Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN

3 TAHUN 2016
MINGG
U
1
04-08/1

SE
SI
1
2

TEMPA
T
Bilik
darjah
Bilik
darjah

Bilik
darjah

TUNJANG

SUB TOPIK

Taklimat pelaksanaan PJPK sepanjang


tahun.
1. Aktiviti dan takwim tahunan.
2. Keperluan dan peraturan.
3. Pentaksiran Berasaskan Sekolah
(PBS).

Kecergasan
fizikal

Komponenkomponen
kecergasan fizikal

11-15/1

Bilik
darjah

Padang
3

Kecergasan
fizikal

Kecergasan
fizikal

Daya tahan
kardiovaskular

Daya tahan
kardiovaskular

18-22/1

23/1/20
16
(sekolah
ganti)

Bilik
darjah

Kecergasan
fizikal

Daya tahan otot dan


kekuatan otot

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

BUKU
TEKS

EVIDEN
S

1.Pelajar dapat menerima segala maklumat penting berkaitan


proses P&P
PJPK yang akan dijalankan sepanjang tahun.
2. Pelajar dapat menyediakan diri untuk menjalani semua
aktiviti PJPK yang
telah dirancang.
1. Menyatakan komponen-komponen kecergasan fizikal
berasaskan kesihatan
dan berasaskan kemahiran motor.
2. Mendefinisikan daya tahan kardiovaskular, kekuatan otot,
daya tahan otot,
kelenturan, kuasa dan kelajuan.
1. Menyatakan organ-organ yang terlibat dalam latihan daya
tahan
kardiovaskular.
2. Menyatakan aktiviti-aktiviti untuk membina daya tahan
kardiovaskular.
3. Menyatakan faedah-faedah memiliki daya tahan
kardiovaskular yang baik.
4. Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan dalam latihan
daya tahan
kardiovaskular.

Muka
surat
1

Muka
surat
2-7

K. Menyatakan ansur maju dalam melakukan aktiviti-aktiviti


latihan daya
tahan kardiovaskular.
P. Melakukan aktiviti-aktiviti dalam latihan daya tahan
kardiovaskular dengan
teknik yang betul secara selamat.
A. Menunjukkan sikap ingin mencuba dan tidak mudah
berputus asa.
1. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam latihan
daya tahan dan
kekuatan otot.
2. Menyatakan aktiviti-aktiviti untuk membina daya tahan dan
kekuatan otot.
3. Menyatakan faedah-faedah memiliki daya tahan dan
kekuatan otot yang
baik.
4. Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan dalam latihan

B4 DJ1
E1

Muka
surat
9 - 23

daya tahan
dan kekuatan otot.

Padang

Kecergasan
fizikal

Bilik
darjah

Kecergasan
fizikal

4
25-29/1

K. Menyatakan langkah-langkah ansur maju dalam aktiviti


daya tahan dan
Daya tahan otot dan
kekuatan otot.
kekuatan otot
P. Melakukan aktiviti-aktiviti dalam latihan daya tahan dan
kekuatan otot
dengan teknik yang betul secara selamat.
A. Menunjukkan sikap ingin mencuba dan tidak mudah
berputus asa.
1. Menyatakan maksud komposisi badan
2. Menyatakan cara mengira indeks jisim badan (BMI)
Komposisi Badan 3. Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa
mengukur komposisi badan

B3 DJ1
E1

Muka
surat
41-46

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN
3
MINGG
U
5
01
05/2

SE
SI

TEMPA
T

Bilik
darjah

6
08-12/2
8-9/2
Cutitahu
n baru
cina)

7
15-19/2

Bilik
darjah

TUNJANG

Kesihatan Diri
& Keluarga

SUB TOPIK

Kesihatan Diri

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1. Mendefinisikan beratbadan berlebihan dan obesiti.


