Anda di halaman 1dari 7

Apa saja pengujian yang dilakukan untuk pekerjaan

jalan dan jembatan?


PEKERJAAN JALAN :
1.
Pengujian pekerjaan tanah dasar
a.
Pekerjaan galian: daya dukung tanah (CBR); kepadatan lapangan (sand
cone); tegangan normal tanah/kuat tekan bebas dan sudut geser untuk
pemotongan/cutting; tinggi kemiringan aliran air (untuk drainase)
b.
Pekerjaan timbunan/urugan: analisa saringan (hindari material A5, A7); IP
(batas cair max 40%, IP max 11%); kadar air optimum; CBR bahan timbunan.
Sand cone dan CBR test untuk timbunan yg telah dipadatkan (kepadatan min
90%, CBR 24% = amat baik, 8% = baik, 5% = sedang, 3% = buruk, 2% = amat
buruk)
c.
Pekerjaan tanah dasar: analisa saringan (hindari A5-A7); IP (max 10 %,
batas cair 33%); CBR min 5%; pengembangan < 3%; kepadatan () 100cm 90%;
(100 cm-20 cm) 95%; (20 cm 0) 100%.
d.
Pengujian stabilisasi tanah dengan kapur dan semen: diuji kadar sulfat;
organik; nilai ph; CBR; kuat tekan; kepadatan; bahan kapurnya; semennya.
2.
Pengujian pekerjaan lapisan pondasi bawah
a.
Pengujian material: gradasi butiran; IP max 12%; Keausan max 40%;
kadar lempung terhadap agregat halus min 25%; kadar air optimum dan kepadatan
optimum.
b.
Pengujian hasil pemadatan: kepadatan 30 cm atas = 100%; CBR 25 %;
pengujian kemiringan (bituminous 2%, gravel 2-4%).
3.
Pengujian pekerjaan lapisan pondasi atas
a.
Pengujian material: gradasi butiran, IP max 8%; keausan max 40%; CBR
min 60% (klas A).
b.
Hasil pemadatan: sand cone kepadatan 100% kepadatan kering max; CBR
min 100%; CBR lab 60%.
4.
Pengujian pekerjaan lapisan permukaan
a.
Pengujian Jalan kerikil: Analisa saringan/gradasi; IP 6-12%; batas cair
max 35%; CBR min 40%; abrasi max 40%.
b.
Pengujian prime coat dan tack coat: Pengujian penetrasi bahan batuan
pelekat penetrasi 60/70 atau 80/100; Gradasi kekentalan AC 10 dan AC 20;
Gradasi butiran; Kadar partikel lunak (lempung, lanau, zat organik) tidak boleh
ada; Tingkat penggunaan aspal resap pelekat pondasi agregat 0,6-1,6 l/m2.
c.
Pengujian Burtu dan Burda: Gradasi butiran saringan 19 mm -12mm;
Abrasi max 30%; Kadar partikel lemah, lempung, serpihan max 5%; Indek serpih
max 35 %.
d.
Pengujian Latasir: Analisa gradasi; abrasi; kadar patikel lunak; aspal
emulsi.
e.
Pengujian Lapen: Analisa gradasi; abrasi; kadar patikel lunak; aspal
emulsi.
f.
Pengujian hot mix (HRS, ATBL, AC) a.l : Analisa gradasi; Abrasi < 19
mm max 40%; Kadar partikel lunak max 5%; Lapisan/pengelupasan campuran
aggregat. Aspal min 95%; Kekentalan aspal, titik leleh aspal (58 C), penetrasi
aspal, Standar spek aspal AC-10,AC-20; Marshall test; suhu AMP AC-20 <165C,
AC-10<155C; Pemeriksaan suhu pemadatan; Kemiringan melintang, tebal hot
mix; Core drill, kepadatan min 95 % kepadatan laboratorium
5.
Pengujian pekerjaan bahu jalan
6.
Pengujian pekerjaan drainase.

No.
1
1.

PEKERJAAN

PENGUJIAN

KETERANGAN

NILAI

2
Pengujian tanah dasar
A. Galian tanah

Daya dukung tanah (CBR test)

Analisa saringan
Batas cair
Index Plastisitas
Kadar air optimum
Kepadatan lapangan (sand cone)

hindari material A5, A7


batas cair max 40%
IP max 11%

Daya dukung tanah (CBR test)

CBR 24% = amat baik

Kepadatan lapangan (sand cone)

Tegangan normal tanah, kuat tekan bebas dan sudut geser untuk
pemotongan/cutting

Tinggi kemiringan aliran air (untuk drainase)


B. Timbunan/urugan

kepadatan min 90%


CBR 8 % = baik
CBR 5% = sedang
CBR 3% = buruk
CBR 2%= amat buruk

C. Tanah dasar

Analisa saringan
Batas cair
Index Plastisitas
Daya dukung tanah (CBR test)
Swelling
Kepadatan

Kadar sulfat

D. Stabilisasi tanah dengan kapur dan semen

hindari material A5-A7


batas cair max 33%
IP max 10%
CBR min 5%
< 3%
< 100 cm = 90%
100 cm 20 cm = 95%
20 cm 0 cm = 100%

CHEK
LIST
6

Organik
Ph
Daya dukung tanah (CBR test)
Kuat tekan
Kepadatan
Bahan

Gradasi butiran
Indeks Plastisitas
Keausan
Kadar lempung terhadap agregat halus
Kadar air optimum
Kepadatan optimum

Kepadatan lapangan 30 cm atas (sand cone)

100%
25%

Daya dukung (CBR test)


Kemiringan

Gradasi butiran
Indeks Plastisitas
Keausan
CBR test

IP max 8%
max 40%
min 60% (kelas A)

Kepadatan lapangan (sand cone)

100%

Daya dukung (CBR test)

CBR lapangan 100%

2.

