Anda di halaman 1dari 1

SPSK PK 05/5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT


PENYERAHAN SKRIP JAWAPAN MURID
(Borang ini hendaklah disimpan oleh Setiausaha Peperiksaan/Penolong Kanan)
Penilaian Awal Tahun / Penilaian Pertengahan Tahun / Ujian Ogos / Penilaian Akhir Tahun /
Percubaan PT3 / Percubaan SPM
Tahun _________
Mata Pelajaran : ____________________________________________

Bil

Nama
Pengawas

Kelas

Jumlah
Skrip

Tandatangan
Pengawas
Dan Tarikh
Serahan

Jumlah
Skrip

Nama Pemeriksa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

Setiausaha peperiksaan

GPK

No. Keluaran
04

Tarikh Keluaran
22 DISEMBER 2014

No. Pindaan
00

Tarikh Pindaan
00

Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2014

Tarikh Kuatkuasa
01 JANUARI 2015

Tandatangan
Pemeriksa
Dan Tarikh
Serahan