Anda di halaman 1dari 5

Menjalankan pelbagai kegitan ekonomi

Antaranya melombong/ bercucuk tanam/ memungut hasil hutan/ menternak binatang/ menangkap ikan
Dilakukan secara kecil-kecilan
Secara sara diri

Pengeluaran dilakukan dalam skala yang kecil


Penggunaan jumlah buruh yang terhad
Penggunaan teknologi mudah
Memiliki modal yang kecil

Mempunyai pasaran yang yang kecil

bagi masyarakat melayu lebihan pengeluarlan sekirannya ada,biasanya digunakan oleh keluarga atau kpl
masarakat untuk tujuanpertukaran barang,kendurikendara,pembayaran zakat,sedekat serta hadiah.
ada kalanya lebihan pengeluaran disimpan untuk tempoh tertentu

ini berlaku terutama dlm aktvt ekon. yg bermusim spt penanaman padi
tujuannya utk memastikan bekalan mkan mencukupi

sln itu,masyarakat mlyu turut mengusahakan tanaman lain spt ubi,pisang dan kelapa

masayarakat mlyu jg menternak binatang spt ayam,itik,lembu dan kerbau utk menambah sumber makanan
binatang ternakan biasanya diternak bagi mematuhi keperluan sesebuah keluarga shj

wlp aktiviti ekonomi masayarakat melayu adalah pelbagai,namun kebanyakan aktiviti ekonomi yg diusahakan
bertujuan memenuhi keperluan sendiri

dlm menjalnkan aktvt ekono.masyarakt melayu menggunakan teknologi mudah,iaitu:


- menggunakan peralatan asas yg diperbuat drpd bahan yg ada di sekitar kita

-cthnya dlm penanaman padi ,masyarakat melayu menggunakan peralatan spt tajak,cangkul,tugal,tenggala

-keadah yg biasa digunakan adalah dengan tali kail,bubu,jala

justeru,teknologi yg digunakan oleh masyarakat melayu dlm konteks ekonomi sara diri lebih banyak digerakkan
oleh tenaga biantang atau manusia sendiri,bukannya mesin

kegiatan ekonomi maysarakat melayu jg X berasaskan penggunaan sumber tenaga yg banyak dan bermodal
besar

aktvt ekonomi biasannya dilakukan scr bersama oleh sesebuah ahli keluarga shj

ekonomi Dagangan.

Merujuk kepada kegiatan pertanian dan perlombongan yang melibatkan pengeluaran untuk tujuan pemasaran.
Pengeluaran juga adalah skala yang besar dengan menggunakan sumber tenaga buruh yang banyak dan
modal yang besar, teknologi yang bermutu tinggi dan pemasaran yang lebih luas.

Masyarakat Melayu telah memasarkan hasil bijih ke China, Jepun dan India sebelum kedatangan British.
Selain dipasarkan, bijih juga digunakan oleh masyarakat Melayu untuk membuat.
Gendang gangsa
Alatan senjata

Alatan Muzik seperti gong.

Sebelum abad ke-19, lombong bijih timah dimiliki oleh golongan pembesar Melayu dan dikerjakan oleh buruh
tempatab.

Bijih timah dilombong melalui kaedah mendulang di kawasan sungai yang berhampiran.
Antara pembesar yang memiliki lombong bijih timah termasuklah
Long Jaafar dan Ngah Ibrahim di Perak.
Raja Jumaat di Selangor.

Datuk Kelana Putera, Datuk Bandar dan Datuk Muda Linggi di Sungai Ujong ( Negeri Sembilan )

Kedatangan British ke Tanah Melayu pada abad ke-19 dan penguasaan terhadap pelabuhan utama di kawasan

ini mewujudkan satu rangkaian ekonomi dagangan yang berkembang pesat terutamanya di kawasan- kawasan
yang kaya dengan bijih timah dan sesuai dengan tanaman pertanian seperti getah.

Kepesatan ekonomi dan dasar pertanian yang mereka laksanakan menyebbakan aktiviti ekonomi tradisional
khususnya di kawasan luar Bandar terpinggir dan ketinggalan.

