Anda di halaman 1dari 2

KELUARGA MAHASISWA CIAMIS

GALUH TARUNA BANDUNG


PERIODE 2015
Sekretariat :Kantor Daya Sunda Jalan Buah Batu No.3
Bandung4026208985393186

Nomor : 035/Sek.Pan/RG/KMC-GT/X/2015
Lamp. :
Prihal : Undangan
Kepada Yth.Oyat Nurayat, M.Ag
ditempat
Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera teriring doa, kami sampaikan semoga segala aktifitas dan
rutinitas kita berada dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Amin.
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Riung Galuh bagi mahasiswa/i
yang berasal dari kabupaten Ciamis, kami Panitia Riung Galuh 2015
bermaksud mengundang Akang/Teteh untuk menghadiri kegiatan tersebut,
yang insya Allah akan dilaksanakan pada :
Hari, tanggal : Sabtu-Minggu 3-4 Oktober 2015
Waktu
: Pukul. 12.00 WIB s.d. Selesai
Tema
: Internalisasi nilai-nilai kebudayaan jeung
kadaerahan pikeun ngawujudkeun KMC GT anu peduli tur
cinta ka purwadaksi
Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
kesediaannya kami haturkan terima kasih.m
Billahittaufiq Wal Hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Bandung, 01 Oktober 2015
Panitia Pelaksana,
Ketua Pelaksana

Sekretaris

Fahmi Rizki

Nisa Fauzia
Mengetahui

Ketua Umum
KMC Galuh TarunaBandung
Ariep Ridwan

KELUARGA MAHASISWA CIAMIS

GALUH TARUNA BANDUNG


PERIODE 2015
Sekretariat :Kantor Daya Sunda Jalan Buah Batu No.3
Bandung4026208985393186

Nomor :036/Sek.Pan/RG/KMC-GT/X/2015
Lamp. : 1 Lembar
Prihal : Permohonan Menjadi Pemateri
Kepada Yth.Oyat Nurayat, M.Ag
ditempat
Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera teriring doa, kami sampaikan semoga segala aktifitas dan
rutinitas kita berada dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Amin.
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Riung Galuh bagi mahasiswa/i
yang berasal dari kabupaten Ciamis, kami Panitia Riung Galuh 2015
bermaksud meminta kesediaan Bapak menjadi pemateri dalam kegiatan
tersebut, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :
Hari, tanggal : Sabtu-Minggu 3-4 Oktober 2015
Waktu
: Pukul. 12.00 WIB s.d. Selesai
Tema
: Internalisasi nilai-nilai kebudayaan jeung
kadaerahan pikeun ngawujudkeun KMC GT anu peduli tur
cinta ka purwadaksi
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaannya kami
haturkan terima kasih.
Billahittaufiq Wal Hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Bandung, 01 Oktober 2015
Panitia Pelaksana,
Ketua Pelaksana

Sekretaris

Fahmi Rizki

Nisa Fauzia
Mengetahui

Ketua Umum
KMC Galuh TarunaBandung
Ariep Ridwan