Anda di halaman 1dari 4

Hasil Kegiatan Pelayanan Ibu hamil dan KB di Posyandu Cempae.

Mei 2015
No

Nama

Umur

Alamat

Jadwal
posyandu
8 Mei 2015

Jenis Kegiatan

Ny.Hartina/
Ilham

25 tahun

Cempae

Ny.Rahmawati/
Abd.Rasyid

37 tahun

Cempae

Pemeriksaan hamil, hasil :


LILA : 29 cm
BB :67 kg
TD : 120/80 mmHg
UK : 12-14 mgg

Ny.Raodah/
Yusuf

24 tahun

Cempae

Pelayanan KB:
Suntik.

Pemeriksaan hamil, hasil :


LILA : 29 cm
BB :56 kg
TD : 120/80 mmHg
UK : 12-14 mgg

Hasil Kegiatan Pelayanan Ibu hamil dan KB di Posyandu Tanjonge.


Mei 2015
No

Nama

Umur

Alamat

Jadwal
posyandu
13 Mei 2013

Jenis Kegiatan

Ny.Hj.Nurmawati/ 28 tahun
A,Junaidi

Tanjonge

Ny.Chaerana/
Abd.Kadir.

37 tahun

Tanjonge

Pemeriksaan hamil, hasil :


LILA : 26 cm
BB :60 kg
TD : 120/80 mmHg
UK : 38-40 mgg

Ny.Nurmiati/
Muh.Fitrah.

39 tahun

Tanjonge

Pelayanan KB suntik.

Pemeriksaan hamil, hasil :


LILA : 23,5 cm
BB :49 kg
TD : 110/80 mmHg
UK : 14-16 mgg

Hasil Kegiatan Pelayanan Ibu hamil dan KB di Posyandu Timporongan.


Mei 2015
No

Nama

Umur
25 tahun

Alamat

Jadwal
posyandu
Timporongan. 21 Mei 2015

Jenis Kegiatan

Ny.Asmawati/
Baharuddin.

Ny.Rukmayana/ 23 tahun
H.Irman
Pelangi

Timporongan.

Pemeriksaan hamil, hasil :


LILA : 31 cm
BB :71 kg
TD : 120/80 mmHg
UK : 28-30 mgg

Ny.Sri Arfah/
Tandawali.

Timporongan.

Pelayanan KB:
Suntik.

39 tahun

Pemeriksaan hamil, hasil :


LILA : 28 cm
BB :54 kg
TD : 120/80 mmHg
UK : 14-16 mgg

Hasil Kegiatan Pelayanan Ibu hamil dan KB di Posyandu Bocco2E.


Mei 2015
No

Nama

Umur

Alamat

Ny.Marhayu/
Ermansyah.

24 tahun

Bocco2E

Ny.Nur
Rahmah/
Amar Nur.

29 tahun

Bocco2E

Jadwal
posyandu
10 Mei 2015

Jenis Kegiatan
Pemeriksaan hamil, hasil :
LILA : 27,5 cm
BB :64 kg
TD : 120/80 mmHg
UK : 24-26 mgg
Pemeriksaan hamil, hasil :
LILA : 23 cm
BB : 39 kg
TD : 110/70 mmHg
UK : 10-12 mgg

Ny.Irma/
Alimuddin

25 tahun

Bocco2E

Pelayanan KB suntik.

Hasil Kegiatan Pelayanan Ibu hamil dan KB di Posyandu Cempae.


Juni 2013
No

Nama

Umur

Alamat

Ny.Ardianti/
Abdullah.

32 tahun

Cempae

Ny.Desmayanti/
Ahmad

23 tahun

Cempae

Jadwal
posyandu
10 Juni 2013

Jenis Kegiatan
Pemeriksaan hamil, hasil :
LILA : 27 cm
BB :59 kg
TD : 110/80 mmHg
UK : 14-16 mgg
Pemeriksaan hamil, hasil :
LILA : 33 cm
BB :81 kg

TD : 90/60 mmHg
UK : 04-06 mgg
3

Ny.Hj.Rasnah

48 tahun

Cempae

Pelayanan KB:
Suntik.