Anda di halaman 1dari 14

KERTAS KERJA

MALAM ANUGERAH BINTANG PERDANA MENTION 2013


MAJLIS MAKAN MALAM TAHUNAN BAGI MENGHARGAI PELAJAR CEMERLANG
PUSAT PENGAJIAN MEDIA DAN KOMUNIKASI
TARIKH
15 DISEMBER 2013
TEMPAT
HOTEL EQUATORIAL, BANGI
ANJURAN
KELAB MAHASISWA KOMUNIKASI (MENTION)
DENGAN KERJASAMA
PUSAT PENGAJIAN MEDIA DAN KOMUNIKASI

TEMA

KERTAS KERJA
MALAM ANUGERAH BINTANG PERDANA MENTION 2013
PUSAT PENGAJIAN MEDIA DAN KOMUNIKASI
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
1.0

TUJUAN

MENTION Glam, Night at the Oscar


15 Disember 2013

Kertas kerja ini dirangka untuk mendapatkan kelulusan dan bantuan kewangan untuk
mengadakan Malam Anugerah Bintang Perdana MENTION 2013, Pusat Pengajian Media
dan Komunikasi .
2.0

PENGENALAN
Malam Anugerah Bintang Perdana MENTION 2013 merupakan satu Majlis Makan
Malam Tahunan Pusat Pengajian Media dan Komunikasi (PPMK) yang dianjurkan oleh
Kelab Mahasiswa Komunikasi (MENTION) dengan kerjasama Pusat Pengajian Media
dan Komunikasi. Majlis ini merupakan acara tahunan yang wajib dianjurkan dan
bertujuan untuk mengeratkan hubungan di antara warga Pusat Pengajian Media
Komunikasi yang berbilang kaum selaras dengan konsep 1 Malaysia yang digagaskan
oleh Perdana Menteri Malaysia, Y.A.B. Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak.
Selain itu, ia juga bermatlamat untuk memberi inspirasi kepada mahasiswa/i komunikasi
khususnya untuk merasai satu pengalaman menikmati pertembungan kebudayaan di samping
membentuk kemahiran kendiri dalam menjadi mahasiswa/i yang berketrampilan. Diharapkan,
dengan pengalaman yang mereka peroleh semasa terlibat dalam program ini dapat memangkin
potensi integriti yang dapat merapatkan jurang antara kaum dan agama yang berlainan.
Secara keseluruhan, program ini berpotensi untuk memupuk perpaduan antara kaum dan
penampilan seseorang mahasiswa/i untuk lebih berkeyakinan dan dapat menyesuaikan diri
dengan pelbagai cabaran di peringkat tempatan mahupun global.

3.0

MISI
Menjadikan program ini sebagai platform menghargai warga Pusat Pengajian Media dan
Komunikasi yang cemerlang dari segi akademik dan kokurikulum.

4.0

MATLAMAT
Tujuan

program

ini

diadakan

adalah

untuk

menjadi

platform

bagi

pelajar

mengaplikasikan segala struktur pengorganisasian serta pelaksanaan tanggungjawab yang


diamanahkan selain memberi penghargaan terhadap pelajar yang telah menaikkan nama
Pusat Pengajian Media dan Komunikasi dan fakulti tidak kira dalam bidang akademik
mahupun kokurikulum.

MENTION Glam, Night at the Oscar


15 Disember 2013

5.0

OBJEKTIF
5.1

Memberi penghargaan dan insentif kepada pelajar cemerlang yang telah


mengharumkan nama pusat pengajian serta penglibatan mereka dalam anjuran

5.2

pihak fakulti dan universiti sepanjang sesi 2012/2013.


Memberi semangat kepada para pelajar untuk terus berjaya dalam bidang

5.3

akademik.
Meningkatkan

kesedaran

dan

persefahaman

mahasiswa/i

dalam

aspek

kecemerlangan dari segi akademik mahupun penyertaan dalam aktiviti pelajar


5.4

agar dapat melahirkan bakal pemimpin yang mapan.


Memberi pendedahan tentang kemahiran berinteraksi dengan baik dalam sesuatu
organisasi dalaman mahupun luaran.

6.0

TEMA

7.0

ANJURAN
Kelab Mahasiswa Komunikasi (MENTION) dan Jawatankuasa Pelaksana Majlis Makan
Malam Anugerah Bintang Perdana MENTION dengan kerjasama Pusat Pengajian Media
dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan
Malaysia.

8.0

TARIKH DAN MASA


Program ini dicadangkan untuk diadakan pada:
Tarikh : 15 Disember 2013
Masa : 8.00 malam hingga 11.00 malam

9.0

TEMPAT PROGRAM
Hotel Equatorial Bangi, Selangor

10.0 Publisiti
Program ini akan diuar-uarkan secara meluas melalui poster, banner dan media baru seperti
facebook, twitter dan sebagainya .

