Anda di halaman 1dari 4

4.

HIZIB YAMAN
Hizib Yaman versi I ( satu ) :

.
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. ALLOHUMMA IN DAKHOLA FII SHUUROTI
SULAIMAANA MINAL MASYRIQI ILAL MAGHRIBI. LIDZATIHI WA SHIFAATIHI
WA QUWWATIHI WA JIBRILA WA MIKAILA WA ISROFILA WA IZROILA. WA
MALAKA SULAIMAN MINAL MASYRIQI ILAL MAGHRIBI. JINNAN WA INSAN WA
RIIHAN WA GHOMAAMAN WA SALLAMAN TASLIIMAN KATSIRON. JALLA
JALLAALUHU YA MALAKA IBLISA WA SYA-SYAITHONA FII DZHULUMAATI
WANNUUR. ROBBANAA TAQOBBAL SULAIMANABNA DAWUDA
ALAIHISSALAM. BIROHMAATIKA YAA ARHAMMAR RAAHIMIIN
Artinya :
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Yaa Allah apabila masuk gambar Nabi Sulaiman dari Timur sampai ke Barat
dengan zatnya, sifatnya dan kekuatannya. Dan Jibril, Mikail, Isrofil dan
Izrail. Dan kerajaan Nabi Sulaiman yang meliputi dari Timur sampai ke
Barat. Dan jin, manusia, angin dan awan dan keselamatan dan
kesejahteraan yang banyak. Keluhuran Allah yang merajai iblis, syaitan di
dalam gelap dan terang. Yaa Tuhanku semoga mengabulkan doanya Nabi
Sulaiman putranya Nabi Daud as. dengan Rahmat Mu yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang
Kegunaannya :
Untuk kewibawaan.
Untuk pageran badan dari serangan jin, setan dan sebangsanya.
Untuk pageran badan dari serangan ilmu hitam.
Untuk keselamatan perjalanan darat, laut dan udara.
Cara mengamalkannya :
Dipuasai puasa biasa selama 7 hari dan sebelumnya mandi keramas
terlebih dahulu pada hari pertama puasa.
Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat
Khusus, dilanjutkan silsilah dan membaca amalannya sebanyak yang anda
mampu.
Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca
sebanyak 7 x. Dan setelah selesai puasanya setelah selesai shalat lima
waktu amalannya cukup dibaca 1 x saja secara istiqomah.
Hizib Yaman versi II ( dua ) :3


3


3


.

.

.
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. AZAMTU ALAIKUM YAA ASHHAABASSIHRI WAL WAS WASI WATASHOMTU BIKA YAA ALLAH 3 X BIHAQQI
KHODHIRI WA ILYAASA WABIHAQQI KAAHIIJIN MAHIIJIN KAAHIN KAAHIIJIN
MAR MAHJUUJIN MARJUU-IN WABIHAQQI AIJIN JAAJIRIN WABIHAQQI HAAMUIIN HAAJIN AJIIRIN ANJAASIN MAHMAAJUU-IN WANUUHIN WATASHOMTU
BIKA MIN SYARRI JINNI WAL INSI WAHAMAZAATISY-SYAYAATHIINI
WAATBAAIHIM WAAUUDZUBIKA MIN KULLI BILAA-IN WABIHAQQI
DANYAAIIL WABIKHAQQI AIJUUNIN 3 X WANAWAARISIN 3 X WABIHAQQI
AHYAASAROOHIYAA ADUUNAYAA ASHBAA-UTA WABIHAQQI AZHOMATIKA
ALJALIILATI ( YAA ALLAAH 3 X ) IHFAZHNII MIN JAMIIIL BALAAI WAL AFAATI
WABIHAQQI ISA WA MUSA WABIHAQQI IDRISA WA SYITSA WABIHAQQI
SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHOLALLAAHU ALAIHI WASSALAM YAA MAN
LAA BIDAAYATA WALA NIHAAYATA WATASHOMTU BIKA MIN SYARRI JINNI
WAL INSI BISIRRI QIROATIS SAIFI FASTAJIB DUAA-II YAAGHIYAATSAL
MUSTAGHITSIINA ( AGISTNII 3 X ) YAAMAN LAISA KAMITSLIHI SYAI-UN
WAHUWAS SAMIIUL ALIIM. WA YAANIMAL MAULAA WAYAA NIMANNASHIIR BIROHMATIKA YAA ARHAMAR ROOHIMIINA WASHOLALLAHU ALAA
SAYYIDINA MAHAMMADIN WA ALAA AALIHI WASHOKHBIHI WASALLAM
WALHAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIIN.
Artinya :
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Saya bermaksud melakukan sesuatu kepadamu hai pemilik sihir dan was
was. Dan Saya berpegangan kepadamu yaa Allah 3 x. Dengan sebab
haknya Khidir dan Ilyas. Dan dengan haknya Kahiijin Mahiijin Kahinkahiijin
Marmanjujin Marjuin. Dan dengan haknya Aijin Jajirin. Dan dengan haknya
Hamuin Hajin Ajirin Anjasin Mahmajuin Wasuhin. Dan Saya berpegangan
kepada Mu dari kejahatan jin dan manusia dan dari godaan syetan dan
pengikutnya. Dan Saya berlindung kepada Mu dari setiap bala. Dan dengan
haknya Danyaiil dan dengan haknya Aijuun 3 x dan Nawarisin 3 x. Dan
dengan haknya Ahyassaroohiya Aduunnaya Asbauta. Dan dengan haknya
kebesaran Mu yang Agung. Yaa Allah 3 x jagalah Saya dari segala bala dan