2. Menyatakan faktor-faktor yang mengakibatkan amalan
pengambilan makanan yang berlebihan
3. Menghuraikan cara mengatasi amalan pengambilan makanan
secara berlebihan

MODUL

Muka
surat

Padang
2

1
2

Bilik
darjah
Bilik
darjah

Kecergasan
fizikal
Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Kuasa dan kelajuan

B3 DJ1
E1

K: Menyatakan faedah latihan kuasa otot


P: Melakukan aktiviti kuasa dengan betul dan berkesan
A: Mempamerkan sifat bertanggungjawab dan kerjasama

1. Mendefinisikan kuasa otot


2. Menyatakan faedah latihan kuasa otot.
3. Mendefinisikan kelajuan
Kuasa dan kelajuan 4. Mengetahui otot utama dan sistem tenaga yang dominan
dalam aktiviti kelajuan
5. Menyatakan faedah latihan kelajuan
Bola Tampar
1. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang diambil
perhatian dalam permainan bola tampar

B2 DK1
E1

162 - 165

1
Kecergasan
fizikal

EVIDEN
S

Muka
surat

B2 DJ1
E1

25 - 30
Muka

B2 DJ2

2. Menyatakan undang-undang dan peratiran asas dalam


permainan bola tampar

surat

E1

56 65
8
22-26/2

1
Padang
2

UJIAN STANDARD KECERGASAN


FIZIKAL KEBANGSAAN PRE TEST
(SEGAK)

29/204/3

UJIAN STANDARD KECERGASAN


FIZIKAL KEBANGSAAN PRE TEST
(SEGAK)

Padang
2

10
07-11/3

Bilik
darjah

Bilik
darjah

Kesihatan Diri
& Keluarga

Kecergasan
fizikal

Kekeluargaan

Prinsip Latihan

1. Menyatakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam Ujian


Standard
Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK).
2. Menentukan BMI individu.
3. Melakukan ujian SEGAK dengan teknik yang betul dan
selamat.
1. Menyatakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam Ujian
Standard
Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK).
2. Menentukan BMI individu.
3. Melakukan ujian SEGAK dengan teknik yang betul dan
selamat.

1. Menyenaraikan peranan dan tanggungjawab setiap ahli


keluarga.
2. Membezakan peranan ahli keluarga.
3. Membincangkan peranan tiap-tiap ahli keluarga dalam
membentuk keluarga bahagia.
1. Mendefinisikan setiap prinsip latihan kecergasan fizikal
2. Menjelaska prinsip-prinsip latihan yang terlibat dalam setiap
program latihan fizikal
3. Membincangkan maksud FITT dan menghubungkaitkan
keberkesan program latihan dengan konsep FITT

Rujuk
borang
skor

Rujuk
borang
skor

Muka
surat
167 - 170
B1 DJ1
E1
B4 DJ1
E2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN
3
MINGG
U
11
12/3/20
16
20/3/20
16

SE
SI

TEMPA
T

TUNJANG

SUB TOPIK

Bilik
darjah

Kesihatan Diri
& Keluarga

Kekeluargaan

Padang

Kemahiran

Bola Tampar

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1. Mengenalpasti cara mengatakan TIDAK apabila menghadapi


sesuatu situasi
2. Membincangkan isu-siu semasa tentang kekeluargaan

MODUL

Muka
surat

EVIDEN
S

B5 DK1
E1

171 - 172
K: Menyatakan kemahiran asas bola tampar

B3 DJ2

Sukan & Rekreasi

Padang

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Bola Tampar

12

P: Melakukan sekurang-kurangnya dua kemahiran asas dalam


permainan bola tampar
A: Mempamerkan sifat daya usaha, berdisiplin
K: Menyatakan kemahiran asas bola tampar
P: Melakukan sekurang-kurangnya dua kemahiran asas dalam
permainan bola tampar
A: Mempamerkan sifat daya usaha, berdisiplin

E1

B3 DJ2
E1

Muka
surat

21/3/20
16
25/3/20
16

67 - 75

Bilik
darjah

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Sofbol

1. Menyatakan langkah-langkah keselamatan permainan bola


tampar
2. Menyatakan undang-undang dan peratiran asas dalam
permainan bola tampar

