Anda di halaman 1dari 2

Teori pembiakan Kebudayaan (Bourdieu)

Modal: Nilai terkumpul dari masa ke masa dan mampu menghasilkan


faedah masa depan
Tiga bentuk modal:
o Modal ekonomi: perintah ke atas reasources ekonomi (wang tunai,
aset, harta dan lain-lain)
o Modal budaya: pengetahuan dalam erti kata yang lebih luas
(kemahiran, kebolehan, kastam, kelayakan pendidikan dan lainlain)
o Modal sosial: sumber berdasarkan rangkaian sosial dan
tanggungjawab bersama (kekeluargaan, persahabatan, keahlian
kumpulan dan lain-lain)
Pendidikan dan Pengeluaran semula Modal budaya:
Peranan pendidikan dalam pengeluaran semula struktur pengagihan
modal budaya
Pembiakan budaya dan pembiakan sosial
Capital BUDAYA:
Modal budaya: ilmu pengetahuan; kemahiran; pendidikan; apa-apa kelebihan
seseorang mempunyai yang memberi mereka status yang lebih tinggi dalam
masyarakat, termasuk harapan yang tinggi. Ibu bapa menyediakan kanakkanak dengan modal budaya, sikap dan pengetahuan yang menjadikan sistem
pendidikan tempat yang selesa biasa di mana mereka boleh berjaya dengan
mudah.
Modal budaya istilah yang digunakan kerana, seperti wang, warisan budaya
kita boleh diterjemahkan ke dalam sumber-sumber sosial (perkara seperti
kekayaan, kuasa dan status) dan modal budaya kita berkumpul dari lahir boleh
"menghabiskan" dalam sistem pendidikan seperti yang kita cuba untuk
mencapai perkara-perkara yang dianggap sebagai budaya penting (kelayakan
terutamanya pendidikan untuk kebanyakan kanak-kanak - tetapi status juga
boleh dipertimbangkan di sini apabila kita berfikir tentang cara yang kaya
boleh mendidik anak-anak mereka secara peribadi di sekolah berstatus tinggi
Teori pembiakan sosial
Modal budaya memainkan peranan yang penting dalam pembiakan sosial
kelas dan kelas struktur
Ia adalah sukar untuk memperoleh dalam dewasa
Bentuk modal budaya:
o Kecekapan, kemahiran dan pengetahuan
o kelayakan pendidikan
o Citarasa (muzik, seni, makanan, pakaian dan lain-lain)
o Adab, sikap dan pelupusan
o Kemahiran linguistik dan interpersonal
o pengetahuan budaya
o kemahiran sewenang-wenangnya
Pendidikan: agen pembiakan budaya (Bourdieu)
o Modal budaya ibu bapa diwarisi oleh anak-anak
o Modal budaya kanak-kanak ditukar kepada kelayakan pendidikan
o Pembiakan sosial diaktifkan dengan kelayakan pendidikan
Capital BUDAYA:

Bagaimanakah teori Bourdieu iaitu "Modal Budaya" menyambung ke Gap


Pencapaian ???
Bourdieu & The Gap Pencapaian:
Salah satu kekuatan utama teori ini adalah bahawa ia sedikit sebanyak
memberi tumpuan kepada bagaimana struktur dan institusi memainkan
peranan dalam menghasilkan ketidaksamaan.
Dengan begitu banyak tumpuan kini kepada individu, ia seolah-olah yang
selalu ketidaksamaan dan kelemahan dilihat sebagai hasil daripada
tindakan seseorang individu.
Bourdieu, dengan mendedahkan peranan pembiakan yang institusi
pendidikan perlu, menyediakan satu cara untuk memeriksa institusi lain
dalam masyarakat untuk mendedahkan apa-apa peranan mereka
mungkin mempunyai untuk penghasilan semula ketidaksamaan.
Teori pembiakan Kebudayaan
Adakah proses ini di kalangan matlamat dasar pendidikan negara?
Adakah ia berlaku dalam sistem pendidikan yang paling negara?
Adakah ia sebahagian daripada kurikulum itu?
Kurikulum
tersembunyi:
bagaimana
sosialisasi
yang
berlaku
semasaproses persekolahan
o Pembelajaran sosial: bagaimana untuk berjaya di tengah-tengah
kaedah-kaedah sistem pendidikan
o Ini menyediakan belia untuk menyesuaikan diri dengan hierarki
sosial dan pasaran buruh
Kanak-kanak dari latar belakang budaya yang tidak menggalakkan
dihukum oleh pihak sekolah (Bernstein)
o Guru adalah terutamanya daripada latar belakang kelas
pertengahan
o Mereka menggunakan dan mengharapkan arus perdana (kelas
pertengahan) cara komunikasi
o Bertaraf lebih rendah kanak-kanak tidak dapat menggunakan /
memahami bahasa arus perdana
o Mereka ketinggalan, dan dengan mudah mendapat label seperti
malas, rendah pelaku atau bersemangat tinggi
o kekurangan budaya
Kesan Pygmalion (Rosenthal)
o Pelajar akan melaksanakan sebagai guru mereka menjangkakan
mereka untuk
o Prasangka sosial / budaya guru cenderung untuk menjadi
kenyataan

Anda mungkin juga menyukai