Anda di halaman 1dari 11

PENGENALAN

Pembuatan keputusan bermaksud suatu proses untuk memilih sesuatu perkara yang
mempunyai beberapa pilihan (Beach, 1993). Pembuatan keputusan biasa dilalui oleh setiap
orang seumur hidup mereka sama ada dalam melakukan perkara rutin harian, di tempat kerja,
bersama keluarga mahupun lain-lain perkara. Pembuatan keputusan sama ada kecil mahupun
besar, akan mempengaruhi hidup seseorang walaupun setiap keputusan yang dilakukan
berbeza kepentingannya (Geisler & Allwood, 2015). Sehubungan itu, membuat keputusan
yang betul dan berkualiti merupakan suatu proses yang penting bagi memastikan seseorang
memperoleh hasil yang paling memuaskan bagi tujuan dan objektif hidup mereka (Geisler &
Allwood, 2015).
Pembuatan keputusan yang baik dan berkualiti boleh dipengaruhi oleh pelbagai
faktor. Antara faktor yang boleh mempengaruhi keputusan seseorang ialah pengetahuan
tentang sesuatu perkara, latar belakang individu tersebut, pengaruh rakan sebaya atau
keluarga, dan kecenderungan atau kehendak individu itu sendiri (Elwyn & Miron-Shatz,
2010). Malah, kajian Malenko (2014) juga menunjukkan faktor masa, status kewangan dan
keinginan untuk menjaga reputasi juga akan mempengaruhi keputusan seseorang.
Antara keputusan terbesar bagi seseorang dalam hidupnya ialah membuat keputusan
untuk membeli sebuah rumah. Ini adalah kerana, pembelian rumah akan melibatkan
komitmen kewangan yang paling tinggi sepanjang hidup kita (Williams, 2015). Kesilapan
dalam pertimbangan sewaktu membuat keputusan membeli rumah boleh mendedahkan kita
kepada risiko masalah kewangan yang tinggi. Sehubungan itu, seseorang hendaklah
memastikan dirinya melalui proses membuat keputusan yang betul terutamanya bagi
seseorang yang baru kali pertama membeli rumah dan mempunyai status kewangan yang
belum kukuh.
Tee dan Santhi (2007) menjelaskan bahawa proses pembuatan keputusan melibatkan
lapan tahap iaitu mengenalpasti masalah, mengenalpasti kriteria keputusan, menetapkan nilai
pemberat kriteria, menyediakan alternatif pilihan, menganalisa setiap alternatif, memilih
alternatif terbaik, pelaksanaan alternatif dan menilai keberkesanan keputusan. Maka,
pertimbangan untuk membuat keputusan membeli rumah akan melalui lapan tahapan ini.

TAHAP PERTAMA: MENGENALPASTI MASALAH


Proses membuat keputusan akan bermula apabila masalah timbul atau berlaku
pertembungan antara situasi semasa dan situasi yang kita inginkan (Tee & Santhi, 2007).
Mengenalpasti masalah akan membawa kita kepada kesedaran untuk mengubah situasi
semasa yang kita alami. Sebagai contoh, setelah bekerja selama tiga tahun, seseorang
membuat keputusan untuk membeli rumah sendiri. Apakah masalah yang menyebabkan
keputusan membeli rumah tersebut dibuat?
Antara masalah yang boleh dikenalpasti ialah, apabila seseorang menyewa rumah
terdapat risiko ketidakstabilan seperti terpaksa berpindah apabila tuan rumah menjual rumah
tersebut atau masalah harga sewaan yang terlalu tinggi (Finweek, 2015). Kemungkinan
masalah lain pula ialah, seseorang yang tinggal bersama keluarganya akan menghadapi
masalah kekurangan privasi atau ruang peribadi yang sempit terutama bagi yang sudah
berkahwin. Masalah-masalah yang telah dikenalpasti tersebut sudah pasti mendorong
seseorang untuk membeli rumah sendiri.

TAHAP KEDUA: MENGENALPASTI KRITERIA KEPUTUSAN


Setelah mengenalpasti masalah, langkah seterusnya ialah menentukan kriteria
keputusan yang boleh membantu kita membuat keputusan terbaik dalam membeli rumah
tersebut (Tee & Santhi, 2007). Bagi seseorang yang pertama kali membeli rumah, pemilihan
kriteria tersebut sangat penting bagi memastikan seseorang memilih rumah yang mampu
dimiliki, dan sesuai dengan objektif pembelian rumah tersebut. Schniederjans, Hoffman dan
Sirmans (1995) menjelaskan bahawa kriteria yang perlu dimasukkan dalam pertimbangan
apabila hendak membeli rumah ialah lokasi rumah, harga semasa rumah, nilai pasaran akan
datang, keselesaan, kos penyelenggaraan dan komuniti kejiranan.
Kriteria lokasi rumah merujuk kepada tempat dan kawasan rumah tersebut, sama ada
jauh atau dekat dengan tempat kerja, luar bandar atau dalam bandar serta akses kepada
kemudahan. Kriteria harga semasa rumah juga perlu diberi pertimbangan kerana seorang
yang baru bekerja selama 3 tahun mungkin belum mempunyai simpanan yang banyak untuk