B2 DJ2
E1

25/3/20
16(cuti
good
Friday

13
1
28/301/4

Bilik
darjah

Kecergasan
fizikal

Padang

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Padang

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Prinsip Latihan

Sofbol

14
04-08/4

Bilik
darjah

Gaya Hidup Sihat

Sofbol

Pemakanan

1. Mendefinisikan setiap prinsip latihan kecergasan fizikal


2. Menjelaska prinsip-prinsip latihan yang terlibat dalam setiap
program latihan fizikal
3. Membincangkan maksud FITT dan menghubungkaitkan
keberkesan program latihan dengan konsep FITT
K: Menyatakan kemahiran asas permainan sofbol
P: Melakukan sekurang-kurangnya dua kemahiran asas dalam
permainan sofbol serta mengaplikasikan kelajuan dalam
permainan
A: Mempamerkan sifat daya usaha, berdisiplin
K: Menyatakan kemahiran asas permainan sofbol
P: Melakukan sekurang-kurangnya dua kemahiran asas dalam
permainan sofbol serta mengaplikasikan kelajuan dalam
permainan
A: Mempamerkan sifat daya usaha, berdisiplin
1. Memberi beberapa contoh jenis makanan dan kandungan
kalorinya
2. Menghuraikan keperluan kalori berdasarkan aktiviti harian
3. Mengenal pasti keperluan makanan mengikut umur, jantina,
aktiviti fizikal dan keperluan fisiologi

B1 DJ1
E1
B4 DJ1
E2
B3 DJ2
E1
B4 DJ3
E1
B3 DJ2
E1
B4 DJ3
E1
Muka
surat
174 - 179

B3 DK1
E1
B5 DK2
E1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN
3
MINGG
U
15
11-15/4
16/4
(sekolah
ganti)

SE
SI

17

TUNJANG

SUB TOPIK

Padang

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Olahraga ~ Lumba
Jalan Kaki

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Olahraga ~ Lumba
Jalan Kaki

16
18-22/4

TEMPA
T

Bilik
Darjah

Bilik
Darjah

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Olahraga ~ Lempar
Cakera

Padang

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Olahraga ~ Lempar
Cakera

Padang

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Olahraga ~ Lempar
Cakera

Bilik
Darjah

25-29/4

Gaya Hidup Sihat

18
2/5/201
6
6/5/201
6

19

Bilik
Darjah

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Padang

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Bilik

Kemahiran

Pemakanan

Pendidikan
Pergerakan
Gimnastik Artistik

Pendidikan
Pergerakan
Gimnastik Artistik

Pendidikan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
K: Menyatakan pelbagai teknik pergerakan yang perlu dikuasai
P: Melakukan teknik pergerakan dengan betul.
A: Mempamerkan sifat ingin belajar, kerjasama dan
keseronokan
1. Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam lumba jalan
kaki
2. Mengenalpasti otot otot utama yang digunakan dalam lumba
jalan kaki
3. Menganalisis fasa pergerakan dalam lumba jalan kaki
1. Menyakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar
cakera
2. Mengenalpasti otot otot utama yang digunakan dalam acara
lempar cakera
3. Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera dan
hasil lemparan
K: Menyatakan ansur maju kemahiran lempar cakera
P: Melaksanakan fasa fasa kemahiran lempar cakera
A: Mempamerkan sifat ingin belajar, kerjasama dan
keseronokan
K: Menyatakan ansur maju kemahiran lempar cakera
P: Melaksanakan fasa fasa kemahiran lempar cakera
A: Mempamerkan sifat ingin belajar, kerjasama dan
keseronokan
1. Memberi beberapa contoh jenis makanan dan kandungan
kalorinya
2. Menghuraikan keperluan kalori berdasarkan aktiviti harian
3. Mengenal pasti keperluan makanan mengikut umur, jantina,
aktiviti fizikal dan keperluan fisiologi
1. Mengenalpasti ansur maju yang perlu dilakukan sebelum
melaksanakan kemahiran sepenuhnya
2. Melakukan langkah keselamatan yang perlu dalam aktiviti
gimnastik artistik
3. Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna
K: Menyatakan tiga prinsip pergerakan putaran pada paksi
badan
P: Melakukan ansur maju kemahiran putar roda
A: Mempamerkan sifat kepimpinan, bekerjasama, dan ikut
arahan
1. Mengenalpasti ansur maju yang perlu dilakukan sebelum