MENTION Glam, Night at the Oscar


15 Disember 2013

11.0 CADANGAN PERASMIAN


a) Y.A.B Tan Sri Dato Haji Muhyiddin Yassin
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran dan Pengajian Tinggi
b) Ybhg. Dato Sri Ahmad Shabery Cheek
Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia
c) YBhg. Encik Khairy bin Jamaluddin
Menteri Belia dan Sukan Malaysia
d) YBhg. Prof. Tan Sri Dato Wira Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin
Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia

12.0 PENGLIBATAN AHLI-AHLI PROGRAM


Pelajar Prasiswazah
Pelajar Siswazah
Kakitangan PPMK
Tetamu Jemputan/Penaja
Alumni Komunikasi UKM
JUMLAH

100 orang
40 orang
30 orang
10 orang
50 orang
230 ORANG

13.0 STRUKTUR ORGANISASI


Rujuk Lampiran A
14.0 TENTATIF PROGRAM
Rujuk Lampiran B

15.0

PERINCIAN PROGRAM

15.1 Majlis Makan Malam


Program ini bertujuan untuk menghimpunkan seluruh warga Pusat Pengajian Media dan
Komunikasi (PPMK) supaya boleh saling mengenali antara satu sama lain. Selain itu, program
ini juga bertujuan untuk memberi latihan kepada setiap ahli jawatankuasa program dalam

MENTION Glam, Night at the Oscar


15 Disember 2013

bidang pengurusan terutama melibatkan program yang memerlukan pengurusan yang lebih
bersistematik memandangkan program ini merupakan program yang berprotokol.
15.2 Penyampaian Hadiah Kecemerlangan
Slot ini terbahagi kepada tujuh kategori. Antaranya adalah pelajar terbaik, program
terbaik, kakitangan terbaik, dan pakaian terbaik. Penyampaian hadiah ini bertujuan untuk
memberikan

penghargaan

ke

atas

kesungguhan

mereka

dalam

menjalankan

tanggungjawab yang diberikan serta jasa yang dilakukan kepada pusat pengajian, fakulti
dan universiti.
15.3 Persembahan
Persembahan pula terdiri daripada tarian melayu moden, nyanyian lagu berduet, tarian
Cina moden dan nyanyian lagu Inggeris. Persembahan ini juga melibatkan pelbagai kaum
iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Penglibatan semua kaum ini juga sebagai sokongan
terhadap dasar penyatuan kaum oleh kerajaan iaitu 1 Malaysia.

16.0 BELANJAWAN
Rujuk Lampiran C

17.0 PEJABAT URUSAN


Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan surat-menyurat, sila hubungi:
DANIAL BIN ABDULLAH
Ketua Pengarah
Malam Anugerah Bintang Perdana MENTION 2013
Pusat Pengajian Media dan Komunikai
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
Tel :
Email :

017-6030350
danialab18@yahoo.com

MENTION Glam, Night at the Oscar


15 Disember 2013

18.0 PENUTUP
Justeru itu, diharap agar kertas kerja ini mampu memberi satu gambaran yang positif
bagi pihak Tuan untuk memberikan sumbangan dalam menjayakan program Malam
Anugerah Bintang Perdana MENTION 2013, Pusat Pengajian Media dan Komunikasi
(PPMK) .

MENTION Glam, Night at the Oscar


15 Disember 2013

LAMPIRAN A

MENTION Glam, Night at the Oscar


15 Disember 2013

STRUKTUR ORGANISASI
MALAM ANUGERAH BINTANG PERDANA MENTION 2013
Penaung

Ybhg. Prof Tan Sri Dato Wira Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan
Shahabudin
Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia

Pengerusi

Prof. Madya Dr. Normah Mustaffa


Pengerusi
Pusat Pengajian Media dan Komunikasi
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Penasihat