membayar deposit rumah dengan harga tinggi. Kriteria nilai pasaran akan datang pula
merujuk kepada nilai harga rumah tersebut untuk tempoh masa akan datang apabila pembeli
ingin menjual rumah tersebut.
Kriteria keselesaan pula merujuk kepada keluasan rumah, jumlah bilik, kemudahan
akses internet dan lain-lain. Manakala kriteria kos penyelenggaraan merujuk kepada jangkaan
jumlah perbelanjaan yang perlu dikeluarkan untuk membaiki rumah selepas dibeli atau
penyelenggaraan tahunan. Akhir sekali, kriteria komuniti kejiranan iaitu merujuk kepada
kawasan rumah yang didiami majoriti sesuatu bangsa dan agama, atau kawasan perumahan
yang mempunyai kejiranan yang mempunyai masyarakat majmuk atau kawasan kejiranan
yang mempunyai semangat rukun tetangga yang tinggi.

TAHAP KETIGA: MENETAPKAN NILAI PEMBERAT KRITERIA


Selepas menentukan kriteria yang diperlukan dalam membuat keputusan, kita
hendaklah menetapkan nilai pemberat kriteria. Nilai pemberat kriteria penting kerana ianya
membantu kita dalam menentukan keutamaan kriteria yang kita pertimbangkan (Tee &
Santhi, 2007). Pertimbangan kita dalam memilih kriteria yang paling penting akan berubah
sesuai dengan objektif pembelian rumah tersebut.
Bagi orang yang ingin membeli rumah untuk dijadikan kediaman, Sloan (2002)
menjelaskan bahawa kriteria lokasi, keselesaan dan komuniti kejiranan hendaklah
diutamakan kerana rumah tersebut akan menjadi tempat tinggal kita dalam tempoh masa yang
lama bersama keluarga. Manakala bagi yang ingin membeli rumah untuk pelaburan, kriteria
harga semasa dan nilai pasaran akan datang menjadi keutamaan untuk memastikan mereka
mendapat keuntungan yang berlipat-ganda dalam tempoh masa yang singkat (Korn, 2005).
Dengan menggunakan nilai pemberat 1-10, nilai 10 diberikan kepada kriteria yang
paling penting dan kriteria yang kurang penting diberikan nilai yang lebih rendah. Untuk
pembelian rumah kali ini, kita akan mengandaikan pembelian tersebut adalah untuk dijadikan
kediaman kepada pembeli. Justeru itu, nilai pemberat paling tinggi akan diberikan kepada
kriteria lokasi kerana lokasi mempengaruhi harga rumah di pasaran (Williams, 2015), yang
akan mempengaruhi kemampuan pembeli yang baru tiga tahun bekerja untuk mendapat

keselesaan dan komuniti kejiranan yang baik. Nilai pemberat paling rendah pula diberikan
kepada kriteria nilai pasaran akan datang dan kriteria kos penyelengaraan.
Jadual 1: Kriteria dan nilai pemberat untuk keputusan pembelian rumah
Kriteria
Lokasi
Keselesaan
Komuniti Kejiranan
Harga semasa
Penyelenggaraan
Nilai pasaran akan datang

Nilai pemberat
10
8
7
7
4
2

TAHAP KEEMPAT: MENYEDIAKAN ALTERNATIF PILIHAN


Untuk mencari penyelesaian terbaik, kita hendaklah menyediakan beberapa alternatif
yang boleh kita pilih sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita ketika itu. Kita boleh
menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki serta merujuk kepada buku serta
bahan rujukan (Tee & Santhi, 2007). Selain itu, kita juga boleh berbincang dan melakukan
sumbang saran dengan keluarga, rakan-rakan, teman sekerja dan orang yang berkemahiran
untuk membantu kita mendapat sudut pandang yang lain dalam menyediakan alternatif
penyelesaian masalah (Tee & Santhi, 2007).
Apabila kita mengambil keputusan untuk membeli rumah, kita hendaklah mengambil
masa untuk melakukan kerja rumah dengan melakukan kajian yang menyeluruh terhadap
harga pasaran untuk setiap jenis rumah, pilihan bank yang menyediakan pakej pinjaman
kewangan yang paling baik, kos-kos guaman yang terlibat serta mencari pemaju atau broker
hartanah yang boleh dipercayai (Sloan, 2012).