MODUL

EVIDEN
S
B4 DJ1
E3

Muka
surat

B2 DJ3
E1

77 - 85
Muka
surat

B2 DJ3
E1

87 - 95

B3 DJ3
E1

B3 DJ3
E1
Muka
surat
174 - 179

B3 DK1
E1
B5 DK2
E1

Muka
surat
97 - 102

B4 DJ2
E1

Muka

9/5/201
6
13/5/20
16

14/5/20
16(sekol
ah
ganti)

Darjah

Padang

Sukan & Rekreasi

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Pergerakan
Gimnastik Irama

Pendidikan
Pergerakan
Gimnastik Irama

melaksanakan kemahiran sepenuhnya


2. Melakukan langkah keselamatan yang perlu dalam aktiviti
gimnastik irama
3. Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar dan rangkaian
pergerakan yang sempurna
K : Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan
dalam kemahiran gerak edar
P: Melakukan rangkaian gerak edar
A: Mempamerkan keseronokan, sifat ingin cuba, ikut arahan

surat
104 - 109

B4 DJ2
E1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN
3
MINGG
U
20
16/5/20
16
20/5/20
16

SE
SI

TEMPA
T

Bilik
Darjah

Padang

Bilik
Darjah

2
24/5/20
16(hari
guru)

SUB TOPIK

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Gimnastik
Pendidikan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diberi
perhatian dalam gimnastik pendidikan
2. Merancang variasi mengikut tema kesedaran beban

MODUL
Muka
surat

EVIDEN
S
B4 DJ1
E3

111 - 114

21
23/5/20
16
27/5/20
16

TUNJANG

Padang

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Gimnastik
Pendidikan

Gaya Hidup Sihat

Pengurusan Konflik
Dan Stres

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Pergerakan Kreatif

UJIAN STANDARD KECERGASAN

K : Menyatakan kesalahan yang biasa dilakukan semasa


latihan
P: Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dalam pelbagai
lakuan dengan selamat
A: Mempamerkan keseronokan, sifat ingin cuba, ikut arahan
1. Menyatakan situasi yang menyebabkan stres
2. Mengenalpasti dan membincangkan cara mengatasi stres
3. Mengaitkan nilai diri dengan stress

B4 DJ2
E1

Muka
surat
181 - 184

K: Menyatakan jenis-jenis lakuan berdasarkan tema


P: Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan dan
selamat
A: Mempamerkan keseronokan, bekerjasama, ikut arahan

B4 DJ2
E1
B5 DJ2
E1
Rujuk

22
27/5/20
16
5/6/201
6
(CUTI
PERTEN
GAHAN
TAHUN)

23
8/6/201
6
12/6/20
16

Padang
1
FIZIKAL KEBANGSAAN POST TEST
(SEGAK)

Padang
UJIAN STANDARD KECERGASAN
FIZIKAL KEBANGSAAN POST TEST
(SEGAK)

1. Menyatakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam Ujian


Standard
Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK).
2. Menentukan BMI individu.
3. Melakukan ujian SEGAK dengan teknik yang betul dan
selamat.

borang
skor

Rujuk
borang
skor

Bilik
darjah

Bilik
darjah

Bilik
darjah

Kesukanan

Pengurusan Sukan

1. Menyenaraikan persatuan-persatuan sukan yang terdapat di


Malaysia
2. Mengetahui jawatankuasa dan peranannya dalam persatuan
sukan
3. Mengetahui cara pemilihan ahli jawatan kuasa dalam
persatuan sukan