Perkembangan ini seterusnya mewujudkan bentuk ekonomi duaan ( dwi ekonomi) yang bermaksud wujud dua
bentk ekonomi secara serentak iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi dagangan ( komersial )

Pada masa yang sama, penemuan aktiviti ekonomi di negeri- negeri pantai Barat juga mewujudkan
ketidakseimbangan pembangunan dengan negeri- negeri pantai Timur.

Dengan wujudnya permintaan yang besar terhadap bijih timah, keuntungan hasil daripada perlombongan
tersebut dilaburkan semula untuk meningkatkan industry perlombongan.

Dengan itu, buruh luar khususnya dari China terpaksa dibawa masuk pada pertengahan abad ke-19.

Buruh China juga diperlukan untuk memenuhi keperluan sektor pertanian yang juga berkembang pada masa

itu.

Perusahaan Getah

F1 Getah yang ditanam di negara kita berasal dari Brazil H1a Pada tahun 1877 sebanyak 22 batang anak getah

dibawa ke Singapura dan ditanam di Botanical Garden H1b Dari Singapura, beberapa batang anak pokok getah
dibawa ke Kuala Kangsar H1c Di Kuala Kangsar ditanam di halaman kediaman Residen Perak/ Sir Hugh Low

H1d Dijadikan tanaman hiasan H1e Getah dijadikan tanaman komersial oleh pihak British pada awal abad ke-20
F2 Kejatuhan harga kopi menjadi penyebab orang ramai di Tanah Melayu beralih menanam getah H2a Hal ini
disebabkan pengeluaran kopi secara berlebihan oleh negara Brazil H2b masalah penyakit kopi disebabkan
serangan serangga perosak menyebabkan peladang bertukar menanam getah F3 Perkembangan Revolusi
Perindustrian di Eropah H3a menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap getah H3b getah digunakan

dalam pelbagai industri terutamanya industri kereta/ motokar H3c getah juga diperlukan untuk membuat kasut
/ pakaian/ alat perubatan/ penebat elektrik F4 Peranan H.N. Ridley H4a beliau dilantik sebagai Pengarah

Botanical Garden Singapura pada tahun 1888 H4b beliau meyakinkan para peladang supaya menanam getah
H4c beliau mengadakan pameran pokok getah H4d beliau mengagihkan benih getah secara percuma

H4e beliau memperkenalkan teknik penorehan yang tidak merosakkan pokok getah H4f teknik itu dipanggil
ibidem/ teknik torehan ikan herring F5 Tenaga buruh yang mencukupi H5a buruh dari India Selatan dibawa

untuk bekerja di ladang getah H5b buruh dibawa melalui sistem buruh bebas/ sistem kontrak/ sistem kanganiH
5c dibayar dengan gaji yang murah H5d dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh di ladang getah

F6 Pelaburan yang besar menjayakan tanaman getah H6a modal yang besar dikeluarkan oleh pemodal Eropah
H6b penubuhan syarikat perwakilan di tanah Melayu H6c contohnya Harrison an Crosfield/ Boustead Buttery

Agency/ Gutrhrie/ Sime Darby H6d syarikat-syarikat ini membuka ladang yang besar dan menguruskan eksport
getah F7 Dasar British memberi galakaan dan sokongan kepada pemodal asing H7a menyediakan kadar sewa
tanah yang rendah H7b tarif cukai yang rendah kepada peladang getah H7c pemberian 4 % dividen kepada

syarikat pengusaha getah pada tahun 1905 H7d pengecualian cukai eksport selama 50 tahun F8 Pembangunan
infrastruktur seperti jalan raya dan landasan keretapi H8a untuk menghubungkan kawasan pertanian komersial
dengan pelabuhan dan pusat pentadbiran H8b bertujuan memudahkan golongan pengusaha F F9 Pada awal
kurun ke-20 harga getah melambung tinggi di pasaran dunia H9a ladang-ladang getah telah dibuka secara

besar-besaran di Selangor/ Perak/ Negeri Sembilan/ Johor H9b pada tahun 1920 Tanah Melayu menghasilkan