Dr. Ali Salman


Penasihat
Kelab Mahasiswa Komunikasi
Pusat Pengajian Media dan Komunikasi

Ketua
Pengarah

Danial bin Abdullah


A139037
FSSK/3

Timbalan
Ketua Pengarah I

Syaza binti Ismail


A138949
FSSK/3

Timbalan
Ketua Pengarah II

Siti Hajar binti Shariff


P67425

Setiausaha I

Faiezah Nur Binti Idris


A137074
FSSK/3

Setiausaha II

Suhaila binti Abdullah Sani


A142710

FSSK/2

Bendahari I

Thamaiyanthi a/p Segaran


A137436
FSSK/3

Bendahari II

Nisrina Darakhansa
A138750
FSSK/3

MENTION Glam, Night at the Oscar


15 Disember 2013

Pemasaran &
Penajaan

Nur Farhah binti Othman


A137748
FSSK/3
Rohana binti Mat
A140614
FSSK/2

Protokol

Faiqah binti Norrazali


A137540
FSSK/3
Zaifa Raziya binti Amir
A140938
FSSK/2

Pendaftaran

Mas Anisa binti Azmi


A140072
FSSK/2

Jamuan

Noorshazana binti Sahadan


A137904
FSSK/3

Publisiti

Azhar bin Salleh


A130364
FSSK/3
Rachmat Hidayat Mustamin
A138734
FSSK/3

Cenderamata

Nur Zarra Zaila binti Afandi


A137975
FSSK/3

Program

Ellanie Syaza binti Norwahi


A140928
FSSK/2
Muhammad Syahril Azam bin Sulaiman
A142716
FSSK/2

Pengangkutan &
Keselamatan

Muhammad Adli bin Baco


A140919
FSSK/2

MENTION Glam, Night at the Oscar


15 Disember 2013

Teknikal

Hafriz Iqbal Akmal bin Sajali


A140955
FSSK/2

Persembahan

Nurani binti Mohd


A141057
FSSK/2

Dekorasi

Ummi Syafiqah binti Japeri


A141016
FSSK/2

Tugas-tugas Khas

Muhammad Iqbal bin Zazuli


A135935
FSSK/3

Multimedia

Muhammad Farid bin Rosli


A137603
FSSK/3

LAMPIRAN B
**TENTATIF PROGRAM
MALAM ANUGERAH BINTANG PERDANA MENTION 2013

MENTION Glam, Night at the Oscar


15 Disember 2013

15 Disember 2013
Aktiviti

(Ahad)
Masa
7.30 mlm

Acara Formal
- Ketibaan tetamu

8.20 mlm

- Ketibaan tetamu kehormat (acara

Tempat

sambutan)
- Lagu Negaraku
8.40 mlm

- Persembahan Pembukaan
~ Tarian dan Nyanyian
- Ucapan alu-aluan Pengerusi Majlis
- Bacaan doa
- Ucapan oleh Presiden
Saudara Danial bin Abdullah
- Ucapan oleh Pengerusi Pusat
YBhg. Prof. Madya Dr. Normah Binti
Mustaffa
- Ucapan oleh Perasmi
- Tayangan multimedia mengenai aktiviti
tahunan MENTION 2012-2013

9.30 mlm

- Food Presentation
- Jamuan makan malam
- Persembahan rangkaian

10.00 mlm

- Penyampaian Anugerah

10.30 mlm

Persembahan Penutup

10.45 mlm

Keberangkatan pulang tetamu kehormat

10.45 mlm

Acara Tidak Formal


Cabutan Bertuah Sesi Pertama

11.00 mlm

Cabutan Bertuah Sesi Kedua

11.20

mlm

Persembahan Penutup

HOTEL
EQUATORIAL,
BANGI

MENTION Glam, Night at the Oscar


15 Disember 2013

** Tertakluk kepada perubahan

LAMPIRAN C
BELANJAWAN
ANGGARAN PENDAPATAN
Bil
1.

Perkara
Sumbangan

Jumlah

Pelajar Prasiswazah PPMK (RM 80 x100)

RM 8 000

Pelajar Siswazah PPMK (RM 100 x 40)

RM 4 000

Alumni PPMK (RM 150 x 50)

RM 7 500

Kakitangan PPMK (RM 150 x 30)

RM 4 500

Jabatan Perkhidmatan Pelajar (JPPel)


Syarikat Korporat
Sumbangan luar
Jumlah Pendapatan

RM 3 000
RM 9 000
RM 5 000
RM 41 000

ANGGARAN PERBELANJAAN

Bil
1.

Perkara
Jamuan

Harga

Unit

Jumlah

Makanan

RM 100

230

RM 23 000
RM 23 000

MENTION Glam, Night at the Oscar


15 Disember 2013

2.

Publisiti
Banner

RM 50

RM 100

Buku Cenderamata

RM 3

100

RM 300

Name Tag **Tag Nama**

RM 2

40

RM 80

Bunting

RM 30

RM 120
RM 600

3.

Cenderamata
Tetamu

RM 5.00

230

RM 1150

2 orang VIP

RM 150

RM 300

Hadiah Misteri

RM 50

10

RM 500

Pelajar Cemerlang

RM 60

RM 480

RM40

RM 80

RM50

RM 50

RM 30

30

RM 900

RM 70

RM 210

Star of the Night


Program Terbaik
Lucky Draw
Ketua Program

RM 3 670
4.

Program
Peralatan kebudayaan

RM 500

RM 500

Alatan Make up

RM 100

RM 200

Gimik Perasmian

RM 300

RM 300

Persembahan Artis

RM 1000

RM 2000
RM 3 000

5.

6.

Teknikal
Sistem Audio

RM 4000

RM 4000

Lighting

RM 2000

RM 2000
RM 6000

Hiasan dewan dan pentas

RM 1500

RM 1500

Pintu Gerbang

RM 800

RM 800

Keceriaan & Pengurusan

RM 2 300
7.

Protokol & Pendaftaran


RM 3

20

RM 60

MENTION Glam, Night at the Oscar


15 Disember 2013

Kad Jemputan VIP

RM 3

60

RM 180

Kad Jemputan Pensyarah dan Tetamu

RM 100

RM 100

Sambutan dan pendaftaran

RM 1.50

260

RM 390

Kad Jemputan Pelajar


RM 730
8.

Pengangkutan & Tugas-Tugas Khas


Minyak (RM 2.50 x 60 liter)

RM 150

JUMLAH PERBELANJAAN KESELURUHAN

RM 300
RM 300
RM 39 600