Anda di halaman 1dari 5

DAYAH

HIDAYATULLAH
JLN. TGK. MAKAM NO. 5
GAMPONG GEULUMPANG PAYONG KEMUKIMAN GEULUMPANG
PAYONG
KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN

SOAL KITAB AWAMEL
ZULFAHMI

TGK.

1. Kita termasuk orang yang telah belajar Awamel. Coba teungku
sebutkan nama lain dari kitab Awamel !
Jawab : Tahrirul Aqwal (

‫تحرير ألوقول‬

)

2. Ada berapakah segala Amel dalam kitab nahwu itu ? Dan dibagi
kepada berapakah amel tersebut ? Tolong teungku sebutkan !
Jawab : Amel ada 100, di bagi 2 yaitu : 1. Amel Lafzhi
2. Amel Ma’nawi
3. Segala Amel dalam kitab Nahwu ada 100. Seratus dibagi dua, ada
yang dikatakan Amel Lafdhi dan ada yang dikatakan dengan Amel
Ma’nawi. Yang menjadi pertanyaan kami, dibagi kepada berapakah
Amel Lafzhi itu ? Sebutkan nama-namanya !
Jawab : Amel Lafzhi dibagi 2 yaitu :

‫) لفظي سماعي‬
( ‫) لفظي وقياسي‬

1. Amel Lafzhi Sama’i (
2. Amel Lafzhi Qiyasi

4. Amel ‫ لفظسسي سسسماعي‬dibagi atas berapakah dan bagian yang
pertama apa tugasnya ?
Jawab :
Amel ‫ لفظي سماعي‬dibagi atas 13 bagian.
Bagian yang pertama tugasnya dipejar isem semata-mata.
5. Coba anda hafalkan 19 huruf yang menjarkan isem semata-mata !
Dan berapakah jumlahnya huruf jar ? Benarkah 19 huruf ataukah
tidak ? Tolong anda sebutkan !
Jawab :
Benar, huruf jar ada 19 :

‫تاء‬
‫وقسم‬

‫باء‬
‫وقسم‬

‫واو‬
‫وقسم‬

‫عن‬

‫في‬

‫الى‬

‫من‬

‫باء‬

‫حتى‬

‫منذ‬

‫مذ‬

‫كاف‬

‫على‬

‫واو‬
‫رب‬

‫رب‬

‫لم‬

‫عدا‬ ‫حاشا‬ ‫ما‬ dan ‫ل‬merupakan pembagian yang keberapakah itu ? Dan tolong teungku jelaskan apa tugasnya ! Jawab : ‫ما‬ dan ‫ل‬merupakan pembagian yang ke 3 Tugasnya peurafa’ isem dan peunasab khabar. Fiel atas itlaq .2 ‫ان‬. Jumlah bilangannya ada 2 yaitu : 1.‫خل‬ 6.Pembagian yang keempat : ‫اي‬ ‫هيسسا‬ ‫ايسسا‬ ‫ياء‬ ‫ال‬ ‫واو‬ ‫همزه‬ Tolong anda jelaskan apa tugasnya dan berapakah bilangannya ? Jawab : Tugasnya peunasab isem semata-mata Bilangannya ada 7 11. jumlah ‫لفظي‬ Tolong teungku sebutkan ada berapakah jumlah Amel Lafzhi Qiyasi ? Jawab : Amel Lafzhi Qiyasi ada 7 : 1. Aku adalah pembagian (NOK) yang kedua.4 ‫ كسسي‬. ‫ اذن‬. apakah tugasku ? Jelaskan ! Jawab : NOK kelima Tugasnya peunasab fiel mudhare’ 10. Amel pada mubtada dan khabar 2. Amel pada fiel yang mudhare’ 8. apa tugasku dan berapakah hurufku ? Tolong anda Lafalkan dalam bahasa Aceh secara singkat ! Jawab : Bagian yang kedua but jih dipeunasab isem dan dipeurafa’ khabar. kita sering mendengar dengan kata-kata Amel ‫ وقياسي‬. Yang menjadi pertanyaan. dan aku berasal dari pembagian (NOK) yang kelima. Ini merupakan 4 jumlah bilanganku. kita sering mendengar Amel Ma’nawi.Dalam kitab.3 ‫ لسسن‬. Bilangan jih na 6 boh : ‫لعل‬ ‫ليت‬ ‫لكن‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫ان‬ 9. 7. Dalam kitab. Yang menjadi pertanyaan. 1. Tolong anda jelaskan apa tugas Amel Ma’nawi dan berapakah jumlah bilangannya ? Sebutkan ! Jawab : Tugasnya ada yang peurafa’ isem dan ada yang peurafa’ fiel.