Pengujian lapis pondasi bawah


A. Material

B. Hasil pemadatan

3.

IP max 12%
max 40%
min 25%

Bituminous 2%
Gravel 2-4%

Pengujian lapis pondasi atas


A. Material

B. Hasil pemadatan

CBR laboratorium 60%


4.

Pengujian lapis permukaan

PENGUJIAN PEKERJAAN JALAN


No.
1
1.

PEKERJAAN
2
Tanah dasar
a. Galian

b. Timbunan

c. Tanah dasar

d. Stabilisai tanah

2.

3.

PENGUJIAN

JENIS PENGUJIAN

KETERANGAN

Daya dukung tanah


Kepadatan lapangan
Tegangan normal
Sudut geser tanah
Kemiringan aliran air
Gradasi campuran
Batas cair

CBR test
Sand cone test
Kuat tekan bebas
Direct shear test

Kadar air optimum


Daya dukung tanah
Kepadatan lapangan
Daya dukung tanah

Kadar air optimum


CBR test
Sand cone test
CBR test

Gradasi campuran
Batas cair

Analisa saringan
Cassagrande

Daya dukung tanah


Kembang susut
Kepadatan lapangan

CBR test
Swelling test
Sand cone test

Kadar sulfat
Organik
ph
Daya dukung tanah
Tegangan normal
Kepadatan lapangan
Bahan stabilisasi

Lapisan pondasi bawah


a. Uji material
Gradasi butiran
Batas cair
Keausan
Kadar lempung
Kadar air optimum
Kepadatan optimum
b. Uji pemadatan
Kepadatan lapangan
Daya dukung
Kemiringan
Lapisan pondasi atas
a. Uji material

b. Uji pemadatan

Gradasi butiran
Batas cair
Keausan
Daya dukung
Kepadatan lapangan
Daya dukung

Analisa saringan
Cassagrande

Hindari A5, A7
LL max = 40 %
IP max = 11 %
Bahan timbunan
Min 90 %
CBR 24 % = amat baik
CBR 8 % = baik
CBR 5 % = sedang
CBR 3 % = buruk
CBR 2 % = amat buruk
Hindari A5 A7
LL max = 33 %
IP max = 10 %
Min 5 %
Pengembangan < 3 %
s.d. 100 cm = 90 %
100 cm s.d. 20 cm = 95 %
20 cm s.d. 0 cm = 100 %

CBR test
Kuat tekan bebas
Sand cone test
Analisa saringan
Cassagrande
Kadar air optimum
Kepadatan optimum
Sand cone test
CBR test

Analisa saringan
Cassagrande
CBR test
Sand cone test
CBR test

IP max = 12 %
Max 40 %
Min 25 %
30 cm atas = 100 %
25 %
Bituminous 2 %
Gravel 2 % s.d. 4 %
IP max = 8 %
Max 40 %
Min 60 % (kelas A)
100 % kepadatan kering max
CBR lap. 100 %
CBR lab. 60 %

1
4.

2
Lapis permukaan
a. Jalan kerikil

b. Prime dan tack coat

c. Burtu dan Burda

d. Latasir

e. Lapen

f. Hotmix
( HRS, ATBL, AC)

Gradasi campuran
Batas cair

Analisa saringan
Cassagrande

Daya dukung
Abrasi
Penetrasi
Gradasi kekentalan
Gradasi butiran
Kadar partikel lunak
Tingkat penggunaan
Gradasi campuran
Abrasi
Kadar partikel lunak
Index serpih
Gradasi campuran
Abrasi
Kadar partikel lunak
Aspal emulsi
Gradasi campuran
Abrasi
Kadar partikel lunak
Aspal emulsi
Gradasi campuran
Abrasi
Kadar partikel lunak
Pengelupasan camp.
Kekentalan aspal
Titik leleh aspal
Penetrasi aspal
Gradasi kekentalan

CBR test

5
IP = 6 % s.d. 12 %
LL max = 35 %
CBR min = 40 %
Max 40 %
Pen 60/70 atau 80/100
AC-10, AC-20

Analisa saringan
Analisa saringan

Tidak boleh ada


0,6 s.d. 1,6 l/m2
Saringan 19 mm s.d 12 mm
Max 30 %
Max 5 %
Max 35 %

Analisa saringan

Analisa saringan

Analisa saringan
Abrasi < 19 mm max = 40 %
max 5 %
Min 95 %
Viscocity test
580 C
AC-10, AC-20
Marshal test
AC-20 < 1650 C
AC-10 < 1550 C

Suhu AMP
Suhu pemadatan
Kemiringan melintang
Ketebalan
Kepadatan lapangan

Core drill
Sand cone

Min 95 % kepadatan lab.

PEKERJAAN JEMBATAN :
1.
Pengujian Pekerjaan pesiapan
2.
Pengujian pekerjaan pondasi dan bangunan bawah
3.
Pengujian pekerjaan bangunan atas dan drainase
4.
Pengujian pekerjaan bangunan pelengkap