Kesukanan

Kerjaya Dalam
Sukan

1. Mendefinisikan kerjaya dalam sukan


2. Mengenalpasti peluang kerjaya dalam sukan
3. Membincangkan jenis kerjaya yang berkaitan dengan sukan

B5 DJ3
E1

Kesukanan

Isu isu Dalam


Sukan Dan
Permainan

1. Mendefinisikan keagresifan
2. Menghuraikan punca da akibat keagresifan dalam sukan
3. Mengulas insiden keagresifan yang pernah dilaporkan

BI DJ4
E1
B4 DJ3
E1

(CUTI
PERTEN
GAHAN
TAHUN)
24
13/6/20
16
17/6/20
16

1. Menyatakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam Ujian


Standard
Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK).
2. Menentukan BMI individu.
3. Melakukan ujian SEGAK dengan teknik yang betul dan
selamat.

Bilik
darjah

Bilik
darjah

B1 DJ3
E1
B3 DJ4
E1
B6 DJ1
E1

25
20/6/20
16
24/6/20
16

Bilik
darjah

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN
3

MINGG
U

SE
SI

TEMPA
T

26

Bilik
darjah

27/6/20
16
1/7/201
6

27
4/7/201
6
8/7/201
6
(CUTI
HARI
RAYA
PUASA)
28
11/7/20
16
15/7/20
16

2
Bilik
darjah

20-22

Rekreasi ~
Menjejak
Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Gaya Hidup Sihat


2

SUB TOPIK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1. Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak


2. Menyatakan aspek keselematan yang perlu diambil kira dalam
aktiviti menjejak
4. Menjelaskan faedah yang diperoleh daripada aktiviti menjejak

MODUL

EVIDEN
S

BI DJ2
E1
B2 DJ4
E1

Bilik
darjah

Bilik
darjah

Penyalahgunaan
Bahan

1. Menyatakan implikasi pengambilan dadah terhadap sosial,


ekonomi dan politik negara
2. Menyatakan kronologi pengambilan dadah
3. Memberi contoh implikasi pengambilan dadah

B3 DK2
E1

Padang

Padang

Bilik
darjah

Padang

(CUTI
HARI
RAYA
PUASA)
29
18/7/20
16
22/7/20
16

TUNJANG

Kemahiran
Sukan & Rekreasi

Kebersihan dan
Keselamatan
Persekitaran
Kebersihan dan
Keselamatan
Persekitaran

K: Menyatakan jenis-jenis lakuan berdasarkan tema


P: Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan dan
selamat
A: Mempamerkan keseronokan, bekerjasama, ikut arahan
Pergerakan Kreatif

Pertolongan Cemas

Pertolongan Cemas

1. Menyatakan prinsip dan prosedur CPR


2. Mengenalpasti petanda dan situasi memerlukan CPR
3. Memberi contoh implikasi pengambilan dadah
K: Menyatakan prosedur CPR
P: Menunjukcara pelaksanaan pertolongan cemas mengikut
prosedur CPR
A: Mempamerkan keseronokan, bekerjasama, ikut arahan

B4 DJ2
E1
B5 DJ2
E1

B3 DK3
E1
B4 DK1
E1
B2 DK3
E1
B4 DK1
E1

(MSS
SEKOLA
H)
30
25/7/20
16
29/7/20
16

Bilik
darjah

Bilik
darjah

Kesukanan

Kebersihan dan
Keselamatan
Persekitaran

Isu isu Dalam


Sukan Dan
Permainan
Akta Dan UndangUndang Penyakit
Berjangkit

31
1
1/8/201
6
5/8/201
6

Padang

Kecergasan
fizikal

Daya tahan otot dan


kekuatan otot

Padang

1. Mengenalpasti aspek komersialisme dalam sukan


2. Menghuraikan punca da akibat keagresifan dalam sukan
3. Mengulas insiden keagresifan yang pernah dilaporkan

B4 DJ3
E2

1. Menyatakan peruntukan yang terdapat dalam akta bagi


mencegah penyakit daripada merebak
2. Menghuraikan punca da akibat keagresifan dalam sukan
3. Mengulas insiden keagresifan yang pernah dilaporkan

B1 DK1
E1
B2 DK2
E1

K. Menyatakan langkah-langkah ansur maju dalam aktiviti


daya tahan dan
kekuatan otot.
P. Melakukan aktiviti-aktiviti dalam latihan daya tahan dan
kekuatan otot
dengan teknik yang betul secara selamat.
A. Menunjukkan sikap ingin mencuba dan tidak mudah
berputus asa.

