Anda di halaman 1dari 10

Teori Hoka-Hoki

(Ned Hermann)
Nama Ahli Kumpulan: Ling Fung Ngiik
Wan
Solehah Akmar

Ned Hermann:
Hermann (1991) di dalam Quadrant
Concept yang mengkaji perkembangan otak
kanan dan kiri menyatakan bahawa seni
membantu pemikiran rasional seseorang
individu.
Setiap individu mempunyai dua bahagian
otak.
Setiap bahagian akan mempengaruhi gaya
pemikiran seseorang.

Teori Hoka Hoki


HOKI
Hemisfera otak kiri (left)

HOKA
Hemisfera otak kanan(right)

HOKA
Mengawal

semua anggota kiri.

Gaya

pemikiran lebih bebas dan rawak,


lebih menyeluruh, intuisi, subjektif, sintesis
dan abstrak.

Maksud:
i. Intuisi: Kemampuan memahami sesuatu
diluar sedar.

ii. Subjektif: Pandangan peribadi mengenai topik


berdasarkan kepercayaan, idea, dan pendapat
daripada fakta-fakta utama.
iii. Sintesis: Kesimpulan umum yang dibuat
berdasarkan andaian yg lebih khusus.
iv. Abstrak: Pemahaman berdasarkan fikiran.

Ilmu yang berkaitan dengan otak kanan


ialah Ilmu Seni, Satera dan Lukisan

HOKI
Mengawal

semua anggota kanan.


Gaya pemikiran otak kanan lebih kepada logik,
rasional, analitik, objektif, berturutan dan
spesifik.

i.

Maksud:
Logik: Mengenal pasti perkara yang salah dan betul
mengikut pemikiran logiknya.

ii. Rasional: Alasan munasabah yang mempengaruhi sesuatu tindakan.


iii. Analitik: Dikenalpasti sebagai analisis iaitu penyelidikan dan penghuraian sesuatu
seperti situasi, masalah dan lain-lain untuk mengetahui pelbagai punca atau ciri-ciri
secara terperinci dan mendalam.
iv. Objektif: Keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan
peribadi.
v. Berturutan: Berfikir secara sistematik.
vi. Spesifik: Berfikir secara mendalam dan menyeluruh.
Ilmu

yang mudah dilihat banyak menggunakan otak kiri contohnya ilmu


matematik.

Fungsi HOKA dan HOKI

Bahasa

Ritma

Logik

Irama

Angka

Muzik

Matematik

Gambar
Imaginasi

Urutan

HOKI

HOKA

Penerapan Teori Hoka-Hoki dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Untuk membolehkan individu berfikir dengan berkesan keduadua hemisfera otak harus dimanfaatkan dari segi fungsi dan
peranan.
Untuk memastikan kedua-dua hemisfera digunakan dengan baik
dalam pembelajaran---- Guru perlu mengetahui teknik mengajar
yang sesuai.
Guru perlu mengimbangkan penggunaan teknik yang cenderung
kepada peranan hemisfera otak kanan dan hemisfera otak kiri.

Peranan Teori Hoka Hoki dalam Pendidikan

i.

Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah lebih


seronok.

ii.

Membantu guru atau pelajar memahami diri sendiri.

iii. Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek


menyelesaikan masalah.
iv. Memotivasikan guru menjadi kreatif, inovatif, peka, berpersonaliti yang
seimbang, berketrampilan dan profesional.

Anda mungkin juga menyukai