berkenal mesra, bersoal jawab

dengan orang dewasa berkenaan dengan


sesuatu pengalaman atau pengetahuan
kerana ibu bapa datang daripada pelbagai
pekerjaan.
dapat lebih perhatian daripada orang
dewasa ketika menjalankan aktiviti
kumpulan dimana nisbah kanak-kanak
berbanding orang dewasa adalah kecil.

kepada ibu bapa

melihat tingkah laku anak di prasekolah.


berpeluang mempelajari cara atau kaedah

guru mengatasi masalah tingkah laku anakanak.


dapat memahami apa yang sudah, sedang

dan akan diajar kepada anak mereka


selama berada di sekolah.
lebih memahami kurikulum dan aktiviti

yang dipelajari oleh anak-anak.


boleh menyambung aktiviti susulan

ataupun aktiviti rangsangan.


dapat bersoal jawab dan berkongsi
masalah dengan guru.

Kepada guru dan

mendapat buah fikiran dan maklum balas secara

terus daripada ibu bapa apabila hendak menjalankan


aktiviti.
dapat berkongsi masalah dan bersoal jawab bagi

meningkatkan perkembangan anak-anak.


menjadi penghubung antara ibu bapa dan sekolah

Anda mungkin juga menyukai