Anda di halaman 1dari 14

Nah pada kesempatan kali ini Abimuda ketengahkan untuk para pembaca semua

55 Kata Mutiara Indah Bahasa Arab yang sudah dilengkapi dengan cara baca dan
terjemahnya dalam bahasa Indonesia.
1.

Man saaro alaa darbi wasola
Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai (pada tujuannya)
2.

Man jadda wajada
Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan (kesuksesan)
3.

Man shobaro dzhofiro
Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung


4.

Man qoola shidquhu qolla shodikuhu
Barang siapa yang sedikit kejujurannya, sedikit pulalah temannya
5.

Jaalis ahlash shidqi wal wafa
Bergaulah dengan orang yang jujur dan menepati janji
6.

Mawaddatush shodieqi tadzharu waktadh dhieq
Kecintaan seorang teman itu, akan tampak pada waktu kesempitan

7.

wa maa ladzatu Illaa ba'dat ta'bi
Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan

8.

As shobru yu'ienu a'la kulli amalin
Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan
9.

Jarib wa laahidzh takun a'arifan
Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu
10.

Uthlubil ilma minal mahdi ilal lahdi
Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur
11.

Baidhotul yaumi khoirun min dajajatil ghoddi
Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari


12.

Al waktu atsmanu minadz dzahabi


Waktu itu lebih berharga daripada emas
13.

Al aqlus salim fiel jismis salim
Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat
14.

Khoiru jaliesin fiez zamaani kitaabun
Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku
15.

Man yazro' yahsud
Barang siapa yang menanam pasti akan memetik (mengetam)
16.

Khoirul ashab man yaduhulluka alal khoir
Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan
17.

Laulal ilma lakaanannaasu kal bahaaim
Kalaulah tidak karena ilmu niscaya manusia itu seperti binatang
18.

At ta'alumu fishighori kannaqsyi alal hajari
Belajar diwaktu kecil itu, bagaikan mengukir di atas batu
19.

lan tarji'al ayyamul lati madhot
Tidak akan pernah kembali lagi hari-hari yang telah berlalu
20.


Ta'allamanna shoghiron wa'mal bihi kabieron
Belajarlah di waktu kecil dan beramalah dengannya di waktu besar
21.

al ilmu bilaa amalin kasyajari bila tsamarin
Ilmu tanpa amal/praktek bagaikan pohon yang tidak berbuah
22.

al ittihadu asasun najaah
Persatuan adalah pangkal keberhasilan
23.

laa tahtaqir miskienan wa kun lahu mu'ienan

Jangan engkau menghina orang miskin dan jadilah penolong baginya


24.

As syarofu bil adabi laa bin nasabi
Kemuliaan itu karena adab kesopanan (budi pekerti) bukan karena keturunan
25.

Salamatul insan fie hifdzil lisan
Keselamatan manusia itu terdapat dalam penjagaan lidahnya (perkataannya)

Berikut dibawah ini adalah kumpulan kata-kata mutiara/kata-kata bijak islami dalam
bahasa arab, yang dapat anda gunakan untuk memotivasi hidup anda ataupun menasihati
seseorang


1.


Barang siapa berjalan pada jalannya sampailah ia

2.


Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia.

3.


Barang siapa sabar beruntunglah ia.4.
Barang siapa sedikit benarnya/kejujurannya, sedikit pulalah temannya.

5.


Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji.


6.

Kecintaan/ketulusan teman itu, akan tampak pada waktu kesempitan.


7.Tidak kenikmatan kecuali setelah kepayahan.


8.
Kesabaran itu menolong segala pekerjaan.9.

Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu.

10.Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur.

11.Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari.

12.


Waktu itu lebih mahal daripada emas.13.Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat.
14.

Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku.


15.


Barang siapa menanam pasti akan memetik (mengetam).

16.

Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan.17.


Seandainya tiada berilmu niscaya manusia itu seperti binatang.


18.Ilmu pengetahuan diwaktu kecil itu, bagaikan ukiran di atas batu.

19.
Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu.


20.

Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar.21.
Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah.


22.

Bersatu adalah pangkal keberhasilan.


23.

Jangan engkau menghina orang miskin bahkan jadilah penolong baginya.


24.Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, (budi pekerti) bukan dengan keturunan.


25.
Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya (perkataannya).

26.

Adab seseorang itu lebih baik (lebih berharga) daripada emasnya.


27.

Kerusakan budi pekerti/akhlaq itu menular.28.
Bencana ilmu itu adalah lupa.29.Jika benar kemauannya niscaya terbukalah jalannya.

30.

Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, karena segala sesuatu itu
mempunyai kelebihan.

31.

Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu.


32.

Berpikirlah dahulu sebelum kamu berkemauan (merencanakan).


33.Barang siapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia.
34.


Barang siapa menggali lobang, akan terperosoklah ia di dalamnya.


35.

Musuh yang pandai, lebih baik daripada


36.


Barang siapa banyak perbuatan baiknya, banyak pulalah temannya.
37.


Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermala-malas dan jangan pula lengah, karena


penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas.
38.

Janganlah mengakhirkan pekerjaanmu hingga esok hari, yang kamu dapat mengejakannya
hari ini.39.

Tinggalkanlah kejahatan, niscaya ia (kejahatan itu) akan meninggalkanmu.

40.


Sebaik-baik manusia itu, adalah yang terlebih baik budi pekertinya dan yang lebih
bermanfaat bagi manusia.

41.

Di dalam kehati-hatian itu terdapat keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu terdapat
penyesalan

42.