53 % daripada pengeluaran getah dunia H9c Tanah Melayu muncul sebagai pengeluar getah terbesar di dunia
H9d penduduk tempatan mengusahakan tanaman getah secara kebun kecil H9e orang Melayu tidak

dibenarkan menanam tanaman komersial/ getah dalam Tanah Simpanan Melayu H9f melalui Enakmen Tanah
Padi 1917, melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi
ii. Bijih Timah

F10 Sebelum kedatangan British orang Melayu mengusahakan perlombongan bijih timah secara tradisional H10
a mereka menggunakan cara mendulang H10b mereka menggunakan cara melampan F11 Awal 1820-an orang
Cina mula dibawa masuk untuk bekerja oleh pembesar Melayu H11a misalnya di daerah Lukut, Sungai Ujong
, Klang F12 Lombong dibuka dan diusahakan oleh pembesar Melayu H12a pekerjaan dilakukan oleh buruh

tempatan H12b contoh pembesar Melayu Long Jaafar/ Ngah Ibrahim/ Raja Jumaat/ Dato Kelana/ Dato

Bandar H12c hasil dieksport ke Jepun/ China/ India F13 Mulai pertengahan abad ke-19 penglibatan pengusaha

Cina mulai ketara H13a pengusaha Cina didikawal dan dipantau sepenuhnya oleh pembesar Melayu tempatan

H13b pengusaha Cina mesti mendapatkan kebenaran pembesar Melayu untuk mengusahakan lombong H13
c pembesar Melayu memastikan bijih yaang telah dilombong dijual semula kepada mereka H13d harga bijih

timah ditentukan oleh pembesar Melayu H13e terdapat pembesar Melayu yang memajakkan lombong mereka
kepada saudagar-saudagar Cina dari Negeri-Negeri Selat H13f tujuannya untuk mendapatkan keuntungan
dengan cepat F14 Penglibatan pengusaha Cina secara besar-besaran H14a lombong-lombong bijih timah

dibuka di Ampang/ Kuala Lumpur/ Lembah Kinta H14b Pengusaha Cina memperkenalkan kaedah lombong
dedah H14c mereka perkenalkan kaedah pam kelikir H14d mereka perkenalkan kaedah bomba palung H14
e sehingga akhir kurun ke-19 orang Cina menguasai perlombongan bijih timah H14f cara pengeluaran

berintensifkan buruh digunakan pengusaha Cina F15 Pada awal abad ke-20 penguasaan perlombongan bijih

timah dikuasai oleh orang Eropah H15a mereka berjaya menyediakan modal yang banyak H15b menggunakan
teknologi kapal korek H15c kapal korek pertama kalinya digunakan di Batu Gajah, Perak H15d digunakan oleh
Syarikat Malayan Tin Dredging H15e pada tahun 1929 terdapat 107 buah kapal korek di Tanah Melayu F16

Revolusi perindustrian di Eropah menyebabkan permintaan terhadap bijih timah meningkat H16a bijih timah

digunakan dalam perusahaan mengetin makanan H16b Tanah Melayu menjadi pengeluar bijih timah terbesar
di dunia F17 Kemajuan sistem pengangkutan H17a landasan kereta api dan jalan raya dibina bagi

menghubungkan kawasan pengeluaran bijih timah dengan pelabuhan H17b tujuan untuk memudahkan

pengeksportan bijih timah ke luar negara F18 Kedatangan buruh asing dari China H18a dibayar dengan upah
yang murah H18b datang dengan cara sistem tiket kredit/ sistem pengambilan kakitangan/ sistem rumah
kongsi

kejayaan malaysia dlm bidang ekonomi

Sebelum kemerdekaan, British telah mengamalkan dasar pecah dan perintah dengan menentukan bidang

ekonomi mengikut kaum contohnya, India bertumpu di kawasan ladang getah, orang Melayu sebagai petani
, dan orang Cina sebagai peniaga. Ini telah mengakibatkan ekonomi Tanah Melayu tidak dapat berkembang
and mewujudkan kadar kemiskinan yang tinggi di kawan luar bandar.

