Anda di halaman 1dari 2

TANDA PERINGATAN UJIAN SEKOLAH

SMK TARUNA NEGARA


TAHUN PELAJARAN 2015/2016

JUMLAH BUNYI
BEL

KETERANGAN

JAM
JAM
Pertam
Kedua
a

MASUK

07.15

09.45

MENGERJAKAN
WAKTU TINGGAL 10
MENIT
SELESAI

07.30

10.00

09.20

11.20

09.30

11.30

Leksono, 20 Januari 2016


Ketua Penyelenggara

Guti Susanti