Anda di halaman 1dari 5

Bahagian B

1. Rajah di bawah menunjukkan susunan mentol dalam dua litar yang


berlainan. Kecerahan mentol-mentol itu direkodkan.

a) Berdasarkan gambar rajah di atas, apakah inferens yang boleh


dibuat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________

b) Nyatakan dua maklumat tentang penyiasatan tersebut.


i.
__________________________________________
ii.
__________________________________________

c) Nyatakan kesimpulan penyiasatan.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________

2. Beberapa orang murid Tahun 5 telah menjalankan penyiasatan ke


atas pengembangan dan pengecutan bahan. Rajah di bawah
menunjukkan keputusan yang teah mereka perolehi.

a) Berdasarkan gambar di atas, apakah inferens yang boleh dibuat


terhadap takat dakwat merah dalam kelalang L.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________

b) Nyatakan dua maklumat tentang penyiasatan tersebut.


i.
__________________________________________
ii.
__________________________________________

c) Nyatakan kesimpulan penyiasatan.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________

3. Ibu telah membeli dua potong ikan di pasar dan meletakkan


potongan ikan tersebut seperti rajah di bawah.

Selepas sehari, didapati keadaan ikan tersebut seperti dalam jadual


di bawah.

Ikan
J
K

Dengan garam atau Keadaan


selepas
tiada garam
sehari
Tiada garam
Busuk dan berwarna
perang
Ada garam
Tidak busuk dan masih
segar.

a) Berdasarkan jadual di atas, apakah inferens yang boleh dibuat.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________

b) Nyatakan dua maklumat tentang penyiasatan tersebut.


i.
__________________________________________
ii.
__________________________________________

c) Nyatakan kesimpulan penyiasatan.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________

4. Dua orang murid masa yang diambil oleh setiap seorang daripada
mereka untuk memasang sebuah meja. Seorang daripada mereka
menggunakan pemutar skru manakala seorang lagi menggunakan
tangan semata-mata untuk mengetatkan skru meja tersebut.

Jadual dibawah menunjukkan keputusan yang telah mereka perolehi..

Murid
Amin
Kamal

Masa yang diambil untuk memamsang meja.


15 minit
45 minit

a) Berdasarkan jadual di atas, apakah inferens yang boleh dibuat.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________

b) Nyatakan dua maklumat tentang penyiasatan tersebut.


i.
__________________________________________
ii.
__________________________________________

c) Nyatakan kesimpulan penyiasatan.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________