Anda di halaman 1dari 3

IKLAN BIASISWA KERAJAAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2015

Warganegara Malaysia yang berasal dari Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan dan
salah seorang ibu atau bapa pemohon berasal dan dilahirkan di Sabah atau Wilayah Persekutuan
Labuan dipelawa memohon Biasiswa Kerajaan Negeri Sabah untuk mengikuti kursus-kursus yang
disenaraikan:

(A)

BIDANG DAN PERINGKAT PENGAJIAN


1.

2.

Diploma di Institusi Pengajian Tinggi Tempatan (IPT)


Kejuruteraan

Kesihatan dan Perusahaan Ternak

Seni Bina (Architecture)

Pertanian

Ijazah Sarjana Muda di Institusi Pengajian Tempatan (IPT)


Perubatan

Pengajian Islam

Pergigian

Matematik

Perubatan Veterinar

Sains Tulen (Biologi/Kimia/Fizik)

Farmasi

TESL

Kejuruteraan

Psikologi

Ukur Bahan

Sains Komputer

Seni Bina (Architecture)

Ekonomi

Sains dan Teknologi Makanan

Perakaunan

Sains Bioteknologi

Pentadbiran Perniagaan

Akuakultur

Pelancongan dan Hospitaliti

Sains Biologi Marin

Undang-Undang

Sains Alam Sekitar

Pengurusan Ladang

Perikanan

Pertanian

Perhutanan

Muzik

(B)

KELAYAKAN MEMOHON
1.

2.

Had Umur
1.1

Bagi kursus (A) 1 pemohon hendaklah tidak melebihi 20 tahun.

1.2

Bagi kursus (A) 2 pemohon hendaklah tidak melebihi 25 tahun.

Kelayakan Akademik
2.1

Kursus Diploma

2.1.1 Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperoleh sekurangkurangnya gred C dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu
dan mata pelajaran yang berkaitan dengan bidang kursus yang hendak diikuti.
Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris untuk
universiti yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Penghantar.
2.2

Kursus Sarjana Muda

2.2.1 Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan memperoleh


sekurang-kurangnya gred B dalam empat (4) mata pelajaran berkaitan
dengan bidang kursus yang hendak diikuti. Kelayakan ini haruslah diperoleh
dengan hanya sekali menduduki peperiksaan atau kelayakan yang setaraf.
2.2.2 Lulus Matrikulasi dengan memperolehi sekurang-kurangnya PNGK/CGPA
3.00
2.2.3 Lulus Foundation dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK/CGPA 3.5
2.3

Perubatan, Pergigian dan Farmasi

2.3.1 Kursus Perubatan, Pergigian dan Farmasi perlu mendapat sekurangkurangnya CGPA 3.5 di peringkat STPM/Diploma/Matrikulasi. Tawaran
biasiswa hanya di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam negeri sahaja.
2.4

Lain-lain

2.4.1 Kursus yang tidak tersenarai di A(1) dan A(2) hendaklah mencapai sekurangkurangnya CGPA 3.5.
2.4.2 Pemohon yang sedang belajar di Institusi Pengajian Tinggi Tempatan (IPT)
kecuali Perubatan, Pergigian dan Farmasi perlu mendapat sekurangkurangnya PNGK/CGPA 3.00 keputusan semasa untuk meneruskan
pengajian ke peringkat Diploma dan Sarjana Muda.

(C)

CARA MEMOHON
1.

(D)

Permohonan
dibuat
melalui
on-line
dengan
melayari
Web
:
www.biasiswa.sabah.gov.my mulai 11 Mac 2015. Pemohon mestilah mempunyai
E-Mail peribadi masing-masing.

PERHATIAN
1.

Bagi pelajar Sijil Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia, pemohon bolehlah


menggunakan Keputusan Peperiksaan Semester Satu (1) dan mengemaskini
semula permohonan apabila keputusan peperiksaan semester terakhir diperolehi dan
kemukakan ke Bahagian Biasiswa, JPANS dengan segera.

2.

Permohonan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang
ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

3.

Keputusan permohonan boleh disemak melalui online.

4.

Kursus-kursus Matrikulasi/Asasi/Foundation tidak ditaja.

5.

Tarikh tutup permohonan ialah 10 April 2015.


dipertimbangkan.

Permohonan lewat tidak akan