kerusakan. Dan dengan haknya Isa dan Musa dan dengan haknya Idris dan
Syiit. Dan dengan haknya junjungan kita Muhammad sholallahu alaihi
wassalam.Wahai Dzat yang tidak berawal dan tidak ada ujungnya, Saya
berpegangan kepada Mu dari kejahatan jin dan manusia dengan sebab
rahasia bacaan pedang maka kabulkanlah doaku wahai penolong orang
orang yang pecah tolonglah Saya 3 x. Wahai Dzat yang tidak ada yang
menyerupainya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan
wahai Dzat sebaik baik yang dipasrahi dan sebaik baik penolong dengan
Rahmat Mu wahai Dzat yang paling Penyayang. Dan Rahmat Allah semoga
dilimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad beserta keluarga dan
sahabatnya dan dilimpahkan keselamatan. Dan segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam.
Kegunaannya :
Untuk tolak sihir, jin, syaitan yang mengganggu.
Diselamatkan dari marabahaya dari manusia dan mahluk lainnya.
Kebal senjata tajam dan senjata api.
Rizki lancar/tidak akan kekurangan rizki.
Tidak akan diganggu mahluk halus.
Anti santet dan pelet.
Dijauhkan dari susah kehidupan.
Dicintai Allah dan kekasihnya.
Disenangi banyak orang.
Cara mengamalkannya :
Dipuasai puasa biasa selama 7 hari dan sebelumnya mandi keramas
terlebih dahulu pada hari pertama puasa.
Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat
Khusus, dilanjutkan silsilah kepada :

.
.


ILAA HADHROTIN NABIYIL MUSHTHOFAA MUHAMMAD SHOLALLAAHU
ALAIHI WASSALAM AL FATIHAH.
.

TSUMMA ILAA HADHROTISY-SYAIKH ABDUL QODIR ZAELANI RODIYALLAHU
ANHU AL FATIHAH.


.

TSUMMA ILAA HADHROTI KIYAI SIQOF WATILMIDATI WA USHULIHI WA
FURUUIHI WAL UKHDINA MINHUM SYAIUN LILLAAHI LAHUMUL FATIHAH.


.


TSUMMA ILAA HADHROOTI SHOHIB HIZIB YAMANI AL FATIHAH.


.

TSUMMA ILAA HADHROOTI MAN AJAAZA WA AJAAZANI ILA MUNTAHA AL


FATIHAH.
dan membaca amalannya sebanyak 101 x.
Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca
sebanyak 21 x tetapi khusus setelah selesai shalat Maghrib dibaca
sebanyak 41 x. Dan setelah selesai puasanya setelah selesai shalat
Maghrib dan shalat Subuh amalannya dibaca sebanyak 3 x saja secara
istiqomah.