Dengan mengambil contoh pasaran semasa di bandar Kuching Sarawak, antara


alternatif pilihan rumah yang boleh dipertimbangkan ialah seperti yang berikut
1. Rumah teres setingkat di Batu Kawa (RM 165,000)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rumah teres setingkat di Taman Allamanda, Matang (RM 133,000)


Rumah flat setingkat di Taman Malihah (RM 68,000)
Rumah teres setingkat corner, Taman Palma Matang (RM 190,000)
Rumah berkembar setingkat di Matang jaya (RM 270,000)
Rumah berkembar setingkat di Batu Kawa (RM 330,000)
Rumah teres dua tingkat di Samariang (RM 450,000)
Rumah teres dua tingkat di Taman Sukma (RM 398,000)

TAHAP KELIMA: MENGANALISA SETIAP ALTERNATIF


Selepas menyenaraikan alternatif pilihan bagi setiap rumah, maka langkah seterusnya
ialah dengan membuat penilaian terhadap setiap alternatif rumah dengan skala markah 1-10
(Tee & Santhi, 2007). Markah 10 merupakan markah tertinggi yang memberi nilai yang
paling menepati objektif dan hasrat pembeli manakala markah 1 adalah sebaliknya. Penilaian
hendakah diberikan selepas melawat dan melihat sendiri setiap rumah yang telah
disenaraikan. Jadual 2 dibawah merupakan contoh penilaian terhadap setiap rumah yang
disenaraikan,

Alternatif

Lokasi

Keselesaan

Komuniti

Harga

Penyelenggaraa

Nilai pasara

Rumah teres setingkat di Batu

Kejiranan
4

semasa
8

n
7

akan datan
3

Kawa
Rumah teres setingkat di Taman

Allamanda, Matang
Rumah flat setingkat di Taman

10

Malihah
Rumah teres setingkat corner,

Taman Palma Matang


Rumah berkembar setingkat di

10

Matang Jaya
Rumah berkembar setingkat di

Batu Kawa
Rumah teres dua tingkat di

10

10

10

Samariang
Rumah teres dua tingkat di

10

10

10

Taman Sukma
Jadual 2: Penilaian terhadap alternatif rumah

TAHAP KEENAM: MEMILIH ALTERNATIF TERBAIK


Tahap seterusnya ialah langkah yang sangat penting dimana kita perlu memilih
alternatif yang terbaik dengan melihat kepada alternatif yang mempunyai markah
keseluruhan paling tinggi (Tee & Santhi, 2007). Markah keseluruhan paling tinggi diperoleh
dengan mendarab markah penilaian di Jadual 2 dengan nilai pemberat di Jadual 1.
Berdasarkan Jadual 3 di bawah, alternatif yang mendapat markah paling tinggi ialah
rumah berkembar setingkat di Matang Jaya yang berharga RM 270,000. Faktor yang
menyumbang kepada pemilihan ini ialah lokasi yang sangat strategik, rumah yang selesa
untuk tinggal sekeluarga, mempunyai komuniti kejiranan yang baik dan harga yang mampu
milik.

Alternatif

Lokasi

Keselesaan

Komuniti

Harga

Penyelenggaraa

Nilai pasaran

Markah

Rumah teres setingkat di Batu

50

56

Kejiranan
28

semasa
56

n
28

akan datang
6

224

Kawa
Rumah teres setingkat di Taman

70

56

56

63

20

10

275

Allamanda, Matang
Rumah flat setingkat di Taman

30

32

28

70

12

174

Malihah
Rumah teres setingkat corner,

80

64

56

49

24

14

287

Taman Palma Matang


Rumah berkembar setingkat di

100

72

63

28

20

16

299

Matang Jaya
Rumah berkembar setingkat di

50

72

28

21

20

10

201

Batu Kawa
Rumah teres dua tingkat di

100

80

70

16

16

289

Samariang
Rumah teres dua tingkat di

100

80

70

14

16

14

294

Taman Sukma
Jadual 3: Markah keseluruhan alternatif (Penilaian Jadual 2 x Nilai Pemberat Jadual 1)

