Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK KEMAHIRAN

Nama Murid : Muhammad Luqmanul Hakeem Bin Mohd Suhada


Nama Guru

: Aniza binti Abd. Majid

Tujnjang

: Sains dan Teknologi (Awal Matematik)

Arahan

: Tandakan () pada ruang berkenaan.

KANDUNGAN
ST 4.0 KEMAHIRAN MEMBANDING DAN
MEMBEZA

T
M

Membanding objek besar dan kecil


Membanding dan membeza objek tinggi dan rendah

PEMERHATIAN
II

I
SM

BM

TM

SM

BM

(4 Jun)

(1 Okt)

(2

(2

(4 Jun)

(1 Okt)

(4 Jun)

(1 Okt)

(2
Mac)

Membanding dan membeza kuantiti banyak dan sedikit

TM

Mac)

Membanding dan membeza objek panjang dan pendek

BM

(2 Mac)

Mac)

Membanding dan membeza objek berat dan ringan

SM

CATATAN
III

Menguasai
SM : Sedang
Menguasai
BM : Belum
Menguasai

(4 Jun)

(1 Okt)

(2 Mac)

(4 Jun)

(1 Okt)

SKALA KADAR

A) Standard Prestasi :TM : Telah

B) Pemerhatian :I : Mac
II : Jun
III : Oktober

Tajuk

: Membanding dan Membeza

Tunjang

: Sains dan Teknologi

Fokus

: ST 2.0 Kemahiran saintifik

Standard Kandungan : ST 2.2 Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawaian


Arahan

: Tandakan () pada ruang berkenaan.

Nama Murid

: Muhammad Luqmanul Hakeem Bin Mohd Suhada

Bi
l

Petunjuk Item

1.

Membanding dan membeza objek tinggi dan rendah

2.

Membanding dan membeza objek berat dan ringan

3.

Membanding dan membeza objek panjang dan pendek

4.

Membanding dan membeza kuantiti banyak dan sedikit

5.

Membanding dan membeza objek tinggi dan rendah

SKALA
B
C
D

Petunjuk skala

: Cemerlang

: Baik

: Sederhana

: Lemah

: Sangat Lemah