Anda di halaman 1dari 2

Kajian Kes

Standard Kandungan
Murid sasaran
Tajuk

: 11.2 Agama dan kepercayaan


: Tahun 6
: Agama Islam dapat membentuk keperibadian diri seseorang

Objektif kajian

yang mulia dalam kehidupan seharian. Buktikan.


: Melalui pelaksanaan kajian kes ini, murid dapat
1) Menganalisis kepentingan agama Islam kepada
golongan Islam. (Pengetahuan) (KBAT-menganalisis)
2) Membuat interpretasi amalan golongan islam yang
membentuk keperibadian diri. (Kemahiran)KPSmenganalisis
3) Mengaplikasi nilai kepercayaan kepada Tuhan dalam

Soalan

kehidupan seharian. (Nilai) (KBAT-mengaplikasi)


1. Menjelaskan maksud dan asal usul agama Islam.
(Pengetahuan) (KBAT-menganalisis)
2. Mencari maklumat tentang amalan agama golongan
beragama islam seharian. (Kemahiran) (KPS-meneroka
bukti)
3. Menerangkan kepentingan agama dalam kehidupan
golongan beragama islam. (Pengetahuan).(KBATmenganalisis)
4. Menjelaskan kebaikan amalan agama Islam dalam
membentuk keperibadian diri seseorang yang mulia.
(KPS-membuat interpretasi)
5. Membahaskan cara memupuk nilai kepercayaan kepada

Kaedah kajian

tuhan dalam diri seseorang. (Nilai) (KBAT-menilai)


a. Kaedah pemerhatian
Kami telah membuat pemerhatian di sekitar kawasan
IPG Kampus Tun Hussein Onn untuk melihat amalan
golongan beragama Islam.
b. Kaedah lawatan

c. Kaedah temubual
Kami telah bertemu bual dengan seorang ustaq, _____
di masjib Al-Tarbiyah IPG Kampus Tun Hussein Onn
pada _________. Kami telah bertemu bual dengan
beliau untuk bertanya pendapat beliau tentang amalan

agama islam dalam membentuk keperibadian diri yang


mulia.
d. Kaedah penyelidikan perpustakaan
Saya telah mengujungi perpustakaan IPG Kampus Tun
Hussein Onn untuk melaksanakan kajian saya dengan
merujuk kepada maklumat-maklumat yang terdapat
dalam buku di perpustakaan
e. Kaedah internet
Saya turut menggunakan kemudahan ict yang terdapat
dalam negara kita dengan melayari laman sesawang
produk yang dikaji malah turut memuat turun bahan
yang terdapat sebagai rujukan..
f.

Kaedah Literatur
Saya telah mendapatkan maklumat dan kajian orang
lain daripada jurnal sama ada e-jurnal atau jurnal yang
terdapat dalam pusat sumber

Anda mungkin juga menyukai