‫اذمسسا‬ ‫ من ما اي متى مهمسسا ايسسن اهنسسى حيثمسسا‬.Apa tugas NOK (Pembagian) yang kedelapan dan berapakah jumlah bilangannya ? Jawab : Tugasnya peunasab isem nakirah ketamyiz Bilangannya ada 4 : ‫كذا‬ ‫كأين‬ ‫كم‬ ‫اسم عدد‬ 13. 6. 3.2. 5. Sebutkan apa-apa saja tugasnya serta namanya ! Jawab : Tugasnya peunasab isem. tugasku adalah menjazam saboeh fiel yang mudhare’.Aku merupakan NOK (Pembagian) yang keenam.Pembagian yang kesembilan namanya kalimat isem fiel dan tugasnya ada dua macam.Bagaimanakah nadham awamel ( ‫ ) هنظسسم العوامسسل‬NOK yang kesepuluh ? Tolong teungku lafalkan dalam Bahasa Aceh ! Jawab : NOK yang kesiploeh bilangan na 13 yang sah Nan jih geuboh bandum fi’el yang Naqisah Peurafa’ isem peunasab khabar meunan teuka Amel dijih ban si dumna meunan yang ka ‫ ظل بات اضحى اصبح‬ngoen ‫كان‬ ‫امسى صار ليس مابرح مازال مادام مااهنفك‬ ‫مافتئ‬ Nyan keuh bandum bek meutuka. Berapakah jumlah bilanganku ? Sebutkan ! Jawab : Jumlah bilangannya ada 5 : ‫لم امسسر‬ ‫لمسسا‬ ‫لسسم‬ ‫ان‬ ‫لهنهي‬ 14. Isem fael Isem maf ’ul Sifat musyabbahah Masdar Taip-tiap isem yang di idhafah kepada isem yang lain Tiap-tiap isem yang sempurna dan yang terkaya daripada idhafah 12. nama-namanya : ‫شتان‬ ‫سرعان‬ ‫هيهات‬ 16. 4. nama-namanya : ‫حيهل‬ ‫هاء‬ ‫دوهنك‬ ‫عليك‬ ‫بله‬ ‫رويد‬ Dan peurafa’ isem. 7. . Isem apakah yang telah kami sebutkan tadi ? Dan apa tugasnya ? Jelaskan ! Jawab : Isem peujazam dua fiel yang mudhare’ Tugasnya peujazam dua fiel yang mudhare’ diatas makna ‫ان‬ 15.

Tolong anda sebutkan satu contoh daripada huruf-huruf tersebut ! Jawab : Contohnya : ‫من الى = سرت من البصرت الى الكوفة‬ ‫ب = بزيد‬ ‫داء‬ 21.Aku merupakan pembagian (NOK) yang ke 12.Coba anda bacakan salah satu contoh daripada huruf NOK ke 3 yang tugasnya peurafa’ isem peunasab khabar ! Jawab : ‫ما زيد وقائما‬ 24. ‫ ليت‬Dan lima temannya bertugas meunasab isem meurafa’ khabar. tugasku meurafa’ isem jenis yang ma’rifah dengan Alif dan Lam. Bilanganku berjumlah 4. ‫ لعل السعة وقريسسب‬Kalimat yang kami bacakan tadi merupakan salah satu contoh daripada huruf apakah itu? Jawab : Huruf peunasab isem peurafa’ khabar 23. ‫ استوى المسساء والخشسسبة‬Artinya bersamaanlah air beserta kayu. Tolong sebutkan bilanganku itu ! Jawab : ‫حبذا‬ ‫هنعم بعس ساء‬ 19. Kalimat ini adalah salah satu contoh daripada huruf ? . namaku adalah fiel Maddah dan Fiel Zam.Apa saja nama-nama Fiel Syek dan Fiel Yakin ? Jelaskan apa tugasnya ! Jawab : Nama-namanya : ‫علمسست‬ ‫وعمت‬ ‫رايسست‬ ‫ظننسست‬ ‫خلت‬ ‫حسبت‬ ‫وجدت‬ Tugasnya dipeunasab dua maf ‘ul 20. ‫ باء من الى‬Tugasnya peujar isem semata.17. ‫! ليت‬ ‫ليت الشباب يعود يوما‬ Coba teungku bacakan satu contoh daripada Jawab : Contohya : Artinya “Mudah-mudahan muda itu kembali ianya muda pada suatu hari” 22.Apakah tugas NOK yang ke 11 ? Dan sebutkan satu contoh daripada kalimat ‫كرب‬ Jawab : NOK yang ke 11 tugasnya peurafa’ isem peunasab khabar Contohnya : ‫كرب عابد ان يصلي‬ artinya “Hampirlah si abid itu bahwa shalat dianya si abid” 18. dan meurafa’ juga makhsush dengan Maddah dan Zam.

‫ان تضربني اضربك‬ Artinya jika engkau pukul akan daku. Kalimat Itu adalah salah satu contoh dari apakah ? Jawab : Isem pejazam dua fiel yang mudhare’ . ‫ لن يخرج عمرو‬Artinya tiada keluarlah si Umar. Kalimat yang kami bacakan tadi merupakan contoh dari huruf apakah ? Dan berapa jumlah hurufnya ? Sebutkan ! Jawab : Huruf penasab fiel mudhare’ Hurufnya ada 4 : ‫ان‬ ‫لن‬ ‫كي‬ ‫اذن‬ 26. Itu salah satu contoh dari ? Jawab : Huruf pejazam fiel mudhare’ 27.Jawab : Peunasab isem semat-mata 25. niscaya aku pukul akan engkau. ‫من يعمل سوءا يجزبه‬ Artinya bermula siMan yang mengerjakan ianya Man akan akan kejahatan niscaya dibalaskan orang akan dianya Man dengan kejahatan.