TAHAP KETUJUH: PELAKSANAAN ALTERNATIF


Selepas pemilihan dilaksanakan, pembuatan keputusan masih boleh mengalami
kegagalan jika tiada pelaksaan terhadap keputusan tersebut dijalankan (Tee & Santhi, 2007).
Objektif pada tahap ini ialah menukar keputusan menjadi suatu tindakan dengan melibatkan
langkah memaklumkan keputusan kepada semua pihak yang terlibat dan mendapatkan
komitmen penuh dari mereka untuk pelaksaan keputusan tersebut (Tee & Santhi, 2007).
Terdapat beberapa tindakan yang digariskan oleh Sloan (2012) untuk proses
pembelian rumah iaitu menghubungi pemaju perumahan, atau agen hartanah yang boleh
dipercayai, kemudian mendapatkan pinjaman bank dan seterusnya mendapatkan khidmat
guaman untuk menguruskan urusan perundangan berkenaan dengan pembelian rumah
tersebut. Kebanyakan urusniaga pembelian rumah memerlukan pembeli untuk membayar
deposit 10 peratus dari harga keseluruhan rumah. Oleh itu, pembelian rumah yang dipilih di
Matang Jaya tersebut memerlukan pembeli untuk membayar deposit RM 27,000 dan bakinya
akan dibayar secara ansuran berdasarkan tempoh yang dipersetujui oleh pihak bank dan
pembeli.

TAHAP KELAPAN: MENILAI KEBERKESANAN KEPUTUSAN


Tahap terakhir dari proses pembuatan keputusan ini ialah menilai keberkesanan
keputusan yang dipilih sama ada menyelesaikan masalah yang kita alami ataupun tidak (Tee
& Santhi, 2007). Berdasarkan situasi yang dibincangkan sebelum ini,keputusan pembelian
rumah ini mampu untuk menyelesaikan masalah akibat dari risiko sewaan rumah, malah
mampu menyediakan rumah yang memberi kebahagiaan kepada keluarga dengan keselesaan,
lokasi strategik dan komuniti kejiranan yang baik. Malah dengan lokasi yang strategik
tersebut, rumah tersebut boleh menjadi pelaburan jangka masa panjang yang baik untuk
menampung kos kehidupan yang semakin meningkat pada masa akan datang.

KESIMPULAN
Kemahiran dan kebijaksaan dalam membuat keputusan, sama ada keputusan yang
besar ataupun kecil, mahupun yang penting atau kurang penting ternyata memberi impak
yang besar dalam kehidupan seseorang dan menentukan kualiti kehidupan mereka (Geisler &
Allwood, 2015). Proses yang bermula dengan mengenalpasti masalah, menentukan kriteria
keputusan dan nilai pemberat kriteria, menyediakan serta menganalisa dan memilih alternatif
terbaik, melaksanaan alternatif sehinggalah kepada langkah untuk menilai keberkesanan
keputusan kesemuanya mempunyai cabaran yang tersendiri untuk dilaksanakan.
Kebanyakan orang akan mengalami kesukaran dalam tahapan menganalisa alternatif
kerana fasa tersebut memerlukan kita untuk mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam
meletakkan nilai markah bagi setiap alternatif. Cabaran itu ditambah pula dengan
kecenderungan peribadi kita terhadap sesuatu perkara dan pengaruh dari penjual atau pihak
yang berkepentingan yang mungkin akan mengaburi kita dari meletakkan penilaian yang
sewajarnya terhadap alternatif tersebut.

(1933 patah perkataan)

RUJUKAN
Beach, L. R. (1993). Broadening the Definition of Decision Making: The Role of Prechoice
Screening of Options. Psychological Science (Wiley-Blackwell), 4(4), 215-220.
Elwyn, G., & Miron-Shatz, T. (2010). Deliberation before determination: the definition and
evaluation of good decision making. Health Expectations, 13(2), 139-147 9p.
doi:10.1111/j.1369-7625.2009.00572.x
Korn, D. J. (2005). Choosing the Right Investment Properties. Black Enterprise, 35(7), 75-80.
Geisler, M., & Allwood, C. M. (2015). Competence and Quality in Real-Life Decision
Making. Plos ONE, 10(10), 1-22. doi:10.1371/journal.pone.0142178
Malenko, N. (2014). Communication and Decision-Making in Corporate Boards. Review of
Financial Studies, 27(5), 1486-1532
Rent or Buy? Helping You Decide. (cover story). (2015). Finweek, 15.
Schniederjans, M. J., Hoffman, J. J., & Sirmans, G. S. (1995). Using Goal Programming and
the Analytic Hierarchy Process in House Selection. Journal of Real Estate Finance &
Economics, 11(2), 167-176.
Sloan, B. (2002). So You Want to Buy A HOME. USA Today Magazine, 130(2680), 72.
Tee, K.K. & Santhi, R. (2007). Decision Making. In Nik Azlina Nik Yaacob, BDPP1103:
Intoductory Management (pp. 35-46). Malaysia, Open University Malaysia (OUM).
Williams, G. (2015). Can You Afford To Buy Property? (cover story). Finweek, 10-13.