Selepas kemerdekaan, Malaysia telah berjaya memajukan ekonomi dengan usaha berterusan yang penuh

dengan semangat kegigihan dan kecekalan. Antara kesannya perkembangan ekonomi Malaysia ialah keturunan
kadar kemiskinan mutlak di Malaysia daripada kadar 42.4% pada tahun 1976 kepada 5.1% pada tahun 2010

. Selain itu, bilangan isi rumah miskin di Malaysia juga telah berkurangan dengan banyak daripada kira-kira
1100000 isi rumah pada tahun 1970 kepada kira-kira 22198 isi rumah pada tahun 2010.

Dengan perkembangan ekonomi, pelbagai bangunan istimewa yang melambangkan negara kita telah

dibinakan iaitu Menara Kuala Lumpur, Menara Kembar Petronas dan sebagainya. Menara-menara yang
dihasilkan daripada teknologi yang modern telah menunjukkan kekukuhan ekonomi negara.

Di samping itu, Malaysia juga mampu menghasilkan barangan tempatan yang berkualiti seperti kereta
tempatan yang berjenama Proton dan Perodua. Kerjasama antara negara Jepun dengan Malaysia lagi

meningkatkan upaya negara kita untuk menghasilkan kereta yang lebih berkualiti dan harganya yang rendah.

Antara kesannya perkembangan ekonomi Malaysia ialah taraf hidup rakyat semakin meningkat dari setahun ke
setahun. Pelbagai kemudahan awam telah disediakan sama ada di luar bandar atau bandar supaya seluruh
rakyat di Malaysia dapat menikmati kemudahan yang sempurna.

;;Dari segi perindustrian, pembuatan automobil.Selain itu,Zon perdagangan bebas.Dari segi pertanian,pusat

pengeluaran herba.Di samping itu, pengeluar komoditi utama dunia seperti getah,kelapa sawit dan koko.Dari

segi perlombongan,petrokimia.Seterusnya,carigali minyak.Dari segi pusat kewangan,sistem bank yang kukuh

.Tambahan pula,pusat kewangan Islam.Dari segi sistem pengangkutan dan perhubungan,industri perkapalan
.Bukan itu sahaja,pengangkutan tambang murah iaitu Air Asia.
cabaran

Cabaran pertama ialah mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang dikongsi
bersama. Ia mesti menjadi negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam

harmoni, bekerjasama sepenuh- nya secara adil, dan terdiri daripada satu bangsa Malaysia yang mempunyai
kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara.

Yang kedua ialah cabaran untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju

, dengan keyakinan akan keupayaan sendiri, berbangga dengan apa yang ada, dengan apa yang telah dicapai
, cukup gagah menghadapi pelbagai masalah. Masyarakat Malaysia ini mesti dapat dikenali melalui usaha

mencapai kecemerlangan, amat sedar akan semua potensinya, tidak mengalah kepada sesiapa, dan dihormati
oleh rakyat negara lain.

Cabaran ketiga yang sering kita hadapi ialah usaha mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik
yang matang, yang mengamalkan satu bentuk demokrasi Malaysia yang mempunyai persefahaman matang
, berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada beberapa banyak negara membangun. 10

. Keempat ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, dengan
warganegaranya teguh dalam nilai agama dan kerohanian dan didokong oleh nilai etika paling tinggi.

Cabaran kelima yang selalu kita alami adalah untuk mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur, dengan
rakyat Malaysia pelbagai kaum bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama mereka dan
pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara.
langkah

mengurangkan penggunaan bahan kimia. Hal ini demikian kerana bahan kimia akan mendatangkan

pencemaran kepada alam sekitar selain akan mendatangkan impak dalam jangka masa yang panjang kepada
alam sekitar.

Selain itu, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang berkaitan aspek penjagaan kebersihan
persekitaran. Hal ini amat signifikan sebagai langkah menjaga alam sekitar kita.

program kitar semula yang di uar-uarkan oleh kerajaan perlu diambil perhatian kerana mampu mempertingkat
kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita seharusnya
membuka mata akan sahutan kerajaan.