Anda di halaman 1dari 2

SURAT PENYERAHAN KUNCI SEWA KEDAI

Saya, ____________________________ No. Kad Pengenalan ________________


Penyewa / Wakil kepada Penyewa kedai Encik Norman Aziz B. Abdul Manan yang
beralamat kedai di A-11Bangunan LKNP, 26100 beserah, Kuantan, Pahang dengan ini
menyerahkan kunci kedai kedai pemilik kedai iaitu Encik Wan Khairul Aswadi B. Wan Husain
pada ________________.

Saya akan memastikan perkara-perkara berikut dipatuhi.

1) Premis kedai adalah dalam keadaan bersih sepertimana waktu penerimaan


kunci.
2) Bertanggungjawab membayar bil elektrik dan air yang tertunggak.
3) Akan membayar baki sewa iaitu bermula daripada sewa yang tidak dibayar
bulan Mei 2015.

Pada Menyaksikan perkara ini, pihak pihak tersebut menurukan tandatangan


mereka di sini pada hari bulan dan tahun yang tersebut diatas.

Penyewa / Wakil Penyewa

Pemilik

Nama :

Nama :

No. Kad Pengenalan:

No. Kad Pengenalan:

Tarikh:

Tarikh:

Saksi
Nama :

No. Kad Pengenalan:


Tarikh: