Anda di halaman 1dari 5

KERTAS KERJA

PROGRAM WeK4U
(WE CARE FOR YOU)

TARIKH
13 JULAI 2013
(SABTU)

TEMPAT
DEWAN ALAMANDA
SEKOLAH KEBANGSAAN ULU YONG

ANJURAN
PANITIA MATEMATIK
PANITIA BAHASA MELAYU
PANITIA BAHASA INGGERIS

1.PENGENALAN
Mata pelajaran Bahasa Melayu,Bahasa Inggeris dan Matematik merupakan
matapelajaran teras bagi murid-murid sekolah

rendah khususnya kepada murid

tahap 2 yang akan menghadapi Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Oleh
itu,satu perancangan yang khusus perlu dirancang dan dilaksanakan bagi menjamin
kecemerlangan murid dalam mata pelajaran tersebut.
2.MATLAMAT
Program ini dirancang untuk memenuhi keperluan murid untuk belajar sambil
bermain yang akan memberi keseronakan kepada murid dan pada masa yang
sama,memupuk dan melatih murid untuk memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan.
3.OBJEKTIF
Ia juga bertujuan untuk menarik minat murid untuk mempelajari dan menguasai mata
pelajaran

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik .Selain itu, ia dapat

meningkat daya kreativiti murid dan juga pemikiran murid untuk menyelesaikan
sesuatu masalah.
4.TARIKH CADANGAN
Tarikh

: 13 Julai 2013

Hari

: Sabtu

Masa

: 7.30 pagi 1.30 tengahari

Tempat

: Dewan Alamanda,SK Ulu Yong, Kapit

5.SASARAN KUMPULAN
Semua murid dari Tahun 1-6 di Sekolah Kebangsaan Ulu Yong.

6.JAWATANKUASA INDUK

Pengerusi
En Mohd Sabli Bin Hj Badi
(Guru Besar )
Naib Pengerusi
En. Garan ak Dagit
(Penolong Kanan Pentadbiran)
Setiausaha
Norazlaili binti Mokhtar

Ahli Jawatankuasa
Bahasa Melayu

: En Muhammad Adam Bin Shamsudin

Bahasa Inggeris

: En Mohd Yassin Bin Razali


En Aik ak Unggat

Matematik

: En Mohd Nur Izzuddin Bin Mohd Zain

Juruteknik

: En Mohd Zakwan Bin Anwar

Penyediaan peralatan
tempat

: En Ahmad Ashraf Bin Ismail

Dokumentasi

: En Willy Ling Leh Chai

Kawalan Murid

: Puan Miran Balan


Cik Nur Aidilla Binti Hassan

7. ANGGARAN PERBELANJAAN
Tiada

8.TENTATIF PROGRAM
Waktu

Aktiviti
Panitia Matematik

7.30 - 8.45

o
o
o
o
o
o

Baca Sifir
Sifir Spontan
Boling
Jadual Sifir Petak 100
Permainan Guru
Pameran Matematik

Panitia Bahasa Melayu


8.45 - 10.00

10.00 -10.30

o Menyalin Petikan
o Membaca Petikan
o Kuiz
Rehat
Panitia Bahasa Inggeris

10.30 - 12.30

12.30 -1.30

o Level ll Sentence Construction


o Vocabulary Building
o Games
Refleksi bersama murid.

9.PENUTUP
Akhir sekali, diharap program ini dapat meningkatkan kecemerlangan murid dan
mampu memberi peluang kepada murid untuk memupuk minat untuk belajar
khususnya dalam mata pelajaran teras. Semoga program seperti ini akan berjalan

dengan lancar dan menjadi acara tahunan yang termaktub dalam kalender aktiviti
panitia.

Disediakan oleh,
_____________________________
(Norazlaili binti Mokhtar)
Setiausaha Program
SK Ulu Yong, Kapit

Disemakkan oleh :

Disahkan oleh :

_______________________
(En Garan Ak Dagit)
Penolong Kanan Pentadbiran,
SK Ulu Yong, Kapit

______________________
(En Mohd Sabli Bin Hj Badi)
Guru Besar,
SK Ulu Yong, Kapit