B3 DJ1
E1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN
3
MINGGU

32

SE
SI

TEMPA
T

Bilik
darjah

TUNJANG

Kesukanan
2
8/8/2016
12/8/201
6
33
15/8/201
6

Etika Dalam Sukan

Bilik
darjah

Padang
1

SUB TOPIK

Kecergasan
fizikal

Daya tahan
kardiovaskular

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1. Mendefinisikan etika dalam sukan


2. Menjelaskan ciri-ciri semangat kesukanan penonton
3. menghuraikan hubung kait antara semangat kesukanan
penonton dengan kejayaan pasukan/negara

K. Menyatakan ansur maju dalam melakukan aktiviti-aktiviti


latihan daya
tahan kardiovaskular.
P. Melakukan aktiviti-aktiviti dalam latihan daya tahan

MODUL

EVIDEN
S

B1 DJ4
E2
B2 DJ5
E1

B4 DJ1
E1

19/8/201
6

Padang

1
2

Padang

kardiovaskular dengan
teknik yang betul secara selamat.
A. Menunjukkan sikap ingin mencuba dan tidak mudah
berputus asa.

(20/8/201
5
sekolah
ganti)
34
22/8/201
6
26/8/201
6

Padang

Kemahiran
sukan dan
rekreasi

Bola Tampar

1. Mengadakan perlawanan bola tampar antara kumpulan.

B3 DJ2
E1

1. Mengadakan perlawanan bola sofbol antara kumpulan.

B3 DJ2
E1

35
29/8/201
6
2/9/2016

1
2

Padang
Padang
Kemahiran
sukan dan
rekreasi

31/8/201
6
(CUTI
HARI
KEMERDE
KAAN)
36

Sofbol

Padang
5/9/2016
9/9/2016

1
2

Padang

Padang

Kemahiran
Sukan &
Rekreasi

Rekreasi ~
Menjejak

Kemahiran
sukan dan
rekreasi

Olahraga ~ Lempar
Cakera

37
12/9/201
6
(CUTI
HARI
RAYA
KORBAN)
16/9/201
6
(CUTI

2
Padang

K: Menyatakan faedah yang diperolah daripada aktiviti


menjejak
P: Melaksanakan aktiviti menjejak dalam kawasan sekolah
dengan
A: Mempamerkan keseronokan, bekerjasama, ikut arahan
1. Mengadakan pertandingan lempar cakera
B3 DJ3
E1

HARI
MERDEKA
)
38
19/9/201
623/9/201
6

Padang

Kecergasan
fizikal

Kecergasan am

1. Melakukan ujian bleep

Borang
skor

2
Padang

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN
3
MINGGU

SE
SI

TEMPA
T

TUNJANG

SUB TOPIK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Padang

Kecergasan
fizikal

Kecergasan am

1. Melakukan ujian bleep

MODUL

39
26/9/201
6
30/9/201
6

40
3/10/201
6
7/10/201
6
(8/10/201
6
SEKOLAH
GANTI)
41
10/10/20
16

2
Padang

Padang

Kecergasan
fizikal

Kecergasan am

1. Melakukan ujian kekuatan dan daya tahan otot.

Padang

Kecergasan
fizikal

Kecergasan am

1. Melakukan ujian kuasa dan kelenturan.

Bilik
darjah
MINGGU KESIHATAN
Pemeriksaan kesihatan

1. Mengenalpasti tahap kesihatan semasa.


2. Mengenalpasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk

Borang
skor

EVIDEN
S

14/10/20
16

Bilik
darjah
mengekalkan
Kesihatan pada tahap optimum.

10/10
13/10
(PT3)
42
17/10/20
16
21/10/20
16

Padang
SUKANEKA

Padang

1. Mengaplikasikan kemahiran dan etika yang telah dipelajari.