Buah kelengahan adalah penyesalan dan buah kecermatan adalah keselamatan

43.
Berlemah lembut kepada orang yang lemah itu termasuk perangai orang yang mulia
(terhormat)

44.
Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang sama dengannya

45.
Tidak menjawab (pertanyaan) orang yang bodoh adalah suatu jawaban

46.
Barang siapa manis tutur katanya (perkataannya) maka banyaklah temannya


47.

Apabila akal seseorang telah sempurna maka sedikitlah bicaranya

48.
Barang siapa yang mencari teman tanpa bercela, maka ia akan selamanya tidak mempunyai
teman

49.

Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit

50.
Sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu

51.
Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahanya (yang sedang-sedang saja)52.
Setiap tempat mempunyai perkataan masing-masing, dan untuk setiap perkataan memiliki
tempat masing-masing

53.
Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu (apa yang engkau kehendaki)

54.

Bukanlah cela itu bagi orang yang miskin, tapi cela itu terletak pada orang yang kikir

55.


Bukanlah yang dinamakan anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi
(sebenarnya) anak yatim itu adalah yang tidak memiliki ilmu dan budi pekerti56.
Setiap pekerjaan itu ada upahnya, dan setiap perkataan itu ada jawabannya

57.

Dan pergaulilah manusia itu dengan apa-apa yang engkau sukai daripada mereka semuanya

58.
Hancurlah seseorang yang tidak tahu kemampuan dirinya sendiri

59.
Pokok dosa itu adalah kebohongan60.
Barang siapa yang menganiaya niscaya akan dianiaya

61.

Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita, sesungguhnya kecantikan itu
ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan.62.
Janganlah engkau bersikap lemah, sehingga kamu akan diperas, dan janganlah kamu bersikap
keras, sehingga kamu akan dipatahkan.

63.

Barang siapa menolongmu dalam kejahatan maka ia telah menyiksamu.


64.:

Saudaraku! Kamu tidak akan mendapatkan ilmu, kecuali dengan enam perkara, akan aku
beritahukan perinciannya dengan jelas :
1). Kecerdasan
2). Kethomaan (terhadap ilmu)
3). Kesungguhan
4). Harta benda (bekal)
5). Mempergauli guru
6). Waktu yang panjang65.

Bekerja itu membuat yang sukar menjadi mudah.


66.


Barang siapa berhati-hati niscaya mendapatkan apa-apa yang ia cita-citakan.

67.


Carilah/tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina.68.

Kebersihan itu sebagian dari iman.
69.


Kalau besar permintaannya maka sedikitlah penolongnya.

70.Tidak ada baiknya sesuatu keenakan yang diiringi (oleh) penyesalan.71.

Pengaturan pekerjaan itu menabung sebanyak separohnya waktu.

72.Berapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh satu ibu.
73.Obatilah kemarahan itu dengan diam74.


Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum.


75.

Bukan setiap yang mengkilat itu emas.

76.Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan rahasianya.


77.

Harga seseorang itu sebesar (sama nilainya) kebaikan yang telah diperbuatnya.


78.

Temannmu ialah orang yang menangiskanmu (membuatmu menangis) bukan orang yang
membuatmu tertawa.

79.
Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah.
80.Sebaik-baik perkataan itu ialah yang sedikit dan memberi penjelasannya/jelas.

81.
Segala sesuatu apabila banyak menjadi murah kecuali budi pekerti

82.

Permulaan marah adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan

83.

Hamba sahaya itu harus dipukul dengan tongkat, dan orang yang merdeka cukup dengan
isyarat

84.
Perhatikanlah apa-apa yang diucapkan dan janganlah meperhatikan siapa orang yang
mengatakannya

85.
Orang yang pendengki itu tidak akan menjadi mulia

86.
Tiap-tiap pekerjaan itu dengan penyelesaiannya

87. #

Wahai Tuhanku ! Aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka Jahim

88. #

Maka berilah aku taubat (ampunan) dan ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau Maha
Pengampun dosa yang besar

89. #

Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat wahai Tuhanku yang memiliki
keagungan


90. #

Umurku ini setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah, bagaimana aku
menanggungnya

91. #

Wahai, Tuhanku ! Hamba Mu yang berbuat dosa telah datang kepada Mu dengan mengakui
segala dosa, dan telah memohon kepada Mu

92. #

Maka jika engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak mengampuni,
Jika Engkau menolak, kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepada Engkau?

93.Di manapun anda berada, maka anda bertanggung jawab terhadap keislamannya

94.

Melestarikan (nilai-nilai) lama yang relevan dan mengadopsi (metode) baru yang lebih
relevan

95. :
Masa itu ada dua : saat kebahagiaan dan saat kesedihan

96.

Barang siapa menguasai bahasa suatu kaum, maka ia akan selamat dari tipu daya mereka

97.

Kebenaran itu harus berdasarkan wahyu dan bukti, bukan karena sendikit atau banyaknya
(yang melakukan/mengikuti)

98.
Barang siapa yang mencari ketinggian derajat, hendaklah ia qiyamullail (sholat malam)

99.
Islam itu agama tertinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya

100.


Bukanlah termasuk golongan kami (umat Nabi Muhammad SAW), orang yang tidak
menyanyangi yang yunior dan tidak menghormati senior.
Demikian saya kira kata-kata mutiara islami dalam bahasa arab yang dapat kami tuliskan
sementara, jika ada yang kurang silahkan ditambahkan di komentar! Wassalam Wr.Wb