Anda di halaman 1dari 4

RUBRIK PEMARKAHAN HOLISTIK TUGASAN PROJEK

1. Penyediaan e-Portfolio ( Wajaran : 30 % )


Skala

Amat
Cemerlang
27 - 30

Cemerlang
23 - 26

Kepujian
18 - 22

Lulus
15 17

Gagal
0 - 14

Deskriptor
Mengandungi biodata pelajar yang lengkap dan disusun dengan
kemas dan menarik
Mengandungi dokumen panduan / arahan berkaitan kursus yang
lengkap dan tersusun
Mengandungi nota kuliah pensyarah yang lengkap dan tersusun
mengikut topik
Mengandungi hasil kerja amali yang lengkap dan tersusun
mengikut topik
Mengandungi pelbagai sumber rujukan lain berkenaan kursus
Teratur dan menarik
Refleksi
individu
menunjukkan
kebolehan
berfikir
secara
kritis,kreatif dan dapat memberikan cadangan alternatif yang
membina
Mengandungi biodata pelajar yang lengkap
Mengandungi dokumen panduan/arahan berkaitan kursus yang
lengkap
Mengandungi nota kuliah pensyarah yang lengkap
Mengandungi hasil kerja amali yang lengkap
Mengandungi pelbagai sumber rujukan lain berkenaan kursus
Refleksi individu menunjukkan kebolehan berfikir secara kritis
dan dapat memberikan cadangan alternatif yang membina
Mengandungi biodata pelajar yang lengkap
Mengandungi dokumen panduan/arahan berkaitan kursus
Mengandungi nota kuliah pensyarah yang agak lengkap
Mengandungi hasil kerja amali yang agak lengkap
Mengandungi sumber rujukan lain berkenaan kursus
Refleksi individu menunjukkan kebolehan berfikir secara kritis
dan dapat memberikan cadangan alternatif yang membina
Mengandungi biodata pelajar yang agak lengkap
Mengandungi dokumen panduan/arahan berkaitan kursus
Mengandungi nota kuliah pensyarah yang agak lengkap
Mengandungi hasil kerja amali yang agak lengkap
Mengandungi sumber rujukan lain berkenaan kursus
Refleksi individu menunjukkan kebolehan berfikir secara kritis
Mengandungi biodata pelajar yang agak lengkap
Mengandungi dokumen panduan/arahan berkaitan kursus
Mengandungi nota kuliah pensyarah yang agak lengkap
Mengandungi hasil kerja amali yang tidak lengkap
Tidak mengandungi sumber rujukan lain berkenaan kursus
Refleksi individu tidak menunjukkan kebolehan berfikir secara
kritis

2. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) ( Wajaran 20%)


Skala
Amat
Cemerlang
18 - 20

Cemerlang
16 - 17

Kepujian
13 - 15

Lulus

Deskriptor

RPH mengikut format model reka bentuk pengajaran yang dipilih


RPH yang ditulis secara teliti dan jelas
RPH mengintegrasikan semua media dan dapat melibatkan pelajar
secara aktif.
RPH mengambil kira kumpulan sasaran dan objektif pengajaran

RPH mengikut format model reka bentuk pengajaran yang dipilih


RPH ditulis agak teliti dan jelas
Pengintegrasian semua media
RPH mengambil kira kumpulan sasaran dan objektif pengajaran

RPH tidak mengikut sepenuhnya format model reka bentuk pengajaran


yang dipilih
RPH ditulis ringkas
RPH tidak mengintegrasikan semua media
RPH tidak mengambil kira sepenuhnya kumpulan sasaran dan objektif
pengajaran

10 12

Gagal

0-9

RPH mengikut format model reka bentuk pengajaran yang dipilih


RPH ditulis secara teliti dan jelas
RPH mengintegrasikan semua media secara menarik dan memberi ruang
untuk pelajar berfikir secara kritikal dan analitikal
RPH mengambil kira kumpulan sasaran dan objektif pengajaran

RPH tidak mengikut format model reka bentuk pengajaran yang dipilih
RPH ditulis secara ringkas dan tidak jelas
RPH tidak mengintegrasikan semua media secara menarik
RPH tidak mengambil kira kumpulan sasaran dan objektif pengajaran

3. Pakej Persembahan Multimedia Interaktif - ( Wajaran 50% )


Skala

Amat
Cemerlang

48-50

Cemerlang
45-47

Kepujian
35-44

Lulus
2534

Gagal
0 - 24

Deskriptor
Mengandungi kesemua 6 elemen multimedia : Teks,grafik, bunyi, video,
animasi dan hiperteks
Hasil kerja yang sangat relevan, lengkap dari pelbagai sumber
Persembahan elektronik yang mengabungjalin semua kemahiran yang
dipelajari dalan teknologi pengajaran dan pembelajaran, sangat menarik,
dan berkualiti
Pengurusan grafik yang sangat bermakna, layout yang mudah dan sangat
menarik
Mengandungi kesemua 6 elemen multimedia : Teks,grafik, bunyi, video,
animasi dan hiperteks
Hasil kerja yang sangat relevan, lengkap dari pelbagai sumber
Persembahan elektronik yang mengabungjalin semua kemahiran yang
dipelajari dalan teknologi pengajaran dan pembelajaran, sangat menarik,
dan berkualiti
Pengurusan grafik yang bermakna, layout yang mudah dan sangat
menarik
Mengandungi 5 daripada 6 elemen multimedia : Teks,grafik, bunyi, video,
animasi dan hiperteks
Hasil kerja yang relevan, lengkap dari pelbagai sumber
Persembahan elektronik yang mengabungjalin sebahagian besar dari
kemahiran yang dipelajari dalam teknologi pengajaran dan pembelajaran,
menarik, dan berkualiti
Pengurusan grafik yang sangat bermakna, layout yang mudah dan sangat
menarik
Mengandungi 5 daripada 6 elemen multimedia : Teks,grafik, bunyi, video,
animasi dan hiperteks
Hasil kerja yang relevan, lengkap dari pelbagai sumber
Persembahan elektronik yang mengabungjalin sebahagian besar dari
kemahiran yang dipelajari dalam teknologi pengajaran dan pembelajaran,
menarik, dan berkualiti
Pengurusan grafik yang bermakna, layout yang mudah dan menarik
Mengandungi kurang daripada 5 elemen multimedia : Teks,grafik, bunyi,
video, animasi dan hiperteks
Hasil kerja yang tidak relevan dan kurang lengkap
Persembahan elektronik yang tidak mengabungjalin kemahiran yang
dipelajari dalan teknologi pengajaran dan pembelajaran, kurang menarik,
dan tidak berkualiti
Pengurusan grafik yang kurang bermakna, layout yang kompleks dan tidak
menarik