Anda di halaman 1dari 7

Bahagian A [10 markah]

[Masa dicadangkan : 15 minit]


Gambar-gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada hujung minggu.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti tersebut.

1.

2.

3.

4.

5.

10

Bahagian B [15 markah]


[Masa dicadangkan : 25 minit]

Gambar dan maklumat di bawah menunjukkan cita-cita Farah..


Tulis ulasan tentang cita-cita Farah dalam ruangan yang disediakan.
Kemudian, tulis tentang cita-cita kamu dan ulasan mengenai cita-cita kamu.

Pada pandangan saya, Farah mempunyai cita-cita yang (1)


Farah bercita-cita untuk menjadi seorang (2)

.
. Dia ingin

menjadi guru kerana (3)

Di samping itu, Farah berpendapat guru dapat mendidik murid-murid menjadi (4)

. Contohnya, guru mendidik


murid-murid hingga berjaya seperti menjadi seorang (5)
(6)
, (7)
Farah akan (8)
supaya cita-citanya akan tercapai.

,
dan sebagainya.

Cita-cita saya pula adalah untuk menjadi seorang (9)


Saya ingin menjadi seorang

.
kerana (10)

.
(tulis pandangan kamu sendiri)

15

Bahagian C [25 markah]


[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.
1. Tulis sebuah karangan yang bermula dengan ayat di bawah:
Pada cuti sekolah yang lalu, ayah membawa kami sekeluarga bercuti di

ATAU

2. Kamu ingin berkenalan dengan seorang sahabat pena.


Tulis sepucuk surat kepada sahabat kamu itu untuk menceritakan tentang diri dan keluarga
kamu selengkapnya.

Nama
Umur
Tempat tinggal
Nama ibu dan bapa
Pekerjaan ibu dan bapa
Bilangan adik-beradik
Sekolah
Mata pelajaran yang disukai
Hobi
Cita-cita
Harapan

25
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________