Anda di halaman 1dari 5

CONTOH PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH

Mata Pelajaran /
Kelas
Jumlah Bilangan

Sejarah Tahun 4 Maju


30 orang (L : 12 P : 18)

Murid
Tajuk
Masa
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran

Objektif

Aktiviti

Elemen
Merentas
Kurikulum

Standard
Prestasi

Bahan Bantu
Mengajar

Zaman Air Batu


17 Februari 2016 / 8.40 pagi 9.40 pagi (60 minit)
2.1 Mengetahui dan memahami Zaman Air Batu
2.1.1
2.1.2

Menyatakan maksud Zaman Air Batu.


Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air
Batu.
K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. mengkategorikan maksud zaman air batu dengan jelas dan tepat.
(KBAT-menganalisis)
2. membuat kesimpulan tiga perubahan yang berlaku pada zaman
air batu. (KBAT-menganalisis)
3. membahas tentang tiga keperluan menghargai alam sekitar.
(KBAT-menilai)
1. Murid menonton tayangan video pada musim sejuk (TMK)
2. Bercerita tentang keadaan semasa cuaca sejuk dan cuaca panas
berdasarkan video yang ditonton.
3. Melihat gambar keadaan bentuk muka bumi di kawasan yang
mengalami musim sejuk melalui slaid powerpoint (KPS)
4. Membentangkan jawapan berdasarkan kad arahan yang
diberikan.
5. Murid merumuskan pelajaran dan nilai murni.
KBAT
- Aras menganalisis dan aras menilai
KPS
- Elemen asas sejarah
Nilai
- bersyukur, kasih sayang
KBKK
- menghubung kait, menjana idea, memberi sebab
ENT
- Teknologi Maklumat & komunikasi
DK
- Perkongsian Nilai
1. Murid mengetahui tentang Zaman Air Batu.
2. Murid memahami tentang Zaman Air Batu.
3. Murid boleh menerangkan tentang Zaman Air Batu dengan
memberikan contoh.
4. Murid boleh menguasai pengetahuan tentang Zaman Air
Batu dalam menghargai kehidupan masa kini.
Peta Pokok, buku teks sejarah Tahun 4, LCD, video klipkad magik

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI
Permulaan (5 minit)
Menonton tayangan video klip.

ELEMEN
MERENTAS
KURIKULUM
Nilai Murni :
- Bersyukur
- Kasih sayang

1. Murid menonton tayangan video klip


Ice Age
2. Guru bertanyakan soalan kepada murid
berkaitan klip video yang ditayangkan:
a) Siapa tahu tajuk cerita ini?
Murid menjawab soalan guru secara
lisan.
b) Apa maksud tajuk itu dalam bahasa
Melayu?
Murid menjawab secara lisan.
c) Masa itu semua kawasan dilitupi /
dipenuhi apa?
Murid menjawab soalan guru.

CATATAN
BBM
-

Komputer riba,
LCD, DVD

EMK :
-TKP
-TMK
Kemahiran Berfikir
- Menjana Idea
- Menghubung kait

3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan


tajuk pelajaran hari ini.
Aktiviti 1 (15 minit)
EMK :

1. Guru membahagikan murid kepada enam


kumpulan. Kumpulan 1,3,dan 5 diminta - Keusahawanan
menyenaraikan keadaan semasa cuaca
sejuk / terlalu sejuk. Kumpulan 2, 4 dan 6 Nilai Murni :
menyenaraikan
sebab-sebab
cuaca
- Bersyukur
menjadi sejuk / terlalu sejuk.
2. Murid-murid berbincang dalam kumpulan
masing-masing menyenaraikan hasil
dapatan mereka dalam kertas sebak.
3. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk
membentangkan hasil perbincangan di
hadapan kelas.

