Anda di halaman 1dari 2

ANALISIS MINGGU EFEKTIF

PADA SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013


A. MINGGU YANG TERSEDIA
1. Juli
2. Agustus
3. September
4. Oktober
5. Nopember
6. Desember

: 2 Minggu
: 5 Minggu
: 4 Minggu
: 4 Minggu
: 5 Minggu
: 4 Minggu

Jumlah

: 24 Minggu

B. MINGGU YANG TIDAK EFEKTIF.


1. Ramadhan dan Idul Fitri.
2. Lebaran
3. Libur semester

: 4 Minggu.
: 1 Minggu.
: 1 Mingggu.

Jumlah

: 6 Minggu.

C. WAKTU YANG EFEKTIF.


a. Efektif non tatap muka
1. UH Idan II
2. Med Semester
3. Ujian Semester
4. Persiapan terima rapor
5. Cadangan
Jumlah

: 2 Minggu.
: 1 Minggu.
: 1 Minggu.
: 1 Minggu.
: 1 Minggu.
: 6 Minggu.

b. Waktu yang benar-benar efektif.


24 Minggu waktu yang tersedia 12 Minggu = 12 ( Dua belas) Minggu.

Mengetahui :
Kepala Sekolah
Drs. Mulyadi. R. MM.
NIP. 19580808 19850803 1042.

Ps. Usang, 16 Juli 2012.


Guru Mata Pelajaran
Armigusvita SAg
Nip 19750824 200212 2 004

ANALISIS WAKTU EFEKTIF


PADA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013
A. MINGGU YANG TERSEDIA
1. Januari
2. Februari
3. Maret
4. April
5. Mei
6. Juni

:5
:4
:4
:4
:5
:4

Minggu
Minggu
Minggu
Minggu
Minggu
Minggu

Jumlah

: 26 Minggu

B. MINGGU YANG TIDAK EFEKTIF.


1. Prediksi Pra UN
2. UAN / UAS.
3. Libur semester

: 1 Minggu
: 1 Minggu
: 1 Minggu

Jumlah

: 3 Minggu.

C. WAKTU YANG EFEKTIF


a. Efektif non tatap muka
1. UH I dan UH II
2. Med Semester
3. Ujian Semester
4 Persiapan menerima Rapor
5. Cadangan

:
:
:
:
:

Jumlah

2 Minggu.
1 Minggu.
1 Minggu.
1 Minggu.
1 Minggu.

: 6 Minggu.

b. Waktu yang benar-benar efektif.


26 Minggu waktu yang tersedia 9 Minggu = 17 ( Tujuh belas ) Minggu.
Mengetahui :
Kepala Sekolah
Drs. Mulyadi. R. MM.
NIP. 19580808 19850803 1 042.

Ps. Usang 16 juli 2012


Guru Mata Pelajaran
Armigusvita SAg
Nip ;19750824 200212 2 004