Anda di halaman 1dari 3

PROGRAM TAHUNAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN
PROGRAM TAHUNAN
Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester

: Produktif Akuntansi
: SMK
:X/1

Nama Guru
NIP/NIK
Sekolah

: Mukhamad Fahrudin, S.Pd


:
: SMK TARUNA NEGARA

K URI KULU M TI NG KAT S ATUA N PE NDI DI KA N


(KTS P )

PROGRAM TAHUNAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN
PROGRAM TAHUNAN
Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester

: Produktif Akuntansi
: SMK
: XI / 3

Nama Guru
NIP/NIK
Sekolah

: Mukhamad Fahrudin,S.Pd
:
: SMK TARUNA NEGARA

K URI KULU M TI NG KAT S ATUA N PE NDI DI KA N


(KTS P )

PROGRAM TAHUNAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN
PROGRAM TAHUNAN
Mata Pelajaran
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester

: Produktif Akuntansi
: SMK
: XII / 5

Nama Guru
NIP/NIK
Sekolah

: Mukhamad Fahrudin, S.Pd


:
: SMK TARUNA NEGARA

K URI KULU M TI NG KAT S ATUA N PE NDI DI KA N


(KTS P )