4. Murid membentangkan hasil dapatan

Ciri cuaca sejuk


menggigil
salji
baju tebal
Ciri cuaca panas
berpeluh
matahari terik
haus / dahaga

Kemahiran Berfikir
- Menjana idea

Zaman air batu


adalah dunia diliputi
salji / air batu dan
berkeadaan sejuk
SP : 1 dan 2

masing-masing.
Kaedah P&P :
- Perbincangan
- Sumbang saran

5. Guru merumuskan pembentangan murid


dan mengaitkannya dengan proses
membuat air batu di rumah masing-masing.
6. Guru cuba mengaitkan isi pelajaran dengan
meminta murid menjelaskan maksud zaman
air batu.
7. Murid memberikan pelbagai jawapan.
8. Guru memberikan pengukuhan dan
memberikan jawapan yang paling tepat
tentang maksud zaman air batu.
Aktiviti 2 (20 minit)
1. Guru menunjukkan gambar slaid/ klip video
kawasan-kawasan yang dilitupi air batu yang
sedang mencair.
2. Murid diminta menjelaskan peristiwa atau
kandungan klip video.

Nilai Murni :
- Bersyukur
EMK :
- ICT

3. Guru juga merumuskan jawapan murid


dengan satu eksperimen ringkas iaitu kiub
air batu yang terdedah.
4. Guru meminta murid menyenaraikan sebabsebab air batu mencair.

Kemahiran Berfikir

suhu di bawah takat


beku
manusia bergerak
bebas
dunia seolah-olah
satu daratan sahaja
litupan air batu yang
jelas
SP : 3

- memberi sebab

5. Murid menyenaraikan sebab-sebab air batu


mencair.
6. Guru menyoal murid kenapa cuaca menjadi
panas.
Murid-murid memberikan beberapa jawapan .
7. Guru mengaitkan jawapan murid dengan
menerangkan tentang keadaan dan
pencairan zaman air batu dengan bantuan
gambar-gambar berkaitan dan mengaitkan
dengan perubahan zaman air batu.

Aktiviti 3 (15 minit)


1. Guru menyediakan tiga stesen. Setiap

EMK :

BBM

stesen disediakan gambar-gambar dan kad


arahan Murid dibahagikan kepada 3 stesen
berikut:
Stesen 1 (zaman Air batu) Stesen 2 (perubahan-perubahan zaman air
batu)
Stesen 3 (alam sekitar)

- ICT

- gambar

Kemahiran Berfikir

SP : 4

- Menjana idea

2. Murid akan bergerak kesetiap stesen yang


ditetapkan. Murid akan menjawab soalan
berdasarkan arahan yang terdapat dalam
kad arahan dalam kertas sebak yang
disediakan.
3. Murid akan membentangkan jawapan
mereka dan guru akan memberi
maklumbalas.
Penutup (5 minit)
1. Guru menunjukkan semula gambar-gambar
berkaitan zaman air batu.

Nilai Murni
- Bersyukur

2. Murid diminta menyatakan kepentingan


menjaga alam sekitar.
3. Guru merumuskan isi-isi penting dalam
pelajaran hari ini.
Penilaian
Pengajaran dan
Pembelajaran

Kaedah Pembelajaran Kontekstual dapat dilaksanakan dengan


kerjasama seramai 28 orang murid mencapai objektif
pembelajaran yang ditetapkan. Namun, 2 orang tidak menyatakan
perubahan yang berlaku semasa zaman air batu dengan tepat
kerana murid tersebut mengalami masalah pembelajaran.

Refleksi

Tindak susul yang dilakukan ialah murid tersebut diberikan


pemulihan secara latih tubi.

Contoh : Kad / gambar untuk stesen

Kad Arahan
Stesen 1
Berdasarkan gambar-gambar dibawah, kumpulan anda diminta menjawab soalan-soalan
berikut:

(contoh gambar)
1.

Apa yang anda dapat perhatikan dari gambar di atas?

2.

Bagaimana keadaan waktu ini?

3.

Bolehkah air batu dalam gambar di atas cair?

4.

Mengapakah air batu boleh cair?